Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

#

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor Text

1

Acolyte's Reward

1White

Instant

 

Udělení příštích X zranění, které by byly uděleny toto kolo cílové bytosti, je zabráněno, kde X je rovno tvé oddanosti bílé. Pokud je takto zabráněno udělení zranění, Acolyte's Reward udělí odpovídající počet zranění cílové bytosti nebo hráči. (Každá Whitev manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti bílé.)

 

2

Akroan Phalanx

3White

Bytost — Human Soldier

3/3

Vigilance

2Red: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola  +1/+0.

 

Štíty vzhůru, kopí vztyčená, paty zapřené, srdce pevná.

3

Akroan Skyguard

1White

Bytost — Human Soldier

1/1

Flying

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Akroan Skyguard, polož na Akroan Skyguard +1/+1 žeton.

 

"Věř mi. Až si vysloužíš přízeň boha, poznáš to. "

4

Archetype of Courage

1WhiteWhite

Očarování  Bytost — Human Soldier

2/2

Bytosti pod tvou kontrolou mají first strike.

Bytosti pod  kontrolou protihráčů ztrácejí first strike a nemohou mít ani získat first strike.

 

"Z osobní zkušenosti vím, že vojáci nejochotněji následují generály, kteří vedou příkladem. "
—Elspeth

5

Brimaz, King of Oreskos

1WhiteWhite

Legendary Bytost — Cat Soldier

3/4

Vigilance

Kdykoli Brimaz, King of Oreskos útočí, polož si na bojiště 1/1 útočící bílou bytost-token s typem Cat a s vigilance.

Kdykoli Brimaz blokuje bytost, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Cat a s vigilance blokující onu bytost.

 

6

Dawn to Dusk

2WhiteWhite

Sorcery

 

Zvol si jedno nebo oboje — Vrať si z hřbitova cílovou kartu očarování do ruky; a/nebo znič cílové očarování.

"Počet v Nyxu zrozených mezi námi narůstá. Je to znamení boží přízně, nebo to předznamenává něco jiného?

7

Eidolon of Countless Battles

1WhiteWhite

Očarování  Bytost — Spirit

0/0

Bestow 2WhiteWhite(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Eidolon of Countless Battles a očarovaná bytost mají každá +1/+1 za každou Auru, kterou kontroluješ, a +1/+1 za každou bytost, kterou kontroluješ.

 

8

Elite Skirmisher

2White

Bytost — Human Soldier

3/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Elite Skirmisher, můžeš tapnout cílovou bytost.

Někteří převzali leoninské taktiky, aby mohli čelit zuřivosti minotaurů.

9

Ephara's Radiance

White

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má "1White, Tap: Získáváš 3 životy.

"Civilizace je sumou Efařiných darů"
—Olexa z Dvanácti

10

Excoriate

3White

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílovou tapnutou bytost.

Démon sice ulétl z dosahu Erebova biče, ale nikoli hrotu kopí boha slunce.

11

Fated Retribution

4WhiteWhiteWhite

Instant

 

Znič všechny bytosti a sférochodce. Je-li tvé kolo, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

12

Ghostblade Eidolon

2White

Očarování  Bytost — Spirit

1/1

Bestow 5White(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Double strike (Tato bytost uděluje zranění jak v kroku first strike, tak v kroku normálního udělení zranění.)

Očarovaná bytost získává +1/+1 a má double strike.

 

13

Glimpse the Sun God

Variable ColorlessWhite

Instant

 

Tapni X cílových bytostí. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

14

God-Favored General

1White

Bytost — Human Soldier

1/1

Inspired —  Kdykoli se God-Favored General odtapne, můžeš zaplatit 2White. Pakliže tak učiníšm polož si na bojiště dvě 1/1 bílé očarování/bytosti-tokeny s typen Soldier.

Někdo musel zaútočit první, ale nezůstal dlouho osamocen.

15

Great Hart

3White

Bytost — Elk

2/4

 

Jelen ten mohutný jak socha stál, Zory svitem zlatavým
ozářený. Mocná ta Hrdinka k němu přišedši, kopí
své skloněné. Jelen pak, Heliodovi zasvěcen, skvoucí
září jeho naplněný, poklekl před Hrdinkou mocnou
na znamení, že Slunečním bohem ona vyvolená jest.
-Theriáda

16

Griffin Dreamfinder

3WhiteWhite

Bytost — Griffin

1/4

Flying

Když Griffin Dreamfinder vstupuje na bojiště, vrať si cílovou kartu očarování ze svého hřbitova do ruky.

Někteřé gryfové jsou schopni zachytit mystické aury z Ætheru, skryté zrakům  normálních smrtelníků.

17

Hero of Iroas

1White

Bytost — Human Soldier

2/2

Kouzla typu Aura tě stojí k seslání o 1 méně.

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Hero of Iroas, polož na Hero of Iroas +1/+1 žeton.

"Má levice skolila kyklopa. Pravicí jsem zabil obra. Do každého boje se mnou jdou obě.“

18

Hold at Bay

1White

Instant

 

Udělení příštích 7 zranění, které by byly uděleny cílové bytosti nebo hráči, je zabráněno.

Bylo to Daeronova statečnost, která jej přivedla do Odunosu. Ale byla to magie Melétu, která jej dovedla zpět domů.

19

Loyal Pegasus

White

Bytost — Pegasus

2/1

Flying

Loyal Pegasus nemůže útočit ani blokovat.

 

"i kdybych měla zemřít v sedle, nenechá mne spadnout na zem. "
—Hypatia Okřídleného Oře

20

Mortal's Ardor

White

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a lifelink. (Zranění udělené touto bytostí vám ihned přidá odpovídající počet životů.)

"Takové činy by pro nás měly být běžnou věcí.“
—Anax, král akroský

21

Nyxborn Shieldmate

White

Očarování  Bytost — Human Soldier

1/2

Bestow 2White(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Očarovaná bytost   má +1/+2.

