Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

image001.jpg

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Angel of Sanctions

Bytost —Angel

111

3/4

Flying


Když Angel of Sanctions vstupuje na bojiště, můžeš ze hry vypovědět cílový permanent pod kontrolou protihráče, který není země, dokud Angel of Sanctions neopustí bojiště.


Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Angel a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Anointed Procession

Očarování

11

Pokud by efekt vytvořil jeden nebo více tokenů pod tvou kontrolou, vytvoří namísto toho dvakrát tolik.

"Zdejší bohové možná kráčí mezi lidmi, ale nejsou na jejich straně."
—Gideon Jura

Anointer Priest

Bytost —Human Cleric

11

1/3

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu bytost-token, získáváš 1 život.


Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Human Cleric a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Approach of the Second Sun

Sorcery

11

Pokud byla Approach of the Second Sun seslána z tvé ruky a pokud jsi v této hře již seslal/a jiné kouzlo jménem Approach of the Second Sun, vyhráváš hru.  Jinak vlož Approach of the Second Sun do knihovny vlastníka jako sedmou kartu z vršku a získáváš 7 životů.

Aven Mindcensor

Bytost —Bird Wizard

11

2/1

Flash

Flying

Pokud by měl protihráč prohledávat knihovnu, namísto toho prohledá jen vrchní čtyři karty své knihovny.

"Jedinou otázkou, kterou si potřebujeme klást, je jak co nejlépe naplnit vůli Faraona-Boha. "

Binding Mummy

Bytost —Zombie

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Zombie, můžeš tapnout cílový artefakt nebo bytost.

Co bohové přikáží, mumie vymohou.

Cartouche of Solidarity

Očarování — Aura Cartouche

1

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Cartouche of Solidarity vstupuje na bojiště, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Warrior a s vigilance.


Očarovaná bytost má +1/+1 a first strike.

Cast Out

Očarování

11

Flash


Když Cast Out vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent pod kontrolou protihráče, který není země, dokud Cast Out neopustí bojiště.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Compulsory Rest

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.


Očarovaná bytost má "
1, Obětuj tuto bytost: Získáváš 2 životy. "

Bolest spojená se smrtí je ničím proti bolesti spojené se selháním.

Devoted Crop-Mate

Bytost —Human Warrior

11

3/2

Když Devoted Crop-Mate útočí, můžeš ji nechat se vybičovat. Pokud tak učiníš, vrať cílovou kartu bytost s převedenou manovou cenou 2 či méně ze svého hřbitova na bojiště. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

Djeru's Resolve

Instant

1

Odtapni cílovou bytost. Udělení veškerého zranění, které by jí toto kolo bylo uděleno, je zabráněno.

Cycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Chci-li být silný, trénuji. Chci-li být moudrý, studuji. Chci-li si odpočinout, začnu odznovu."

Fan Bearer

Bytost —Zombie

1

1/2

1, 1: Tapni cílovou bytost.

Odpočinek někdy vyžaduje tu správnou pobídku.

Forsake the Worldly

Instant

11

Vypověz ze hry cílový artefakt nebo očarování.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Proč lpět na těchto cetkách? Jsou to jen nástroje a prázdné pozlátko. Skutečné bohatství existuje pouze v životu po životě."

Gideon of the Trials

Sférochodec — Gideon

111

+1: Do tvého příštího kola je zabráněno udělení veškerého zranění, které by udělil cílový permanent.


0: Do konce kola se Gideon of the Trials stává 4/4 bytostí s typy Human Soldier a s nezničitelností, která je stále sférochodcem. Udělení veškerého zranění, které by mu bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.


0: Získáváš emblém s „Pokud kontroluješ sférochodce s typem Gideon, nemůžeš prohrát hru a tví protihráči ji nemohou vyhrát.“

Gideon's Intervention

Očarování

111

Kdy Gideon's Intervention vstupuje na bojiště, zvol si jméno karty


Tví protihráči nemohou sesílat kouzla zvoleného jména.

Udělení veškerého zranění, které by zdroje daného jména udělily tobě a permanentům pod tvou kontrolou, je zabráněno.

Glory-Bound Initiate

Bytost —Human Warrior

11

3/1

Když útočí, můžeš nechat Glory-Bound Initiate se vybičovat. Když tak učiníš, získává do konce kola +1/+3 a lifelink. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

"Prolétni skrze zkoušky jako šíp, a nikdy se neodchyl ze směru."
—Oketra, bohyně solidarity

Gust Walker

Bytost —Human Wizard

11

2/2

Když útočí, můžeš nechat Gust Walker se vybičovat. Když tak učiníš, získává do konce kola +1/+1 a flying.

"Nikdy nejsem neozbrojen.“

Impeccable Timing

Instant

11

Impeccable Timing udělí 3 zranění cílové útočící či blokující bytosti.

Pro trénovaného válečníka je zřídka mocnější zbraně, než trpělivosti.

In Oketra's Name

Instant

11

Bytosti s typem Zombie pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1..Ostatní bytosti, jež kontroluješ, získávají do konce kola +1/+1.

