Tento překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou pouze se souhlasem autora a majitele. Kontaktmudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Aeronaut Cavalry

Bytost — Human Soldier

4W

3/4

Flying


Když Aeronaut Cavalry vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na  jinou bytost s typem Soldier pod tvou kontrolou.

"Na zemi se války vedou, ale ve vzduchu vyhrávají."
—Harbin, odvážný letec

Airlift Chaplain

Bytost — Human Cleric

2W

1/1

Flying
Když Airlift Chaplain vstupuje na bojiště, odemel tři karty  Můžeš si z nich dát do ruky kartu s typem Plains nebo kartu bytosti s manovou hodnotou 3 a méně do ruky. Pokud tak neučiníš, polož +1/+1 žeton na  Airlift Chaplain. (Odemlít kartu znamená položit ji z vršku knihovny do hřbitova.)

Ambush Paratrooper

Bytost — Human Soldier

1W

1/2

Flash¨


Flying


5: Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.

"Bylo by pošetilé pokoušet se bojovat s mechanodrakem tváří v tvář. Pusťme se do něj seshora. "

Calamity's Wake

Instant

1W

Vypověz ze hry všechny hřbitovy. Hráči toto kolo nemohou sesílat kouzla, které nejsou kouzly bytostí. Vypověz Calamity's Wake ze hry.

Výbuch sylexu zpustošil zemi a nechal za sebou jen stín a utrpení. Urza stál sám v náhlém tichu.

Deadly Riposte

Instant

1W

Deadly Riposte udělí 3 zranění cílové tapnuté bytosti a ty získáváš 2 životy.

"Automatony jsou rychlé, precizní a neúnavné.,ale sdílí společnou slabinu: předvídatelnost. Odhalte vzory jejich pohybů. Udeřte, když budou nejzranitelnější"
—Horance, urzovský  generál

Disenchant

Instant

1W

Znič cílový artefakt nebo očarování.

"Jeden vyřízen, pár tisíc na řadě."

Great Desert Prospector

Bytost — Human Artificer

4W

3/2

Když Great Desert Prospector vstupuje na bojiště, vytvoř si tapnutý token SIlokamu za každou další bytost pod tvou kontrolou. (Tyto tokeny jsou artefakty s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

"No ahoj, krasavče."

In the Trenches

Očarování

1WW

Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1.


5W: Vypověz ze hry cílový permanent, který není země a který nekontroluješ, dokud In the Trenches neopustí bojiště.

Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery, a pouze jednou..

Bojiště bylo natolik poseto krátery a zjizveno zákopy, že se ztráty běžně evidovaly jako „pád do díry.“

Kayla's Command

Sorcery

1WW

Zvol si dvě —
• Vytvoř si 2/2 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct.
• Polož +1/+1 žeton na na bytost pod tvou kontrolou. Získává do konce kola double strike.
• Najdi si v kníhovně kartu základní země s typem Plains, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.
• Získáváš 2 life a proveď scry 2.

Kayla's Reconstruction

Sorcery

XWWW

Podívej se na vrchních sedm karet své knihovny. Až X karet artefaktů a/nebo bytostí s manovou hodnotou 3 nebo méně si polož na bojiště. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Zničit kontinent umí leckdo. Vizi jej obnovit má málokdo.

Lay Down Arms

Sorcery

W

Vypověz ze hry cílovou bytost s manovou hodnotou menší nebo rovnou počtu Plains, které kontroluješ. Hráč ji kontrolující si přidá 3 životy.

Bude máchat čepelí celý zbytek života, ale už nikdy kvůli válce.

Loran of the Third Path

Legendární bytost — Human Artificer

2W

2/1

Vigilance


Když Loran of the Third Path vstupuje na bojiště, Znič až jeden cílová artefakt nebo očarování.


T: Ty a cílový protihráč si líznete kartu.

Jako učenec neviděla v sylexu zbraň, ale klíč k minulosti.

Loran, Disciple of History

Legendární bytost — Human Artificer

3W

3/3

Kdykoli Loran, Disciple of History nebo jiná legendární bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, vrať cílovou kartu artefaktu ze svého hřbitova do ruky.

Urza a Mishra byli možná nejslavnějšími Tocasiinými žáky, ale Loran byla skutečnou dědičkou jejího odkazu.

Loran's Escape

Instant

W

Cílový artefakt nebo bytost získává do konce kola hexproof a nezničitelnost. Proveď scry 1.

Zatímco kolem nich město Terisia hořelo, vtiskl Feldon Loran do ruky sylex a prosil ji, aby se dala na útěk. Naděje utíkala společně s ní.

Mass Production

Sorcery

5W

Vytvoř si čtyři 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Soldier.

"Potřebuji armádu, ne mistrovská díla. Zrychlete produkci, ať to stojí, co chce."
—Urza, z poznámek vůči svým inženýrům

Meticulous Excavation

Očarování

W

2W: Vrať cílový permanent, který kontroluješ, do ruky vlastníka. Pokud má unearth, namísto toho jej vypověz ze hry a pak vrať do ruky vlastníka. Aktivuj pouze ve svém kole.

"Pamatujte, mí žákové, pokud to září, vrní nebo vrčí, nedotýkejte se toho!"

Military Discipline

Očarování — Aura

W

Flash


Očaruj bytost

Když Military Discipline vstupuje na bojiště, očarovaná bytost získává do konce kola first strike

Očarovaná bytost má +1/+0.

Myrel, Shield of Argive

Legendární bytost — Human Soldier

3W

3/4

Během tvého tahu nemohou protihráči sesílat kouzla ani aktivovat schopnosti artefaktů, bytostí nebo očarování.


Kdykoli Myrel, Shield of Argive útočí, vytvoř si X 1/1 bezbarvých artefaktových bytostí-tokenů s typem Soldier, kde X je počet permanentů s typem Soldier ood tvou kontrolou.

Phalanx Vanguard

Bytost — Human Soldier

1W

2/2

Vigilance
Kdykoli  vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, Phalanx Vanguard získává +1/+0 do konce kola.

Štíhlé, chladné automatony po jejím boku odrážely její vlastní železnou vůli.

Powerstone Engineer

Bytost — Human Artificer

1W

2/1

Když Powerstone Engineer zemře, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

"No, tak tady je ten tvůj problém – rezonanční únik snižující výkon o třicet procent. To spravím jako nic."

Prison Sentence

Očarování — Aura

2W

Očaruj bytost


Když Prison Sentence vstupuje na bojiště, proveď scry 2.

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat, a její aktivovaná schopnisti nemohou být aktivovány.

Váleční zajatci byli z politického hlediska zcela bezcenní, protože ani jeden z bratrů se nstaral natolik, aby stál o jejich výměnu.

Recommission

Sorcery

1W

Vrať cílovou kartu artefaktu nebo bytosti s a manovou hodnotou 3 ze svého hřbitova na bojiště. Pokud takto vstupuje na bojiště bytost, vstupuje s +1/+1 žetonem na sobě navíc.

"Dejte do toho všechno! Pokud na to nevzneseme nárok my, učiní tak Fallaji!!"

Recruitment Officer

Bytost — Human Soldier

W

2/1

3W: Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich zvolit kartu bytosti s manovou hodnotou 3 a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

"Každé jméno na tomhle seznamu je už teď jméno hrdiny! Přidáš sem i to svoje?"

Repair and Recharge

Sorcery

3WW

Vrať cílovou kartu artefaktu, očarování nebo sférochodce ze svého hřbitova na bojiště. Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

"Těla vyhoďte. Jen by zatěžovaly zbytek."
—Rolf, argivianský mechanik

Siege Veteran

Bytost — Human Soldier

2W

2/2

Na začátku boje ve svém kole , polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.
Kdykoli zemře jiná bytost s typem Soldier, jenž není token, jíž kontroluješ, zemře, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Soldier.

"Neboj se, rekrute. Bojujeme v záři spravedlnosti. Nevrháme stínu."

Soul Partition

Instant

1W

Vypověz ze hry cílový permanent, který není země. Dokud je ona karta vypovězena ze hry, její vlastník ji může zahrát. Takto zahrané kouzlo stojí k seslání o 2 více.

Teferiho tělo nemohlo cestovat časem dostatečně dalekou, ale s Kayinou pomocí to mohl dokázat jeho duch.

Static Net

Očarování

3W

Když Static Net vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče, dokud Static Net neopustí bojiště.


Když Static Net vstupuje na bojiště, získáváš 2 životy a vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Survivor of Korlis

Bytost — Human Soldier

W

1/1

First strike


1W, Vypověz Survivor of Korlis ze svého hřbitova ze hry: Proveď scry 2.

Kupecká stát Korlis nejprve nepokládal na nutné jakkoli se do konfliktu mezi Yotií a Fallaji zapojovat. Mishrovi mechanodraci vše změnili.

Thopter Architect

Bytost — Human Artificer

3W

2/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, cílová bytost získává flying do konce kola.

"Má před sebou jen jedent let. Dej si záležet, ať to stojí za to!"

Tocasia's Welcome

Očarování

2W

Kdykoli jedna nebo více bytostí s manovou hodnotou 3 a méně vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, lízni kartu. Tato schopnost se spouští pouze jednou za kolo.

"Váš otec byl mým drahým přítelem, kterému za hodně vděčím. Chtěl, abych se o vás postarala, pokud by se vám něco stalo."

Union of the Third Path

Instant

2W

Lízni kartu, pak získáváš počet životů rovný počtu karet ve své ruce.

Město Terisia konečně otevřelo své slonovinové věže těm, kdo hledali úkryt před nekončící válkou.

Warlord's Elite

Bytost — Human Soldier

2W

4/4

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla tapni dvě netapnuté bytosti, artefakty nebo země pod tvou kontrolou.

"Vojvoda myslí, že jsme změkli, co? Pěst pokroku mu ukáže, že se mýlí!"

Yotian Medic

Bytost — Human Cleric Soldier

2W

1/4

Lifelink

"Běžte a zachraňte, kolik dokážete! Zdi mohou být v prach obráceny, ale Kroog bude nadále žít v jeho lidech."
—Královna Kayla bin-Kroog

Autonomous Assembler

Artefaktová bytost — Assembly-Worker

5

4/5

Prototyp 1W — 2/2 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)
Vigilance
1T: Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost s typem Assembly-Worker pod tvou kontrolou.

Combat Thresher

Artefaktová bytost — Construct

7

3/3

Prototyp 2W — 1/1 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)

Double strike

Když Combat Thresher vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Platoon Dispenser

Artefaktová bytost — Construct

5

4/6

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud kontroluješ dvě či více ostatních bytostí, lízni kartu.

3W: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Soldier.


Unearth 2WW

"Slyšíte to buch-cvak, buch-cvak? Jsme zachráněni."
—Ani, urzovský voják

Scrapwork Cohort

Artefaktová bytost — Soldier

4

3/1

Když Scrapwork Cohort vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Soldier.


Unearth 2W (2W: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Steel Seraph

Artefaktová bytost — Angel

6

5/4

Prototype 1WW — 3/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Flying

Na začátku boje ve svém kole ,  cílová bytost získává dle tvé volby flying, vigilance nebo lifelink do konce kola.

Tocasia's Onulet

Artefaktová bytost — Construct

5

4/4

Když Tocasia's Onulet opouští bojiště, získáváš 2 životy.


Unearth 3W (3W: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Urza's Sylex

Legendární artefakt

3

2WWT, Vypověz Urza's Sylex ze hry: Každý hráč si vybere šest zemí, které kontroluje. Znič všechny ostatní permanenty. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery


Když je Urza's Sylex z bojiště vypovězena ze hry, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, najdi si v kníhovně kartu sférochodce, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Veteran's Powerblade

Artefakt — Vybavení

3

Vybavená bytost má +2/+0.