V Melétu mají zdi uši. V Akrosu čepele.

22

Oreskos Sun Guide

1White

Bytost — Cat Monk

2/2

Inspired — Kdykoli se Oreskos Sun Guide odtapne, získáváš 2 životy.

"Ať si lidé mají svůj panteon. Nepotřebujeme bohy k tomu, aby se nám dařilo. I smrtelník jako já si může přivlastnit část sluneční moci. "

23

Ornitharch

3WhiteWhite

Bytost — Archon

3/3

Flying

Tribute 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí dva +1/+1 žetony.)

Když Ornitharch vstupuje na bojiště a nebyla-li zaplacena její tribute cena, polož si na bojiště dvě bílé 1/1 bytosti-tokeny s typem Bird a s flying.

 

24

Plea for Guidance

5White

Sorcery

 

Najdi si v knihovně až dvě karty očarování, ukaž je a dej si je do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Na Therosu není holubice symbolem míru, ale objevu. Rychlá křídla jsou poslem odhalení.

25

Revoke Existence

1White

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování.

"Přijde čas, kdy bohové pohlédnou na smrtelníky a budou se třást. "
—Filozof Úremidés

26

Silent Sentinel

5WhiteWhite

Bytost — Archon

4/6

Flying

Kdykoli Silent Sentinel útočí, můžeš si vrátit ze hřbitova cílovou kartu očarování na bojiště.

Slouží vyšší moci, než jsou rozmary bohů.

27

Spirit of the Labyrinth

1White

Očarování  Bytost — Spirit

3/1

Žádný hráč si nemůže líznout více než jednu kartu za kolo.

Studenti akademie Dekatia se naučí, že být posláni studovat u ní je lekce sama o sobě.

28

Sunbond

3White

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost has "Kdykoli získáváš životy, polož na tuto bytost odpovídající počet +1/+1 žetonů."

"Nebyla jsem vybrána pro svou víru v bohy. Někdy musí bohové vložit svou víru do nás. "
—Elspeth

29

Vanguard of Brimaz

WhiteWhite

Bytost — Cat Soldier

2/2

Vigilance

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Vanguard of Brimaz, polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typem Cat a s vigilance.

"Lidé a jejich bohové mi nikdy nepožehnali. Mou oddanost si zaslouží pouze smečka. "

30

Aerie Worshippers

3Blue

Bytost — Human Cleric

2/4

Inspired — Kdykoli se Aerie Worshippers odtapne, můžeš zaplatit 2Blue. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště  2/2 modrou očarování/bytost-token s typem Bird a s flying.

Mohou přivolat hvězdy z čistého nebe.

31

Arbiter of the Ideal

4BlueBlue

Bytost — Sphinx

4/5

Inspired —  Kdykoli se Arbiter of the Ideal odtapne, otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta artefaktu, země nebo bytosti, můžeš ji položit na bojiště a dát na ni žeton manifestace. Onen permanent je nadále ke svým dalším typům navíc očarováním.

 

32

Archetype of Imagination

4BlueBlue

Očarování  Bytost — Human Wizard

3/2

Bytosti pod tvou kontrolou mají flying.

Bytosti pod  kontrolou protihráčů ztrácejí flying a nemohou mít ani získat flying

"Není to ztělesnění našich tužeb? "
—Prokopiós, astronom z Melétu

33

Chorus of the Tides

3Blue

Bytost — Siren

3/2

Flying

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Chorus of the Tides, proveď scry 1. (Abys provedl/a scry 1, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

34

Crypsis

1Blue

Instant

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola  imunitu vůči bytostem pod kontrolou tvých protihráčů. Odtapni ji.

Tritoni si vypůjčují kamufláž od své mořské kořisti, aby se stali predátory na souši.

35

Deepwater Hypnotist

1Blue

Bytost — Merfolk Wizard

2/1

Inspired —Kdykoli se Deepwater Hypnotist odtapne, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -3/-0.

"Dívej se do vln příliš dlouho, a už se nemusíš nikdy odtrhnout. "
— melétské přísloví

36

Divination

2Blue

Sorcery

 

Lízni dvě karty

„Požádej Kérana, aby ti pomohl porozumět hvězdám, v nichž je vepsán tvůj osud. Pros na kolenou Ereba, abys dokázal přijmout osud takto vyjevený.“

37

Eternity Snare

5Blue

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Když Eternity Snare vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapne.

 

38

Evanescent Intellect

Blue

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má "1Blue, Tap: Cílový hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.

Mysl je nádoba, která může být vyprázdněna jako každá jiná.

39

Fated Infatuation

BlueBlueBlue

Instant

 

Polož si na bojiště token, který je kopií cílové bytosti, kterou kontroluješ. Je-li tvé kolo, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

40

Flitterstep Eidolon

1Blue

Očarování  Bytost — Spirit

1/1

Bestow 5Blue(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Flitterstep Eidolon nemůže být blokována.

Očarovaná bytost má +1/+1 a nemůže být blokována.

 

 

41

Floodtide Serpent

4Blue

Bytost — Serpent

4/4

Floodtide Serpent nemůže útočit, pokud nevrátíš očarování pod tvou kontrolou do ruky vlastníka. (Tato cena je placena při vyhlášení útočníků.)

"Modlit se k Thasse - za co? Větší bestii, která by ho sežrala? Vlnu, která by jej spláchla? A co potom? "
—Lindós, kupec melétský

42

Kraken of the Straits

5BlueBlue

Bytost — Kraken

6/6

Bytosti se silou menší, než je počet permanentů s typem Island, jež kontroluješ, nemohou blokovat Kraken of the Straits.

Thassa necítí potřebu trestat námořníky za jejich pošetilost při proplouvání úžinami. Kraken to udělá za ni.