"Jediné zrnko písku je nevýznamné, ale písečná bouře dokáže proměnit na prach i pyramidy. Stůjte po boku své úrodě. Staňte se tou bouří. "
—Oketra, bohyně solidarity

Mighty Leap

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 a flying.

"Cítím v Druhém slunci přítomnost Faraona-Boha, a na jeho paprscích stoupám vzhůru."

Oketra the True

Legendární bytost —God

11

3/6

Double strike, indestructible

Oketra the True nemůže útočit ani blokovat, pokud nekontroluješ alespoň tři další bytosti.


11: Vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Warrior a s vigilance.

Oketra's Attendant

Bytost —Bird Soldier

111

3/3

Flying

Cycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Balzamuj 111(111, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Bird Soldier a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Protection of the Hekma

Očarování

11

Pokud by vám zdroj pod kontrolou protihráče udělil zranění, udělení 1 zranění z tohoto počtu je zabráněno.

Součástí výcviku uchazečů je také chodit kolem Hekmy a dívat se na hrůzy, které bariéra Faraona-Boha drží mimo.

Regal Caracal

Bytost —Cat

111

3/3

Ostatní bytosti typu Cat, jež kontroluješ, mají +1/+1 a lifelink.


Když Regal Caracal vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě bílé bytosti-tokeny s typem Cat a s lifelink.

Oketřini nejbližší vezírové jsou známí jako Vyvolení, ačkoliv jsou tací, na něž by tato přezdívka seděla ještě lépe.

Renewed Faith

Instant

11

Získáváš 6 životů

Cycling 11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Když cykluješ Renewed Faith, můžeš si přidat 2 životy.

"Vidět bohy kráčet mezi lidmi, být součástí jejich denních životů…to je inspirující. "

Rhet-Crop Spearmaster

Bytost —Human Warrior

11

3/1

Když útočí, můžeš nechat Rhet-Crop Spearmaster se vybičovat. Pokud tak učiníš, získává do konce kola +1/+0 a first strike. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

"V životě po životě nebudu potřebovat spánek. A do té doby na něj nemám čas! "

Sacred Cat

Bytost —Cat

1

1/1

Lifelink


Balzamuj
1(1, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Cat a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Seraph of the Suns

Bytost —Angel

111

4/4

Flying


Nezničitelnost (Zranění a efekty říkající „znič“ tuto bytost nezničí. Pokud její odolnost klesne na 0 či níže, je ale odložena do hřbitova.)

"Andělé? Na mých pocitech to nic nemění. "
—Liliana Vess

Sparring Mummy

Bytost —Zombie

11

3/3

Když Sparring Mummy vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost.

Toužící vydobýt si své místo v životě po životě trénují akolyté denně s těmi, kterým se to nepovedlo.

Supply Caravan

Bytost —Camel

11

3/5

Když Supply Caravan vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ tapnutou bytost, vytvoř si 1/1 bílou bytost-token s typem Warrior a s vigilance.

"Každý z nás na cestě k životu po životě s sebou vleče své břímě.“
—Oketra, bohyně solidarity

Tah-Crop Elite

Bytost —Bird Warrior

11

2/2

Flying


Když útočí, můžeš nechat Tah-Crop Elite se vybičovat. Když tak učiníš, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

Those Who Serve

Bytost —Zombie

11

2/4

"Mrtví zde zastanou všechnu práci – farmaření, stavění, výuku, dokonce i balzamování dalších mumií. Živí nemuseji dělat nic, jen trénovat. Existuje snad lepší systém? "
—Temmet, vezír naktamunský

Time to Reflect

Instant

1

Vypověz ze hry cílovou bytost, která toto kolo blokovala nebo byla blokována bytostí s typem Zombie.

"Příležitostně se najdou tací, co odmítají docenit vše, co nám Faraon-Bůh dává.“
— Temmet, vezír naktamunský

Trial of Solidarity

Očarování

11

Když Trial of Solidarity vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +2/+1 a vigilance.

Když vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent typu Cartouche, vrať Trial of Solidarity do ruky vlastníka.

"Uspějete jako jeden, nebo selžete jako mnozí."

Trueheart Duelist

Bytost —Human Warrior

11

2/2

Trueheart Duelist může blokovat v každé bojové fázi jednu bytost navíc.


Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Human Warrior a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Unwavering Initiate

Bytost —Human Warrior

11

3/2

Vigilance


Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Human Warrior a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Vizier of Deferment

Bytost —Human Cleric

11

2/2

Flash

Když Vizier of Deferment vstupuje na bojiště, můžeš ze hry vypovědět cílovou bytost, jenž toto kolo útočila nebo blokovala. Vrať onu kartu pod kontrolu vlastníka na bojiště na začátku příští fáze konce kola.

Vizier of Remedies

Bytost —Human Cleric

11

2/1

Pokud by byl na bytost pod tvou kontrolou položen jeden nebo více -1/-1 žetonů, je na onu bytost položeno o jeden -1/-1 žeton méně.

"Pro nastávající zkoušky budeš potřebovat veškerou sílu. "

Winged Shepherd

Bytost —Angel

11

3/3

Flying, vigilance


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Až nastane Hodina Příslibu, Faraon-Bůh strhne Hekmu, neboť její ochrany nebude již více zapotřebí. "
—Proroctví Hodin

Ancient Crab

Bytost —Crab

111

1/5

Břehy řeky Luxa přitahují všechny druhy predátorů, ale jen ty nejodolnější druhy kořisti.