Vybav bytost typu Soldier W

Vybav 2 (2:Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Yotian Frontliner

Artefaktová bytost — Soldier

1

1/1

Kdykoli Yotian Frontliner útočí, jiná cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 do konce kola.


Unearth W (W: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Air Marshal

Bytost — Human Soldier

1U

2/1

3: Cílová bytost s typem Soldier získává flying do konce kola.

"Dnes si naše čepele vzpomenou na Kroog! Sedm mosazných bohů, stůjte při nás!"

Curate

Instant

1U

Surveil 2. (Podívej se na vrchní dvě karty své knihovny, pak z nich dej libovolný počet do hřbitova a zbytek na vršek knihovny v libovolném pořadí.)


Lízni kartu.

"Aha! Tohle musí být jeden z těch starodávných klíčů k…ne, moment. Zase další puzzle-hračka "

Defabricate

Instant

1U

Zvol si jedno —
• Zruš cílové kouzlo artefaktu nebo očarování. Je-li takto zrušeno kouzlo, namísto odložení do hřbitova jej vypověz ze hry.
• Zruš cílovou aktitovanou nebo spouštěnou schopnost.

Desynchronize

Instant

4U

Vlastník cílového permanentu, který není země, jej dá na vršek nebo spodek své knihovny. Proveď scry 2.

Než mohla Kaya přitáhnout Teferiho duši zpět, přetížená časová kotva selhala a on byl vržen vplen proudům času.

Drafna, Founder of Lat-Nam

Legendární bytost — Human Artificer Advisor

1U

/12

1U: Vrať cílový artefakt pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.


3T: Zkopíruj cílové kouzlo artefaktu, kter kontroluješ. (Kopie se stává tokenem.)

Po boku své ženy Hurkyl vybudoval Drafna odkaz učenectví, který přetrval milénia.

Fallaji Archaeologist

Bytost — Human Scout

1U

0/3

Když Fallaji Archaeologist vstupuje na bojiště, odemel tři karty. Můžeš si z nich dát do ruky kartu, která není bytost ani země. Pokud tak neučiníš, polož +1/+1 žeton na  Fallaji Archaeologist. (Odemlít kartu znamená položit ji z vršku knihovny do hřbitova.)

Flow of Knowledge

Instant

4U

Lízni kartu za každý permanent s typem Island pod tvou kontrolou, pak zahoď dvě karty.

"Soustřeď svou mysl. Držíš v ruce kousek oceánu nebo tisíc kapek deště?"
—Hurkyl

Forging the Anchor

Sorcery

2U

Podívej se na vrchních pět karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat libovolný počet karet artefaktů a dát si je do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Kov se prohýbal a tancoval dle Saheeliny vůle, každý filigránský vzor přiblížil časovou kotvu blíže dokončení.

Hurkyl, Master Wizard

Legendární bytost — Human Wizard Advisor

1UU

2/4

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo seslal/a kouzlo, které nebylo kouzlem bytosti, otoč vrchních pět karet své knihovny. Za každý typ kouzla, které nebylo kouzlem bytosti, které jsi toto kolo seslal/a, si z nich můžeš dát kartu toho typu do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Hurkyl's Final Meditation

Instant

4UUU

Pokud není tvé kolo, stojí toto kouzlo k seslání o 3 více.


Vrať všechny permanenty, které nejsou země, do rukou vlastníků. Ukonči kolo. (Vypověz ze hry všechny kouzla a schopnosti na stacku, včetně této karty. Hráč, jehož kolo právě je, odhodí na maximální povolený počet karet v ruce. Zranění zmizí a efekty „v tomto kole“ a „do konce kola“ končí.)

Involuntary Cooldown

Sorcery

3U

Tapní až dva cílové artefakty a/nebo bytosti. Polož na každou z nich dva žetony omráčení. (Pokud by se měl permanent se žetonem omráčení na sobě odtapnout, namísto toho z něj jeden odstraň.)

"Zpět do slonovinových věží! Tohle dlouho nevydrží!"
—Vayor, kryomant Třetí cesty

Keeper of the Cadence

Bytost — Human Wizard

4U

2/5

3: Polož cílovou kartu artefaktu, instant nebo sorcery ze svého hřbitova na spodek knihovny vlastníka.

"Co nazýváš magií, já nazývám silou vzpomínek."

Koilos Roc

Bytost — Bird

4U

3/3

Flash


Flying


Když Koilos Roc vstupuje na bojiště, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Lat-Nam Adept

Bytost — Human Wizard

3U

3/3

Kdykoli lízneš svou druhou kartu v daném kole, polož +1/+1 žeton na Lat-Nam Adept.

"Každá kniha je vstupními dveřmi k osvícení. Zvědavost j tvůj klíč."

Machine Over Matter

Instant

1U

Toto kouzlo stojí o 1 méně k seslání, pokud kontroluješ artefaktovou bytost.


Vrať cílový permanent, který není země, do ruky vlastníka.

Vojvoda vyhlásil, že pouze někdo, kdo pohne s onou sochou, bude dost silný na to, aby si mohl oženit s princeznou. A tak s ní Urza tedy pohnul.

Mightstone's Animation

Očarování — Aura

3U

Enchant Artefakt

Když Mightstone's Animation vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaný artefakt je navíc ke svým ostatním typům bytostí se základní sílou a odolností 4/4.

One with the Multiverse

Očarování

6UU

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.

Můžeš hrát země a sesílat kouzla z vršku své knihovny.

Jednou za každé své kolo můžeš seslat kouzlo z ruky nebo z vršku knihovny bez placení jeho manové ceny.

Retrieval Agent

Bytost — Human Soldier

3U

2/5

2: Retrieval Agent získává +1/-1 do konce kola.

Bzučící kniha propálila jeho koženou rukavici a málem s ní spálila i jeho ruku. Pak se mu tělem rozlila podivná síla.

Scatter Ray

Instant

1U

Zruš cílové kouzlo artefaktu nebo bytosti, pokud hráč jej kontrolující neztratí 4.

Mishrova armáda požadovala tajemství Třetí cesty. Hurkylini následovníci jim je ochotně předvedli.

Skystrike Officer

Bytost — Human Soldier

2U

2/3

Flying


Kdykoli Skystrike Officer attacks, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Soldier.

Tapni tři netapnuté permanenty s typem Soldier, které kontrouješ: Lízni kartu.

"Přistávací plocha je vyčištěná. Aktivujte a startujte!"

Splitting the Powerstone

Sorcery

2U

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj artefakt.


Vytvoř si dva tapnuté tokeny Silokamů. Pokud byl obětovaný artefakt legendární, lízni kartu. (Tyto tokeny jsou artefakty s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Když se zářící silokam rozpadl, rozpadl se i poslední zbytek bratrského pouta.

Stern Lesson

Instant

2U

Lízni dvě karty, pak zahoď kartu. Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

"Bratři jsou neuvěřitelně nadaní, ale ty jejich hádky budou jednou moje smrt."
—Tocasia, záznam v deníku

Take Flight

Očarování — Aura

3U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+0, flying a "Kdykoli tato bytost útočí, lízni kartu."

Ačkoli to ani jednomu z bratrů nestálo za to přiznat, jejich let prastarou thoptérou byl jejich posledními šťastnými chvílemi spolu.

Teferi, Temporal Pilgrim

Legendární sférochodec — Teferi

3UU

4

Kdykoli lízneš kartu, polož žeton loajality na Teferi, Temporal Pilgrim.


0: Lízni kartu.


−2: Vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Spirit a s vigilance, a s "Kdykoli lízneš kartu, polož +1/+1 žeton na tuto bytost."


−12: Cílový protihráč si zvolí permanent pod svou kontrolou a dá jej do ruky vlastníka. Pak zamíchá všechny ostatní permanenty, které kontroluje a které nejsou země, do knihovny/en vlastníka/ů.

Third Path Savant

Bytost — Human Wizard

2U

2/3

7: Lízni dvě karty

Když se Mishrova armáda vrhla na město Terisia, Corlo cítil, jak se jeho soustředění, trpělivost a vůle proplétají v jeden svazek. S hlubokým nádechem sebral ze vzduchu odpovědi.

Thopter Mechanic

Bytost — Human Artificer

1U

2/1

Kdykoli lízneš svou druhou kartu v daném kole, polož +1/+1 žeton na  Thopter Mechanic.


Když Thopter Mechanic zemře, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.

"Chceš po mně bezpečnostní pásy k sedadlu? Prosím tě, máš štěstí, že vůbec máš sedadlo!"

Urza, Powerstone Prodigy

Legendární bytost — Human Artificer

2U

1/3

Vigilance


1T: Lízni kartu, pak kartu zahoď.


Kdykoli zahodíš jednu nebo více karet artefaktů, vytvoř si tapnutý token Silokamu. Tato schopnost se spouští pouze jednou za kolo. (Token je artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Urza's Command

Instant

2UU

Zvol si dvě —
• Bytosti, které nekontroluješ, získávají -2/-0 do konce kola.
• Vytvoř si tapnutý token Silokamu.
• Vytvoř si tapnutou 0/0 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct a s "Tato bytost získává +1/+1 za aždý artefakt pod tvou kontrolou."
• Proveď cry 1, pak lízni kartu.

Urza's Rebuff

Instant

1UU

Zvol si jedno —
• Zruší cílové kouzlo.
• Tapni až dvě cílové bytosti.

"Jako obvykle, manévry mého bratra jsou zbrklé a impulzivní."
—Urza

Weakstone's Subjugation

Očarování — Aura

U

Očaruj artefakt nebo bytost.

Když Weakstone's Subjugation vstupuje na bojiště, můžeš zaplatit 3. Pakliže tak učiníš, tapni očarovaný permanent.


Očarovaný permanent se v průběhu odtapovací fáze hráče jej kontrolujícího neodtapuje.

Wing Commando

Bytost — Human Soldier

2U

2/2

Flying


Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získává tato bytost +1/+1 do konce kola.)

"Sváry jsou seshora slabší."

Zephyr Sentinel

Bytost — Human Soldier

1U

2/1

Flash


Flying

Když Zephyr Sentinel vstupuje na bojiště, vrať až jednu jinou cílovou bytost pod tvou kontrolou do ruky vlastníka. Pokud měla typ Soldier, polož +1/+1 žeton na  Zephyr Sentinel.

Arcane Proxy

Artefaktová bytost — Wizard

7

4/3

Prototyp 1UU — 2/1 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Když Arcane Proxy vstupuje na bojiště, pokud jsi ji seslal/a, vypověz ze hry ze hřbitova kartu instant nebo sorcery s manovou hodnotou menší nebo rovnou síle Arcane Proxy. Zkopíruj onu kartu. Můžeš kopii seslat bez placení její manové ceny.

Coastal Bulwark

Artefaktová bytost — Wall

2

1/3

Defender


Coastal Bulwark má +2/+0, pokud kontroluješ permanent s typem Island.

2T: Surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.)

Combat Courier

Artefaktová bytost — Construct

1

1/1

2, Obětuj Combat Courier: Lízni kartu.


Unearth U (U: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Depth Charge Colossus

Artefaktová bytost — Dreadnought

9

9/9

Prototyp 4UU — 6/6 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Depth Charge Colossus se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

 3: Odtapni Depth Charge Colossus.

Hulking Metamorph

Artefaktová bytost — Shapeshifter

9

7/7

Prototyp 2UU — 3/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Můžeš nechat Hulking Metamorph vstoupit na bojiště jako kopii artefaktu nebo bytosti pod tvou kontrolou, pouze je to ke svým typům navíc artefaktová bytost a její síla a odolnost jsou rovny síle a odolnosti Hulking Metamorph.

Spotter Thopter

Artefaktová bytost — Thopter

8

4/5

Prototyp 3U — 2/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Flying

Když Spotter Thopter vstupuje na bojiště, proveď scry X, kde X je její síla.