43

Meletis Astronomer

1Blue

Bytost — Human Wizard

1/3

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Meletis Astronomer, podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu očarování a dát si ji do ruky. Zbytek odlož na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

44

Mindreaver

BlueBlue

Bytost — Human Wizard

2/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Mindreaver, vypověz ze hry vrchní tři karty knihovny cílového hráče..

BlueBlue, Obětuj Mindreaver: Zruš cílové kouzlo téhož jména jako jméno karty vypovězené prostřednictvím Mindreaver.

 

45

Nullify

BlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo bytosti nebo Aury.

"Ti, jenž vzbudí Thassin hněv, budou spolknuti jejími vlnami nebo rozerváni na kusy jejím dvojzubcem."
—Thrasiós, triton hrdina

46

Nyxborn Triton

2Blue

Očarování  Bytost — Merfolk

2/3

Bestow 4Blue(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Očarovaná bytost má +2/+3.

"Je Thassin. Nemohu jej zlákat. "
—Kiora

47

Oracle's Insight

3Blue

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má "Tap: Proveď scry 1, pak lízni kartu." (Abys provedl/a scry 1, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

48

Perplexing Chimera

4Blue

Očarování  Bytost — Chimera

3/3

Kdykoli sešle protihráč kouzlo, můžeš prohodit kontrolu nad Perplexing Chimera a oním kouzlem. Pakliže tak učiníš, můžeš si pro kouzlo zvolit nové cíle. (Pokud se ono kouzlo stane permanentem, kontroluješ onen permanent.)

 

49

Retraction Helix

Blue

Instant

 

Do konce kola získává cílová bytost "Tap: Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka."

Když geometrie světa kolabuje, mistr Ætheru může sklízet moc mimo lidské chápání.

50

Siren of the Fanged Coast

3BlueBlue

Bytost — Siren

1/1

Flying

Tribute 3 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí tři +1/+1 žetony.)

Když Siren of the Fanged Coast vstupuje na bojiště a nebyla-li zaplacena její tribute cena, získáváš kontrolu nad cílovou bytosti.

 

51

Sphinx's Disciple

3BlueBlue

Bytost — Human Wizard

2/2

Flying

Inspired —  Kdykoli se Sphinx's Disciple odtapne, lízni kartu

 

Málokdo se odváží na ostrovy Dakra. Ti, kdo se vrátí, jsou navěky změněni.

52

Stratus Walk

1Blue

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Když Stratus Walk vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má flying.

Očarovaná bytost může blokovat jen bytosti s flying.

 

53

Sudden Storm

3Blue

Instant

 

Tapni až dvě cílové bytosti. Ony bytosti se v průběhu odkapovacích fází hráčů je kontrolujících neodtapnou. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Nezáleží na tom, jak velký a silný jsi. Moře je větší a silnější.

54

Thassa's Rebuff

1Blue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí Variable Colorless, kde X je rovno tvé oddanosti modré. (Každá  Bluev manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti modré.)

Vzdorovat Thasse je jako popírat stoupající příliv.

55

Tromokratis

5BlueBlue

Legendary Bytost — Kraken

8/8

Tromokratis má hexproof, pokud neútočí nebo neblokuje.

Tromokratis nemůže být blokována, pokud ji neblokují všechny bytosti pod kontrolou bránícího se hráče (Pokud jakákoli bytost pod kontrolou bránícího se hráče tuto bytost neblokuje, tato bytost nemůže být blokována.)

 

56

Vortex Elemental

Blue

Bytost — Elemental

0/1

Blue: Polož Vortex Elemental a všechny bytosti ji blokující na vršek knihoven vlastníků, pak si tito hráči zamíchají knihovny.

3BlueBlue: Cílová bytost toto kolo Vortex Elemental blokuje, je-li toho schopna.

Moře je vždy hladové.

57

Whelming Wave

2BlueBlue

Sorcery

 

Vrať do rukou vlastníků všechny bytosti kromě bytostí s typem Kraken, Leviathan, Octopus a Serpent.

"Dokážu si představit, proč se tohle Thasse líbí. "
—Kiora

58

Archetype of Finality

4BlackBlack

Očarování  Bytost — Gorgon

2/3

Bytosti pod tvou kontrolou mají deathtouch.

Bytosti pod  kontrolou protihráčů ztrácejí deathtouch a nemohou mít ani získat deathtouch.

Vidí smrtelníky ne tak, jak si oni přejí být viděni, ale jako to, co se z nich stane.

59

Ashiok's Adept

2Black

Bytost — Human Wizard

1/3

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Ashiok's Adept, každý protihráč zahodí kartu.

"Každá noční můra je pták zavřený v kleci, toužící se dostat ven. "
—Ashiok, Hrůzu spřádající

60

Asphyxiate

1BlackBlack

Sorcery

 

Znič cílovou odtapnutou bytost.

"Některé jedy se dostanou do těla krví. Jiné jsou pozřeny. Další vdechnuty. Všechny cesty, kterými smrtelníci načerpávají síly, jsou otevřenými dveřmi pro jedy. "
—Agathé, kněžka Faričina

61

Bile Blight

BlackBlack

Instant

 

Cílová bytost a všechny ostatní bytosti téhož jména jako cílová bytost získávají do konce kola -3/-3.

Ani jeden vystřelený šíp, ani jeden hozený oštěp, ani jeden pozvednutý meč. Nebylo třeba.

62

Black Oak of Odunos

2Black

Bytost — Zombie Treefolk

0/5

Defender

Black, Tapni jinou odtapnutou bytost, již kontroluješ: Black Oak of Odunos získává do konce kola +1/+1.

 

Fénax slíbil  čerstvě mrtvým duším, že je uchrání od Ereba. V tom jim nelhal.

