Překlad je majetkem Mysticshop.cz.

Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele.

Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

 

Zendikar-Pre-Release.jpg

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní Text

Flavor text

Bane of Bala Ged

7

Bytost — Eldrazi

7/5

Kdykoli Bane of Bala Ged útočí, bránící se hráč vypoví ze hry dva permanenty pod svou kontrolou.

Kontinent Bala Ged byl poničen obrovskými Eldrazi z Ulamogova z rodu, jeho bohaté džungle, řeky a vodopády obráceny v prach.

Blight Herder

5

Bytost — Eldrazi Processor

4/5

Když sesíláš Blight Herder, můžeš položit dvě karty vypovězené ze hry, které vlastní protihráči, do hřbitovů vlastníků. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště tři 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Eldrazi Scion. Mají „Obětuj tuto bytost: Přidej 1 do svého manového poolu."

Breaker of Armies

8

Bytost — Eldrazi

10/8

Všechny bytosti schopné blokovat Breaker of Armies tak činí.

"Jsou mezi námi tací, co ztratili všechno a všechny. Sami vyhledávají Eldrazi, dychtiví po i té nejmenší příležitosti se pomstít. "—Munda, vůdce přepadů

Conduit of Ruin

6

Bytost — Eldrazi

5/5

Když sesíláš Conduit of Ruin, můžeš si v knihovně najít bezbarvou kartu bytosti s převedenou manovou cenou 7 či více, ukázat ji, pak si zamíchat knihovnu a dát si onu kartu na její vršek.

První kouzlo bytosti, které každé kolo sesíláš, tě stojí k seslání o 2 méně.

Deathless Behemoth

6

Bytost — Eldrazi

6/6

Vigilance

 

Obětuj dva permanenty s typem Eldrazi Scion: Vrať Deathless Behemoth ze svého hřbitova do své ruky. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.

"Znovu a znovu povstával. Znovu a znovu jsme padali k zemi. "—Ganda, dezertér z Goma Fada

Desolation Twin

10

Bytost — Eldrazi

10/10

Když sesíláš Desolation Twin, polož si na bojiště 10/10 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi.

"S precizní přípravou a dostatkem krve se dá jeden odlákat, možná i zabít. Ale dva…to je sakra hodně krve. "—Munda, vůdce přepadů

Eldrazi Devastator

8

Bytost — Eldrazi

8/9

Trample

"Ať je váš šampion jakkoli velký, jejich je větši. Ať je vás, kolik chce, jich je více. Nehledě na to, jak hladoví jste, oni jsou hladovější. A proto Eldrazi zvítězi. "—Kalitas,  otrok Ulamogův

Endless One

Variable Colorless

Bytost — Eldrazi

0/0

Endless One vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony.

Ztělesňuje všechny možné významy slova „nekonečný.“

Gruesome Slaughter

6

Sorcery

Bezbarvé bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola "Tap: Tato bytost udělí počet zranění rovný její síle cílové bytosti."

Ačkoli Gideon dorazil k Mořské bráně příliš pozdě na to, aby zabránil masakru, stále měl dost času odvést přeživší do relativního bezpečí.

Kozilek's Channeler

5

Bytost — Eldrazi

4/4

Tap: Přidej 2 do svého manového poolu.

"V temných zákoutích našeho světa cosi hrozivého roste. Bojím se, že našich nepřátel může být mnohem více, než jsme si představovali. "—Nissa Revane

Oblivion Sower

6

Bytost — Eldrazi

5/8

Když sesíláš Oblivion Sower, cílový protihráč vypoví ze hry čtyři vrchní karty své knihovny, pak můžeš položit na bojiště pod svou kontrolu libovolný počet ze hry vypovězených karet zemí, které onen hráč vlastní.

Hlad Eldrazi nezná hranic a jejich žravost nezná odpočinku.

Ruin Processor

7

Bytost — Eldrazi Processor

7/8

Když sesíláš Ruin Processor, můžeš položit kartu vypovězenou ze hry, kterou vlastní protihráč, do hřbitova vlastníka. Pakliže tak učiníš, získáváš 5 životů.

Eldrazi pokračují v toulání pustinou, dále zpracovávaje zemi, která se už zdála naprosto zničená.

Scour from Existence

7

Instant

 

Vypověz ze hry cílový permanent.

"Naši lidé a dokonce i země mizí v zapomnění, jako by nikdy neexistovaly. Už nebojujeme o čest a slávu. Bojujeme o holé právo existovat."—Generálka Tazri, spojenecká velitelka

Titan's Presence

3

Instant

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Titan's Presence ukaž ze své ruky kartu bezbarvé bytosti.

 

Vypověz ze hry cílovou bytost, je-li její síla menší či rovna síle ukázané karty.

 

Za Ulamogem zůstává pouze prach a vzpomínky.

Ulamog, the Ceaseless Hunger

10

Legendární bytost — Eldrazi

10/10

Když sesíláš Ulamog, the Ceaseless Hunger, vypověz ze hry dva cílové permanenty.

 

Nezničitelnost

 

Kdykoli Ulamog útočí, bránící se hráč vypoví ze hry vrchních dvacet karet své knihovny.

Moc stejně nenasytná jako samotný čas.

Ulamog's Despoiler

6

Bytost — Eldrazi Processor

5/5

Jak Ulamog's Despoiler vstupuje na bojiště, můžeš položit dvě karty vypovězené ze hry, které vlastní protihráči, do hřbitovů vlastníků. Pakliže tak učiníš, Ulamog's Despoiler vstupuje na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony.

Void Winnower

9

Bytost — Eldrazi

11/9

Tví protihráči nemohou sesílat kouzla se sudou převedenou manovou cenou. (Nula je sudá.)

 

Tví protihráči nemohou blokovat bytostmi se sudou převedenou manovou cenou.

"Už jsi někdy viděl celý svět na kolenou? Sleduj, a uč se.."—Ob Nixilis

Angel of Renewal

5White

Bytost — Angel Ally

4/4

Flying

Když Angel of Renewal vstupuje na bojiště, získáváš 1 život za každou bytost pod tvou kontrolou.

"Už žádný strach. Už žádná selhání. Už žádné umírání. Už nikdy! "

Angelic Gift

1White

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Když Angelic Gift vstupuje na bojiště, lízni kartu.

 

Očarovaná bytost má flying.

"Dnes Zendikar zvítězí, a naše armády poletí bok po boku s anděly.“

Cliffside Lookout

White

Bytost — Kor Scout Ally

1/1

4White: Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Ačkoliv je úmrtnost mezi zvědy z Kamenných útočišť vysoká, nikdy neváhají vydat se znovu splnit svou povinnost.

Courier Griffin

3White

Bytost — Griffin

2/3

Flying

 

Když Courier Griffin vstupuje na bojiště, získáváš 2  životy.

"Mořská brána padla. Přeživší jsou na pochodu. Pošleme dalšího gryfa, až nalezneme úkryt. Zůstaňte ukrytí. Opatrujte se.“ – Zpráva od Tarse Olana, korského světodara

Emeria Shepherd

5WhiteWhite

Bytost — Angel

4/4

Flying

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš si ze svého hřbitova vrátit do ruky kartu permanentu, která není země. Pokud ona země měla typ Plains, můžeš si onu kartu permanentu namísto toho vrátit na bojiště.

Encircling Fissure

2White

Instant

Udělení veškerého bojového zranění, které by toto kolo bylo uděleno bytostmi pod kontrolou cílového protihráče, je zabráněno.

 

Awaken 2—4White (Pokud sešleš toto kouzlo za 4White, polož také dva +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Expedition Envoy

White

Bytost — Human Scout Ally

2/1

Neoficiální motto každého expedičního sboru je „být připraven na vše“, kterážto fráze nabrala s příchodem Eldrazi nové rozměry.

Felidar Cub

1White

Bytost — Cat Beast

2/2

Obětuj Felidar Cub: Znič cílové očarování.

Felidarové, kteří přežijí první rok života, se snadno dožijí další stovky i více.

Felidar Sovereign

4WhiteWhite

Bytost — Cat Beast

4/6

Vigilance, lifelink

Máš-li na začátku své udržovací fáze 40 nebo více životů, vyhráváš hru.

Pozoruje zničenou krajinu a čeká na vítězství, které může spatřit jen on.

Fortified Rampart

1White

Bytost — Wall

0/6

Defender

Obranné valy úkrytu umožňují novým rekrutům spatřit Eldrazi zblízka a připravit se lépe na to, co je čeká.

