Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt:  mudrc@mysticshop.cz

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Will Kenrith

Legendární sférochodec — Will

111

4

+2: Do tvého příštího kola mají až dvě cílové bytosti základní sílu a odolnost 0/3 a ztrácí všechny schopnosti.


−2: Cílový hrác si lízne dvě karty. Do tvého příštího kola stojí kouzla instant, sorcery a sférochodců onoho hráče k seslání o
1 méně.


−8:
Cílový hráč získává emblém s “Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, zkopíruj je. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle. "


Partner s Rowan Kenrith


Will Kenrith může sloužit jako tvůj velitel.

Rowan Kenrith

Legendární sférochodec — Rowan

111

4

+2: Během příštího kola cílového hráče útočí všechny bytosti pod jeho kontrolou, jsou-li toho schopny.


−2: Rowan Kenrith udělí 3 zranění každé tapnuté bytosti pod kontrolou cílového hráče.


−8: Cílový hráč získává emblém s "Kdykoli aktivuješ schopnost, která není manovou schopností, zkopíruj ji. Můžeš si pro kopii zvolit nové cíle. "


Partner s Will Kenrith


Rowan Kenrith může sloužit jako tvůj velitel.

Regna, the Redeemer

Legendární bytost — Angel

11

4/4

Partner s Krav, the Unredeemed (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Krava do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Flying


Na začátku každé faze konce kola, pokud tvůj tým toto kolo získal životy, vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Warrior.

Krav, the Unredeemed

Legendární bytost — Demon

11

3/3

Partner s Regna, the Redeemer (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Regnu do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


1, Obětuj X bytostí: Cílový hráč lízne X karet a získá X životů. Polož na Krav, the Unredeemed X +1/+1 žetonů. 

Zndrsplt, Eye of Wisdom

Legendární bytost — Homunculus

11

¼

Partner s Okaun, Eye of Chaos (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Okauna do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Na začátku bojové fáze ve tvém kole začni házet mincí, dokud neprohraješ hod.


Kdykoli hráč vyhraje hod mincí, lízni kartu..

Okaun, Eye of Chaos

Legendární bytost — Cyclops Berserker

11

3/3

Partner s Zndrsplt, Eye of Wisdom (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Zndrsplt do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)

Na začátku bojové fáze ve tvém kole začni házet mincí, dokud neprohraješ hod.


Kdykoli hráč vyhraje hod mincí, lízni kartu, zdvoj do konce kola sílu a odolnost Okaun.

Virtus the Veiled

Legendární bytost — Azra Assassin

11

1/1

Partner s Gorm the Great (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Gorma do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Deathtouch


Kdykoli Virtus the Veiled udělí bojové zranění hráči, onen hráč ztrácí polovinu životů, zaokrouhleno nahoru.

Gorm the Great

Legendární bytost — Giant Warrior

11

2/7

Partner s Virtus the Veiled (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Virtuse do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Vigilance


Gorm the Great musí být blokována, je-li to možné, a to pouze dvěma a více bytostmi, je-li to možné.

Khorvath Brightflame

Legendární bytost — Dragon

11

3/4

Partner s Sylvia Brightspear (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Sylvii do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Flying, haste


Bytosti s typem Knight pod kontrolou tvého týmu mají haste a flying.

Sylvia Brightspear

Legendární bytost — Human Knight

11

2/2

Partner s Khorvath Brightflame (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Khorvatha do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Double strike


Bytosti s typem Dragon pod kontrolou tvého týmu mají double strike.

Pir, Imaginative Rascal

Legendární bytost — Human

11

1/1

Partner s Toothy, Imaginary Friend (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Toothyho  do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Pokud by bylo na permanent pod tvou kontrolou položen jeden nebo více  žetonů libovolných typů, namísto toho je na onu bytost položeno o jeden žeton od každého z daných typů více.

Toothy, Imaginary Friend

Legendární bytost — Illusion

11

1/1

Partner s Pir, Imaginative Rascal (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Pira do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Kdykoli lízneš kartu, polož na Toothy, Imaginary Friend +1/+1 žeton.


Když Toothy opustí bojiště, lízni kartu za každý +1/+1 žeton na ní.