63

Champion of Stray Souls

4BlackBlack

Bytost — Skeleton Warrior

4/4

3BlackBlack, Tap, Obětuj X jiných bytostí: Vrať si X karet bytostí ze svého hřbitova na bojiště.

5BlackBlack: Polož Champion of Stray Souls ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

 

 

64

Claim of Erebos

1Black

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má"1Black, Tap: Cílový hráč ztrácí 2 životy."

 

Erebovi kněží se občas připomenou těm smrtelníkům, kteří na svou smrtelnost pozapomněli.

65

Drown in Sorrow

1BlackBlack

Sorcery

 

Všechny bytosti získávají do konce kola -2/-2. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

"Smutnou pravdou je, že Erebův bič je dost dlouhý na to, aby ovinul hrdla nás všech."
—Filosofka Perisófia

66

Eater of Hope

5BlackBlack

Bytost — Demon

6/4

Flying

Black, Obětuj jinou bytost: Regeneruj Eater of Hope.

2Black, Obětuj dvě jiné bytosti: Znič cílovou bytost.

 

Bohy můžete uspokojit. Démony, nicméně…

67

Eye Gouge

Black

Instant

 

Cílová bytost získává  do konce kola -1/-1. Má-li typ Cyclops, onu bytost znič.

Jedna šance. Jeden hod. Jeden dokonalý zásah.

68

Fate Unraveler

3Black

Očarování  Bytost — Hag

3/4

Kdykoli si protihráč lízne kartu, Fate Unraveler onomu hráči udělí 1 zranění.

"Nikdy nezapomeň, že život, který sis vybudoval, může být v prach obrácen jedinou volnou nitkou. "
—Filosofka Perisófia

69

Fated Return

4BlackBlackBlack

Instant

 

Polož cílovou bytost z libovolného hřbitova pod svou kontrolu na bojiště . Získává nezničitelnost. Je-li tvé kolo, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

70

Felhide Brawler

1Black

Bytost — Minotaur

2/2

Felhide Brawler nemůže blokovat, pokud nekontroluješ jiný permanent s typem Minotaur.

Pohřební rituály minotaurů Hnusokožného kmene zahrnují sežrání těch, co padli v bitvě, aby odstranili jejich hanbu z paměti a pozůstalí se posílili v honbě za pomstou.

71

Forlorn Pseudamma

3Black

Bytost — Zombie

2/1

Intimidate

Inspired — Kdykoli se Forlorn Pseudamma odtapne, můžeš zaplatit 2Black. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště  2/2 černou očarování/bytost-token s typem Zombie.

"Další děti uneseny. Toto je zlo, které musíme stopovat bez lítosti. "
—Anthousa ze Setessy

72

Forsaken Drifters

3Black

Bytost — Zombie

4/2

Když Forsaken Drifters dies, odlož vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.

Je hrozné, když cesta Navrátiých vede zpátky do podsvětí.

73

Gild

3Black

Sorcery

 

Vypověz ze hry cílovou bytost. Polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token jménem Gold. Má „Obětuj tento artefakt: Přidej si do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

Kupci v podsvětí používají mince z pálené hlíny. Zlato zde slouží jiným účelům.

74

Grisly Transformation

2Black

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Když Grisly Transformation vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má intimidate. (Mohou ji blokovat jen bytosti sdílející s ní barvu a/nebo artefaktové bytosti.)

 

 

75

Herald of Torment

1BlackBlack

Očarování  Bytost — Demon

3/3

Bestow 3BlackBlack(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Flying

Na začátku své udržovací fáze ztrácíš + život.

Očarovaná bytost má +3/+3 a flying.

 

76

Marshmist Titan

6Black

Bytost — Giant

4/5

Marshmist Titan stojí k seslání o Variable Colorless méně, kde X je rovno tvé oddanosti černé. ( Každá  Blackv manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti černé.)

Erebův oblíbenec, neboť poslal mnohé do podsvětí.

77

Necrobite

2Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola deathtouch. Regeneruj ji.

Služebník Faričin musí znát nespočet balzámů, které uzdravují a léčí  - a nespočet těch, které dělají přesný opak.

78

Nyxborn Eidolon

1Black

Očarování  Bytost — Spirit

2/1

Bestow 4Black(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Očarovaná bytost má+2/+1

Tělo proměněno v Navrátilého, duše však stále ztracená.

79

Odunos River Trawler

2Black

Bytost — Zombie

2/2

Když Odunos River Trawler vstupuje na bojiště, vrať si ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu bytosti-očarování.

White, Obětuj Odunos River Trawler: Vrať si ze svého hřbitova do ruky cílovou kartu bytosti-očarování.

 

80

Pain Seer

1Black

Bytost — Human Wizard

2/2

Inspired — Kdykoli se Pain Seer odtapne, otoč vrchní kartu své knihovny a dej si ji do ruky. Ztrácíš počet životů rovný převedené manové ceně oné karty.

Každý škubající nerv a pulzující žíla v sobě nese zprávu, která se dá těmi pravými nástroji rozluštit.

81

Sanguimancy

4Black

Sorcery

 

Lízni X karet a ztrať X životů, kde X je rovné tvé oddanosti černé. (Každá Blackv manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti černé.)

 

82

Servant of Tymaret

2Black

Bytost — Zombie

1/3

Inspired — Kdykoli se Servant of Tymaret odtapne, každý protihráč ztrácí 1 život. Získáváš počet životů takto ztracených.

2Black: Regeneruj Servant of Tymaret.

Život je nejcennější těm, kteří jej již ztratili.

83

Shrike Harpy

3BlackBlack

Bytost — Harpy

2/2

Flying

Tribute 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí dva +1/+1 žetony.)

When Shrike Harpy  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena, cílový hráč obětuje bytost.

 

84

Spiteful Returned

1Black

Očarování  Bytost — Zombie

1/1

Bestow 3Black(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Kdykoli Spiteful Returned nebo očarovaná bytost útočí, bránící se hráč ztrácí 2 životy.