Ghostly Sentinel

4White

Bytost — Kor Spirit

3/3

Flying, vigilance

Mystikové Kamenných útočišť povolávají duchy padlých hrdinů, aby úkryty bránili.

Gideon, Ally of Zendikar

2WhiteWhite

Sférochodec — Gideon

+1: Do konce kola se Gideon, Ally of Zendikar stává 5/5 bytostí s typy Human Soldier Ally a s nezničitelností, která je stále sférochodcem. Udělení veškerého zranění, které by mu toto kolo bylo uděleno, je zabráněno.

 

0: Polož si na bojiště 2/2 bílou bytost-token s typem Knight Ally.

 

−4: Získáváš emblém s  "Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1."

Gideon's Reproach

1White

Instant

Gideon's Reproach udělí 4 zranění cílové útočící nebo blokující bytosti.

"Najednou byl Gideon s námi, a vyčistil nám cestu k úniku. "—Válečné deníky

Hero of Goma Fada

4White

Bytost — Human Knight Ally

4/3

Rally — Kdykoli Hero of Goma Fada či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola nezničitelnost.

"Chtějí nás pkořit. Ukažme jim naši sílu!"

Inspired Charge

2WhiteWhite

Instant

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1.

"Za země, které jste ztratili za krásu, která ještě zůstává, za svobodu a za budoucnost, nyní do toho musíme dát všechno!"—Gideon Jura

Kitesail Scout

White

Bytost — Kor Scout

1/1

Flying

"Vítr ve vlasech, slunce v zádech, radost z čisté oblohy…další generace musí poznat tento druh míru."

Kor Bladewhirl

1White

Bytost — Kor Soldier Ally

2/2

Rally — Kdykoli Kor Bladewhirl či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola first strike.

Vysoký tón svištícího háku je jediný bojový pokřik, který potřebuje.

Kor Castigator

1White

Bytost — Kor Wizard Ally

3/1

Kor Castigator nemohou blokovat bytosti s typem Eldrazi Scion.

"Řekl nám, ať se nebojíme, a vešel do jeskyně. Svíjící se masa Eldrazi se rozestoupila, propustila jej a pak se za ním zavřela.“ - Akiri, korský mistr lana

Kor Entanglers

4White

Bytost — Kor Soldier Ally

3/4

Rally — Kdykoli Kor Entanglers či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

"Společně jsme přišli na tento svět. Společně za něj bojujeme. Společně jej i opustíme."

Lantern Scout

2White

Bytost — Human Scout Ally

3/2

Rally — Kdykoli Lantern Scout či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola lifelink.

Hedronové lucerny zahánějí mnohem více, než jen tmu.

Lithomancer's Focus

White

Instant

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. Udělené veškerého zranění, které by jí toto kolo udělily bezbarvé zdroje, je zabráněno.

"I v rukou amatérů dokáží Nahiriny hedrony Eldrazi ublížit."—Ugin

Makindi Patrol

2White

Bytost — Human Knight Ally

2/3

Rally — Kdykoli Makindi Patrol či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola vigilance.

V harmonii se svým vznešeným ořem vidí každý stín na obzoru, každý pach ve vzduchu, každý otřes země.

Ondu Greathorn

3White

Bytost — Beast

2/3

First strike

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Ondu Greathorn získává do konce kola +2/+2.

"Kéž tvé rohy zůstanou vězet v kostěném ksichtu Eldrazi, ty tvrdohlavá bestie!"—Bruse Tarl, nomád z Goma Fada

Ondu Rising

1White

Sorcery

Kdykoli toto kolo útočí bytost, získává do konce kola lifelink.

 

Awaken 4—4White (Pokud sešleš toto kouzlo za 4White, polož také čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Planar Outburst

3WhiteWhite

Sorcery

Znič všechny bytosti, které nejsou zároveň země.

 

Awaken 4—5WhiteWhiteWhite (Pokud sešleš toto kouzlo za 5WhiteWhiteWhite, polož také čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Quarantine Field

Variable ColorlessVariable ColorlessWhiteWhite

Očarování

Quarantine Field vstupuje na bojiště s X žetony izolace.

 

Když Quarantine Field vstupuje na bojiště, za každý žeton izolace na ní vypověz ze hry cílový permanent po kontrolou protihráče, který není země, dokud Quarantine Field neopustí bojiště.

 

Retreat to Emeria

3White

Očarování

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, zvol si jedno —

• Polož si na bojiště 1/1 bílou bytost-token s typy Kor Ally na bojiště.

 

• Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

Roil's Retribution

3WhiteWhite

Instant

 

Roil's Retribution udělí  5 zranění libovolně rozdělených mezi libovolný počet cílových útočících či blokujících bytostí.

"Můžeme jejich hlad využít proti nim a nalákat je do léčky. Pokud už jsme pro ně kořistí, můžeme zrovna tak být návnadou!"—Yon Basrel, Oran-Riefský přežívač-specialista

Serene Steward

1White

Bytost — Human Cleric Ally

2/2

Kdykoli si přidáváš životy, můžeš zaplatit White. Pakliže tak učiníš, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

"Mohu ti dodat sílu, ale odvahu budeš potřebovat vlastní.“

Shadow Glider

2White

Bytost — Kor Soldier

2/2

Flying

Pár korských skupin hledalo únik před Eldrazi v rozlehlých jeskynních systémech Zendikaru, spoléhaje na svou schopnost přežívat v drsných vertikálních podmínkách.

Sheer Drop

2White

Sorcery

 

Znič cílovou tapnutou bytost.

 

Awaken 3—5White (Pokud sešleš toto kouzlo za 5White, polož také tři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Smite the Monstrous

3White

Instant

 

Znič cílovou bytost se silou 4 a více.

Poté, co sledoval kory při boji, pochopil Gideon rozdíl mezi „pracovat v týmu“ a „pracovat jako jeden.“

Stasis Snare

1WhiteWhite

Očarování

 

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat, kdykoli můžeš seslat instant.)

Když Stasis Snare vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protihráče, dokud Stasis Snare neopustí bojiště (Bytost se pak vrací pod kontrolu vlastníka).

Stone Haven Medic

1White

Bytost — Kor Cleric

1/3

White, Tap: Získáváš 1 život.

"V těchto dnech se vojáci nezdrží ani tak dlouho, abych je mohl pořádně vyléčit. Chtějí jen dát dohromady, aby mohli zpět do boje. "

Tandem Tactics

1White

Instant

 

Až dvě cílové bytosti získávají každá do konce kola +1/+2. Získáváš 2  životy.

V dobách zamoření a války dává Zendikar přednost čepelím, které bojují v dokonalém souladu.

Unified Front

3White

Sorcery

Converge — Za každou barvu použitou na seslání Unified Front si na bojiště polož jednu 1/1 bílou bytost-token s typy Kor Ally.

Korská hrdost na svou nezávislost ustoupila silnému smyslu pro sounáležitost zahrnující celý Zendikar.

Adverse Conditions

3Blue

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Tapni až dvě cílové bytosti. Tyto bytosti se v prvních příštích odtapovacích fázích hráčů je kontrolujících neodtapnou. Polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

 

Benthic Infiltrator

2Blue

Bytost — Eldrazi Drone

1/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

Benthic Infiltrator nemůže být blokována.

Cryptic Cruiser

3Blue

Bytost — Eldrazi Processor

3/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

2Blue, Polož kartu, kterou vlastní protihráč a je vypovězena ze hry, do hřbitova onoho hráče: Tapni cílovou bytost.

"Moře na tom nejsou o nic lépe, než pevnina. Tenhle boj je stejně můj jako tvůj."—Kiora, ke Gideonu Jurovi

Drowner of Hope

5Blue

Bytost — Eldrazi

5/5

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Drowner of Hope vstupuje na bojiště, polož si na bojiště dvě 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Eldrazi Scion. Mají „Obětuj tuto bytost: Přidej 1 do svého manového poolu."

Obětuj permanent s typy Eldrazi Scion: Tapni cílovou bytost.

Eldrazi Skyspawner

2Blue

Bytost — Eldrazi Drone

2/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Flying

 

Když Eldrazi Skyspawner vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

Horribly Awry

1Blue

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Zruš cílové kouzlo bytosti se sesílací cenou 4 nebo méně. Pokud je takto zrušeno, namísto odložení do hřbitova ono kouzlo vypověz ze hry.

"Nejsme pro ně nic, než prach – naše těla, naše vzpomínky, dokonce i naše slova."—Jori En, expediční velitelka

Incubator Drone

3Blue

Bytost — Eldrazi Drone

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Incubator Drone vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

Dotek Eldrazi přináší popořadě život a smrt.