Surge Engine

Artefaktová bytost — Construct

2

3/2

Defender


U: Surge Engine ztrácí defender a získává „Tuto bytost nelze blokovat“ .


2U: Surge Engine se stává modrou a má základní sílu a odolnost 5/4. Aktivuj pouze pokud Surge Engine nemá defender.

4UU: Lízni tři karty. Aktivuj pouze pokud je Surge Engine modrá a pouze jednou.

The Temporal Anchor

Legendární artefakt

3UUU

Na začátku své udržovací fáze proveď scry 2.


Kdykoli si v rámci provádění scry zvolíš dát kartu nebo karty na spodek knihovny ,vypověz ze hry tolik karet ze spodku své knihovny. Během svého kola můžeš hrát karty vypovězené ze hry pomocí  The Temporal Anchor.

Terisian Mindbreaker

Artefaktová bytost — Juggernaut

7

6/4

Kdykoli Terisian Mindbreaker útočí, bránící se hráč si odemele polovinu knihovny, zaokrouhleno nahoru.


Unearth 1UUU (1UUU: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Ashnod, Flesh Mechanist

Legendární bytost — Human Artificer

B

1/1

Deathtouch


Kdykoli Ashnod, Flesh Mechanist útočí, můžeš obětovat jinou bytost. Pakliže tak učiníš, vytvoř si tapnutý token Silokamu.


5, Vypověz ze svého hřbitova ze hry kartu bytosti: Vytvoř si tapnutou 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Zombie.

Ashnod's Intervention

Instant

B

Do konce kola získává cílová bytost +2/+0 a "Když tato bytost zemře nebo je vypovězena z bojiště ze hry, vrať ji do ruky vlastníka. "

"Poslouchej, Kačko. Gix je všude, hraje to se všemi stranami. Mishra naslouchat nebude…ale možná Urza ano."

Battlefield Butcher

Bytost — Human Soldier

2B

1/4

5T: Každý protihráč ztrácí 2 životy. Tato schopnost stojí k aktivaci o 1 méně za každou kartu bytosti ve tvém hřbitově.

"Nějací další kovoví obři, co si to chtějí rozdat? Akorát jsem se zahřál!"

Carrion Locust

Bytost — Insect Horror

2B

2/1

Flying


Když Carrion Locust vstupuje na bojiště, Vypověz cílovou kartu ze hřbitova protihráče ze hry. Byla-li to karta bytosti, onen hráč ztrácí 1 život.

Žádná čest. Žádná sláva. Žádné zbytky.

Corrupt

Sorcery

5B

Corrupt udělí jakémukoli cíli počet zranění rovný počtu permanentů s typem Swamp pod tvou kontrolou.

Získáváš počet životů rovný takto uděleným zraněním.

"Nejmoudřejší, nejhloubavější, nejmocnější qadire,“ řekl Gixián, „nabízíme vám jakoukoli pomoc, kterou můžeme vaším přeslavným jménem nabídnout."

Diabolic Intent

Sorcery

1B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Najdi si v kníhovně kartu, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Gix pitval mysli svých učedníků a vychutnával si jejich zkušenosti stejně jako jejich vědomosti.

Disciples of Gix

Bytost — Phyrexian Human

4BB

4/4

Když Disciples of Gix vstupuje na bojiště, Najdi si v kníhovně až tři karty artefaktů, dej si je do hřbitova a pak si zamíchej knihovnu.

"Stroje necítí strach, žal, hlad – jen přeslavné poslání, pravé a čisté."

Disfigure

Instant

B

Cílová bytost získává -2/-2 do konce kola.

S prasknutím kovu, jako kdyby udeřil blesk, se váhy války naklonily v Mishrův prospěch.

Dreams of Steel and Oil

Sorcery

B

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyberte si z ní kartu artefaktu nebo bytosti, pak si vyberte kartu bytosti nebo artefaktu v e hřbitově téhož hráče. Zvolené karty vypovězte ze hry.

Mishrovy noční můry o Phyrexii byly plné křiků v agónii a skřípání krouceného kovu. Ty zvuky mu v hlavě zůstávaly ještě dlouho po probuzení.

Emergency Weld

Sorcery

1B

Vrať cílovou kartu artefaktu nebo bytosti ze svého hřbitova do ruky. Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Soldier.

Pobíhající opravářští boti často zvrátili výsledky bitev, když poškozené automatony sflikovali zpět do bojeschopného stavu.

Fateful Handoff

Sorcery

3B

Lízni počet karet rovný manové hodnotě cílového artefaktu nebo bytosti pod svou kontrolou. Protihráč získává nad oním permanentem kontrolu.

"Dostaň sylex k Urzovi, za každou cenu. Řekni mu, ať jej naplní vzpomínkami země"
—Ashnod, k Tawnosovi

Gix, Yawgmoth Praetor

Legendární bytost — Phyrexian Praetor

1BB

3/3

Kdykoli udělí bytost bojové zranění jednomu z tvých protihráčů, může hráč ji kontrolující zaplatit 1 život. Když tak učiní, lízne kartu.


4BBB, Zahoď X karet: Vypověz he hry X vrchních karet protihráčovy knihovny. Můžeš z nich hrát karty zemí a sesílat kouzla bez placení manové ceny.

Gix's Caress

Sorcery

2B

Cílový protihráč ukáže ruku. Zvol si z ní kartu, která není země. Onen hráč ji zahodí.


Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

"Ukaž mi všechnu tu lahodnou mizérii, kterou jsi zasel.."

Gix's Command

Sorcery

3BB

Zvol si dvě —
• Polož dva +1/+1 žetony na až jednu cílovou bytost. Do konce kola získává lifelink.
• Znič každou bytost se silou 2 a méně.
• Vrať si až dvě karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.
• Každý protihráč obětuje bytost s nejvyšší silou mezi bytostmi, které kontroluje.

Gixian Infiltrator

Bytost — Phyrexian Human

1B

2/1

Kdykoli obětuješ jiný permanent, polož +1/+1 žeton na  Gixian Infiltrator.

"Pád Terisie je nevyhnutelný. Plán mého pána probíhá stejně hladce a nezadržitelně, jako olej mými žilami."

Gixian Puppeteer

Bytost — Phyrexian Warlock

3B

4/3

Kdykoli lízneš svou druhou kartu v daném kole, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.


Když Gixian Puppeteer zemře, vrať jinou cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou 3 ze svého hřbitova na bojiště.

Pro někoho znesvěcení. Pro Gixe zkrášlení.

Gixian Skullflayer

Bytost — Phyrexian Human Assassin

2B

2/3

Na začátku své udržovací fáze, pokud jsoz ve tvém hřbitově tři a více karty bytostí, polož +1/+1 žeton na  Gixian Skullflayer.

"S každým prořezáním přibližujeme tento svět blíže kompleataci."

Gnawing Vermin

Bytost — Rat

B

1/1

Když Gnawing Vermin vstupuje na bojiště, cílový hráč odemele dvě karty.


Když Gnawing Vermin zemře, cílová bytost, již nekontroluješ, získává -1/-1 do konce kola.

"Každý mne varuje před pískem a jídlem, ale krysy jsou horší než oboje dohromady!"
—Sanwell, dopis rodičům

Go for the Throat

Instant

1B

Znič cílovou bytost, která není artefakz.

Když Titania nabídla mír, Urza ji pouze odmítl. Mishra její lid donutil za takovou urážku zaplatit..

Gruesome Realization

Sorcery

1BB

Zvol si jedno—
• Lízni dvě karty a ztrať 2 životy.
• Bytosti pod kontrolou tvých protihráčů získávají -1/-1 do konce kola.

Mishra byl pryč, nadobro – vše, co po něm zbylo, byl stroj nesoucí jeho tvář.

Gurgling Anointer

Bytost — Phyrexian Horror

2B

1/3

Flying
Kdykoli lízneš svou druhou kartu v daném kole, polož +1/+1 žeton na  Gurgling Anointer.


Když Gurgling Anointer zemře, vrať jinou cílovou kartu bytosti s manovou hodnotou menší nebo rovnou síle Gurgling Anointer's power ze svého hřbitova na bojiště.

Hostile Negotiations

Instant

3B

Vypověz ze hry vrchní tři karty své knihovny na hromádku lícem dolů, pak vypověz další tři karty z vršku své knihovny ze hry na další hromádku lícem dolů. Podívej se na karty v obou hromádkách a pak jednu z hromádek otoč lícem nahoru. Protihráč si vybere jednu z hromádek. Karty z ní si dáš do ruky a karty z druhé do hřbitova. Ztrácíš 3 životy.

Kill-Zone Acrobat

Bytost — Human Soldier

2B

3/2

Kdykoli Kill-Zone Acrobat útočí, můžeš obětovat jiný artefakt nebo bytost. Pakliže tak učiníš, Kill-Zone Acrobat gains flying do konce kola.

Její trénink z cirkusu se na bojišti překvapivě hodil.

Misery's Shadow

Bytost — Shade

1B

2/2

Pokud by bytost pod kontrolou protihráče měla zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry.


1: Misery's Shadow získává +1/+1 do konce kola.

V troskách Kroogu se dařilo pouze utrpení.

Moment of Defiance

Instant

2B

Cílová bytost získává +2/+1 a lifelink do konce kola.


Lízni kartu.

"No? Na co čekáš? Přece nenecháme ty supy čekat věčně."

No One Left Behind

Sorcery

4B

Toto kouzlo stojí k seslání o 3 méně, pokud cílí kartu bytosti s manovou hodnotou 3 nebo méně.


Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště.

Zemřít pro něco se přeceňuje.

Overwhelming Remorse

Instant

4B

Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou kartu bytosti ve tvém hřbitově.

 
Vypověz ze hry cílovou bytost nebo sférochodce.

Před očima měl stále Tocasiinu tvář. V uších mu stále zvonil výbuch. Mishra běžel a běžel, a ani jednou se neohlédl.

Painful Quandary

Očarování

3BB

Kdykoli protihráč sešle kouzlo, ztrácí 5 životů, pokud nezahodí kartu.

V zoufalé snaze zničit svého bratra nechal Mishra Gixe, aby zničil jeho samotného.

Powerstone Fracture

Sorcery

1B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj artefakt nebo bytost.
Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

"Pohyb! Až silokam vybuchne, po tom behemotovi zbude jen díra v zemi."
—Ashnod, k Hajarovi

Ravenous Gigamole

Bytost — Mole Horror

3B

2/3

Když Ravenous Gigamole vstupuje na bojiště, odemel tři karty. Můžeš si z nich dát do ruky kartu bytosti. Pokud tak neučiníš, polož +1/+1 žeton na  Ravenous Gigamole. (Odemlít znamená odložit vrchní kartu knihovny do hřbitova.)

Thran Vigil

Očarování

1B

Kdykoli jedna nebo více karet artefaktů nebo bytostí opustí ve tvém kole tvůj hřbitov, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

Glacian stavěl své automatony tak, aby vydržely, a ony přežily předlouho i samotné Thrany.

Thraxodemon

Bytost — Demon

1B

2/2

3T, Obětuj jinou bytost nebo artefakt: Lízni kartu.

Urza a Mishra nebyli jedinými obyvateli Terisiare, kteří toužili po energii silokamů.

Trench Stalker

Bytost — Beast Horror

4B

4/5

Pokud jsi toto kolo líznul/a dvě a více karet, Trench Stalker má deathtouch a lifelink.

Slyší tep panikařícího srdce na tisíc kroků daleko.

Ashnod's Harvester

Artefaktová bytost — Construct

2

3/1

Kdykoli Ashnod's Harvester útočí, vypověz cílovou kartu ze hřbitova ze hry.


Unearth 1B (1B: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Clay Revenant

Artefaktová bytost — Golem

1

1/2

Clay Revenant vstupuje na bojiště tapnutá.
2B: Vrať Clay Revenant ze svého hřbitova do ruky.