Blaring Recruiter

Bytost — Elf Warrior

11

2/2

Partner s Blaring Captain (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Blaring Captain do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


11: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Warrior.

Blaring Captain

Bytost — Azra Warrior

11

2/2

Partner s Blaring Recruiter (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Blaring Recruiter do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Kdykoli Blaring Captain útočí, útočící bytosti s typem Warrior získávají do konce kola +1/+1.  

Chakram Retriever

Bytost — Elemental Hound

11

2/4

Partner s Chakram Slinger (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Chakram Slinger do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Kdykoli sešleš kouzlo ve svém kole, odtapni cílovou bytost.

Chakram Slinger

Bytost — Human Warrior

11

2/4

Partner s Chakram Retriever (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Chakram Retriever do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


1, 1: Chakram Slinger udělí 2 zranění cílovému hráči či sférochodci.

Soulblade Corrupter

Bytost — Human Warrior

11

3/3

Partner s Soulblade Renewer (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Soulblade Renewer do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Deathtouch


Kdykoli bytost s +1/+1 žetonem útočí na jednoho z tvých protihráčů, ona bytost získává do konce kola deathtouch.

Soulblade Renewer

Bytost — Elf Warrior

11

2/2

Partner s Soulblade Corrupter (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Soulblade Corrupter do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Když Soulblade Renewer vstupuje na bojiště, proveď support 2. (Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

Impetuous Protege

Bytost — Human Warrior

11

0/4

Partner s Proud Mentor (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Proud Mentor do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


Kdykoli Impetuous Protege útočí, získává +X/+0, kde X je nejvyšší síla mezi tapnutými bytostmi pod kontrolou tvého protihráče.

Proud Mentor

Bytost — Human Warrior

11

1/1

Partner s Impetuous Protege (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Impetuous Protege do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


1, 1: Tapni cílovou bytost..

Ley Weaver

Bytost — Human Druid

11

2/2

Partner s Lore Weaver (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Lore Weaver do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


1: Odtapni dvě cílové země.

Lore Weaver

Bytost — Human Wizard

11

2/2

Partner s Ley Weaver (Když tato bytost přichází na bojiště, cílový hráč si může vzít Ley Weaver do ruky ze své knihovny, pak si zamíchat knihovnu.)


111: Cílový hráč lízne dvě karty.

Arena Rector

Bytost — Human Cleric

11

1/2

Když Arena Rector zemře, můžeš ji vypovědět ze hry. Pakliže tak učiníš, najdi si v knihovně kartu sférochodce, dej si ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

"Vidím v tobě něco speciálního – jasný žhnoucí uhlík toužící tančit mezi hvězdami."

Aurora Champion

Bytost — Elf Warrior

11

3/2

Kdykoli Aurora Champion útočí, pokud tvůj tým kontroluje jiný permanent typu Warrior, tapni cílovou bytost.

Mnoho bojovníků na Výspě Chrabrosti používá zářící zbraně, aby potěšili dav a rozptylovali nepřátele.

Brightling

Bytost — Shapeshifter

111

3/3

1: Brightling získává do konce kola vigilance.
1: Brightling získává do konce kola lifelink.
1: Vrať Brightling do ruky vlastníka.
1: Brightling získává do konce kola +1/-1 nebo -1/+1..

Bring Down

Sorcery

11

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Znič cílovou bytost se silou 4 a více.

"Velké, zkažené a nepříliš chytré. Ubožátko proti nám nemělo žádnou šanci, drahý."
—Regna, ke Kravovi.

Dwarven Lightsmith

Bytost — Dwarf Cleric

11

3/4

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Když Dwarven Lightsmith vstupuje na bojiště,  bytosti pod kontrolou tvého týmu získávají do konce kola +1/+1.

Jubilant Mascot

Bytost — Homunculus

11

1/1

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, můžeš zaplatit 11. Pakliže tak učiníš, proveď support 2. (Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

Boj je jen jedním z aspektů podívané.

Play of the Game

Sorcery

111

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Vypověz ze hry všechny permanenty, které nejsou země.

Nejsenzačnější kusy nechávají všechny odcházet domů bez dechu.