Mist Intruder

1Blue

Bytost — Eldrazi Drone

1/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Flying

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

Devastace se šíří stejně rychle, jako vítr.

Murk Strider

3Blue

Bytost — Eldrazi Processor

3/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Murk Strider vstupuje na bojiště, můžeš položit kartu vypovězenou ze hry, kterou vlastní protihráč, do hřbitova vlastníka. Pakliže tak učiníš, vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

Pokud jej vidíte, je příliš pozdě.

Oracle of Dust

4Blue

Bytost — Eldrazi Processor

3/5

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

2, Polož kartu, kterou vlastní protihráč a je vypovězena ze hry, do hřbitova onoho hráče: Lízni kartu a pak kartu zahoď.

Ať už hledá cokoli, nezastaví se, dokud to nenajde.

Ruination Guide

2Blue

Bytost — Eldrazi Drone

3/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

Ostatní bezbarvé bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0.

Salvage Drone

Blue

Bytost — Eldrazi Drone

1/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

Když Salvage Drone zemře, můžeš si líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

Spell Shrivel

2Blue

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nezaplatí 4. Pokud je takto zrušeno, namísto odložení do hřbitova ono kouzlo vypověz ze hry.

 

Tide Drifter

1Blue

Bytost — Eldrazi Drone

0/5

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Ostatní bezbarvé bytosti pod tvou kontrolou získávají +0/+1.

Samo o sobě moc nedělalo, přesto se mu obyvatelé Mořské brány zdaleka vyhýbali.

Ulamog's Reclaimer

4Blue

Bytost — Eldrazi Processor

2/5

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Ulamog's Reclaimer vstupuje na bojiště, můžeš položit kartu vypovězenou ze hry, kterou vlastní protihráč, do hřbitova vlastníka. Pakliže tak učiníš, vrať si ze svého hřibitova do ruky cílovou kartu instant nebo sorcery.

Anticipate

1Blue

Instant

 

Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu z nich si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Předpovídat budoucnost je snadné, když máte moc ji ovlivnit.

Brilliant Spectrum

3Blue

Sorcery

Converge — Lízni si X karet, kde X je počet barev many použité k seslání Brilliant Spectrum. Pak dvě karty zahoď.

Na Zendikaru je toho k vidění mnohem více, než vidí oči.

Cloud Manta

3Blue

Bytost — Fish

3/2

Flying

Když se Emeriini uctívači dozvěděli, že je jen pokroucenou vzpomínkou na Emrakul, opustili své nebeské chrámy. Ty nyní slouží jako třecí místa pro manty.

Clutch of Currents

Blue

Sorcery

Vrať cílovou bytost do ruky vlastníka.

 

Awaken 3—4Blue (Pokud sešleš toto kouzlo za 4Blue, polož také tři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

Coastal Discovery

3Blue

Sorcery

 

Lízni dvě karty.

 

Awaken 4—5Blue (Pokud sešleš toto kouzlo za 5Blue, polož také čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Coralhelm Guide

1Blue

Bytost — Merfolk Scout Ally

2/1

4Blue: Cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

"Zná každý krok u tohoto pobřeží, nad i pod hladinou, a všude má úkryty. Dostane tě tam. "—Jori En, expediční velitelka

Dampening Pulse

3Blue

Očarování

Bytosti pod kontrolou protihráčů mají -1/-0.

"Tichoučko, ty odporná havěti."—Noyan Dar, tazeemský ruchomág

Dispel

Blue

Instant

Zruš cílové kouzlo typu instant.

„Řekl jsem, že bychom měli Eldrazi zničt. Ugin je chtěl vrátit do stáze. Uginovy argumenty byly …nepřesvědčivé. "—Jace Beleren

Exert Influence

4Blue

Sorcery

Converge — Získáváš kontrolu nad cílovou bytostí, pokud je její síla menší nebo rovna počtu barev many použité na seslání Exert Influence.

"Nemohu ovládnout jeho mysl – ani si nejsem jistý, že nějakou má. Ale mohu tomu vnutit svou vůli."

Guardian of Tazeem

3BlueBlue

Bytost — Sphinx

4/5

Flying

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, tapni cílovou bytosti pod kontrolou protihráče. Pokud měla ona země typ Island, ona bytost se v průběhu příští odtapovací fáze vlastníka neodtapne.

Halimar Tidecaller

2Blue

Bytost — Human Wizard Ally

2/3

Když Halimar Tidecaller vstupuje na bojiště, můžeš si do ruky ze hřbitova vrátit cílovou kartu s awaken.

 

Bytosti pod tvou kontrolou, které jsou zároveň země, mají flying.

"Uklidnit vlny? A proč bych to měla vůbec chtít udělat? "

Part the Waterveil

4BlueBlue

Sorcery

 

Po tomto kole získáváš další kolo navíc. Vypověz Part the Waterveil ze hry.

 

Awaken 6—6BlueBlueBlue (Pokud sešleš toto kouzlo za 6BlueBlueBlue, polož také šest +1/+1 žetonů na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Prism Array

4Blue

Očarování

 

Converge — Prism Array vstupuje na bojiště s jedním žetonem krystalu za  každou barvu many použité na její seslání.

Odstraň z Prism Array žeton krystalu: Tapni cílovou bytost.

 

WhiteBlueBlackRedGreen: Proveď scry 3. (Podívej se na tři vrchní karty své knihovny. Můžeš libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

Retreat to Coralhelm

2Blue

Očarování

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, zvol si jedno —

• Můžeš tapnout nebo odtapnout cílovou bytost.

• Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

Roilmage's Trick

3Blue

Instant

 

Converge — Bytosti pod kontrolou protihráčů získávají –X/-0, kde X je počet barev many použité k seslání Roilmage's Trick.

Lízni kartu.

Počasí na Zendikaru je nepředvídatelné – pokud nejste ten, kdo mu říká, co má dělat.

Rush of Ice

Blue

Sorcery

Tapni cílovou bytost. Ona bytost se v průběhu příští odtapovací fáze vlastníka neodtapne.

 

Awaken 3—4Blue (Pokud sešleš toto kouzlo za 4Blue, polož také tři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

Scatter to the Winds

1BlueBlue

Instant

Zruš cílové kouzlo.

 

Awaken 3—4BlueBlue (Pokud sešleš toto kouzlo za 4BlueBlue, polož také tři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Tightening Coils

1Blue

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má -6/-0 a ztrácí flying.

Když už si dala práci s ukradením dvojzubce bohyni z jiného světa, byla Kiora dychtiva otestovat jeho moc.

Ugin's Insight

3BlueBlue

Sorcery

Proveď scry X, kde X je nejvyšší převedená manová cena mezi permanenty, jež kontroluješ, pak lízni tři karty.

"Mluvíš o nebezpečí Ulamoga. Nezapomeň však: přišli coby trojice."—Ugin, k Jace Belerenovi

Wave-Wing Elemental

5Blue

Bytost — Elemental

3/4

Flying

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Wave-Wing Elemental získává do konce kola +2/+2.

"Vidíš? Celý Tazeem se snaží, aby jej dokázal udržet na uzdě "—Noyan Dar, tazeemský ruchomág

Windrider Patrol

3BlueBlue

Bytost — Merfolk Wizard

4/3

Flying

Kdykoli Windrider Patrol deals combat damage to a player, proveď scry 2. (Podívej se na dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

Complete Disregard

2Black

Instant

 

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Vypověz ze hry cílovou bytost se silou 3 a méně.

"Vrátili jsme se na bojiště a našli ubohého Lena, každý detail jeho posledních chvil dokonale zachován v tom příšerném prachu. "—Javad Nasrin, velitel průzkumné jízdy

Culling Drone

1Black

Bytost — Eldrazi Drone

2/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

Hrobové ticho Bala Gedu ruší jen cvrkot Eldrazi.

Dominator Drone

2Black

Bytost — Eldrazi Drone

3/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

Když Dominator Drone vstupuje na bojiště pokud kontroluješ jinou bezbarvou bytost, každý protihráč ztrácí 2 životy.

Grave Birthing

2Black

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Cílový hráč vypoví ze hry kartu ze svého hřbitova. Polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

Draw a card.

Grip of Desolation

4BlackBlack

Instant

 

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Vypověz ze hry cílovou bytost a cílovou zemi.

 

Když se ruka zavřela, cítila nejdříve hrůzu, pak otupění, a pak už nic.