Tawnos stavěl své jílové sochy tak, aby byly odolné, a netušil, že budou bojovat ještě dlouho po konci války.

Dredging Claw

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +1/+0 a menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)
Kdykoli bytost vstupuje na bojiště ze tvého hřbitova, můžeš na ni Dredging Claw připojit.


Vybav 1B (1B: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Goring Warplow

Artefaktová bytost — Construct

6

5/4

Prototyp 1B — 1/1 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Deathtouch

Postaven k drcení valů a vůlí , stejnou měrou.

Phyrexian Fleshgorger

Artefaktová bytost — Phyrexian Wurm

7

7/5

Prototyp 1BB — 3/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)

Menace, lifelink


Ward—Zaplať počet životů rovný síle Phyrexian Fleshgorger.

Razorlash Transmogrant

Artefaktová bytost — Zombie

2

3/1

Razorlash Transmogrant nemůže blokovat.
4BB: Return Razorlash Transmogrant ze svého hřbitova na bojiště s +1/+1 žetonem na sobě.

Tato schopnost stojí k aktivaci o 4 méně, pokud protihráč kontroluje čtyři nebo více nezákladních zemí.

Scrapwork Rager

Artefaktová bytost — Phyrexian Horror

4

2/2

Když Scrapwork Rager vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 1 život.


Unearth 3B (3B: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Transmogrant Altar

Artefakt

3

BT, Obětuj bytost: Přidej si CCC.
2T, Obětuj bytost: Vytvoř si 3/3 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Zombie. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

"Lidské tělo – stejně jako jakýkoli jiný stroj – může být rozebráno na součástky."
—Ashnod

Transmogrant's Crown

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +2/+0.


Kdykoli vybavená bytost zemře, lízni kartu.
Vybav 2  nebo B

Fallajští vojáci nesnášeli spatřit mezi transmogranty tváře svých milovaných. Ashnod to vyřešila.

Arms Race

Očarování

3R

3R:  Můžeš položit na bojiště ze své ruky kartu artefaktu. Získává haste. Na konci příští fáze konce kola ji obětuj.

"Chceš to kvalitně, rychle, nebo levně? Všechny tři mít nemůžeš. "

Bitter Reunion

Očarování

1R

Když Bitter Reunion vstupuje na bojiště, můžeš  zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni dvě karty.


1, Obětuj Bitter Reunion: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola haste.

Mírový summit prokázal jasně, že spor mezi Urzou a Mishrou může skončit jen krveprolitím.

Brotherhood's End

Sorcery

1RR

Zvol si jedno—
• Brotherhood's End udělí 3 zranění každé bytosti a každému sférochodci..
• Znič všechny artefakty s manovou hodnotou 3 a méně.

Rivalita bratrů přerostla v otevřené nepřátelství, a Tocasia zaplatila nejvyšší cenu.

Conscripted Infantry

Bytost — Human Soldier

2R

3/1

Když Conscripted Infantry zemře, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Soldier.

"Srandovní," poznamenal Laga ke svým mužům. „Mishrovi poskoci se válejí v hedvábí ve svých zlatých palácích, zatímco my tady jíme oschlý chleba v zákopech"

Draconic Destiny

Očarování — Aura

1RR

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1, flying, haste a "1: Tato bytost získává +1/+0 do konce kola.“ Ke svým dalším typům má navíc typ Dragon.

Když očarovaná bytost zemře, vrať Draconic Destiny do ruky vlastníka.

Dwarven Forge-Chanter

Bytost — Dwarf Wizard

1R

1/3

Ward—Zaplať  2 životy. (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo či schopnost, pokud onen hráč nezaplatí 2 životy.)


Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získává tato bytost +1/+1 do konce kola.)

Excavation Explosion

Sorcery

2R

Excavation Explosion udělí 3 zranění libovolnému cíli. Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Urzovi inženýři dokázali jeden silokam vykopávat třeba i týdne. Goblini se s tím tak nedrbali..

The Fall of Kroog

Sorcery

4RR

Zvol si cílového protihráče. Znič cílovou zemi pod kontrolou onoho hráče. The Fall of Kroog udělí 3 zranění onomu hráči a 1 zranění každé byrtosti, kterou kontroluje..

Jako pomstu za Vojvodův zrádný útok na mírová jednání srovnal Mishra se zemí yotijské hlavní město..

Fallaji Chaindancer

Bytost — Human Soldier

3R

2/4

2: Fallaji Chaindancer získává double strike do konce kola.

Byla celá nedočkavá ukázat útočícím Yotijcům, jak přišla ke své přezdívce „Písečná bouře z Tomakulu.“

Feldon, Ronom Excavator

Legendární bytost — Human Artificer

1R

2/2

Haste


Feldon, Ronom Excavator nemůže blokovat.

Kdykoli je Feldon uděleno zranění, vypověz tolik karet z vršku své knihovny ze hry. Jednu z nich si zvol. Do konce svého příštího kola ji můžeš zahrát.

Giant Cindermaw

Bytost — Dinosaur Beast

2R

4/3

Trample


Hráči nemohou získávat životy.

"Nekopejte v těchto kaňonech příliš hluboko. Slíbila jsem vaším rodičům, že vás vrátím vcelku."
—Tocasia

Goblin Blast-Runner

Bytost — Goblin

R

1/2

Goblin Blast-Runner má +2/+0 a menace, pokud jsi toto kolo obětoval/a permanent.

Většina goblinů umí zapálit roznětku a rozběhnout se, ale jen ti nejchytřejší si pamatují, že mají bombu upustit.

Horned Stoneseeker

Bytost — Lizard

1R

2/2

Menace


Když Horned Stoneseeker vstupuje na bojiště, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")


Když Horned Stoneseeker opouští bojiště, obětuj Silokam.

Mechanized Warfare

Očarování

1RR

Pokud by červený nebo artefaktový zdroj měl udělit zranění protihráči nebo permanentu pod kontrolou protihráče, udělí namísto toho onomu permanentu tolik zranění plus 1.

Automatony nejdříve doplňovaly řady po padlých, a pak je zcela nahradily.

Mishra, Excavation Prodigy

Legendární bytost — Human Artificer

2R

2/1

Haste


1T, Zahoď kartu: Lízni kartu.

Kdykoli zahodíš jednu nebo více karet artefaktů, přidej si RR. Tato schopnost se spouští pouze jednou za kolo.

Zatímco Urza četl knihy, Mishra se naučil číst v poušti samotné.

Mishra's Command

Sorcery

XR

Zvol si dvě —
• Zvol si cílového hráče. Může zahodit až  X karet. Pak si lízne kartu za každou takto zahozenou kartu.
• Toto kouzlo udělí X zranění cílové bytosti.
• Toto kouzlo udělí X zranění cílovému sférochodci
• Cílová bytost získává +X/+0 a haste do konce kola.

Mishra's Domination

Očarování — Aura

1R

Očaruj bytost


Pokud očarovanou bytost kontroluješ, má +2/+2. Pokud ne, nemůže blokovat.

Z Kamene slabosti vytryskla energie a mechanodrak se podvolil Mishrově vůli.

Mishra's Onslaught

Instant

3R

Zvol si jedno—
• Vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Soldier.
• Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+0 do konce kola.

"Heh. Urza opět podcenil mé síly."
—Mishra

Monastery Swiftspear

Bytost — Human Monk

R

1/2

Haste


Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, získává tato bytost +1/+1 do konce kola.)

Soustředila svou mysl na zuřivost vulkánu, a její vlastní následovala příkladu.

Obliterating Bolt

Sorcery

1R

Obliterating Bolt udělí 4 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Pokud by onen permanent toto kolo zemřel, namísto toho jej vypověz ze hry.

V zoufalství se Pero pokusil povolat   vzpomínky na tu noc, když jeho rodinu málem zabil úder blesku. Když otevřel oči, viděl kolem jen kouř a prach.

Over the Top

Sorcery

5RR

Každý hráč otočí počet karet z vršku své knihovny rovný počtu permanentů, které nejsou země, pod jeho kontrolou. Všechny takto odhalené karty permanentů dá na bojiště a zbytek do hřbitova.

Penregon Strongbull

Bytost — Minotaur

2R

2/3

1, Obětuj artefakt: Penregon Strongbull získává +1/+1 do konce kola a udělí 1 zranění každému protihráči.

Jeho číslo se zvedáním dětí předčí jen jeho číslo s odkopem kotlíků do dálky.

Pyrrhic Blast

Instant

3R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj bytost.


Pyrrhic Blast udělí počet zranění rovný síle obětované bytosti libovolnému cíli. Lízni kartu.

Jejich ztráty litoval jen provianťák.

Raze to the Ground

Sorcery

2R

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.

Znič cílový artefakt. Pokud byla jeho manová hodnota 1 a méně, lízni kartu.

Postupně padla první slonovinová věž, pak druhá, pak třetí. Invazoři se pohybovali dokola města jako na hodinách apokalypsy.

Roc Hunter

Bytost — Human Soldier

1R

3/1

Reach

"Nikdy nesledujte roca očima, protože vždycky poletí tak, aby měl slunce v zádech a oslepil vás. Namísto toho sledujte jeho stín a teprve až bude přímo na d vámi, mršťte kopím vší silou nad sebe..“

Sardian Cliffstomper

Bytost — Minotaur Barbarian

1R

0/4

Pokud je tvé kolo a kontroluješ čtyři a více země s typem Mountain, , Sardian Cliffstomper má +X/+0, kde X je počet zemí s typem Mountain pod tvou kontrolou..

Když Urza zradil sardinské trpaslíky, požádali o pomoc svoje silnější sousedy

Sibling Rivalry

Sorcery

3R

Získej kontrolu nad cílovým artefaktem nebo bytostí do konce kola. Odtapni ji. Do konce kola získává haste. Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Tomakul Scrapsmith

Bytost — Human Artificer

2R

2/1

Když Tomakul Scrapsmith vstupuje na bojiště, odemel si tři karty. Můžeš si z nich dát kartu artefaktu do ruky. Když tak neučiníš, polož +1/+1 žeton na  Tomakul Scrapsmith. (Odemlít kartu znamená položit ji z vršku knihovny do hřbitova.)

Tyrant of Kher Ridges

Bytost — Dragon

4RR

4/5

Flying


Když Tyrant of Kher Ridges vstupuje na bojiště, udělí 4 zranění libovolnému cíli

.
R: Tyrant of Kher Ridges získává +1/+0 do konce kola.

Ve válce draci nerozlišují strany, pouze chody.

Unleash Shell

Instant

3RR

Unleash Shell deals 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci a  2 zranění hráči onen permanent kontrolujícímu.

Ničivá síla nového kanonu zcela kompenzovala jeho nepředvídatelný poloměr výbuchu střely.

Visions of Phyrexia

Očarování

2RR

Na začátku své udržovací fáze,  vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu toto kolo zahrát.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi nezahrál/a toto kolo kartu z vypovězené zóny, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Whirling Strike

Instant

1R

Cílová bytost získává +2/+0, first strike a trample do konce kola.

"Kdykoli budu věřit více pouštní oceli v rukou Fallajiů než bezduchému stroji."
—Hajar, Mishrův bodyguard

Blitz Automaton

Artefaktová bytost — Construct

7

6/4

Prototyp 2R - 3/2 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Haste

Zatímco Urzovy stroje byly stavěny pro obranu, Mishra své bojovníky stavěl tak, aby válku ukončili co nejrychleji..

Fallaji Dragon Engine

Artefaktová bytost — Dragon

8

5/5

Prototyp 2R — 1/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)
Flying


2: Fallaji Dragon Engine získává +1/+0 do konce kola.