Očarovaná bytost má +1/+1.

 

85

Warchanter of Mogis

3BlackBlack

Bytost — Minotaur Shaman

3/3

Inspired — Kdykoli se  Warchanter of Mogis odtapne, cílová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola intimidate. (Bytost s intimidate mohou blokovat jen bytosti sdílející s ní barvu a/nebo artefaktové bytosti.)

 

86

Weight of the Underworld

3Black

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -3/-2.

Pyšný Alkménos, který se odmítl poklonit po smrti Erebovi, nyní sražen navěky na kolena svou arogancí.

87

Akroan Conscriptor

4Red

Bytost — Human Shaman

3/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Akroan Conscriptor, do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni onu bytost. Do konce kola získává haste.

"Čas ke službě nadešel.“

88

Archetype of Aggression

1RedRed

Očarování  Bytost — Human Warrior

3/2

Bytosti pod tvou kontrolou mají trample.

Bytosti pod  kontrolou protihráčů ztrácejí trample a nemohou mít ani získat trample.

"Požehnal Purforos Maikalovi díky jeho hněvu? Nebo byl Maikalův hněv rozdmýchán až požehnáním? To ví jen bohové."
—Eoklés, Purforův věštěc

89

Bolt of Keranos

1RedRed

Sorcery

 

Bolt of Keranos udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.  Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Průlomy zprostředkované Kéranem, bohem prozření, mohou být překvapivě doslovné.

90

Cyclops of One-Eyed Pass

2RedRed

Bytost — Cyclops

5/2

 

Hrdinka běloplášťná, samotna k boji se hotovila
s kyklopem hrozným, přesilným, zoufalství druhů svých nedbajíc.
"Jak obstát mohla bys jen s kopím pouhým?" Althemóna zeptala se.
Hrdinka jen kopí své mocné, dalekostinné, pozdvihla
s těmito slovy: "Vždyť také on pouhé jen jedno oko má."
-Theriáda

91

Epiphany Storm

Red

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost has "Red, Tap, Zahoď kartu: Lízni kartu."

V Melétu jsou někteří z věštců trénováni coby božské hromosvody, dostávající nespočet zjevení najednou.

92

Everflame Eidolon

1Red

Očarování  Bytost — Spirit

1/1

Bestow 2Red(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Red: Everflame Eidolon získává do konce kola +1/+0. Je-li Aurou, namísto toho získává  do konce kola +1/+0 očarovaná bytost.

Očarovaná bytost má +1/+1.

 

93

Fall of the Hammer

1Red

Instant

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou udělí počet zranění rovný své síle jiné cílové bytosti.

Je nemoudré urážet boha kovářské výhně. Je také nemoudré stát poblíž někoho, kdo tak činí.

94

Fated Conflagration

1RedRedRed

Instant

 

Fated Conflagration udělí 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci.  Je-li tvé kolo, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

95

Fearsome Temper

2Red

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2 a "2Red: Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Purforos je bohem kreativity a ničení, což jej činí nejkreativněji ničivým bohem v panteonu.

96

Felhide Spiritbinder

3Red

Bytost — Minotaur Shaman

3/4

Inspired — Kdykoli se Felhide Spiritbinder odtapne, můžeš zaplatit 1Red. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště token, který je kopií jiné cílové bytosti, kromě toho, že je navíc ke svým typům očarováním. Získává haste. Na začátku příští fáze konce kola jej obětuj.

 

97

Flame-Wreathed Phoenix

2RedRed

Bytost — Phoenix

3/3

Flying

Tribute 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí dva +1/+1 žetony.)

Když Flame-Wreathed Phoenix  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena, získává haste a „Když tato bytost zemře, vrať ji do ruky vlastníka."

 

98

Forgestoker Dragon

4RedRed

Bytost — Dragon

5/4

Flying

1Red: Forgestoker Dragon udělí 1 zranění cílové bytosti. Ona bytost nemůže v tomto souboji blokovat. Aktivuj tuto schopnost, pouze pokud Forgestoker Dragon útočí.

Akroané designují své helmy tak aby uctili draky, ne aby se proti nim chránili – v tom by jim stejně nepomohly.

99

Impetuous Sunchaser

1Red

Bytost — Human Soldier

1/1

Flying, haste

Impetuous Sunchaser útočí každé kolo, je-li toho schopna.

"Vzlétnu výše, než se tyčí hradby Akrosu! Výše než mraky! Výše než Heliod sám! "

100

Kragma Butcher

2Red

Bytost — Minotaur Warrior

2/3

Inspired — Kdykoli se Kragma Butcher odtapne, získává do konce kola +2/+0.

Minotauři jdou do bitvy hladoví. Jakmile spatří poprvé krev nepřátel, propadnou masožravému hněvu.

101

Lightning Volley

3Red

Instant

 

Do konce kola získávají bytosti pod tvou kontrolou "Tap: Tato bytost udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči."

"Jsme kapky deště, které se spojují v bouřkový mrak. Skrze nás proudí síla bouře! "

102

Nyxborn Rollicker

Red

Očarování  Bytost — Satyr

1/1

Bestow 1Red(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Očarovaná bytost má +1/+1.

 

103

Oracle of Bones

2RedRed

Bytost — Minotaur Shaman

3/1

Haste

Tribute 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí dva +1/+1 žetony.)

Když Oracle of Bones  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena, můžeš seslat kartu instant nebo sorcery ze své ruky bez placení její manové ceny.

 

104

Pharagax Giant

4Red

Bytost — Giant

3/3

Tribute 2 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí dva +1/+1 žetony.)

When Pharagax Giant  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena, Pharagax Giant udělí 5 zranění každému protihráči.

 

105

Pinnacle of Rage

4RedRed

Sorcery

 

Pinnacle of Rage udělí 3 zranění každé ze dvou cílových bytostí a/nebo hráčů.