Regna's Sanction

Sorcery

11

Pro každého hráče zvol „přítel“ nebo „nepřítel“. Každý „přítel“ si položí +1/+1 žeton na každou bytost pod svou kontrolou. Každý „nepřítel“ si zvolí jednu odtapnutou bytost pod svou kontrolou a zbytek tapne.

"Ukaž jim své světlo, má lásko."
—Krav, Nevykoupený

Skystreamer

Bytost — Griffin

11

3/2

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)
Flying


Když Skystreamer vstupuje na bojiště, cílový hráč získává 4 životy.

Zápasy na Výspě Chrabrosti jsou přenášena pomocí gryfů na obloze.

Together Forever

Očarování

11

Když Together Forever vstupuje na bojiště, proveď support 2. (Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)


1: Zvol si cílovou bytost se žetonem na sobě. Když ona bytost toto kolo zemře, vrať onu kartu do ruky vlastníka.

Arcane Artisan

Bytost — Human Wizard

11

0/3

11, 1: Cílový hráč si lízne kartu, pak vypoví ze hry kartu z ruky. Pokud je takto vypovězena karta bytosti, onen hráč si vytvoří token, který je kopií vypovězené karty.


Když Arcane Artisan opustí bojiště, vypověz ze hry všechny tokeny pomocí jí vytvořené na konci příští fáze konce kola.

Fumble

Instant

11

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka. Získej kontrolu nad všemi Aurami a Vybaveními, které na ni byly připojeny, a pak je připoj na jinou bytost.

Okamžik rozptýlení, celý zbytek života lítosti

Game Plan

Sorcery

11

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Každý hráč zamíchá svoji ruku a hřbitov do knihovny a pak si lízne sedm karet. Vypověz Game Plan ze hry.

Plánuj vítězství, nebo se připravuj na porážku.

Huddle Up

Sorcery

11

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Dva cíloví hráči si každý líznou kartu.

"Jsi si jistá, že to bude fungovat?" zeptal se Will.


"Ne," řekla Rowan. "Ale pokud ano, bude to parádní podívaná."

Nimbus Champion

Bytost — Avatar Warrior

11

4/4

Flying


Kdykoli Nimbus Champion útočí, můžeš vrátit cílovou bytost do ruky vlastníka, je-li její síla menší nebo rovna počtu permanentů s typem Warrior pod kontrolou tvého týmu.

Out of Bounds

Instant

11

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Zruš cílové kouzlo.

Strážci dávají pozor na nelegální taktiku a chrání diváky před příležitostně zbloudilými ohnivými koulemi.

Saltwater Stalwart

Bytost — Merfolk Warrior

11

2/4

Kdykoli Saltwater Stalwart udělí zranění protihráči, cílový hráč lízne kartu.

Každý útok je testem tvé obrany. Každý zásah je črtem v mapě tvé porážky.

Soaring Show-Off

Bytost — Bird Warrior

11

2/2

Flying


Když Soaring Show-Off vstupuje na bojiště, každý hráč lízne kartu.

Někteří diváci milují sympaťáky bez šance na výhru, jiní zase stejně rádi podporují prověřené šampiony.

Spellseeker

Bytost — Human Wizard

11

1/1

Když Spellseeker vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu instant nebo sorcery s převedenou manovou cenou 2 či méně, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Mágové a bojovníci z celého Kylemu ukazují své umění na Výspě Chrabrosti.

Spellweaver Duo

Bytost — Human Wizard

11

4/4

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Když Spellweaver Duo vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou tapnutou bytost do ruky vlastníka.

Synchronizované sesílání je složité ovládnout, ale odměna stojí za to.

Zndrsplt's Judgment

Sorcery

11

Pro každého hráče zvol „přítel“ nebo „nepřítel“ Každý „přítel“ si vytvoří token, který je kopií bytosti, již kontrokuje. Každý „nepřítel“ vrátí bytost pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Zndrsplt skončila s kariérou rozhodčí, když se dala dohromady s Okaunem, ale stále zná tresty lépe, než kdokoli jiný.