Heavyweight Demolisher

Artefaktová bytost — Construct

7

8/6

Menace


Na začátku své udržovací fáze,  tapni Heavyweight Demolisher, pokud nezaplatíš  3.


Unearth 6RR (6RR: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Mishra's Juggernaut

Artefaktová bytost — Juggernaut

5

5/3

Trample


Mishra's Juggernaut útočí každé kolo, je-li toho schopna.


Unearth 5R (5R: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Mishra's Research Desk

Artefakt

1

1T, Obětuj Mishra's Research Desk: Vypověz ze hry vrchní dvě karty své knihovny. Jednu si zvol. Do konce svého příštího kola ji můžeš zahrát.


Unearth 1R (1R: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Scrapwork Mutt

Artefaktová bytost — Dog

2

2/1

Když Scrapwork Mutt vstupuje na bojiště, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.


Unearth 1R (1R: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Skitterbeam Battalion

Artefaktová bytost — Construct

9

4/4

Prototyp 3RR — 2/2 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Trample, haste


Když Skitterbeam Battalion vstupuje na bojiště, pokud jsi jej seslal/a, vytvoř si dva tokeny, které jsou jejími kopiemi.

Alloy Animist

Bytost — Human Druid

G

1/1

2G: Do konce kola se cílový artefakt, který není bytost, stává bytostí se základní silou a odolností 4/4.

"Tenhle kov patřil Argothu, než jste jej vyrvali ze země. A teď patří Argothu opět."

Argothian Opportunist

Bytost — Human Scout

2G

3/2

Když Argothian Opportunist vstupuje na bojiště, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

"Příroda se přizpůsobuje, a my bychom měli také."

Argothian Sprite

Bytost — Faerie

1G

2/2

Argothian Sprite nemůže být blokována artefaktovými bytostmi.


7: Polož dva +1/+1  žetony na Argothian Sprite.

"Příště ty výukové otvory udělejte menší!!"
—Urza, poznámky k inženýrům

Audacity

Očarování — Aura

G

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+0 a trample.


Když je Audacity odložena z bojiště do hřbitova, lízni kartu.

Statečnost přežije statečné.

Awaken the Woods

Sorcery

XGG

Vytvoř si X 1/1 zelených zemí-bytostí-tokenů s typy Forest Dryad.. (Vztahuje se na ně vyvolávací únava.)

"Předpokládali jsme, že Argothiané povstanou a  svou zemi bránit. Nepředpokládali jsme, že ke své obraně povstane sama země."
—Myrel,Štít Argive

Blanchwood Armor

Očarování — Aura

2G

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+1 za každý permanent s typem Forest pod tvou kontrolou.

Některá zbroj je ukuta, jiná narostlá.

Blanchwood Prowler

Bytost — Elemental

1G

1/1

Když Blanchwood Prowler vstupuje na bojiště, odemel tři karty. Můžeš si z nich dát do ruky kartu země. Pokud tak neučiníš, polož +1/+1 žeton na  Blanchwood Prowler. (Odemlít kartu znamená položit ji z vršku knihovny do hřbitova.)

Burrowing Razormaw

Bytost — Beast

2G

4/2

Když Burrowing Razormaw zemře, odemel si čtyři karty (Polož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova..)

"Podivné. Nepamatuji si, že by tady byla v mapách zakreslena příprava nového zákopu."
—Lognell, argivijský zvěd

Bushwhack

Sorcery

G

Zvol si jedno—
• Najdi si v knihovně kartu základní země, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.
• Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ. (Udělí si navzájem zranění podle své síly.)

Citanul Stalwart

Bytost — Elf Druid Soldier

G

1/1

T, Tap an untapped Artefakt or creature you control: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

Nenasytný hlad  Války Bratrů zpustošil půdu Terisiare a otrávil jeho nebe. Obránci Argothu byli odhodláni to u svého ostrova nedopustit.

Epic Confrontation

Sorcery

1G

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+2 do konce kola. Pak vyzve na souboj cílovou bytost, kterou nekontroluješ. (Udělí si navzájem zranění podle své síly.)

"Dovolils, abys zestárnul, a tvé světlo pohasíná. Promluvíme si spolu ještě naposled, nebo tě tu musím na místě zabít?"
—Mishra, k Urzovi

Fade from History

Sorcery

2GG

Každý hráč kontrolující artefakt nebo očarování si vytvoří 2/2 zelenou bytost-token s typem Bear. Pak znič všechny artefakty a očarování.

Po dlouhé hibernaci se Argoth konečně začal z následku války zotavovat.

Fallaji Excavation

Sorcery

3GG

Vytvoř si tři tapnuté tokeny Silokamů. Získáváš 3 životy. (Tyto tokeny jsou artefakty s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Jen pramálo relikvií vzrušovalo fallajiské archeology tak, jako silokamy, které nazývali „Oči Prastarých.“

Fauna Shaman

Bytost — Elf Shaman

1G

2/2

GT, Zahoď kartu bytosti:  Najdi si v kníhovně kartu bytosti, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

"Povolávám lovce i ochránce, neb nastalo období války."

Fog of War

Instant

2G

Získáváš 1 život za každou bytost na bojišti. Udělení veškerých bojových zranění bytostmi se silou 3 a méně je toto kolo zabráněno.

Na pobřeží Argothu byla tak hustá mlha, že vojska obou bratrů prošla kolem sebe ve vzdálenosti na dokřik, aniž by o tom věděli.

Gaea's Courser

Bytost — Centaur Soldier

4G

4/5

Kdykoli Gaea's Courser útočí, pokud máš ve hřbitově tři a více karet bytostí, lízni kartu.

„Dokonce i listy vás tady nechtějí? Co si myslíte, že zmůžete proti síle samotné přírody?“

Gaea's Gift

Instant

1G

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Získává do konce kola reach, trample, hexproof, a nezničitelnost. (Nemůže být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou protihráčů. Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Když došlo na boj s armádou stromů, i nejlepší Mishrovi generálové byli dutí jak pařezy.

Giant Growth

Instant

G

Cílová bytost získává +3/+3 do konce kola.

"Představte si, že se někdo bojí skřítků. Prostě ze zašlápněte!!"
—Kerish, urzovský mechanik

Gnarlroot Pallbearer

Bytost — Treefolk Druid

4GG

5/5

Trample


Když Gnarlroot Pallbearer vstupuje na bojiště, Cílová bytost získává +X/+X do konce kola, kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově.

Ohně války strávily většinu argothských entů. Touha po pomstě ty zbylé.

Gwenna, Eyes of Gaea

Legendární bytost — Elf Druid Scout

2G

2/3

T: Přidej si dvě many v jakékoli kombinaci barev. Tuto manu spotřebuj jen k seslání kouzla bytosti nebo aktivaci schopností bytosti nebo karty bytosti.


Kdykoli sešleš kouzlo bytosti se silou 5 a více, polož +1/+1 žeton na  Gwenna, Eyes of Gaea a odtapni ji.

Hoarding Recluse

Bytost — Spider

3G

2/3

Reach, deathtouch


Když Hoarding Recluse zemře, polož až jednu jinou cílovou kartu ze hřbitova na spodek knihovny vlastníka.

Pro argothské pavouky byly thoptéry jen větší, křupavější mouchy.

Obstinate Baloth

Bytost — Beast

2GG

4/4

Když Obstinate Baloth vstupuje na bojiště, získáváš 4 životy.


Pokud tě kozlo nebo schopnost pod kontrolou protihráče nutí zahodit Obstinate Baloth, polož ji místo do hřbitova na bojiiště.

Perimeter Patrol

Bytost — Human Soldier

2G

3/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, Perimeter Patrol získává +1/+0 do konce kola.

Fallaji se rychle naučili, že Kherské pohoří má příliš mnoho kaňonů, jeskyní a převisů, než aby se dalo sledovat jen ze vzduchu.

Sarinth Steelseeker

Bytost — Human Artificer Scout

1G

1/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta bytosti, můžeš ji ukázat a dát si ji do ruky. Pokud si nedáš onu kartu do ruky, můžeš si ji dát do hřbitova.

"Tenhle kus kovu je ošklivý, ale své využití ještě má."

Shoot Down

Sorcery

3G

Vypověz ze hry cílový artefakt, očarování, nebo bytost s flying.

Gwenna zaváhala se střelou jen jednou: aby zachránila život mladého Harbina. Chyba, kterou už nikdy nezopakovala.

Tawnos's Tinkering

Instant

3G

Put

Polož dva +1/+1 žetony na cílový artefakt, bytost nebo zemi pod tvou kontrolou. Odtapni jej. Pokud není bytostí, stává se ke svým dalším typům navíc 0/0 bytostí.

Zatímco jeho učitel se pokoušel přírodu překonat, Tawnos se snažil zachytit její krásu..

Teething Wurmlet

Bytost — Wurm

G

1/1

Teething Wurmlet má deathtouch, pokud kontroluješ tři a více artefaktů.

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, získáváš 1 život. Je-li to poprvé, co se v tomto kole tato schopnost vyhodnotila, polož +1/+1 žeton na  Teething Wurmlet.

Titania's Command

Sorcery

4GG

Zvol si dvě —
• Vypověz ze hry hřbitov cílového protuihráče. Získáváš 1 život za každou takto vypovězenou kartu.
• Najdi si v kníhovně až dvě karty zemí, dej si je na bojíště tapnuté a pak si zamíchej knihovnu..
• Vytvoř si dvě 2/2 zelené bytosti-tokeny s typem bear.
• Polož dva +1/+1 žetony na každou bytost pod tvou kontrolou.

Tomakul Honor Guard

Bytost — Human Soldier

1G

3/1

Ward 2 (Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo nebo schopnost, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí2.)

Ve Velké poušti je jedno pravidlo nadřazené ostatním: Voda patří všem.

Wasteful Harvest

Instant

2G

Odemel si pět karet. Můžeš si z těchto karet dát kartu permanentu.do ruky. (Odemlít kartu znamená položit ji z vršku knihovny do hřbitova.)

Jakmile bratři objevili ostrov Argoth, válka se zvrhla v to, kdo jej rychleji vyplení.

Boulderbranch Golem

Artefaktová bytost — Golem

7

6/5

Prototyp  3G — 3/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)
Když Boulderbranch Golem vstupuje na bojiště, získáváš počet životů rovný její síle.

"Artificérství není jediné umění vytvářet."
—Titania

Cradle Clearcutter

Artefaktová bytost — Golem

6

3/6

Prototyp 2G - 1/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)
T: Přidej si počet životů G rovný síle Cradle Clearcutter.

Tisíce let růstu, sklizené za pouhé minuty.

Haywire Mite

Artefaktová bytost — Insect

1

1/1

Když Haywire Mite zemře, získáváš 2 životy.


G, Obětuj Haywire Mite: Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování, které nejsou bytostí.

"Rozšmelcujete je snadno, ale umejt to pak z pracovního stolu, to je kumšt."
—Tergel, gobliní výbušninář

Iron-Craw Crusher

Artefaktová bytost — Wurm

7

4/6

Prototyp 2GG — 2/5 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)

Kdykoli Iron-Craw Crusher útočí, cílová útočící bytost získává  +X/+0 do konce kola, kde X je síla Iron-Craw Crusher.

Mask of the Jadecrafter

Artefakt

2

XT, Obětuj Mask of the Jadecrafter: Vytvoř si X/X bezbarvou artefaktovou bytgost-token s typem Golem. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.


Unearth 2G (2G: Return this card ze svého hřbitova na bojiště. Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield. Unearth only as a sorcery.)

Perennial Behemoth

Artefaktová bytost — Beast

5

2/7

Můžeš hrát karty zemí ze svého hřbitova.