Mind Raker

3Black

Bytost — Eldrazi Processor

3/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Mind Raker vstupuje na bojiště, můžeš položit kartu vypovězenou ze hry, kterou vlastní protihráč, do hřbitova vlastníka. Pakliže tak učiníš, každý protihráč zahodí kartu.

Požírá veškeré sny o vítězství.

Silent Skimmer

3Black

Bytost — Eldrazi Drone

0/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Flying

 

Kdykoli Silent Skimmer attacks, bránící se hráč ztrácí 2 životy.

„Viděl jsem to prolétnout opodál. Když jsem se podíval zpět na mé přátele, Najet byla mrtvá."—Akiri, korský mistr lana

Skitterskin

3Black

Bytost — Eldrazi Drone

4/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Skitterskin nemůže blokovat.

 

1Black: Regeneruj Skitterskin. Aktivuj tuto schopnost, jen pokud kontroluješ další bezbarvou bytost.

Sludge Crawler

Black

Bytost — Eldrazi Drone

1/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

2: Sludge Crawler získává do konce kola +1/+1.

Smothering Abomination

2BlackBlack

Bytost — Eldrazi

4/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Flying

 

Na začátku své udržovací fáze obětuj bytost.

Kdykoli obětuješ bytost, lízni kartu.

Swarm Surge

2Black

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+0. Bezbarvé bytosti pod tvou kontrolou navíc získávají do konce kola first strike.

Eldrazi se valili po Zendikaru jako cvrlikající vlna vzdouvajícího se masa.

Transgress the Mind

1Black

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu s převedenou manovou cenou 3 a více a vypověz ji ze hry.

 

"Strach z neznýma může být úžasně nevinná věc, relativně řečeno."—Anowon, mudrc rozvalin

Wasteland Strangler

2Black

Bytost — Eldrazi Processor

3/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když WasteZemě Strangler vstupuje na bojiště, můžeš položit kartu vypovězenou ze hry, kterou vlastní protihráč, do hřbitova vlastníka. Pakliže tak učiníš, cílová bytost získává do konce kola -3/-3.

Altar's Reap

1Black

Instant

Jako dodatečnou cenu k seslání Altar's Reap obětuj bytost.

Lízni dvě karty.

 

"Pomstím se Zendikaru postupně, jednu duši po druhé. "—Ob Nixilis

Bloodbond Vampire

2BlackBlack

Bytost — Vampire Shaman Ally

3/3

Kdykoli si přidáváš životy, polož na Bloodbond Vampire +1/+1 žeton.

"Ať se k nám upíři připojí. V téhle válce si už nemůžeme dovolit luxus vybírat si spojence."—Generálka Tazri, spojenecká velitelka

Bone Splinters

Black

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Bone Splinters obětuj bytost.

 

Znič cílovou bytost.

V ohromné početní nevýhodě si zendikarští našli kreativní cesty, jak vyrovnat síly.

Carrier Thrall

1Black

Bytost — Vampire

2/1

Když Carrier Thrall zemře, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

"Později můžeme oplakávat ztracené. Nyní je musíme především zbavit utrpení.“ Drana, krvevládkyně Kalastrie

Defiant Bloodlord

5BlackBlack

Bytost — Vampire

4/5

Flying

Kdykoli si přidáváš životy, cílový protihráč ztratí odpovídající množství životů.

"Navzdory jejich odvaze jsou smrtelníci příliš křehcí. Nemá-li Zendikar padnout, musí jej zachránit jeho páni. "—Drana, krvevládkyně Kalastrie

Demon's Grasp

4Black

Sorcery

Cílová bytost získává do konce kola -5/-5.

"Budiž ti útěchou, že už tu nebudeš, abys byl svědkem smrti Zendikaru."

—Ob Nixilis

Drana, Liberator of Malakir

1BlackBlack

Legendární bytost — Vampire Ally

2/3

Flying, first strike

 

Kdykoli Drana, Liberator of Malakir udělí bojové zranění hráči, polož +1/+1 žeton na každou útočící bytost, již kontroluješ.

„Nebudu žít jako otrokyně. Pokud chcete být svobodni, bojujte po mém boku."

Dutiful Return

3Black

Sorcery

 

Vrať si až dvě karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

Když selhali malakirští chirurgové, převzali věc zdější šamani smrti.

Geyserfield Stalker

4Black

Bytost — Elemental

3/2

Menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Geyserfield Stalker získává do konce kola +2/+2.

Guul Draz Overseer

4BlackBlack

Bytost — Vampire

3/4

Flying

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, ostatní bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0. Pokud měla ona země typ Swamp, namísto toho získávají ony bytosti do konce kola +2/+0.

Hagra Sharpshooter

2Black

Bytost — Human Assassin Ally

2/2

4Black: Cílová bytost získává do konce kola -1/-1.

"Slabé místo se u nich hledá těžko, ale hledání mně velice baví."

Kalastria Healer

1Black

Bytost — Vampire Cleric Ally

1/2

Rally — Kdykoli Kalastria Healer či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

"Znovu a znovu jsi viděl mé schopnosti léčitele v akci. Tak proč se nedokážeš trochu víc uvolnit? "

Kalastria Nightwatch

4Black

Bytost — Vampire Warrior Ally

4/5

Kdykoli si přidáváš životy, Kalastria Nightwatch získává do konce kola flying.

"Kalitas se možná vrátil k bezduché službě Eldrazi, ale my říkáme: nikdy více."—Drana, krvevládkyně Kalastrie

Malakir Familiar

2Black

Bytost — Bat

2/1

Flying, deathtouch

Kdykoli si přidáváš životy, Malakir Familiar získává do konce kola +1/+1.

"Jsou smrtící a loajální. Můžeme pro ně trochu krve oželet."—Harak, malakirská krvočarodějka

Mire's Malice

3Black

Sorcery

 

Cílový protihráč zahodí 2 karty.

 

Awaken 3—5Black (Pokud sešleš toto kouzlo za 5Black, polož také tři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

Nirkana Assassin

2Black

Bytost — Vampire Assassin Ally

2/3

Kdykoli si přidáváš životy, Nirkana Assassin získává do konce kola deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které udělí bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

Nirkanští assassinové si připravují nevyléčitelné směsi z baziliščího morku a mízy smrtivrby smíchané s tělními tekutinami tuctu dalších jedovatých druhů.

Ob Nixilis Reignited

3BlackBlack

Sférochodec — Nixilis

5

+1: Lízni kartu a ztrať 1 život.

 

−3: Znič cílovou bytost.

 

−8: Cílový protihráč získává emblém s „Kdykoli hráč lízne kartu, ztrácíš 2 životy."

Painful Truths

2Black

Sorcery

Converge — Lízni X karet a ztrať X životů, kde X je počet barev many použité k seslání Painful Truths.

Jak se Eldrazi šířili po zemi, žádné tajemství, které by mohlo obráncům Zendikaru poskytnout výhodu, nebylo pokládáno za příliš nebezpečné.

Retreat to Hagra

2Black

Očarování

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, zvol si jedno —

 

• Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a deathtouch.

• Každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

 

Rising Miasma

3Black

Sorcery

Všechny bytosti získávají do konce kola -2/-2.

 

Awaken 3—5BlackBlack (Pokud sešleš toto kouzlo za 5BlackBlack, polož také tři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

Ruinous Path

1BlackBlack

Sorcery

 

Znič cílovou bytost nebo sférochodce.

 

Awaken 4—5BlackBlack (Pokud sešleš toto kouzlo za 5BlackBlack, polož také čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

Vampiric Rites

Black

Očarování

1Black, Obětuj bytost: Získáváš 1 život a lízni kartu.

Pro upíry znamená krev více než jen život. Vzpomínky dávno zmizelé z myslí krvevůdců mohou být získány z žil jejich „potomků“.

Voracious Null

2Black

Bytost — Zombie

2/2

1Black, Obětuj jinou bytost: Polož na Voracious Null  dva +1/+1 žetony. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy je možno hrát sorcery.

" V těchto dnech není na Guul Drazu pro nuly nedostatek žrádla."—Drana, krvevládkyně Kalastrie

Zulaport Cutthroat

1Black

Bytost — Human Rogue Ally

1/1

Kdykoli Zulaport Cutthroat nebo jiná bytost pod tvou kontrolou zemře, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

"Eldrazi? Ha! Zkus se projít v noci s plnými kapsami po Zulaportu. TO je nebezpečné. "

Barrage Tyrant

4Red

Bytost — Eldrazi

5/3

2Red, Obětuj jinou bezbarvou bytost: Barrage Tyrant udělí cílové bytosti nebo hráči počet zranění rovný síle obětované bytosti.