Angler Drake

Bytost —Drake

111

4/4

Flying

Když Angler Drake vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílovou bytost do ruky vlastníka.

Už od líhnutí jsou dráčci vychováváni k lovení té největší kořisti, co v Luxe najdou.

As Foretold

Očarování

11

Na začátku tvé udržovací fáze, polož na As Foretold žeton času.


Jednou v každém kole můžeš namísto manové ceny kouzla s manovou cenou X a méně, jež sesíláš, zaplatit
1, kde X je  počet žetonů času na As Foretold,

Aven Initiate

Bytost —Bird Warrior

11

3/2

Flying


Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Bird Warrior a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Cancel

Instant

111

Zruš cílové kouzlo.

"Nech mne zkusit jednu z Kefnetových hádanek. Tohle bylo moc snadné. "

Cartouche of Knowledge

Očarování — Aura Cartouche

11

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Cartouche of Knowledge vstupuje na bojiště, lízni kartu.


Očarovaná bytost má +1/+1 a flying.

Kartuše zaznamenávají úspěchy uchazečů ve zkouškách.

Censor

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč je kontrolující nedoplatí 1.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"K čemu tolik otázek?"
—Temmet, vezír naktamunský

Compelling Argument

Sorcery

11

Cílový hráč odloží vrchních pět karet své knihovny do hřbitova.

Cycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Jak mohou v přítomnosti takových požehnání existovat pochyby? "
—Ukhat, vezír iniciace

Cryptic Serpent

Bytost —Serpent

111

6/5

Cryptic Serpent stojí k seslání o 1 méně za každou kartu instant nebo sorcery ve tvém hřbitově.

Smýká se skrze smysly, dusí duchapřítomnost a paralyzuje pocity.

Curator of Mysteries

Bytost —Sphinx

111

4/4

Flying

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš jinou kartu, proveď scry 1.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Požádat sfingu o radu je zkouškou trpělivosti. Možná právě v tom to celé je.

Decision Paralysis

Instant

11

Tapni až dvě cílové bytosti. Tyto bytosti se v průběhu další odtapovací fáze hráčů je kontrolujících neodtapnou.

"Oči vidí jen to možné. Cvičená mysl může prozkoumat nemožné. "
—Kefnet, bůh vědění

Drake Haven

Očarování

11

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, a card, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 2/2 modrou bytost-token s typem Drake a s flying.

"Pokud chceš skutečně otestovat své schopnosti přežít, projdi se po Cestě obelisků, když se dráčci krmí. "
—Etha, uchazečka z úrody Rhet

Essence Scatter

Instant

11

Zruš cílové kouzlo bytosti.

Spoléhat na na štěstí je antitezí Kefnetových upjatých studií. Ti, kdo spoléhají v Kefnetově bludišti na náhodu, se nikdy nedostanou ven.

Floodwaters

Sorcery

111

Vrať až dvě cílové bytosti do rukou vlastníků.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Většinou vypadá poklidně, ale nenech se zmást. Řeka Luxa je had, který tě dokáže spolknout vcelku."
—Neponem, vizír Kefnetův

Galestrike

Instant

11

Vrať cílovou tapnutou bytost do ruky vlastníka.


Lízni kartu.

Silná křídla dělají silný vítr.

Glyph Keeper

Bytost —Sphinx

111

5/3

Flying

Kdykoli je Glyph Keeper cílem kouzla nebo schopnosti poprvé v daném kole, zruš ono kouzlo nebo schopnost.

 

Balzamuj 111(111, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Sphinx a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Hekma Sentinels

Bytost —Human Cleric

11

2/3

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, Hekma Sentinels získává do konce kola +1/+1..

"Faraon-Bůh stvořil Hekmu, aby nás chránil před hrůzami pustin a obklopil nás svou láskou."

Hieroglyphic Illumination

Instant

11

Lízni dvě karty.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Odpovědi jsou zde. Toto je cestou k úspěšné  zkoušce."

Illusory Wrappings

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má základní sílu a odolnost 0/2.

"Sebevětší síla vám u mé zkoušky nepomůže. Musíte být připraveni zapomenout na tělo a zapojit svou mysl. "
—Kefnet, bůh vědění

Kefnet the Mindful

Legendární bytost —God

11

5/5

Flying, nezničitelnost


Kefnet the Mindful nemůže útočit ani blokovat, pokud nemáš sedm a více karet v ruce.


11: Lízni kartu, pak můžeš vrátit zemi pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Labyrinth Guardian

Bytost —Illusion Warrior

11

2/3

Když se Labyrinth Guardian stane cílem kouzla, obětuj ji

.
Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Illusion Warrior a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Lay Claim

Očarování — Aura

111

Očaruj permanent

 

Kontroluješ očarovaný permanent.

Cycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Uchazeči se musí starat jen o zkoušky. Vše ostatní je v rukách bohů.