Unearth GG (GG: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Rootwire Amalgam

Artefaktová bytost — Golem

5

5/5

Prototyp 1G — 2/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


3GG, Obětuj Rootwire Amalgam: Vytvoř si X/X bezbarvou artefaktovou bytost-token, kde X je trojnásobek síly Rootwire Amalgam. Do konce kola získává haste. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Rust Goliath

Artefaktová bytost — Construct

10

10/10

Prototyp  3GG — 3/5 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Reach, trample

"Viděli jste ty obří semenáčky blokující východní průstup? Mám takový nápad . . ."
—Calle, urzovský seržant

Simian Simulacrum

Artefaktová bytost — Ape

3

2/1

Když Simian Simulacrum vstupuje na bojiště, polož dva +1/+1 žetony na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Unearth 2GG (2GG: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Arbalest Engineers

Bytost — Human Artificer

1RG

2/2

Když Arbalest Engineers vstupuje na bojiště, zvol si jedno—


• Arbalest Engineers udělí 1 zranění libovolnému cíli.


• Polož +1/+1 žeton na  cílovou bytost. Do konce kola získává trample a haste.

• Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Battery Bearer

Bytost — Human Artificer

2GU

3/4

Bytosti pod tvou kontrolou mají "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt."


Kdykoli sešleš artefaktové kouzlo s manovou hodnotou 6 a více, lízni kartu.

Vždycky je nabitá energií do boje.

Deathbloom Ritualist

Bytost — Elf Warlock

3BG

3/5

T: Přidej si X man jakékoli barvy, kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově.

Každý padlý přítel byl semínkem lítosti, připraveným znovu vykvést v Gaeině jméně.

Evangel of Synthesis

Bytost — Phyrexian Human Cleric

UB

2/3

Když Evangel of Synthesis vstupuje na bojiště, lízni kartu, pak kartu zahoď.

Pokud jsi toto kolo líznul/a dvě nebo více karet, Evangel of Synthesis má +1/+0 a menace.

"Ukujte budoucnost z kovu a oleje!"

Fallaji Vanguard

Bytost — Human Soldier

2RW

2/3

First strike


Kdykoli Fallaji Vanguard nebo jiná bytost vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, Cílová bytost získává +2/+0 do konce kola.

"Naleštěný prapor ukáže Vojvodovi, že Suwwardské močály patří jen a jen Fallaji!"

Hajar, Loyal Bodyguard

Legendární bytost — Human Soldier

RG

3/3

Obětuj Hajar, Loyal Bodyguard: Legendární bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0 a nezničitelnost.

"Stál jsem po Mishrově boku od samého počátku, nehodlám jej teď opustit."

Harbin, Vanguard Aviator

Legendární bytost — Human Soldier

WU

3/2

Flying


Kdykoli útočíš s pěti nebo více bytostmi s typem Soldier, bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 a flying do konce kola.

"Yotia je mým dědičným právem, otče. Nech mne za ni bojovat."

Hero of the Dunes

Bytost — Human Soldier

3WB

3/2

Když Hero of the Dunes vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu artefaktu nebo bytost s manovou hodnotou 3 nebo méně ze svého hřbitova na bojiště.


Bytosti pod tvou kontrolou  s manovou hodnotou 3 a méně mají +1/+0.

Dějiny zapomněly její jméno, ale nikoli její dosažená vítězství.

Junkyard Genius

Bytost — Human Artificer

1BR

2/2

Když Junkyard Genius vstupuje na bojiště, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")


1BR, Obětuj jinou bytost nebo artefakt: Do konce kola, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0, menace a haste.

Legions to Ashes

Sorcery

1WB

Vypověz ze hry cílový permanent, který není země, pod kontrolou protihráče, a všechny tokeny pod kontrolou onoho hráče se stejným jménem, jako onen permanent.

"Pro lásku sedmi mosazných bohů, vždyť je to město akademiků! Jak tohle dokážou?"
—Sharaman, urzovský poručík

Mishra, Tamer of Mak Fawa

Legendární bytost — Human Artificer

3BR

4/4

Permanenty pod tvou kontrolou mají "Ward—Obětuj permanent."


Každá karta artefaktu a bytosti ve tvém hřbitově má unearth 1BR(1BR:Vrať onu kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Queen Kayla bin-Kroog

Legendární bytost — Human Noble

1RW

2/3

4T: Zahoď všechny karty z ruk, pak lízni tolik karet. Můžeš si zvolit takto zahozenou kartu artefaktu nebo bytosti s manovou hodnotou 1 nebo méně, pak to zopakuj pro hodnoty 2 a 3. Vrať tyto karty na bojiště. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Saheeli, Filigree Master

Legendární sférochodec — Saheeli

2UR

3

+1: Proveď scry 1. Můžeš tapnout netapnutý artefakt pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.


−2: Vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Thopter a s flying.Do konce kola získávají haste.

 −4: Získáváš emblém s "Artefaktové bytosti  pod tvou kontrolou mají +1/+1" a "Artefaktová kouzla, které sesíláš, tě stojí k seslání o  1 méně."

Sarinth Greatwurm

Bytost — Wurm

4RG

7/6

Trample


Kdykoli vstupuje na bojiště země, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Ucítil otřesy války a rozvinul se z hlubin světa samotného..

Skyfisher Spider

Bytost — Spider

2BG

3/3

Reach


Když Skyfisher Spider vstupuje na bojiště, můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš, znic cílový permanent, jenž není země.


Když Skyfisher Spider zemře, můžeš získat 1 život za každou kartu bytosti ve svém hřbitově. Pakliže tak učiníš, Vypověz Skyfisher Spider ze svého hřbitova ze hry.

Tawnos, the Toymaker

Legendární bytost — Human Artificer

3GU

3/5

Kdykoli sešleš kouzlo typu Beast nebo Bird, můžeš jej zkopírovat, Kopie je navíc ke svým dalším typům artefakt. (Kopie se stává tokenem.)

"Neděkujte mně. Děkujte přírodě za její podivuhodné výtvory!"

Third Path Iconoclast

Bytost — Human Monk

UR

2/1

Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Soldier.

"Když máte akorát kladivo, všechno kolem vypadá jako hřebík. Já jen navrhuju rozšířit si bedýnku s nářadím."

Tocasia, Dig Site Mentor

Legendární bytost — Human Artificer

1GWU

4/3

Bytosti pod tvou kontrolou mají vigilance a "T: Proveď surveil 1." (K provedení surveil 1, se podívej  na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.)


2GGWWUU, Vypověz Tocasia, Dig Site Mentor ze svého hřbitova ze hry: Vrať libovolné množství cílových artefaktových karet s celkovou manovou hodnotou 10 ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Urza, Prince of Kroog

Legendární bytost — Human Artificer

2WU

2/3

Artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají +2/+2.


6: Vytvoř si token, který je kopií cílového artefaktu pod tvou kontrolou, pouze je ke svým dalším typům 1/1 bytost s typem Soldier.

Princ-ženich více než uvítal, když mohl nechat svůj extravagantní výzkum nechat financovat z pokladnic Yotie.

Yotian Dissident

Bytost — Human Artificer

GW

1/1

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu artefakt, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

"Do války jsem se zapojil, abych ochránil svou vlast, ne abych ničil vlast někoho jiného.."

Yotian Tactician

Bytost — Human Soldier

2WU

3/4

Ostatní bytosti s typem Soldier pod tvou kontrolou +1/+1.

"Čas na to, aby Železná aliance připomněla qadirově armádě, jak nehostinné umí Mečové močály být."

Bladecoil Serpent

Artefaktová bytost — Serpent

X6

5/4

Když Bladecoil Serpent vstupuje na bojiště, za každé UU spotřebované k jejímu seslání  lízni kartu.


Když Bladecoil Serpent vstupuje na bojiště, za každé BB spotřebované k jejímu seslání, každý protihráč zahodí kartu.


Když Bladecoil Serpent vstupuje na bojiště, za každé RR spotřebované k jejímu seslání získává +1/+0, trample a haste do konce kola.

Clay Champion

Artefaktová bytost — Construct

X4

2/2

Clay Champion vstupuje na bojiště se třemi +1/+1 žetony za každé GG spotřebované k jejímu seslání.


Když Clay Champion vstupuje na bojiště, zvol si až dvě jiné cílvé bytosti pod tvou kontrolou. Za každé WW spotřebované k seslání Clay Champion polož +1/+1 žeton na  každou z nich.

Aeronaut's Wings

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +1/+0 a flying.


Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Dobrovolníci se zřídka zajímali o to, proč zrovna vzdušné bataliony nabírají nejvíce a nejčastěji.

Argivian Avenger

Artefaktová bytost — Shapeshifter

6

5/5

1: Do konce kola získává -1/-1 a dle vaší volby, vigilance, deathtouch, nebo haste.

Neschopen rozhodnut se pro jediný všestranný design, Urza raději stvořil nespočet přizpůsobivých automatonů.

Cityscape Leveler

Artefaktová bytost — Construct

8

8/8

Trample


Když sešleš toto kouzlo a kdykoli Cityscape Leveler attacks útočí, znič až jeden cílový permanent, který není země. Hráč jej kontrolující si vytvoří tapnutý token Silokamu.

 
Unearth 8

Energy Refractor

Artefakt

2

Když Energy Refractor vstupuje na bojiště, lízni kartu.


2: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.

"Surová energie skrývá nekonečné možnosti."
—Urza

Goblin Firebomb

Artefakt

1

Flash


7T, Obětuj Goblin Firebomb: znič cílový permanent.

"A když to bude fungovat, nechá nás Tawnos postavit verzi v životní velikosti!"
—Tergel, gobliín výbušninář

Levitating Statue

Artefakt

2

Flying


Kdykoli sešleš kouzlo, které není bytost, polož +1/+1 žeton na  Levitating Statue.


2: Levitating Statue se stává 1/1 artefaktovou bytostí s typem Construct do konce kola.

Liberator, Urza's Battlethopter

Legendární artefaktová bytost — Thopter

3

1/2

Flash


Flying


Můžeš sesílat bezbarvá a artefaktová kouzla, jako kdyby měly flash.


Kdykoli sešleš kouzlo, pokud je množství spotřebované vyšší než síla Liberator, Urza's Battlethopter, polož +1/+1 žeton na  Liberator.

Mine Worker

Artefaktová bytost — Assembly-Worker

2

2/1

T: Získáváš 1 život. Pokud kontroluješ bytosti jménem Power Plant Worker a Tower Worker, získáváš namísto toho 3 životy..

Následujíc svůj hlad po vědomostech a moci z minulosti odsoudil Urza k hladu budoucnost Dominaria.

Portal to Phyrexia

Artefakt

9

Když Portal to Phyrexia vstupuje na bojiště, každý protihráč obětuje tři bytosti.

Na začátku své udržovací fáze, polož cílovou kartu bytosti ze hřbitova na bojišti pod tvou kontrolu. Ke svým typům má navíc typ Phyrexian.

Po pěti tisících letech se noční můra vrátila..

Power Plant Worker

Artefaktová bytost — Assembly-Worker

5

4/4

3: Power Plant Worker získává +2/+2 do konce kola. Pokud kontroluješ bytosti jménem Mine Worker a Tower Worker, polož namísto toho dva +1/+1 na Power Plant Worker. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Mechaničtí dělníci pracovali neúnavně dále, pohánějíce nemožné.

Reconstructed Thopter

Artefaktová bytost — Thopter

3

2/1

Flying


Unearth 2 (2: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Seshora spatřili bratři podivné obrazce vyryté do písku pouště..

Slagstone Refinery

Artefakt

4

Kdykoli je Slagstone Refinery nebo jiný artefakt, který není token, položen do hřbitova z bojiště nebo vypovězen ze hry z bojiště, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Spectrum Sentinel

Artefaktová bytost — Soldier

1

1/2

Imunita vůči vícebarevným (Tato bytost nemůže být blokována, zraněna, očarována nebo vybavena čímkoli vícebarevným.)


Kdykoli vstupuje na bojiště pod kontrolu protihráče, získáváš 1 život.