Archfiend of Despair

Bytost — Demon

111

6/6

Flying

 

Tví protihráči nemohou získávat životy


Na začátku každé fáze konce kola ztratí každý protihráč počet životů rovný počtu životů, které ono kolo ztratil. (Zranění způsobuje ztrátu životů.)

Bloodborn Scoundrels

Bytost — Vampire Rogue

11

4/4

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Když Bloodborn Scoundrels vstupuje na bojiště, cílový protihráč ztrácí 2 životy a ty 2 životy získáváš.

Aréna hostí také některé bojovníky, které diváci moc rádi nenávidí.

Fan Favorite

Bytost — Human Rogue

11

2/2

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


1: Fan Favorite získává do konce kola +1/+1. Tuto schopnost může aktivovat kterýkoli hráč.

"U-bo-hý! Větší randál jsem zažil i v klášteře. Chci tě teď slyšet pořádně, Výspo Chrabrosti!"

Gang Up

Instant

11

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla. Hodnotu X volíš ty.)


Znič cílovou bytost se silou 3 a méně.

"No, kohopak to tady máme, Gorme?"


"Nikoho, Virte. Vůbec nikoho. "

Inner Demon

Očarování — Aura

111

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +2/+2, flying,  a ke svým dalším typům má typ Demon.


Když Inner Demon vstupuje na bojiště, všechny bytosti nemající typ Demon získávají do konce kola  -2/-2.

Mindblade Render

Bytost — Azra Warrior

11

1/3

Kdykoli je tvým protihráčům uděleno bojové zranění, pokud alespoň jedno zranění udělila bytost typu Warrior, lízni kartu a ztrať 1 život.

"Mezi námi nebude žádných tajemství … ať už chceš, nebo ne. "

Sickle Dancer

Bytost — Human Warrior

11

3/2

Kdykoli Sickle Dancer útočí, pokud kontroluješ další permanent s typem Warrior, Sickle Dancer získává do konce kola +1/+1.

"Razím cestu a v mých šlépějích kráčí destrukce."

Stunning Reversal

Instant

11

V příštím případě, kdy bys měl/a toto kolo prohrát hru, namísto toho si lízni sedm karet a tvůj počet životů je nastaven na 1.


Vypověz Stunning Reversal ze hry.

Hranice mezi vítězstvím a porážkou může být tenká jako ostří břitvy.

Thrasher Brute

Bytost — Orc Warrior

11

4/3

Kdykoli Thrasher Brute nebo jiný permanent s typem Warrior vstoupí na bojiště pod kontrolu tvého týmu, cílový protihráč ztratí 1 život a ty 1 život získáš.

Někteří soutěžící bojují pro slávu nebo peníze. Jiní prostě rádi mlátí lidi.

Thrilling Encore

Instant

11

Polož si na bojiště pod svou kontrolu všechny karty bytostí ze všech hřbitovů, které tam byly toto kolo odloženy z bojiště.

"Vítejte ve vítězném týmu."

Virtus's Maneuver

Sorcery

11

Pro každého hráče zvol „přítel“ nebo „nepřítel“.Každý „přítel“ si vrátí kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Každý „nepřítel“ obětuje bytost, již kontroluje.

Brutalita nebyla nikdy tak dokonalá.

Azra Bladeseeker

Bytost — Azra Warrior

11

3/2

Když Azra Bladeseeker vstupuje na bojiště, každý hráč tvého týmu může zahodit kartu, pak každý, kdo tak učinil, lízne kartu.

"Nikdy se moc neupínej ke své zbrani. Musíš nechat lepší, aby si k tobě nalezla cestu."

Bonus Round

Sorcery

111

Do konce kola, kdykoli hráč sešle kouzlo instant nebo sorcery, onen hráč jej zkopíruje a může si pro kopie zvolit nové cíle.

Když začne kolo zdvojených kouzel, dav stoupá na špičky v očekávání neuvěřitelných kombinací.

Bull-Rush Bruiser

Bytost — Minotaur Warrior

11

4/3

Kdykoli Bull-Rush Bruiser útočí, pokud tvůj tým kontroluje další permanent s typem Warrior, Bull-Rush Bruiser získává do konce kola first strike.