Naga Oracle

Bytost —Naga Cleric

11

2/4

 

Když Naga Oracle vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Odlož libovolný počet z nich do svého hřbitova a zbytek na vršek knihovny v libovolném pořadí.

"Všechny otázky budou zodpovězeny v Hodině Odhalení.“

New Perspectives

Očarování

11

Když New Perspectives vstupuje na bojiště, lízni tři karty.


Pokud máš sedm a více karet v ruce, můžeš místo cen za cyklování platit
1.

Porozumění je otázkou perspektivy..

Open into Wonder

Sorcery

111

 

X cílových bytostí nemůže být toto kolo blokováno. Do konce kola tyto bytosti mají „Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, lízni kartu."

Tou poslední věcí, kterou Stráž brány čekala na světě, jemuž vládne Nicol Bolas, byla dokonalost.

Pull from Tomorrow

Instant

111

Lízni X karet, pak zahoď kartu.

"Dělám věci až tehdy, kdy já chci. "
—Etha, uchazečka z úrody Rhet

River Serpent

Bytost —Serpent

11

5/5

 

River Serpent nemůže útočit, pokud nemáš ve hřbitově pět či více karet.

 

Cycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Ačkoli řeka Luxa přináší Naktamunu život, není bez nástrah.

Sacred Excavation

Sorcery

11

Vrať si až dvě cílové karty s cycling ze svého hřbitova do ruky.

Pomazaní pracuji v dolech bez ustání, jejich kartuše jim dodávají nevyčerpatelný zdroj sil.

Scribe of the Mindful

Bytost —Human Cleric

11

2/2

1, 1, Obětuj Scribe of the Mindful: Vrať cílovou kartu instant nebo sorcery ze svého hřbitova do ruky.

"Nejlepší odpovědi řeší více, než jedinou hádanku. "
—Kefnet, bůh vědění

Seeker of Insight

Bytost —Human Wizard

11

1/3

1: Lízni kartu, pak zahoď kartu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, pokud jsi toto kolo seslal/a kouzlo, které není bytost.

Zkouška vědění testuje a posiluje mysli uchazčů.

Shimmerscale Drake

Bytost —Drake

11

3/4

Flying


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Přitahuje je jasně modrý lesk minerálu lazotepu z dolů pod nimi.

Slither Blade

Bytost —Naga Rogue

1

1/2

Slither Blade nemůže být blokována.

Někteří nágové se pohybují tak tiše, jako odraz sluncí na vodě.

Tah-Crop Skirmisher

Bytost —Naga Warrior

11

2/1

Balzamuj 11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Naga Warrior a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Uchazeči žijí a trénují se svou úrodou, jednotkou, která vstupuje do zkoušek společně.

Trial of Knowledge

Očarování

11

Když Trial of Knowledge vstupuje na bojiště, lízni tři karty, pak jednu kartu zahoď.

Když vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent typu Cartouche, vrať Trial of Knowledge do ruky vlastníka.

Vizier of Many Faces

Bytost —Shapeshifter Cleric

111

0/0

Můžeš nechat Vizier of Many Faces vstoupit na bojiště jako kopii kterékoli bytosti na bojišti, s tou výjimkou, že pokud byl Vizier of Many Faces balzamován, pak bytost-token nemá manovou cenu, je bílý a navíc ke svým ostatním typům má typ Zombie.


Balzamuj
111

Vizier of Tumbling Sands

Bytost —Human Cleric

11

1/3

1: Odtapni jiný cílový permanent

Cycling 11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Když cyklíš Vizier of Tumbling Sands, odtapni jiný cílový permanent..

"Čas je jako řeka Luxa – ačkoli teče jedním směrem, lze jej odklonit. "

Winds of Rebuke

Instant

11

 

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka. Každý hráč odloží vrchní dvě karty své knihovny do svého hřbitova.

"Budoucnost mi ukázala, že ty mou zkoušku nesložíš."

Zenith Seeker

Bytost —Bird Wizard

11

2/2

Flying


Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, cílová bytost získává do konce kola flying.

Pouze z výšky lze plně porozumět hrůzám pustin a zázraku ochrany, jenž skýtá Hekma.

Archfiend of Ifnir

Bytost —Demon

111

5/4

Flying
Kdykoli cyklíš nebo zahodíš jinou kartu, polož na každou bytost pod kontrolou tvých protihráčů -1/-1 žeton.

.
Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Baleful Ammit

Bytost —Crocodile Demon

11

4/3

Lifelink

Když Baleful Ammit vstupuje na bojiště, polož -1/-1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ.

"Ne všichni v naší úrodě zasluhují života po životě. Musíme ty nehodné zanechat za sebou, Samut. "
—Djeru, uchazeč z úrody Tah

Blighted Bat

Bytost —Zombie Bat

11

2/1

Flying


1: Blighted Bat získává do konce kola haste.

Dvě slunce Amonkhetu nedovolují zavládnout temnotě noci, takže netopýři jsou nejaktivnější v příšeří častých písečných bouří.

Bone Picker

Bytost —Bird

11

3/2

Bone Picker stojí k seslání o 1 méně, pokud toto kolo zemřela bytost.