The Stasis Coffin

Legendární artefakt

3

2T, Vypověz The Stasis Coffin ze hry: Získáváš do svého dalšího kola imunitu vůči všemu.

Tawnos ji postavil tak, aby odolala jakékoli síle ze svého nitra. Naštěstí pro něj to fungovalo i na síly zvenčí.

Steel Exemplar

Artefaktová bytost — Wizard

5

4/4

Trample


Steel Exemplar vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony, pokud k jejímu seslání nebyly spotřebovány dvě a více barev many.

Reporty o tom, zda tato postava byla automatonem nebo mágem, se rozcházely. I proto, že málokdo, kdo ji spatřil, přežil.

The Stone Brain

Legendární artefakt

2

2T, Vypověz The Stone Brain ze hry: Zvol si jméno karty. Prohledej hřbitov, ruku a knihovnu cílového protihráče a najdi až čtyři karty tohoto jména a vypověz je ze hry. Onen hráč si zamíchá knihovnu a pak si lízne jednu kartu za každou kartu takto vypovězenou ze své ruky. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Stone Retrieval Unit

Artefaktová bytost — Construct

4

2/3

Když Stone Retrieval Unit vstupuje na bojiště, vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.)

Automatony lze znovu sestavit. Silokamy ne..

Su-Chi Cave Guard

Artefaktová bytost — Construct

8

8/8

Vigilance


Ward 4 (Kdykoli se očarovaná bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo nebo schopnost, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí4.)


Když Su-Chi Cave Guard zemře, přidej si osm  C. Do konce kola neztrácíš tuto manu na konci kroků a fází.

Supply Drop

Artefakt

3

Flash


Když Supply Drop vstupuje na bojiště, cílová bytost získává +2/+2 do konce kola.


4T, Obětuj Supply Drop: Lízni kartu.

Nové zbraně, čerstvý proviant, a především, suché ponožky.

Swiftgear Drake

Artefaktová bytost — Drake

5

2/4

Flying, haste


Když Swiftgear Drake vstupuje na bojiště, polož až jednu cílovou kartu ze hřbitova na spodek knihovny vlastníka.

Inspirován rybařícími dravci navrhl Tawnos dráčkovy spáry tak, aby chytaly kořist s ohromnou rychlostí a přesností.

Symmetry Matrix

Artefakt

4

Kdykoli bytost se silou rovnou své odolnosti vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

"Dosáhnout dokonalosti je jednoduché. Koukej, udělám to hned dvakrát."
—Mishra

Thran Power Suit

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +1/+1 za každou Auru a Vybavení na sobě připojenou, a má ward 2(Kdykoli se očarovaná bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ono kouzlo nebo schopnost, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 2.)


Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Thran Spider

Artefaktová bytost — Spider

3

2/4

Reach


Když Thran Spider vstupuje na bojiště, ty a cílový protihráč si každý vytvoříte tapnutý token Silokamu.


7: Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu artefaktu a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Tower Worker

Artefaktová bytost — Assembly-Worker

3

1/3

Reach


T: Přidej si C. Pokud kontroluješ bytosti jménem Mine Worker a Power Plant Worker, přidej si namísto toho CCC.

Dokonce i ty Urzovy nejobyčejnější výtvory sdílely jeho posedlost dokonalostí.

Battlefield Forge

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si R nebo W. Battlefield Forge ti udělí 1 zranění.

"Jak doly Terisiare vysychaly, šrotu bylo čím dál více."
—*Válka relikvií*

Blast Zone

Země

Blast Zone vstupuje na bojiště s žetonem náboje.


T: Přidej si C.


XXT: Polož X žetonů náboje na Blast Zone.


3T, Obětuj Blast Zone: Znič všechny permanenty, které nejsou země, s manovou hodnotou rovnou počtu žetonů náboje na Blast Zone.

Brushland

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si G nebo W. Brushland ti udělí 1 zranění.

"Urza opevnll každých třicet mil na cestě k Tomakulu, a vytvořil tak síť zákopů, o které se bratři pak přetahovali desetiletí."
—*Válka relikvií*

Demolition Field

Země

T: Přidej si C.


2T, Obětuj Demolition Field: Znič cílovou nezákladní zemi pod kontrolou protihráče. Hráč onu zemi kontrolující si může najít v knihovně kartu základní země, dát si ji na bojiště a zamíchat si knihovnu. Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště a zamíchej si knihovnu.

Evolving Wilds

Země

T, Obětuj Evolving Wilds: Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou a zamíchej si knihovnu.

"V ničení je jistá krása. Někteří by tuhle válku považovali za mistrovské dílo."
—Ashnod

Fortified Beachhead

Země

As Fortified Beachhead vstupuje na bojiště, můžeš ukázat z ruky kartu s typem Soldier. Fortified Beachhead vstupuje na bojiště tapnutá, pokud takto neukážeš kartu s typem Soldier nebo nekontroluješ permanent s typem Soldier.

 
T: Přidej si W nebo U.


5T: Bytosti s typem Soldier získávají +1/+1 do konce kola.

Hall of Tagsin

Země

T: Přidej si C.


1T: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.


4T: Vytvoř si tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Thranské stroje nebyly mrtvé, jen spící…a čekající.

Llanowar Wastes

Země

T: Přidej si C.
T: Přidej si B nebo G. Llanowar Wastes ti udělí 1 zranění.

"Výbuch sylexu neznamenal jen konec války, ale i Dominarie, jak ji mnozí znali."
—*Válka relikvií*

Mishra's Foundry

Země

T: Přidej si C.
2: Mishra's Foundry se do konce kola stává 2/2 artefaktovou bytostí s typem Assembly-Worker. Stále platí za zemi.


1T: Cílový útočící Assembly-Worker získává +2/+2 do konce kola.

Tocasia's Dig Site

Země

T: Přidej si C.
3T: Proveď surveil 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji odložit do hřbitova.)

Posláni sem svými vznešenými rodiči, aby se otrkali a naučili něco o minulosti světa, Urza a Mishra zde naopak odkryli budoucnost Dominarie

Underground River

Země

T: Přidej si C.


T: Přidej si U nebo B. Underground River ti udělí 1 zranění.

"Válka otrávila zemi, změnila úrodná pole v smradlavé močály plné bahna a rezavějjících mrtvol"
—*Válka relikvií*

SPLÝVAJÍCÍ KARTY

Urza, Lord Protector

Legendární bytost — Human Artificer

1WU

2/4

Artefakty, instanty a sorcery tě stojí k seslání o 1 méně.

7: Pokud vlastníš i kontroluješ Urza, Lord Protector a artefakt jménem The Mightstone and Weakstone, Vypověz je ze hry a pak je nech splynout v Urza, Planeswalker. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

 

 

The Mightstone and Weakstone

Legendární artefakt — Silokam

 

 

Když The Mightstone and Weakstone vstupuje na bojiště, zvol si jedno—

 - Lízni dvě karty

 - Cílová bytost získává -5/-5 do konce kola.

 

T: Přidej si CC. Tato mana nesmí být použita k seslání kouzla, které není artefakt.

 (Splývá s Urza, Lord Protector.)

 

Urza, Planeswalker

 

 

7

Jednou za své kolo můžeš aktivovat loajalitní schopnost Urza, Planeswalker jedenkrát navíc (Můžeš aktivovat tutéž schopnost dvakrát..)

+2: Kouzla artefaktů, instant a sorcery, které sesíláš, tě stojí k seslání o 2 méně. Získáváš 2 životy.

+1: Lízni dvě karty, pak kartu zahoď

0: Vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Soldier.

−3: Vypověz ze hry cílový permanent, který není země.

−10: Artefakty a sférochodci pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost. Znič všechny permanenty, které nejsou země.

 

 

Mishra, Claimed by Gix

Legendární bytost — Phyrexian Human Artificer

2RB

3/5

Kdykoli útočíš, každý protihráč ztrácí X životů a ty získáváš X životů, kde X je počet útočících bytostí.

Pokud útočí Mishra, Claimed by Gix a bytost jménem Phyrexian Dragon Engine, a ty obě z nich vlastníš i kontroluješ, vypověz je ze hry a nech je splynout v Mishra, Lost to Phyrexia. Ta vstupuje na bojiště tapnutá a útočící.

 

Phyrexian Dragon Engine

Artefaktová bytost — Phyrexian Dragon

3

2/2

Double strike

Když Phyrexian Dragon Engine vstupuje na bojiště ze tvého hřibitova, můžeš zahodit svou ruku. Pakliže tak učiníš, lízni tři karty.

Unearth 3RR

(Splývá s Mishra, Claimed by Gix.)

 

 

Mishra, Lost to Phyrexia

Legendární artefaktová bytost — Phyrexian Artificer

 

9/9

Kdykoli Mishra, Lost to Phyrexia vstupuje na bojiště nebo útočí, zvol si tři —

• Cílový protihráč zahodí dvě karty.

• Mishra udělí 3 zranění libovolnému cíli..

• Znič cílový artefakt nebo sférochodce..

• Bytosti pod tvou kontrolou získávají menace a trample do konce kola.

• Bytosti, které nekontroluješ, získávají -1/-1 do konce kola.

• Vytvoř si dva tapnuté tokeny Silokamů.

 

 

Titania, Voice of Gaea

Legendární bytost — Elemental

1GG

3/4

Reach

Kdykoli je jedna nebo více karet zemí  odložena odkudkoli do tvého hřbitova, získáváš 2 životy.

Na začátku své udržovací fáze, pokud jsou ve tvém hřbitově čtyři nebo více karet zemí a ty vlastníš i kontroluješ Titania, Voice of Gaea a zemi jménem Argoth, Sanctum of Nature, Vypověz je ze hry a nech je splynout v Titania, Gaea Incarnate.

 

Argoth, Sanctum of Nature

Země

 

 

Argoth, Sanctum of Nature vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ zelenou legendární bytost.

T: Přidej si G.

2GGT: Vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Bear, pak si odemel tři karty. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

 

(Splývá s Titania, Voice of Gaea)

 

 

Titania, Gaea Incarnate

Legendární bytost — Elemental Avatar

 

*/*

Vigilance, reach, trample, haste

Síla a odolnost Titania, Gaea Incarnate jsou obě rovny počtu zemí, které kontroluješ.

Když Titania vstupuje na bojiště, vrať všechny karty zemí ze svého hřbitova na bojiště, tapnuté.

3G: Polož čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Stává se 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Stále platí za zemi.

 

 

JUMPSTART RARE

Rescue Retriever

Bytost — Dog Soldier

3WW

3/3

Flash


Když Rescue Retriever vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na  každý další permanent s typem Soldier pod tvou kontrolou.


Udělené veškerého zranění, které by bylo uděleno ostatním útočícím bytostem pod tvou kontrolou, je zabráněno..

Přináší dvě věci, co oslabení vojáci potřebují nejvíc – medicínu a morálku.

Geology Enthusiast

Bytost — Human Artificer

3UU

2/5

Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř tapnutý token Silokamu. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")


6: Lízni kartu a polož +1/+1 žeton na  Geology Enthusiast.

Terror Ballista

Artefaktová bytost — Construct

7

5/3

Menace


Když Terror Ballista útočí, můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

 Unearth 3BB (3BB: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Artificer's Dragon

Artefaktová bytost — Dragon

6

4/4

Flying


R: Artefaktové bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 do konce kola.


Unearth 3RR (3RR: Vrať tuto kartu ze svého hřbitova na bojiště. Má haste. Na začátku příští fáze kola nebo kdykoli by měla opustit bojiště, ji vypověz ze hry. Unearth můžeš provádět pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Woodcaller Automaton

Artefaktová bytost — Construct

10

8/8

Prototyp 2GG — 3/3 (Můžeš toto kouzlo seslat s rozdílnou manovou cenou, barvou a velikostí. Schopnosti a typy si ponechává.)