Strašná zuřivost. Skvělá muška.

Crumble to Dust

3Red

Sorcery

 

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Vypověz ze hry cílovou nezákladní zemi. Prohledej ruku, hřbitov a knihovnu protihráče pro libovolný počet karet totožného jména jako vypovězená země, a vypověz je ze hry. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

 

Kozilek's Sentinel

1Red

Bytost — Eldrazi Drone

1/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Kdykoli sešleš bezbarvé kouzlo, Kozilek's Sentinel získává do konce kola +1/+0.

Pohybuje se tunely stejně pomalu a jistě jako pohyblivé kameny.

Molten Nursery

2Red

Očarování

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Kdykoli sešleš bezbarvé kouzlo, Molten Nursery udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

Nettle Drone

2Red

Bytost — Eldrazi Drone

3/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Tap: Nettle Drone udělí 1 zranění každému protihráči.

 

Kdykoli sešleš bezbarvé kouzlo, odtapni Nettle Drone.

Processor Assault

1Red

Sorcery

 

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Processor Assault polož kartu vypovězenou ze hry, kterou vlastní protihráč, do hřbitova vlastníka

 

Processor Assault  udělí 5 zranění cílové bytosti.

Ulamogovi procesoři se trousí v jeho stopách a proměňují zničenou látku na mocnou energii.

Serpentine Spike

5RedRed

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Serpentine Spike udělí 2 zranění cílové bytosti, 3 zranění další cílové bytosti, a 4 zranění třetí cílové bytosti. Pokud by bytost, které bylo takto udělené zranění, toto kolo zemřela, namísto toho ji  vypověz ze hry.

 

Touch of the Void

2Red

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Touch of the Void udělí 3  zranění cílové bytosti nebo hráči. Pokud by bytost, které bylo takto udělené zranění, toto kolo zemřela, namísto toho ji  vypověz ze hry.

 

Některé rány se nikdy nezhojí.

Turn Against

4Red

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce kola získává haste.

"Ne, nedělej to! Nale, to jsem já – „"

Vestige of Emrakul

3Red

Bytost — Eldrazi Drone

3/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Trample

Emrakul už nikdo měsíce nespatřil. Ačkoli jejich počty výrazně klesly, každý její pěšák je stále smrtelnou hrozbou.

Vile Aggregate

2Red

Bytost — Eldrazi Drone

*/5

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Síla Vile Aggregate je rovna počtu bezbarvých bytostí pod tvou kontrolou.

Trample

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

Akoum Firebird

2RedRed

Bytost — Phoenix

3/3

Flying, haste

 

Akoum Firebird útočí každé kolo, je-li toho schopna.

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš zaplatit 4RedRed. Pakliže tak učiníš, vrať Akoum Firebird ze svého hřbitova na bojiště.

Akoum Hellkite

4RedRed

Bytost — Dragon

4/4

Flying

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Akoum Hellkite udělí 1 zranění cílové bytosti nebo hráči. Pokud má ona země typ Mountain, Akoum Hellkite namísto toho udělí oné byrost či hráči 2 zranění.

Akoum Stonewaker

1Red

Bytost — Human Shaman

2/1

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš zaplatit 2Red. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 3/1 červenou bytost-token s typem Elemental, trample a haste. Na počátku příští fáze konce kola onu bytost-token vypověz ze hry.

Belligerent Whiptail

3Red

Bytost — Wurm

4/2

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Belligerent Whiptail získává do konce kola first strike.

"Bičocasníci vycítí poutníkovy kroky už zdálky. Změřit přesně z jaké dálky je poněkud…obtížné. "—Jalun, strážný z Affa

Boiling Earth

1Red

Sorcery

Boiling Earth udělí 1 zranění každá bytosti pod kontrolou protihráčů.

 

Awaken 4—6Red (Pokud sešleš toto kouzlo za 6Red, polož také čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Chasm Guide

3Red

Bytost — Goblin Scout Ally

3/2

Rally — Kdykoli Chasm Guide či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola haste.

Jediným činem se stala z postradatelné nepostradatelnou.

Dragonmaster Outcast

Red

Bytost — Human Shaman

1/1

Na začátku své udržovací fáze, pokud kontroluješ šest nebo více zemí, polož si na bojiště 5/5 červenou bytost-token s typem Dragon a s flying

"Tomuto světu povládnou jeho právoplatní vládci, ne tihle ohyzdní falešní bohové."

Firemantle Mage

2Red

Bytost — Human Shaman Ally

2/2

Rally — Kdykoli Firemantle Mage či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola menace until end of turn.(Bytost s menace může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

"Pojďte, vy hnusné bestie! Nechcete se blíž seznámit?"

Goblin War Paint

1Red

Očarování — Aura

Očaruj bytost

 

Očarovaná bytost má +2/+2 a haste.

"Eldrazi to možná nevyděsí, ale pokud se goblini cítí sebevědoměji, proč je od toho odrazovat. "—Jalun, strážný z Affa

Lavastep Raider

Red

Bytost — Goblin Warrior

1/2

2Red: Lavastep Raider získává do konce kola +2/+0.

Goblini byli první, kdo rozeznal potenciál hedronů v boji proti Eldrazi – ty kouzelné kameny byly totiž rovnou špičaté.

Makindi Sliderunner

1Red

Bytost — Beast

2/1

Trample

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Makindi Sliderunner získává do konce kola +1/+1.

Po bitvě si rozmlátí úbočí na vhodné kousky, aby se připravil na příště.

Ondu Champion

2RedRed

Bytost — Minotaur Warrior Ally

4/3

Rally — Kdykoli Ondu Champion či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola trample..

"Postav minotaura do čela armády a najednou se budou všichni vojáci chovat, jako kdyby měli rohy."

—Gideon Jura

Outnumber

Red

Instant

Outnumber udělí cílové bytosti počet zranění rovný počtu bytostí pod tvou kontrolou.

Všichni, co ještě uzvedli zbraň, se podíleli na znovudobytí Mořské brány.

Radiant Flames

2Red

Sorcery

 

Converge — Radiant Flames udělí X zranění každé bytosti, kde X je počet barev many použité k seslání Radiant Flames.

Ohně Zendikaru jsou vždy hladové, a je zde mnoho, čím se mohou krmit.

Reckless Cohort

1Red

Bytost — Human Warrior Ally

2/2

Reckless Cohort musí útočit v každé bojové fázi, je-li toho schopna, pokud nekontroluješ jiný permanent s typem Ally.

"Ty máš rodinu. Moje zahynula v Mořské bráně. Jdi za svou;  já půjdu za tou svou. "

Retreat to Valakut

2Red

Očarování

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, zvol si jedno —

• Cílová bytost získává do konce kola +2/+0.

• Cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Rolling Thunder

Variable ColorlessRedRed

Sorcery

Rolling Thunder udělí X zranění libovolně rozdělených mezi libovolný počet cílových bytostí a/nebo hráčů.

"Zendikar je vždy rozzlobený, ale ještě jsem neviděl jeho hněv tak přesně zacílený. "—Nablus, lovec ze Severní Hady

Shatterskull Recruit

3RedRed

Bytost — Giant Warrior Ally

4/4

Menace (Tato bytost může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Zachráněn kory před jistou smrtí se nyní považuje za svázaného s nimi neporušitelnou pokrevní přísahou.

Stonefury

3RedRed

Instant

 

Stonefury udělí cílové bytosti počet zranění rovný počtu zemí, které kontroluješ.

Akoum dokáže každého vetřelce přinutit, aby se cítil nepatrný.

Sure Strike

1Red

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +3/+0a first strike.

K přežití neodvratné zkázy je občas třeba ztřeštěnce, který první koná a až pak se bojí.

Tunneling Geopede

2Red

Bytost — Insect

3/2

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Tunneling Geopede udělí 1 zranění každému protihráči.

Jak Ulamogovo plémě proměňuje zemi na prach, geopedy vyrážejí ze svých tunelů na povrch ve snaze najít pevnou zem.

Valakut Invoker

2Red

Bytost — Human Shaman

2/3

8: Valakut Invoker udělí  3 zranění  cílové bytosti nebo hráči.

"Po celou dobu, co chodíme po tomto světě, jsme jej znali jako drsné a nelítostné místo."—Příběhy vyvolávačů

Valakut Predator

2Red

Bytost — Elemental

2/2

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Valakut Predator získává do konce kola +2/+2.