Flying, deathtouch

Jsou první, kdo zdraví odpůrce na jejich cestě do vyhnanství.

Bontu the Glorified

Legendární bytost —God

11

4/6

Menace, nezničitelnost

Bontu the Glorified nemůže útočit ani blokovat, pokud toto kolo nezemřela bytost pod tvou kontrolou.


11, Obětuj jinou bytost: Proveď scry 1. Každý protihráč ztrácí 1 život a ty jeden život získáváš.

Cartouche of Ambition

Očarování — Aura Cartouche

11

Očaruj bytost pod tvou kontrolou


Když Cartouche of Ambition vstupuje na bojiště, můžeš položit -1/-1 žeton na cílovou bytost.


Očarovaná bytost má +1/+1 a lifelink.

Cruel Reality

Očarování — Aura Curse

111

Očaruj hráče


Na začátku udržovací fáze očarovaného hráče onen hráč obětuje bytost nebo sférochodce. Pokud tak učinit nemůže, ztrácí 5 životů.

Když Gideon sledoval uchazeče, kterak vraždí svého spolubojovníka z úrody, jeho obdiv k městu Naktamunu se proměnil v čirou hrůzu.

Cursed Minotaur

Bytost —Zombie Minotaur

11

3/2

Menace (Může být blokována pouze dvěma a více bytostmi.)

"Pohleďte! Proto nesmíme zaváhat. Toto nás čeká, pokud selžeme. "
—Djeru, uchazeč z úrody Tah

Dispossess

Sorcery

11

Vyber si jméno karty artefaktu. Vyhledej v knihovně, ruce a hřbitově cílového protihráče libovolný počet karet onoho zvoleného jména a vypověz je ze hry. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

Doomed Dissenter

Bytost —Human

11

1/1

Když Doomed Dissenter  zemře, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Vypovězené z města Faraona-Boha čeká jen jediný osud.

Dread Wanderer

Bytost —Zombie Jackal

1

2/1

Dread Wanderer vstupuje na bojiště tapnutá.


11: Vrať Dread Wanderer ze svého hřbitova na bojiště. Aktivuj tuto schopnost pouze tehdy, kdy můžeš hrát sorcery a pouze pokud máš v ruce jednu nebo méně karet.

Dune Beetle

Bytost —Insect

11

1/4

Drsné písky Shefetu leští jeho krunýř, a zástupy zatracených plní jeho žaludek.

Faith of the Devoted

Očarování

11

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš každý protihráč ztratí 2 životy a ty 2 životy získáš.

"Čím více z tohohle místa poznávám, tím méně chci."
—Chandra Nalaar

Festering Mummy

Bytost —Zombie

1

1/1

Když Festering Mummy zemře, můžeš položit -1/-1 žeton na cílovou bytost.

Jak z něj opadává vyschlé maso, jeho příšerný hlad roste.

Final Reward

Instant

11

Vypověz ze hry cílovou bytost.

Těm, jimž se dostane přeslavné smrti, patří nejvyšší pocta. Pohřební bárky je provezou branou do života po životě.

Gravedigger

Bytost —Zombie

11

2/2

Když Gravedigger vstupuje na bojiště, můžeš si vrátit cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky.

Ve věčně se přesýpajících píscích Amonkhetu nezůstane nic pohřbeno dlouho.

Grim Strider

Bytost —Horror

11

6/6

Grim Strider má -1/-1 za každou kartu ve tvé ruce.

"Jako dítě jsem kdysi viděl něco kráčet v dálce, daleko za Hekmou – temné jako stín, a vyšší než bohové. Ještě teď se to občas prochází v mých snech. "
—Pytamun, uchazeč z úrody Nef

Horror of the Broken Lands

Bytost —Horror

11

4/4

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš another card, Horror of the Broken Lands získává do konce kola +2/+1.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Živí se vyschlými kostmi v písku a zoufalými prosbami ve větru.

Lay Bare the Heart

Sorcery

11

Cílový hráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není ani legendární, ani země. Onen hráč onu kartu zahodí.

"Skutečné záměry se neukrývají v hlavě, ale v srdci. "
—Bontu, bohyně ambicí

Liliana, Death's Majesty

Sférochodec — Liliana

111

5

+1: Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie. Odlož dvě vrchní karty své knihovny do hřbitova.

−3: Vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Tato bytost je ke svým dalším barvám a typům černá a má typ Zombie.

 

−7: Znič všechny bytosti, které nemají typ Zombie.

Liliana's Mastery

Očarování

111

Zombie, které kontroluješ, mají +1/+1.

Když Liliana's Mastery vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 2/2 černé bytosti-tokeny s typem Zombie.

"Je jich tu tolik. Jako kdyby vyloženě čekali na někoho, komu sloužit. "

Lord of the Accursed

Bytost —Zombie

11

2/3

Ostatní Zombie, které kontroluješ, mají +1/+1.


11, 1: Všechny bytosti s typem Zombie získávají do konce kola menace.

Kletba Nespočinutí zanechává pouze nenávist.

Miasmic Mummy

Bytost —Zombie Jackal

11

2/2

Když Miasmic Mummy vstupuje na bojiště, každý hráč zahodí kartu.