Když Woodcaller Automaton vstupuje na bojiště, pokud jsi jej seslal/a, odtapni cílovou zemi pod tvou kontrolou, Stává se bytostí typu Treefoik s haste a základní silou a odolností rovnou síle a odolnosti Woodcaller Automaton.Stále platí za zemi.

COMMANDER

Mishra, Eminent One

Legendární bytost — Human Artificer

2UBR

5/4

Na začátku boje ve svém kole si vytvoř token, který je kopií cílového artefaktu, který není bytostí pod tvou kontrolou, pouze jeho jméno je nyní Mishra's Warform a je to 4/4 artefaktová bytost typu Construct navíc ke svým dalším typům. Do konce kola získává haste. Na konci příští fáze konce kola jej obětuj..

Urza, Chief Artificer

Legendární bytost — Human Artificer

3WUB

4/5

Afinita k artefaktovým bytostem (Toto kouzlo stojí k seslání o 1 méně za každou artefaktovou bytost, kterou kontroluješ.)

Artefaktové bytosti pod tvou kontrolou mají menace.

Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř 0/0 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Construct a s "Tato bytost má +1/+1 za každý artefakt pod tvou kontrolou."

Tawnos, Solemn Survivor

Legendární bytost — Human Artificer

1U

1/3

2T: Vytvoř si token, který je kopií a ž jednoho cílového artefaktového tokenu pod tvou kontrolou. Odemel si dvě karty.


1WUBT, Obětuj dva artefaktové tokeny. Vypověz ze hry kartu artefaktu nebo bytosti ze svého hřbitova ze hry. Vytvoř si token, který je kopií vypovězené karty, pouze je navíc ke svým typům artefaktem. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Ashnod the Uncaring

Legendární bytost — Human Artificer

2UBR

1/4

Deathtouch

Kdykoli aktivuješ schopnost artefaktu nebo bytosti, která není manovou schopností, pokud bylo k její aktivaci obětován jeden nebo více permanentů, můžeš ji zkopírovat. Pro kopii si můžeš zvolit nové cíle. (Obětování artefaktu pro manu k aktivaci schopnosti se nepočítá.)

Sanwell, Avenger Ace

Legendární bytost — Human Pilot

1W

3/1

Dokud útočí artefaktová bytost pod tvou kotnrtolou, udělení veškerého zranění, které by bylo Sanwell, Avenger Ace uděleno, je zabráněno.


Kdykoli se Sanwell tapne, vypověz ze hry vrchních šest karet své knihovny. Můžeš z nich seslat kouzlo artefaktové bytosti nebo Vozidla. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Scholar of New Horizons

Bytost — Human Scout

1W

1/1

Scholar of New Horizons vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem.


T, Odstraň žeton z permanentu pod tvou kontrolou: Najdi si v knihovně kartu s typem Plains a ukaž ji. Pokud protihráč kontroluje více zemí, než ty, můžeš ji položit na bojiště tapnutou. Pokud ji nedáš na bojiště, dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Glint Raker

Bytost — Drake

3U

1/3

Flying


Glint Raker má +X/+0, kde X je nejvyšší manová hodnota mezi artefakty pod tvou kontrolou.

Kdykoli Glint Raker udělí bojové zranění hráči, můžeš otočit tolik karet z vršku své knihovny. Dej si do ruky takto otočenou kartu artefaktu a zbytek do hřbitova.

March of Progress

Sorcery

2U

Zvol si cílovou artefaktovou bytost pod tvou kontrolou. Za každou takto zvolenou bytost si vytvoř token, který je její kopií.


Overload 6U (Můžeš toto kouzlo seslat za jeho cenu overload. Pokud tak učiníš, nahraď v jeho textuveškeré výskyty slova „cílovou“ slovem „každou.“)

Terisiare's Devastation

Sorcery

X2BB

Ztrácíš X životů a vytvoř si X tapnutých tokenů Silokamů. Pak všechny bytosti získávají do konce kola -1/-1 za každý artefakt pod tvou kontrolou.

(Tyto tokeny jsou artefakty s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Nakonec válka žádného vítěze neměla.

Wire Surgeons

Bytost — Human Artificer

4BB

6/5

Fear (Může být blokována pouze černými nebo artefaktovými bytostmi.)

Každá karta artefaktové bytosti ve tvém hřbitově má encore. Její cena encore je rovná její manové ceně. (Vypověz ji ze hry a zaplať její manovou cenu. Za každého protihráče si vytvoř kopii-token, která toto kolo útočí na onoho protihráče, je-li toho schopna. Získávají haste. Na začátku fíze konce kola je obětuj. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Wreck Hunter

Bytost — Human Artificer

BB

2/2

Flash


Když Wreck Hunter vstupuje na bojiště, zvol si cílového hráče. Vytvoř si tapnutý token Silokamu za každou kartu v jeho hřbitově, která není země, která tam byla toto kolo odložena z bojiště. (Je to artefakt s "T: Přidej si C. Tuto manu nelze použít k seslání kouzla, které není artefakt.")

Blast-Furnace Hellkite

Bytost — Dragon

7RR

5/5

Oběť artefaktu (Můžeš toto kouzlo seslat, jako kdyby mělo flash, za obětování artefaktu  a doplacení rozdílu v manových cenách mezi ním a obětovaným artefatem. Manová cena zahrnuje i barvu.)


Flying, double strike


Bytosti útočící na tvé protihráče mají double strike.

Farid, Enterprising Salvager

Legendární bytost — Human Soldier

2R

3/3

Kdykoli je artefakt, který není token, položen do tvého hřbitova z bojiště, vytvoř si bezbarvý artefaktový token jménem Šrot.

1R, Obětuj artefakt: Zvol si jedno—
• Polož +1/+1 žeton na  Farid. Do konce kola získává menace.
• Popíchni cílovou bytost.
• Zahoď kartu  pak lízni kartu.

Hexavus

Artefaktová bytost — Construct

6

0/0

Flying


Hexavus vstupuje na bojiště se šesti  +1/+1 žetony na sobě.


1, Odstraň z Hexavus +1/+1 žeton: Polož žeton flying na jinou cílovou bytost.


1, Odstraň žeton z jiné bytosti pod tvou kontrolou: Polož +1/+1 žeton na  Hexavus.

Kayla's Music Box

Legendární artefakt

2

WT: Podívej ne na vrchní kartu své knihovny, pak ji vypověz lícem dolů (Můžeš se na ni kdykoli dívat.)
T: Do konce kola můžeš hrát karty vypovězené pomocí Kayla's Music Box.

Kayla přemýšlela, zda to, že Urza její hrací skříňku opravil, bylo projevem lásky, nebo jen zručnosti.

Machine God's Effigy

Artefakt

4

Můžeš Machine God's Effigy nechal vstoupit na bojiště jako kopii libovolné bytosti, pouze je to artefakt s "T: Přidej si U." (Není bytost.)
T: Přidej si U.

Gix se postaral, aby jeho stoupenci byli první, kdo okusí dokonalost Phyrexie.

Scavenged Brawler

Artefaktová bytost — Construct

6

4/4

Flying, vigilance, trample, lifelink


5, Vypověz Scavenged Brawler ze svého hřbitova ze hry: Zvol si cílovou bytost. Polož na ni čtyři +1/+1 žetony, žeton flying, žeton vigilance, žeton trample a žeton lifelink. Aktivuj pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

Smelting Vat

Artefakt

4

1T, Obětuj jiný artefakt. Otoč vrchních osm karet své knihovny. Dej si až dvě karty artefaktů z nich, které nejsou bytosti, s manovou hodnotou menší nebo rovnou manové hodnotě obětovaného artefaktu  na bojiště a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Thopter Shop

Artefakt

3

Kdykoli jedna nebo více artefaktových bytostí pod tvou kontrolou zemře, lízni kartu. Tato schopnost se spouští pouze jednou za kolo.


2WT: Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Thopter a s flying.

Uspěchané opravy často poslaly thoptéru zpět do boje s ještě teplým mechanikovým obědem na sedadle střelce.

Wondrous Crucible

Artefakt

7

Permanenty pod tvou kontrolou mají ward 2.


Na začátku tvé fáze konce kola si odemel dvě karty a pak náhodně vypověz ze hry kartu, která není země, ze svého hřbitova. Zkopíruj ji. Můžeš kopii seslat bez placení její manové ceny. (Kopie kouzla permanentu se stává tokenem.)

SET BOOSTER SPECIALS

Disciple of Caelus Nin

Bytost — Human Wizard

4W

3/4

Když Disciple of Caelus Nin vstupuje na bojiště, počínaje tebou si každý hráč zvolí až pět permanentů, které kontrolují. Všechny permanenty vyjma Disciple of Caelus Nin, které nebyly takto zvoleny, odfázují.

Permanenty nemohou přifázovat.

The Brothers' War

Očarování — Saga

3R

(Jak tato Sága vstupuje na bojiště a na začátku tvé fáze líznutí karty na ni přidej žeton příběhu. Obětuj po III.)


I — Vytvoř si dva tapnuté tokeny Silokamů.


II — Zvol si dva cílové hráče. Do tvého dalšího kola musí každá z bytostí pod jejich kontrolou útočit na druhého zvoleného hráče, jsou-li toho schopny.


III — The Brothers' War udělí X zranění libovolnému cíli. a X zranění jakémukoli jinému cíli, kde X je počet artefaktů pod tvou kontrolou.

Sardian Avenger

Bytost — Goblin Warrior

1R

1/1

First strike, trample

Kdykoli Sardian Avenger útočí, získává +X/+0 do konce kola, kde X je počet artefaktů pod kontrolou protihráčů.

 
Kdykoli je artefakt pod kontrolou protihráče odložen do hřbitova z bojiště, Sardian Avenger udělí onomu hráči 1 zranění.

Rootpath Purifier

Bytost — Elf Druid

3G

3/4

Země pod tvou kontrolou a země ve tvé knihovně jsou základními zeměmi.

"Svatost není nalezena v slovch druida a dokonce ani v rituálech Titaniina dvora . Je právě zde, v bahně, kde Gaea samotná obnažuje svou duši, nespoutanou ceremoniemi."

Titania, Nature's Force

Legendární bytost — Elemental

4GG

6/6

Můžeš hrát karty s typem Forest ze svého hřbitova.

 
Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu Forest, vytvoř si 5/3 zelenou bytost-token s typem Elemental.

Kdykoli zemře Elemental pod tvou kontrolou, můžeš si odemlít tři karty..

The Archimandrite

Legendární bytost — Human Advisor

2URW

0/5

Na začátku své udržovací fáze získáváš X životů kde X je počet karet ve tvé ruce minus 4.


Kdykoli získáváš životy, každá bytost s typem Advisor, Artificer, a Monk pod tvou kontrolou získává do konce kola +X/+0, kde X je počet získaných životů


Tapni tři odtapnuté permanenty s typem Advisor, Artificer, a/nebo Monk, které kontroluješ: Lízni kartu.

Staff of Titania

Artefakt — Vybavení

2

Vybavená bytost má +X/+X, kde X je počet permanentů s typem Forest pod tvou kontrolou.

Kdykoli vybavená bytost útočí, vytvoř si 1/1 zelenou zemi-bytost-token s typy Forest Dryad (Trpí vyvolávací únavou.)


Vybav 3

Urza's Workshop

Země — Urza's

T: Přidej si C.


Metalcraft — T: Přidej si C za každou zemi s typem Urza’s pod tvou kontrolou. Aktivuj pouze pokud kontroluješ tři a více artefaktů.

Urza nakonec porozuměl Tocasiiným lekcím ohledně jasnosti záměru. Jeho cílem se stala dokonalost, a vše ostatní šlo v honbě za ní mimo.

Přeložil Jan Adam, 2022