"Ať sní sopky o čemkoli, vypadá to, že se vždycky probudí naštvané.“—Raff Slimákožer, goblin zkratkař

Volcanic Upheaval

3Red

Instant

Znič cílovou zemi.

Tak jako živý organismus se Zendikar zbavuje infekce, a činí tak náhle a bez slitování.

Zada, Hedron Grinder

3Red

Legendární bytost — Goblin Ally

3/3

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, které cílí pouze Zada, Hedron Grinder, zkopíruj ono kouzlo za každou bytost pod tvou kontrolou, kterou může ono kouzlo cílit. Každá z kopií cílí jinou z těchto bytostí.

"Hedrony v sobě ukrývají magii po tisíce let – nebo po kratší dobu, pokud potřeba."

Blisterpod

Green

Bytost — Eldrazi Drone

1/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když  Blisterpod zemře, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

Mrtvola puchýřovce je kolébkou potomka.

Brood Monitor

4GreenGreen

Bytost — Eldrazi Drone

3/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Brood Monitor vstupuje na bojiště, polož si na bojiště tři 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Eldrazi Scion. Mají „Obětuj tuto bytost: Přidej 1 do svého manového poolu."

Jemnost matky. Slitování kudlanky.

Call the Scions

2Green

Sorcery

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Polož si na bojiště dvě 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Eldrazi Scion. Mají „Obětuj tuto bytost: Přidej 1 do svého manového poolu."

Ulamogovo potomstvo se šíří po zemi a vysává zendikarskou manu, aby ukojilo titánův nezměrný hlad.

Eyeless Watcher

3Green

Bytost — Eldrazi Drone

1/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Eyeless Watcher vstupuje na bojiště, polož si na bojiště dvě 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Eldrazi Scion. Mají „Obětuj tuto bytost: Přidej 1 do svého manového poolu."

Každý Eldrazi Ulamogova roje je prodlouženou rukou titánovy vůle.

From Beyond

3Green

Očarování

 

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Na začátku tvé udržovací fáze si polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

 

1Green, Obětuj From Beyond: Najdi si v knihovně kartu s typem Eldrazi, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Unnatural Aggression

2Green

Instant

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Cílová bytost pod tvou kontrolou vyzve na souboj cílovou bytost pod kontrolou protihráče. Pokud by ona bytost kontrolovaná protihráčem toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

Souboj posloužil jako krutá připomínka, co by znamenalo konečné vítězství Eldrazi.

Void Attendant

2Green

Bytost — Eldrazi Processor

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

1Green, Polož kartu vypovězenou ze hry, kterou vlastní protihráč, do hřbitova vlastníka.: Polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

Eldrazi život pouze nehubí – oni jej nahrazují.

Beastcaller Savant

1Green

Bytost — Elf Shaman Ally

1/1

Haste

 

Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu lze použít jen na seslání kouzla bytosti.

"Přijdou, protože volám. Zůstávají, protože naslouchám.“

Broodhunter Wurm

3Green

Bytost — Wurm

4/3

Přirozená fauna Zendikaru si zvykla žít pod kameny a plazit se podrostem, aby se vyhnula nejhladovějším predátorům. Eldrazi se takto ještě přizpůsobit nestihli.

Earthen Arms

1Green

Sorcery

 

Polož dva +1/+1 žetony na cílový permanent.

 

Awaken 4—6Green (Pokud sešleš toto kouzlo za 6Green, polož také čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

Giant Mantis

3Green

Bytost — Insect

2/4

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

"Vždycky jsem považovala obří hmyz Tazeemu za strašidelný – dokud jsem nepoznala Eldrazi. Nyní je pro mě kudlanka v korunách vítaným pohledem. "—Ryza, oran-riefská průzkumnice

Greenwarden of Murasa

4GreenGreen

Bytost — Elemental

5/4

Když Greenwarden of Murasa vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

 

Když Greenwarden of Murasa  zemře, můžeš ji vypovědět ze hry. Pakliže tak učiníš, vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

Infuse with the Elements

3Green

Instant

Converge — Polož na cílovou bytost X +1/+1  žetonů,kde X je počet barev many použité k seslání Infuse with the Elements. Ona bytost získává do konce kola trample.

"Zendikar nám dal zbraně abychom mohli vést válku na správné úrovni."—Najiya, náčelnice Tajuru

Jaddi Offshoot

Green

Bytost — Plant

0/3

Defender

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, získáváš 1 život.

Na Murase rostou stromy i na stromech.

Lifespring Druid

2Green

Bytost — Elf Druid

2/1

Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu.

"Ta země není mrtvá, jen nemocná. Uzdravím ji. "

Murasa Ranger

3Green

Bytost — Human Warrior

3/3

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, můžeš zaplatit 3Green. Pakliže tak učiníš, polož na Murasa Ranger dva +1/+1 žetony.

Natural Connection

2Green

Instant

Najdi si v knihovně kartu základní země, polož ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

"Zendikar se nevzdá, a my také ne. "

Nissa's Renewal

5Green

Sorcery

 

Najdi si v knihovně až tři karty základních zemí, polož je na bojiště tapnuté, pak si zamíchej knihovnu.Získáváš 7 životů.

Její pouto ke světu se obnovilo a Nissa ucítila, jak přes ni opět proudí moc celého Zendikaru.

Oran-Rief Hydra

4GreenGreen

Bytost — Hydra

5/5

Trample

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, polož na Oran-Rief Hydra  +1/+1 žeton. Pokud měla ona země typ Forest, polož na Oran-Rief Hydra namísto toho dva +1/+1 žetony.

Oran-Rief Invoker

1Green

Bytost — Human Shaman

2/2

8: Oran-Rief Invoker získává do konce kola +5/+5 a trample.

"Svět nebyl nepřátelský vůči nám – ani si nás nevšímal, nebyli jsme pro něj nebezpečím."—Příběhy vyvolávačů

Plated Crusher

4GreenGreenGreen

Bytost — Beast

7/6

Trample, hexproof

"Možná bojuje s Eldrazi, ale za spojence jej nepokládej, Gideone. Nemá zájem o tvůj koncept síly skrze jednotu"—Najiya, náčelnice Tajuru

Plummet

1Green

Instant

Znič cílovou bytost s flying.

Elfova čepel se zaťala do gumovitých blán pěšáka. Bez jakéhokoli zvuku ztratil rovnováhu a zřítil se z nebes.

Reclaiming Vines

2GreenGreen

Sorcery

Znič cílový artefakt, očarování či zemi.

"Tenhle svět má právě dost své dlouhé okupace."—Nissa Revane

Retreat to Kazandu

2Green

Očarování

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, zvol si jedno —

• Polož na cílovou bytost +1/+ žeton.

• You gain 2 life.

 

Rot Shambler

1Green

Bytost — Fungus

1/1

Kdykoli zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, polož na Rot Shambler +1/+1 žeton.

"Pokud zemřu, nakrmte se mnou šouravce. Tak budu aspoň ještě k něčemu dobrá. "—Ryza, oran-riefská průzkumnice

Scythe Leopard

Green

Bytost — Cat

1/1

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Scythe Leopard získává do konce kola +1/+1.

Eldrazi nejsou leopardovou oblíbenou kořistí, ale lepší taková kořist, než žádná.

Seek the Wilds

1Green

Sorcery

Podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti nebo země a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

"Ve volném čase jsem ráda malovala panoramata. Teď panoramata mizí rychleji než můj volný čas."

Snapping Gnarlid

1Green

Bytost — Beast

2/2

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Snapping Gnarlid získává do konce kola +1/+1.

Všechny bytosti na Zendikaru cítí rozruch, který doprovází Eldrazi.

Swell of Growth

1Green

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2. Můžeš položit kartu země ze své ruky na bojiště.

„Nissa není jediná, kdo vládne mocným propojením se zendikarskými živly. " —Kiora

Sylvan Scrying

1Green

Sorcery

 

Najdi si v knihovně kartu země, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

"Pokud zbývá jen zlomek života, stále je tu naděje."—Nissa Revane

Tajuru Beastmaster

5Green

Bytost — Elf Warrior Ally

5/5

Rally — Kdykoli Tajuru Beastmaster či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1.

"Můj oř nepotřebuje otěže ani uzdu. Spojuje nás společný cíl.“"

Tajuru Stalwart

2Green

Bytost — Elf Scout Ally

0/1

Converge — Tajuru Stalwart vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou barvu many použitou k jejímu seslání.

"Ve své nejtěžší chvíli křičí celý Zendikar o pomoc. Nasloucháš?"