Její dech nenapadá smysly. Zamořuje mysl.

Nest of Scarabs

Očarování

11

Kdykoli položíš na bytost jeden nebo více -1/-1 žetonů, vytvoř odpovídající počet 1/1 černých bytostí-tokenů s typem Insect.

"Jsou malí, ale vždy chtějí více. Učte se od nich. "
—Bontu, bohyně ambicí

Painful Lesson

Sorcery

11

Cílový hráč lízne dvě karty a ztratí 2 životy.

"Chceš si tuhle lekci zapamatovat? Zapíši ti ji. "
—Senifet, vezírka Bontuina

Pitiless Vizier

Bytost —Minotaur Cleric

11

4/2

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, Pitiless Vizier získává do konce kola nezničitelnost.. (Damage and effects that say "destroy" don't destroy it. If its toughness is 0 or less, it's still put into its owner's graveyard.)

Plague Belcher

Bytost —Zombie Beast

11

5/4

Menace


Když Plague Belcher vstupuje na bojiště, polož dva -1/-1 žetony na cílovou bytost, již kontroluješ.

Kdykoli zemře jiná bytost s typem Zombie pod tvou kontrolou, každý protihráč ztrácí 1 život..

Ruthless Sniper

Bytost —Human Archer

1

1/2

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, polož -1/-1 žeton na cílovou bytost.

"Možná to maličko štípne. "

Scarab Feast

Instant

1

Vypověz ze hry až tři cílové karty z jednoho hřbitova.

 

Cycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Tvář průměrnosti je zahalena v pomazaném plátně. Aspirujte na víc. "
—Epnokep, vezír Bontuin

Shadow of the Grave

Instant

11

Vrať si do ruky ze hřbitova všechny karty, které jsi toto kolo procyklil/a nebo zahodil/a.

"Smrt prostupuje každé zrnko tohoto světa. Cítím ji na kůži a jako suchý písek v ústech. "
—Nissa Revane

Soulstinger

Bytost —Scorpion Demon

11

4/5

Když Soulstinger vstupuje na bojiště, polož dva -1/-1 žetony na cílovou bytost, již kontroluješ.

Když Soulstinger zemře, můžeš položit -1/-1 žeton na cílovou bytost za každý -1/-1 žeton na Soulstinger.

Splendid Agony

Instant

11

Rozděl dva -1/-1 žetony mezi jednu nebo dvě cílové bytosti.

"Kdekoli se ve městě nacházíš, vždy cítíš přítomnost Faraona-Boha. Budiž to pro tebe útěchou. "
—Ukhat, vezír iniciace

Stir the Sands

Sorcery

111

Vytvoř si tři 2/2 černé bytosti-tokeny s typem Zombie.
Cycling
11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)
Když cyklíš Stir the Sands, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Supernatural Stamina

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka."

"Nikdo si není roven – ani v životě, ani ve smrti. Bontuini favoriti budou na věčnosti státi nejvýše"
—Senifet, vezírka Bontuina

Trespasser's Curse

Očarování — Aura Curse

11

Očaruj hráče


Kdykoli vstupuje na bojiště pod kontrolu očarovaného hráče bytost, onen hráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

I v relativním bezpečí města existují místa, která je lépe nechat na pokoji.

Trial of Ambition

Očarování

11

Když Trial of Ambition vstupuje na bojiště, cílový protihráč obětuje bytost.


Když vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent typu Cartouche, vrať Trial of Ambition do ruky vlastníka.

Unburden

Sorcery

111

Cílový hráč zahodí dvě karty.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Ambice vyžaduje jasnou mysl. Pokud máte pochybnosti, musíte se jich zbavit. "
—Bontu, bohyně ambicí

Wander in Death

Sorcery

11

Vrať až dvě cílové karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Navždy odsouzeni k bloumání. Navždy narůstající počet.

Wasteland Scorpion

Bytost —Scorpion

11

2/2

Deathtouch


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Škorpionova uštknutí se bojí všichni kromě bohů.

Ahn-Crop Crasher

Bytost —Minotaur Warrior

11

3/2

Haste

Když útočí, můžeš nechat Ahn-Crop Crasher se vybičovat. Když tak učiníš, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

"Váhání plodí rozkol. Abyste byli hodni života po životě, nesmíte se ohlížet zpět. "
—Anep, vezír Hazoretin

Battlefield Scavenger

Bytost —Jackal Rogue

11

2/2

Když útočí, můžeš nechat Battlefield Scavenger se vybičovat. (V průběhu tvé příští odtapovací fáze se neodtapne)

Kdykoli necháš bytost se vybičovat, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Blazing Volley

Sorcery

1

Blazing Volley udělí 1 zranění každé bytosti pod kontrolou protihráčů.

Šípy se snesly jako hořící déšť, a na chvíli jako by samo nebe vzplálo.

Bloodlust Inciter

Bytost —Human Warrior

1

1/1

1: Cílová bytost získává do konce kola haste

"Vstříc vítězství! Vstříc slávě! Vstříc věčnosti!"

Bloodrage Brawler

Bytost —Minotaur Warrior

11

4/3

Když Bloodrage Brawler vstupuje na bojiště, zahoď kartu.