Hora Sulano vybucha nikoli lávou, ale hněvem.

106

Reckless Reveler

1Red

Bytost — Satyr

2/1

Red, Obětuj Reckless Reveler: Znič cílový artefakt.

"Theroští bohové jsou zrozeni z očekávání a víry smrtelníků. Pokud se mi podařilo dosáhnout božství, co to vypovídá o jejich skutečných tužbách? "
—Xenagós, bůh radovánek

107

Rise to the Challenge

1Red

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a first strike.

Plidius se vsadil, že Arissa nezabije chiméru pouze oštěpy. Z omylu jej vyvedla takovým způsobem, že to ještě po dlouhé dny bylo všem na očích.

108

Satyr Firedancer

1Red

Očarování  Bytost — Satyr

1/1

Kdykoli udělí kouzlo instant nebo sorcery pod tvou kontrolou zranění protihráči,Satyr Firedancer udělí odpovídající počet zranění cílové bytosti pod kontrolou onoho hráče.

Jeho srdce – uhlík; jeho oko – jiskra; jeho ruka – vířící plamen.

109

Satyr Nyx-Smith

2Red

Bytost — Satyr Shaman

2/1

Haste

Inspired — Kdykoli se Satyr Nyx-Smith odtapne, můžeš zaplatit 2Red. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště  3/1 červenou očarování/bytost-token s typem Elemental a s haste.

 

110

Scouring Sands

1Red

Sorcery

 

Scouring Sands udělí 1 zranění každé bytosti pod kontrolou protihráčů. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Když Purforos čistí svou výheň od popela, mizejí celá města.

111

Searing Blood

RedRed

Instant

 

Searing Blood udělí 2 zranění cílové bytosti. Pokud ona bytost toto kolo zemře, Searing Blood udělí 3 zranění hráči ji kontrolujícímu.

Purforovo požehnání: někdy laskavost, někdy zhouba. Vždy v plamenech.

112

Stormcaller of Keranos

2Red

Bytost — Human Shaman

2/2

Haste

1Blue: Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Když na modlitbu odpoví Kéranos, vidí to všichni kolem.

113

Thunder Brute

4RedRed

Bytost — Cyclops

5/5

Trample

Tribute 3 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí tři +1/+1 žetony.)

Když Thunder Brute  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena, získává do konce kola haste.

 

114

Thunderous Might

1Red

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Kdykoli očarovaná bytost útočí, získává +X/+0 do konce kola, kde X je rovno tvé oddanosti červené. (Každá  Redv manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti červené)

 

115

Whims of the Fates

5Red

Sorcery

 

Počínaje tebou, každý hráč rozdělí permanenty, které kontroluje, na tři hromádky. Pak každý z hráčů náhodně určí jednu svou hromádku a permanenty v ní obsažené obětuje. (Hromádky mohou být prázdné.)

 

116

Archetype of Endurance

6GreenGreen

Očarování  Bytost — Boar

6/5

Bytosti pod tvou kontrolou mají hexproof.

Bytosti pod  kontrolou protihráčů ztrácejí hexproof a nemohou mít ani získat hexproof.

Navzdory svým hrozivým rozměrům je nepolapitelný jako stín, plíží se tajně kolem těch, kdo si myslí, že jej loví.

117

Aspect of Hydra

Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +X/+X, kde X je rovno tvé oddanosti zelené. (Každá Greenv manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti zelené.)

"I sama mám nad tebou přesilu."

118

Charging Badger

Green

Bytost — Badger

1/1

Trample

"Pokud by přírodní hierarchie byla určena poue zuřivostí, byl by jezevec pánem zvířat. "
—Anthousa ze Setessy

119

Courser of Kruphix

1GreenGreen

Očarování  Bytost — Centaur

2/4

Hraj s odhalenou vrchní kartou své knihovny.

Můžeš hrát vrchní kartu své knihovny, je-li to karta země.

Kdykoli vstoupí na bojiště země pod tvouu kontrolou, získáváš 1 život.

 

120

Culling Mark

2Green

Sorcery

 

Cílová bytost toto kolo blokuje, je-li toho schopna.

Lov bez Nyleina svolení a možná zjistíš, že ses stal cílem příštího lovu.

121

 

Fated Intervention

2GreenGreenGreen

Instant

 

Polož si na bojiště dvě  3/3 zelené očarování/bytosti-tokeny s typem Centaur. Je-li tvé kolo, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

122

Graverobber Spider

3Green

Bytost — Spider

2/4

3Black: Graverobber Spider získává do konce kola +X/+X, kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově. Aktivuj tuto schopnost jen jednou za kolo.

Pláště utkané z jeho pavučin jsou pevné a vodovzdorné, ale prý způsobují nositelům noční můry.

123

Hero of Leina Tower

Green

Bytost — Human Warrior

1/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Hero of Leina Tower, můžeš zaplatit Variable Colorless. Pakliže tak učiníš, polož na Hero of Leina Tower X +1/+1 žetonů.

"Nedosáhneš velikosti, pokud její sémě nebylo již zaseto ve tvém srdci. "

124

Hunter's Prowess

4Green

Sorcery

 

Do konce kola získává cílová bytost +3/+3, trample, a „Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, lízni si odpovídající počet karet."

Abyste se mohli počítat mezi bojovnéky setesské věže Leina, nesmíte se bát smrti – jen selhání.

125

Karametra's Favor

1Green

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Když Karametra's Favor vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Očarovaná bytost má "Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. "

Roh hojnosti bohyně úrody obsahuje plody polí, lesů i toho neuchopitelného.

126

Mischief and Mayhem

4Green

Sorcery

 

Až dvě cílové bytosti každá získávají do konce kola +4/+4.