Tajuru Warcaller

3GreenGreen

Bytost — Elf Warrior Ally

2/1

Rally — Kdykoli Tajuru Warcaller či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+2.

Její bojový pokřik sahá mnohem dál, než k uším elfů Tajuru, a inspiruje všechny, kdo jej slyší.

Territorial Baloth

4Green

Bytost — Beast

4/4

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Territorial Baloth získává do konce kola +2/+2.

Neví nic o Eldrazi či sférochodcích – kromě toho, že jde o nové vetřelce v jeho revíru.

Undergrowth Champion

1GreenGreen

Bytost — Elemental

2/2

Pokud by mělo být Undergrowth Champion uděleno zranění a pokud má na sobě +1/+1 žeton, udělení onoho zranění je zabráněno a odstraň z Undergrowth Champion +1/+1 žeton.

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, polož na Undergrowth Champion +1/+1 žeton.

Woodland Wanderer

3Green

Bytost — Elemental

2/2

Vigilance, trample

 

Converge — WoodZemě Wanderer vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou barvu many použitou k jejímu seslání.

"Živly rozumí lépe, než kdo jiný, že činy hovoří hlasitěji slov. "—Gideon Jura

Brood Butcher

3BlackGreen

Bytost — Eldrazi Drone

3/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Brood Butcher vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

BlackGreen, obětuj bytost: Cílová bytost získává do konce kola-2/-2.

Brutal Expulsion

2BlueRed

Instant

 

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Zvol si jedno nebo oboje —

• Vrať cílové kouzlo či bytost do ruky vlastníka.

• Brutal Expulsion udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči. Pokud by měl být onen permanent toto kolo odložen do hřbitova, namísto toho jej vypověz ze hry.

Catacomb Sifter

1BlackGreen

Bytost — Eldrazi Drone

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Když Catacomb Sifter vstupuje na bojiště, polož si na bojiště 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Eldrazi Scion. Má „Obětuj tuto bytost: Přidej si 1 do svého manového poolu."

 

Když zemře jiná bytost pod tvou kontrolou, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Dust Stalker

2BlackRed

Bytost — Eldrazi

5/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Haste

 

Na začátku každé fáze konce kola, pokud nekontroluješ žádné další bezbarvé bytosti, vrať Dust Stalker do ruky vlastníka.

Jediné stopy, které zanechává, jsou větrné víry a neuvěřitelné množství trosek.

Fathom Feeder

BlueBlack

Bytost — Eldrazi Drone

1/1

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Deathtouch

 

Ingest (Když tato bytost udělí bojové zranění protihráči, onen hráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.)

 

3BlueBlack: Lízni kartu. Každý protihráč vypoví vrchní kartu své knihovny ze hry.

Forerunner of Slaughter

BlackRed

Bytost — Eldrazi Drone

3/2

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

1: Cílová bezbarvá bytost získává do konce kola haste.

„Zatímco my otálíme, oni postupují. Nebudou čekat, až si vyřešíme své malicherné spory. Každým okamžikem prodlení tuto válku prohráváme a naše cíle se nám vzdalují.“ – Gideon Jura

Herald of Kozilek

1BlueRed

Bytost — Eldrazi Drone

2/4

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Bezbarvá kouzla tě stojí k seslání o 1 méně.

"U některých Eldrazi je jasné, k čemu jsou – vysát ze země život, rodit nové Eldrazi. U jiných to tak jasné není, a právě ti mne opravdu znervózňují. "—Chadir Navigátor

Sire of Stagnation

4BlueBlack

Bytost — Eldrazi

5/7

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Kdykoli vstupuje na bojiště země pod kontrolou protihráče, onen hráč vypoví ze hry vrchní dvě karty své knihovny a ty lízneš dvě karty.

Když se kolem převalila tahle kráčející katastrofa, Zendikar se otřásl a pak ztichl.

Ulamog's Nullifier

2BlueBlack

Bytost — Eldrazi Processor

2/3

Devoid (Tato karta je bezbarvá.)

 

Flash

Flying

 

Když Ulamog's Nullifier vstupuje na bojiště, můžeš položit dvě karty vypovězené ze hry, které vlastní protihráči, do hřbitovů vlastníků. Pakliže tak učiníš, zruš cílové kouzlo.

Angelic Captain

3RedWhite

Bytost — Angel Ally

4/3

Flying

 

Kdykoli Angelic Captain útočí, získává do konce kola +1/+1 za každou další útočící bytost s typem Ally.

Když vojáci pod ní pozvedli hlasy, rozepjal anděl křídla, a ta zdánlivě zakryla celou oblohu.

Bring to Light

3GreenBlue

Sorcery

 

Converge — Najdi si v knihovně kartu instant, sorcery nebo bytosti s převedenou manovou cenou rovnou nebo menší počtu barev many použité k seslání Bring to Light, vypověz ji ze hry a pak si zamíchej knihovnu. Můžeš onu kartu seslat bez placení její manové ceny.

Drana's Emissary

1WhiteBlack

Bytost — Vampire Cleric Ally

2/2

Flying

 

Na začátku tvé udržovací fáze každý protihráč ztratí 1 život a ty 1 život získáváš.

"Chuť svobody je sladší chuti  krve."

Grove Rumbler

2RedGreen

Bytost — Elemental

3/3

Trample

 

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, Grove Rumbler získává do konce kola +2/+2.

"Země nečeká, až nepřítel dorazí.

"—Nissa Revane

Grovetender Druids

2GreenWhite

Bytost — Elf Druid Ally

3/3

Rally — Kdykoli Grovetender Druids či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště 1/1 zelenou bytost-token s typem Plant.

„Semenáčky nás prosí, abychom je vypustili na Eldrazi, a my bychom je měli poslechnout.“

Kiora, Master of the Depths

2GreenBlue

Sférochodec — Kiora

4

+1: Odtapni až jednu cílovou bytost a až jednu cílovou zemi.

 

−2: Otoč vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš si mezi nimi vybrat kartu bytosti a/nebo kartu země a dát si je do ruky. Zbytek odlož do hřbitova.

 

−8: Získáváš emblém s "Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost, můžeš ji nechat vyzvat na souboj cílovou bytost." Pak si polož na bojiště tři 8/8 modré bytosti-tokeny s typem Octopus.

March from the Tomb

3WhiteBlack

Sorcery

Vrať si ze hřbitova na bojiště libovolný počet karet bytostí s typem Ally s celkovou převednou manovou cenou 8 nebo méně.

Přišli ze všech možných zázemí, životů a koutů Zendikaru, a vrátili se s jediným, jednotícím a jednotným  úmyslem.

Munda, Ambush Leader

2RedWhite

Legendární bytost — Kor Ally

3/4

Haste

 

Rally — Kdykoli Munda, Ambush Leader či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, můžeš se podívat na vrchní čtyři karty své knihovny. Pakliže tak učiníš, ukaž z nich libovolný počet karet s typem Ally, polož si je na vršek knihovny v libovolném pořadí, a zbytek karet dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

Noyan Dar, Roil Shaper

3WhiteBlue

Legendární bytost — Merfolk Ally

4/4

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, můžeš položit tři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Pakliže tak učiníš, ona země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental, která je stále zemí.

Po mnoha letech coby mág tišitel obrátil Noyan Dar svůj talent tišit hněv Zendikaru k poměrně jednoduššímu úkolu rozdmýchávat jej.

Omnath, Locus of Rage

3RedRedGreenGreen

Legendární bytost — Elemental

5/5

Landfall — Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu země, polož si na bojiště 5/5 zeleno-červenou bytost-token s typem Elemental.

 

Kdykoli Omnath, Locus of Rage či jiný permanent s typem Elemental pod tvou kontrolou zemře, Omnath udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči

Resolute Blademaster

3RedWhite

Bytost — Human Soldier Ally

2/2

Rally — Kdykoli Resolute Blademaster či jiný permanent s typem Ally vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola double strike.

"Nejlepší ocel se rodí v nejžhavějších výhních. Válka rodí nejlepší vojáky. "

Roil Spout

1WhiteBlue

Sorcery

Polož cílovou bytost na vršek knihovny vlastníka.

 

Awaken 4—4WhiteBlue (Pokud sešleš toto kouzlo za 4WhiteBlue, polož také čtyři +1/+1 žetony na cílovou zemi pod tvou kontrolou. Tato země se stává 0/0 bytostí s typem Elemental a s haste. Je stále zemí.)