Pro Hazoret jsou ti, jenž kvůli ní bojují, jejími minlovanými dětmi.

Brute Strength

Instant

11

Cílová bytost získává do konce kola +3/+1 a trample.

"Oketra nechala naši úrodu stavět obelisk, abychom prokázali sílu spolupráce. Ale já jsem silnější bez slabochů. "

By Force

Sorcery

11

Znič X cílových artefaktů.

"Rebelie? Ti vaši bohové si nedokážou ani zkusit představit, co se tady bude dít! "
—Chandra Nalaar

Cartouche of Zeal

Očarování — Aura Cartouche

1

Očaruj bytost pod tvou kontrolou

Když Cartouche of Zeal vstupuje na bojiště, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

 

Očarovaná bytost má +1/+1 a haste.

Pátá kartuše je posledním potvrzením slávy, udělovaná pouze mrtvým, jenž byli seznáni hodnými.

Combat Celebrant

Bytost —Human Warrior

11

4/1

Pokud nebyla Combat Celebrant toto kolo již vybičována, když útočí, můžeš nechat it se vybičovat. Když tak učiníš, odtapni všechny ostatní bytosti pod tvou kontrolou a poo této fázi následuje další bojová fáze navíc. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

Consuming Fervor

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +3/+3 a "Na začátku tvé udržovací fáze, polož na tuto bytost -1/-1 žeton."

Je jen jediný způsob, jak projít branou do života po životě – po hlavě.

Deem Worthy

Instant

11

Deem Worthy udělí  7 zranění cílové bytosti.

Cycling 11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cyklíš Deem Worthy, můžeš ji nechat udělit 2 zranění cílové bytosti.

Desert Cerodon

Bytost —Beast

11

6/4

Cycling 1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Nekonečné pouště kolem Naktamunu občas zrodí hrozby, kterým se mus postavit sami bohové.

Electrify

Instant

11

Electrify udělí 4 zranění cílové bytosti.

"Někteří se ukrývají před bouří. Já jsem ji objala a naučila se jejímu jménu. "

Emberhorn Minotaur

Bytost —Minotaur Warrior

11

4/3

Když útočí, můžeš nechat Emberhorn Minotaur se vybičovat. Pokud tak učiníš, získává do konce kola +1/+1 a menace. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

"Mé kroky zastaví pouze dvojitý hrot Hazoretina kopí. "

Flameblade Adept

Bytost —Jackal Warrior

1

1/2

Menace


Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, Flameblade Adept získává do konce kola +1/+0.

"Nech plameny zápalu osvětlit tvé kroky a sláva, po níž toužíš, ti bude odhalena."
—Hazoret, bohyně zápalu

Fling

Instant

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Fling obětuj bytost.


Fling udělí počet zranění rovný síle obětované bytosti cílové bytosti nebo hráči.

Nikdy neuhýbej. Nikdy neumdlévej. Nikdy se neboj.

Glorious End

Instant

11

Ukonči kolo. (Vypověz ze hry všechna kouzla a schopnosti na stacku, včetně této karty. Hráč, jehož kolo právě probíhá, zahodí tolik karet, aby měl v ruce svůj maximální povolený počet karet. Zranění jsou vymazána a efekty typu „toto kolo“ a „do konce kola“ končí.)

Na začátku tvé příští fáze konce kola prohráváš hru.

Glorybringer

Bytost —Dragon

111

4/4

Flying, haste


Když útočí, můžeš nechat Glorybringer se vybičovat. Když tak učiníš, udělí 4 zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče, která nemá typ Dragon. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

Čemu budou uchazeči čelit v poslední zkoušce, je plně a jedině v rukou Hazoret.

Harsh Mentor

Bytost —Human Cleric

11

2/2

Kdykoli protihráč aktivuje schopnost artefaktu, bytosti nebo země na bojišti, která není manovou schopností, Harsh Mentor udělí onomu hráči 2 zranění.

"Bojuj s tím."

Hazoret the Fervent

Legendární bytost —God

11

5/4

Indestructible, haste


Hazoret the Fervent nemůže útočit ani blokovat, pokud  nemáš v ruce jen jednu a méně karet.


11, Zahoď kartu: Hazoret udělí 2 zranění každému protihráči.

Hazoret's Favor

Očarování

11

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, můžeš nechat cílovou bytost,již kontroluješ, získat do konce kola +2/+0 a haste. Pakliže tak učiníš, na začátku příští fáze konce kola ji obětuj.

Hazoretin dar lze přijmout jen jednou.

Heart-Piercer Manticore

Bytost —Manticore

111

4/3

Když Heart-Piercer Manticore vstupuje na bojiště, můžeš obětovat jinou bytost. Když tak učiníš, Heart-Piercer Manticore udělí počet zranění rovný síle oné bytosti cílové bytosti nebo hráči.


Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Manticore a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Hyena Pack

Bytost —Hyena

111

3/4

Jelikož je mršin ve Zničené zemi poskrovnu, místní hyeny loví ve smečkách.