"Falešný bůh Xenagós zachází s celým světem,  jako kdyby šlo o místo pro jeho zhýralé oslavy. Pokud nebude jeho rozmarům učiněna přítrž, z Therosu zbudou jen trosky a popel."
—Elspeth

127

Mortal's Resolve

1Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a nezničitelnost (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

Sudičky se pokusily přetnout její vlákno osudu, ale zjistily, že se proměnilo v ocel.

128

Nessian Demolok

3GreenGreen

Bytost — Beast

3/3

Tribute 3 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí tři +1/+1 žetony.)

Když Nessian Demolok  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena znič cílvý permanent, jenž není bytost.

 

129

Nessian Wilds Ravager

4GreenGreen

Bytost — Hydra

6/6

Tribute 6 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí šest +1/+1 žetonů.)

Když Nessian Wilds Ravager vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena, můžeš nechat Nessian Wilds Ravager vyzvat na souboj jinou cílovou bytost. (Každá udělí té druhé počet zranění rovný její síle.)

 

130

Noble Quarry

2Green

Očarování  Bytost — Unicorn

1/1

Bestow 5Green(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Všechny bytosti schopné blokovat Noble Quarry nebo očarovanou bytost tak činí.

Očarovaná bytost získává do konce kola +1/+1.

 

131

Nyxborn Wolf

2Green

Očarování  Bytost — Wolf

3/1

Bestow 4Green(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Očarovaná bytost má +3/+1.

 

132

Peregrination

3Green

Sorcery

 

Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je a pak si polož jednu na bjiště tapnutou a druhou do své ruky. Zamíchej si knihovnu a pak proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

133

Pheres-Band Raiders

5Green

Bytost — Centaur Warrior

5/5

Inspired — Kdykoli se Pheres-Band Raiders odtapne, můžeš zaplatit  2Green. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 3/3 zelenou očarování/bytost token s typem Centaur.

"Kdo může vzdorovat volání k boji, když zní přímo v naší krvi? "

134

Pheres-Band Tromper

3Green

Bytost — Centaur Warrior

3/3

Inspired — Kdykoli se Pheres-Band Tromper odtapne, polož na ni +1/+1 žeton.

Lovci jsou nejobávanějšími válečníky Pherské bandy. Hněv jim proudí v žilách namísto krve. Živí je a dává jim smysl života.

135

Raised by Wolves

3GreenGreen

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Když Raised by Wolves vstupuje na bojiště, polož si na bojiště dvě zelené 2/2 bytosti-tokeny s typem Wolf.

Očarovaná bytost má +1/+1 za každý permanent s typem Wolf pod tvou kontrolou.

 

136

Satyr Wayfinder

1Green

Bytost — Satyr

1/1

Když Satyr Wayfinder vstupuje na bojiště, otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš si z nich dát kartu země do ruky. Zbytek odlož do hřbitova.

První satyr, který se po radovánkách probudí, musí najít místo, kde se budou pořádat ty příští.

137

Scourge of Skola Vale

2Green

Bytost — Hydra

0/0

Trample

Scourge of Skola Vale vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.

Tap, Obětuj jinou bytost: Polož na Scourge of Skola Vale počet žetonů rovný odolnosti obětované bytosti.

 

138

Setessan Oathsworn

1GreenGreen

Bytost — Satyr Warrior

1/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Setessan Oathsworn, polož na Setessan Oathsworn dva  +1/+1 žetony.

"Setessa není mým rodištěm, ale je to místo, za které bojuji a za které jsem ochoten zemřít. Nečiní ji  to  mým domovem? "

139

Setessan Starbreaker

3Green

Bytost — Human Warrior

2/1

Když Setessan Starbreaker vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílovou Auru.

"Kdo říká, že jsou hvězdy nedotknutelné?"

140

Skyreaping

1Green

Sorcery

 

Skyreaping udělí každé bytosti is flying počet zranění rovný tvé oddanosti zelené. (Každá Greenv manových cenách tvých permanentů se počítá do oddanosti zelené.)

 

141

Snake of the Golden Grove

4Green

Bytost — Snake

4/4

Tribute 3 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí tři +1/+1 žetony.)

Když Snake of the Golden Grove  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena získáváš 4 životy.

Některé plody je lepší nechat ležet.

142

Swordwise Centaur

GreenGreen

Bytost — Centaur Warrior

3/2

 

Co malé děvčátko, Hrdinka ta budoucí, běloplášťná
na cvičný terč zuřivě útočila. Až pak, když dech sotva
popadala, ustala, a ke svému cvičiteli vzhlédla.
"Jak mnoho hněvu," kentaur se podivil. "Já války způsobů
a cest mohu tě naučit přehršel, dítě. Dříve míru
však a pokoje ty musíš nalézt v sobě samojediné."
-Theriáda

143

Unravel the Æther

1Green

Instant

 

Zvol si cílový artefakt nebo očarování. Jeho vlastník jej zamíchá do své knihovny.

Theroští thaumaturgové se naučili vplétat svou magii do světa okolo nich. Lze ji však rozplést vlákno po vláknu.

144

Chromanticore

WhiteBlueBlackRedGreen

Očarování  Bytost — Manticore

 

Bestow 2WhiteBlueBlackRedGreen(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

 

Flying, first strike, vigilance, trample, lifelink

 

Očarovaná bytost má +4/+4 a má flying, first strike, vigilance, trample, a lifelink.

 

145

Ephara, God of the Polis

2WhiteBlue

Legendární Očarování  Bytost — God

6/5

Nezničitelnost.

Pokud je tvá oddanost bílé a modré méně než sedm, Ephara není bytostí.

Na začátku každé udržovací fáze, pokud v posledním kole na bojiště vstoupila bytost pod tvou kontrolu, lízni kartu.

 

146

Ephara's Enlightenment

1WhiteBlue

Očarování  — Aura

 

Očaruj bytost

Když Ephara's Enlightenment vstupuje na bojiště, polož na očarovanou bytost +1/+1 žeton.