Na Výspě Chrabrosti bude vždy místo pro bezhlavé násilí.

Cheering Fanatic

Bytost — Goblin

11

2/2

Kdykoli Cheering Fanatic útočí, zvol si jméno karty. Toto kolo stojí sesílání kouzel onoho jména o 1 méně.

"Rubaj, rezaj, mlať na kaši! Dneska v kapse maj‘ to naši!"

Khorvath's Fury

Sorcery

11

Pro každého hráče zvol „přítel“ nebo „nepřítel“. Každý „přítel“ zahodí všechny karty z ruky a pak si lízne tolik karet plus jednu. Khorvath's Fury udělí každému „nepříteli“ počet zranění rovný počtu karet v jeho či její ruce.

Lava-Field Overlord

Bytost — Dragon

111

5/4

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)
Flying


Když Lava-Field Overlord vstupuje na bojiště, udělí 4 zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče.

Magma Hellion

Bytost — Hellion

11

5/4

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Trample, haste

Stadion má solidní vlastní zásobu způsobů opepření akce, pokud jsou soutěžící náhodou až moc opatrní.

Najeela, the Blade-Blossom

Legendární bytost — Human Warrior

11

3/2

Kdykoli útočí bytost s typem  Warrior, můžeš nechat hráče ji kontrolujícího si vytvořit 1/1 bílou bytost-token s typem Warrior, útočící a tapnutou.

11111: Odtapni všechny útočící bytosti. Získávají do konce kola trample, lifelink a haste. Po této fázi následuje další bojová fáze. Aktivuj tuto schopnost jen během souboje.

Stadium Vendors

Bytost — Goblin

11

3/3

Když Stadium Vendors vstupuje na bojiště, zvol si hráče. Onen hráč si přidá dvě many jakékoli jedné barvy, kterou si zvolí.

"Lektvary! Manové lektvary, léčivé lektvary, energetické lektvary – všechny lektvary k mání jen pro vás! "

Stolen Strategy

Očarování

11

At the beginning of your upkeep,

vypověz ze hry vrchní kartu knihovny každého protihráče, pak můžeš seslat jakýkoli počet těchto karet, které nejsou země, a k jejich seslání můžeš používat manu, jako by šlo o manu libovolné barvy.

Bramble Sovereign

Bytost — Dryad

111

4/4

Kdykoli vstupuje na bojiště jiná bytost, která není token, můžeš zaplatit  11.  Pakliže tak učiníš, hráč onu bytost kontrolující si vytvoří token, který je kopií oné bytosti.

"V tomto háji patříš mně. "

Charging Binox

Bytost — Beast

11

7/5

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Trample

Bestie do arény jsou šlechtěny k okázalosti a špatnému rozpoložení. Extra hlava splňuje oba požadavky.

Combo Attack

Sorcery

11

 

Dvě bytosti pod kontrolou tvého týmu udělí každá počet zranění podle své síly cílové bytosti.

Úspěch na Výspě Chrabrosti nevyžaduje jen individuální schopnosti, ale také schopnost propojit je s parťákovými.

The Crowd Goes Wild

Sorcery

11

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1of this spell's cost. Ty si zvolíš hodnotu X.)

Proveď support X. (Polož +1/+1 žeton na každou z až X cílových bytostí.)


Bytosti s +1/+1 žetonem na sobě získávají do konce kola trample.

Decorated Champion

Bytost — Elf Warrior

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod kontrolu tvého týmu jiný permanent s typem Warrior, polož na Decorated Champion +1/+1 žeton.

Bookmakeři ho nenávidí, protože výsledek každého jeho zápasu je předem jasný. Dav ho ze stejného důvodu miluje.

Generous Patron

Bytost — Elf Advisor

11

1/4

Když Generous Patron vstupuje na bojiště, proveď support 2. (Polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.)

Kdykoli položíš jeden nebo více žetonů na bytost, již nekontroluješ, lízni kartu.

Grothama, All-Devouring

Legendární bytost — Wurm

111

10/8

Ostatní bytosti mají "Kdykoli tato bytost útočí, můžeš ji nechat vyzvat Grothama, All-Devouring na souboj."