 

Skyrider Elf

Variable ColorlessGreenBlue

Bytost — Elf Warrior Ally

0/0

Flying

 

Converge — Skyrider Elf vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem za každou barvu many použitou k jejímu seslání.

"Možná je to nekonvenční, ale v bouři si ráda osedlám jakékoli poslušné zvíře. "

Veteran Warleader

1GreenWhite

Bytost — Human Soldier Ally

*/*

Síla a odolnost Veteran Warleader jsou rovny počtu bytostí pod tvou kontrolou.

 

Tapni jiný netapnutý permanent s typem Ally pod tvou kontrolou: Veteran Warleader získává podle tvé volby do konce kola first strike, vigilance nebo trample.

Aligned Hedron Network

4

Artefakt

Když Aligned Hedron Network vstupuje na bojiště, vypověz ze hry všechny bytosti se silou 5  a více, dokud Aligned Hedron Network neopustí bojiště. (Ony bytosti se vrací pod kontrolu vlastníků.)

Poslední hedron zapadl na místo a uvěznil Ulamoga v nekonečné smyčce poutací energie.

Hedron Archive

4

Artefakt

Tap: Přidej 2 do svého manového poolu.

 

2, Tap, Obětuj Hedron Archive: Lízni dvě karty.

"Začínáš rozumět pravému účelu hedronů,“ pravil Ugin. „Eldrazi je možné uvěznit.“ „A jak to fungovalo naposled?“ zeptal se Jace.

Hedron Blade

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost získává do konce kola +1/+1.

Kdykoli je vybavená bytost blokována jednou nebo více bezbarvými bytostmi, získává do konce kola deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které udělí bytosti, stačí ke zničení oné bytosti.)

 

Vybav 2 (2: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.)

 

Pathway Arrows

1

Artefakt — Vybavení

 

Vybavená bytost má "2, Tap: Tato bytost udělí 1 zranění cílové bytosti. Je-li takto uděleno zranění bezbarvé bytosti, onu bytost tapni. "

 

Vybav  2

 

Nazývány také „stezkové kameny“, odštěpky hedronů umí pouhým dotekem znehybnit Eldrazi.

Pilgrim's Eye

3

Artefaktová bytost — Thopter

1/1

Flying

Když Pilgrim's Eye vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu základní země, ukázat ji, dát si ji do ruky a zamíchat si knihovnu.

Pokaždé, když jej pošlou hledat bezpečné útočiště, mu trvá návrat déle.

Slab Hammer

2

Artefakt — Vybavení

Kdykoli vybavená bytost útočí, můžeš vrátit zemi, již kontroluješ, do ruky vlastníka. Pakliže tak učiníš, ona bytost získává do konce kola +2/+2.

Vybav 2

Ani jemné, ani hezké.

Ally Encampment

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

Tap: Přidej jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu. Tuto manu lze použít pouze k seslání kouzla s typem Ally

 

1, Tap, Obětuj Ally Encampment: Vrať cílový permanent s typem Ally pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.

Blighted Cataract

Země

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

5Blue, Tap, Obětuj Blighted Cataract: Lízni dvě karty.

Kdysi zde tekla voda. Nyní z útesů padá jen popel a prach.

Blighted Fen

Země

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

4Black, Tap, Obětuj Blighted Fen: Cílový protihráč obětuje bytost.

"Dorazili jsme na místo, kde byla kůže Zendikaru stažena a jeho kosti ležely holé vstříc obloze.“ – Zelenotkalkyně Mina

Blighted Gorge

Země

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

4Red, Tap, Obětuj Blighted Gorge: Blighted Gorge udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Země umírá, ale nehodlá zemřít v poklidu.

Blighted Steppe

Země

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

3White, Tap, Obětuj Blighted Steppe: Získáváš 2 životy za každou bytost pod tvou kontrolou.

„Když máte v končetině sněť uřiznete ji. Tohle je to samé."— Zelenotkalkyně Mina

Blighted Woodland

Země

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

3Green, Tap, Obětuj Blighted Woodland: Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí a polož si je na bojiště tapnuté. Pak si zamíchej knihovnu.

 

Canopy Vista

Země — Forest Plains

 

(Tap: Přidej Green nebo White do svého manového poolu.)

 

Canopy Vista vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

 

Kontinent Murasa pokrývá hustá vegetace, obrovské větve stromů tak propletené, že někteří obyvatelé nikdy nespatří zemi.

Cinder Glade

Země — Mountain Forest

 

(Tap: Přidej Red nebo Green do svého manového poolu.)

 

Cinder Glade vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

Na sopečném kontinentu Akoum se bizarní vegetace shlukuje kolem plynových průduchů a rozeklané skály trčí k obloze.

Evolving Wilds

Země

Tap, Obětuj Evolving Wilds: Najdi si v knihovně kartu základní země a polož si ji na bojiště tapnutou. Pak si zamíchej knihovnu.

Fertile Thicket

Země

 

Fertile Thicket vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Fertile Thicket vstupuje na bojiště, můžeš se podívat na vrchních pět karet své knihovny. Pakliže tak učiníš, můžeš z nich ukázat až jednu kartu základní země, dát si ji na vršek knihovny, a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.

 

 Tap: Přidej Green do svého manového poolu.

 

Looming Spires

Země

 

Looming Spires vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Looming Spires vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a first strike

.

Tap: Přidej Red do svého manového poolu.

 

Lumbering Falls

Země

 

Lumbering Falls vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: Přidej Green nebo Blue do svého manového poolu

.

2GreenBlue: Lumbering Falls se do konce kola stává 3/3 zeleno-modrou bytostí s typem Elemental a s hexproof. Je stále zemí.

 

.

Mortuary Mire

Země

 

Mortuary Mire vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Mortuary Mire vstupuje na bojiště, můžeš si dát cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na vršek své knihovny.

 

Tap: Přidej Black do svého manového poolu.

Prairie Stream

Země — Plains Island

(Tap: Přidej White nebo Blue do svého manového poolu.)

 

Prairie Stream vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

 

Kontinent Ondu je rozlehlou plání protkanou hlubokými kaňony a meandrujícími řekami.

Sanctum of Ugin

Země

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

Kdykoli sešleš bezbarvé kouzlo s převedenou manovou cenou 7 či více, můžeš obětovat Sanctum of Ugin. Pakliže tak učiníš, najdi si v knihovně kartu bezbarvé bytosti, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

Sandstone Bridge

Země

 

Sandstone Bridge vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Sandstone Bridge vstupuje na bojiště, cílová bytost získává do konce kola +1/+1 a vigilance.

 

Tap: Přidej White do svého manového poolu.

 

Shambling Vent

Země

 

Shambling Vent vstupuje na bojiště tapnutá.

 

Tap: Přidej White nebo Black do svého manového poolu.

 

1WhiteBlack: Shambling Vent se do konce kola stává 2/3 bílo-černou bytostí s typem Elemental a s lifelink. Je stále zemí.

 

Shrine of the Forsaken Gods

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

Tap: Přidej 2 do svého manového poolu. Tuto manu můžeš použít jen k sesílání bezbarvých kousel. Aktivuj tuto schopnost pouze, pokud kontroluješ sedm a více zemí.

Bohové známí merfolkům jako Ula, Emeria a Cosi nebyli ničín jiným, než falešnými odrazy monstrózní trojice – Eldrazi titánů Ulamoga, Emrakul a Kozilka.

Skyline Cascade

Země

 

Skyline Cascade vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Skyline Cascade vstupuje na bojiště, cílová bytost se v příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapne.

 

Tap: Přidej Blue do svého manového poolu.

 

Smoldering Marsh

Země — Swamp Mountain

 

(Tap: Přidej Black nebo Red do svého manového poolu.)

 

Smoldering Marsh vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

Kontinent Guul Draz je geotermální bažinou  páchnoucí horkem a rozkladem.

Spawning Bed

 

Země

 

Tap: Přidej 1 do svého manového poolu.

 

6, Tap, Obětuj Spawning Bed: Polož si na bojiště tři 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Eldrazi Scion. Mají „Obětuj tuto bytost: Přidej 1 do svého manového poolu."

 

Mladí Eldrazi se rodí z prachu, poháněni vpřed vyšší vůlí.

Sunken Hollow

 

Země — Island Swamp

 

(Tap: Přidej Blue nebo Black do svého manového poolu.)

 

Sunken Hollow vstupuje na bojiště tapnutá, pokud nekontroluješ dvě nebo více základních zemí.

 

Na kontitentu Tazeem padají rychlé bystřiny skrze úzké kaňony do mlhou zahalených jezer.

Translation by Jan Adam, 2015