Očarovaná bytost má flying.

Kdykoli vstupuje na bojiště bytost pod tvou kontrolu, můžeš vrátit Ephara's Enlightenment do ruky vlastníka.

 

147

Fanatic of Xenagos

1RedGreen

Bytost — Centaur Warrior

3/3

Trample

Tribute 1 (Když tato bytost vstupuje na bojiště, tebou zvolený protihráč si může zvolit, zda na tuto bytost umístí a +1/+1 counter on it.)

Když Fanatic of Xenagos  vstupuje na bojiště, a nebyla-li zaplacena její tribute cena, získává do konce kola +1/+1 a haste.

 

148

Karametra, God of Harvests

3GreenWhite

Legendární Očarování  Bytost — God

6/7

Nezničitelnost.

Pokud je tvá oddanost bílé a zelené méně než sedm, Karametra není bytostí.

Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, můžeš si v knihovně najít kartu s typem Forest nebo Plains, položit ji na bojiště tapnutou, a pak si zamíchat knihovnu.

 

 

149

Kiora, the Crashing Wave

2GreenBlue

Sférochodec — Kiora

2

+1: Do tvého dalšího kola je zabráněno udělení veškerého zranění, které by udělil a které by bylo uděleno cílovému permanentu pod kontrolou protihráče.

-1: Lízni kartu. Můžeš toto kolo zahrát jednu zemi navíc.

-5: Získáváš emblém s „Na začátku tvé fáze konce kola si polož na bojiště 9/9 modrou bytost-token s typem Kraken.“

 

150

Kiora's Follower

GreenBlue

Bytost — Merfolk

2/2

Tap: Odtapni jiný cílový permanent.

"Může si říkat Kiora, ale já věřím, že je to Thassa, ztělesnění moře a vládkyně hlubin."

151

Mogis, God of Slaughter

2BlackRed

Legendární Očarování  Bytost — God

7/5

Nezničitelnost.

Pokud je tvá oddanost červené a černé méně než sedm, Mogis není bytostí.

Na začátku udržovací fáze každého z protihráčů udělí Mogis 2 zranění danému hráči, pokud tento/tato neobětuje bytost.

 

152

Phenax, God of Deception

3BlueBlack

Legendární Očarování  Bytost — God

4/7

Nezničitelnost.

Pokud je tvá oddanost černé a modré méně než sedm, Phenax není bytostí.

Bytosti pod tvou kontrolou mají "Tap: Cílový hráč odloží vrchních X karet své knihovny do hřbitova, kde X je odolnost této bytosti.“

 

153

Ragemonger

1BlackRed

Bytost — Minotaur Shaman

2/3

Kouzla s typem Minotaur tě stojí k seslání o BlackRedméně. Tento efekt redukuje pouze počet barevných man, které platíš. (Pokud například stojí kouzlo s typem Minotaur 2Red,stojí jeho seslání 2.)

 

154

Reap What Is Sown

1GreenWhite

Instant

 

Polož +1/+1 žeton na každou z až tří cílových bytostí.

Síla lidí pochází ze země. A bohatství země pochází od Karametry.

155

Siren of the Silent Song

1BlueBlack

Bytost — Zombie Siren

2/1

Inspired — Kdykoli se Siren of the Silent Song odtapne, každý protihráč zahodí kartu, pak odloží vrchní kartu své knihovny do svého hřbitova.

 

156

Xenagos, God of Revels

3RedGreen

Legendární Očarování  Bytost — God

6/5

Nezničitelnost.

Pokud je tvá oddanost červené a zelené méně než sedm, Xenagos není bytostí.

Na začátku souboje ve tvém kole získává jiná cílová bytost do konce kola +X/+X a haste, kde X je síla oné bytosti.

 

157

Astral Cornucopia

Variable ColorlessVariable ColorlessVariable Colorless

Artefakt

 

Astral Cornucopia vstupuje na bojiště s X žetony náboje.

Tap: Vyber si barvu. Za každý žeton náboje na Astral Cornucopia si přidej jednu manu této barvy do svého manového poolu.

 

158

Gorgon's Head

1

Artefakt— Vybavení

 

Vybavená bytost má deathtouch.

Vybav 2

"Prý jsi zabil gorgonu? Tak ukaž."
—Král Ígalus, poslední slova

159

Heroes' Podium

5

Legendární Artefakt

 

Každá legendární bytost pod tvou kontrolou má +1/+1 za každou další legendární bytost pod tvou kontrolou.

Variable Colorless, Tap: Podívej se na vrchních X karet své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu legendární bytosti a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

 

160

Pillar of War

3

Artefaktová Bytost — Golem

3/3

Defender

Pokud je Pillar of War očarována, může útočit, jako by neměla defender.

Když nemá chrám žádné stráže, neznamená to, že je nehlídán.

161

Siren Song Lyre

2

Artefakt— Vybavení

 

Vybavená bytost má "2, Tap: Tapni cílovou bytost."

Vybav 2

Siréna se ji kdysi pokusila ze žárlivosti ukrást, ale byla polapena písní jejích strun.

162

Springleaf Drum

1

Artefakt

 

Tap, Tapni odtapnutou bytost, již kontroluješ: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

"Hudba je skryta přímo v bubnu. Já ji jen nechávám být slyšet. "

163

Temple of Enlightenment

 

Země

 

Temple of Enlightenment vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Enlightenment vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej  White nebo Bluedo svého manového poolu.

 

 

164

Temple of Malice

 

Země

 

Temple of Malice vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Malice vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Black nebo Red do svého manového poolu.

 

 

165

Temple of Plenty

 

Země

 

Temple of Plenty vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Plenty vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Green nebo White do svého manového poolu..

 

Translation  by Jan Adam, 2014, Theriáda by Honza Charvát.