Když Grothama opustí bojiště, každý hráč si lízne počet karet odpovídající počtu zranění, které zdroje pod jeho či její kontrolou toto kolo udělily Grothama, All-Devouring.

Jungle Wayfinder

Bytost — Elf Warrior

11

3/3

Když Jungle Wayfinder vstupuje na bojiště, každý hráč si může v knihovně najít kartu základní země, dát si ji do ruky a pak si zamíchat knihovnu.

Je mistryní v navigaci skrze stále se měnící terén stadionu.

Pir's Whim

Sorcery

11

Pro každého hráče zvol „přítel“ nebo „nepřítel“.Každý „přitel“ si v knihovně najde kartu země, dá si ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchá knihovnu. Každý „nepřítel“ obětuje artefakt nebo očarování, které kontroluje.

Archon of Valor's Reach

Bytost — Archon

111

5/6

Flying, vigilance, trample


Jak Archon of Valor's Reach vstupuje na bojiště, zvol si artefakt, očarování, instant, sorcery, nebo sférochodce..

Hráči nemohou sesílat kouzla zvoleného typu.

Azra Oddsmaker

Bytost — Azra Warrior

111

3/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole můžeš zahodit kartu. Pokud tak učiníš, zvol si bytost. Kdykoli tato bytost udělí toto kolo bojové zranění hráči, lízni dvě karty.

"Nikdy nestanovuji kurs na vlastní souboje. Ledaže, samozřejmě, by sis chtěl vsadit proti mně..."

Last One Standing

Sorcery

111

Vyber náhodně jednu bytost a zbytek znič.

Někteří trénují celý život, aby dostali byť jen šanci poprat se o titul. Jiní mají jen zatracené, zatracené štěstí.

Rushblade Commander

Bytost — Azra Warrior

11

2/2

Permanenty s typem Warrior pod tvou kontrolou mají haste.

"Mám rád rychlá vítězství. Je víc času na slavení."

Vampire Charmseeker

Bytost — Vampire Wizard

111

3/4

Assist (Jiný hráč může zaplatit až 1 z ceny tohoto kouzla.)


Flying

Když Vampire Charmseeker vstupuje na bojiště, vrať cílovou kartu instant, sorcery nebo bytosti ze hřbitova do ruky vlastníka.

Sentinel Tower

Artefakt

1

Kdykoli je ve tvém kole sesláno kouzlo instant nebo sorcery, Sentinel Tower udělí libovolnému cíli 1 zranění plus počet zranění rovný počtu kouzel instant nebo sorcery seslaných toto kolo před oním kouzlem.

Vestavěné nástrahy nutí soutěžící myslet tři kroky dopředu.

Victory Chimes

Artefakt

1

Odtapni Victory Chimes  v odtapovací fázi každého dalšího hráče.


1: Hráč dle tvé volby si přidá 1.

Nejoblíbenější zdroj hluku u goblinů od chvíle, kdy hlídači zakázali výbušniny.

Bountiful Promenade

Země

Bountiful Promenade vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nemáš dva a více protihráčů.


1: Přidej si 1 nebo  1.

Žádná pouť na Výspu Chrabrosti není kompletní bez výletu do proslavené přilehlé nákupní čtvrti.

Luxury Suite

Země

Luxury Suite vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nemáš dva a více protihráčů.


1: Přidej si 1 nebo  1.

Výhledu konkuruje jen dekadence zdejší výzdoby.

Morphic Pool

Země

Morphic Pool vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nemáš dva a více protihráčů.


1: Přidej si 1 nebo  1.

Prastará magie přetváří kolbiště do různých typů krajiny.

Sea of Clouds

Země

Sea of Clouds vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nemáš dva a více protihráčů.


1: Přidej si 1 nebo  1.

Nebeské mosty z celého Kylemu se sbíhají na obřím stadionu Výspa Chrabrosti.

Spire Garden

Země

Spire Garden vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nemáš dva a více protihráčů.


1: Přidej si 1 nebo  1.

Od napínavých soubojů po bezkonkurenční výhledy, Výspa Chrabrosti nabízí všechno.

 

 

 

 

Překlad: Jan Adam, 2018