Limits of Solidarity

Sorcery

11

Získej do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Odtapni ji. Do konce kola má haste.
Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Až nadejde čas, pouze jednomu z vás se dostane cti mého kopí. "
—Hazoret, bohyně zápalu

Magma Spray

Instant

1

Magma Spray udělí 2 zranění cílové bytosti. Pokud by ona bytost toto kolo zemřela, namísto toho ji vypověz ze hry.

"Popel nenabalzamuješ. "
—Neheb, uchazeč z úrody Ahn

Manticore of the Gauntlet

Bytost —Manticore

11

5/4

Když Manticore of the Gauntlet vstupuje na bojiště, polož -1/-1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ. Manticore of the Gauntlet udělí 3 zranění cílovému protihráči.

V tréninkové aréně známé jako Hozená rukavice jsou uchazeči nuceni používat stále ničivější techniky.

Minotaur Sureshot

Bytost —Minotaur Archer

11

2/3

Reach (Tato bytost může blokovat bytosti s flying.)


11: Minotaur Sureshot získává do konce kola +1/+0.

"Křídla nejsou výhodou. Přibodnu je na strop Hekmy. "

Nef-Crop Entangler

Bytost —Human Warrior

11

2/1

Trample


Když útočí, můžeš nechat Nef-Crop Entangler se vybičovat. Pokud tak učiníš, získává do konce kola +1/+2. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

"Pokud necítíš žár bitvy, živoucí jako otevřený oheň, pak nikdy nezvítězíš. "

Nimble-Blade Khenra

Bytost —Jackal Warrior

11

1/3

Prowess (Kdykoli sešleš kouzlo, jenž není bytost, tato bytost získává do konce kola +1/+1.)

"V Hodině Slávy prokáží sami bohové a ti, jenž neprošli zkouškami, zda jsou hodni před Faraonem-Bohem. "
—Proroctví hodin.

Pathmaker Initiate

Bytost —Human Wizard

11

2/1

1: Cílová bytost se silou 2 a méně nemůže toto kolo blokovat.

"Očekávaná cesta skrze zkoušku je příliš namáhavá. "

Pursue Glory

Instant

11

Útočící bytosti získávají do konce kola +2/+0.
Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Boj je druhem uctívání, řinčení oceli tichou modlitbou. "
—Pytamun, uchazeč z úrody Nef

Soul-Scar Mage

Bytost —Human Wizard

1

1/2

Prowess


Pokud by zdroj pod tvou kontrolou měl udělit nebojové zranění bytosti pod kontrolou protihráče, namísto toho na onu bytost polož odpovídající počet -1/-1 žetonů.

Sweltering Suns

Sorcery

111

Sweltering Suns udělí 3 zranění všem bytostem.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Hekma možná chrání před příšerami a bouřemi, ale žár sluncí nijak neutlumí.

Thresher Lizard

Bytost —Lizard

11

3/2

Thresher Lizard má +1/+2, pokud máš v ruce jednu či méně karet.

Zvuk jejího ocasu tlukoucího do pouštních skal se často splete s dusotem mnohem většího predátora.

Tormenting Voice

Sorcery

11

Jako dodatečnou cenu k seslání Tormenting Voice zahoď kartu.


Lízni dvě karty.

"Nezasloužíš si život po životě. Nikdy nepoznáš objetí Faraona-Boha. "

Trial of Zeal

Očarování

11

Když Trial of Zeal vstupuje na bojiště, udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.


Když vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent typu Cartouche, vrať Trial of Zeal do ruky vlastníka.

"Čeká tě věčná sláva, mé dítě. "

Trueheart Twins

Bytost —Jackal Warrior

11

4/4

Když útočí, můžeš nechat Trueheart Twins se vybičovat. (Neodtapne se v tvé příští odtapovací fázi.)

Kdykoli necháš bytost se vybičovat, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+0..

Bok po boku, dokud se nemusí obrátit meč proti meči.

Violent Impact

Sorcery

11

Znič cílový artefakt nebo zemi.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Uchazeči se musí uprostřed boje umět adaptovat na měnící se podmínky.

Warfire Javelineer

Bytost —Minotaur Warrior

11

2/3

Když Warfire Javelineer vstupuje na bojiště,  udělí X zranění cílové bytosti pod kontrolou protihráče, kde X je počet karet instant a sorcery ve tvém hřbitově.

Minotauři mají v oblibě magii manifestující se jako zbraně zahalené v ohni.

Benefaction of Rhonas

Sorcery

11

Otoč vrchních pět karet tvé knihovny. Můžeš si z nich dát do ruky kartu bytosti a/nebo kartu očarování. Zbytek odlož do hřbitova.

Je na bozích, aby pomohli všem stát se hodnými života po životě.

Bitterblade Warrior

Bytost —Jackal Warrior

11

2/2

Když útočí, můžeš nechat Bitterblade Warrior se vybičovat. Pokud tak učiníš, získává do konce kola +1/+0 a deathtouch. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

"Vezírka jedů učí netradičnímu druhu síly. "

Cartouche of Strength

Očarování — Aura Cartouche

11

Očaruj bytost pod tvou kontrolou

Když Cartouche of Strength vstupuje na bojiště, můžeš nechat očarovanou bytost vyzvat na souboj cílovou bytost pod kontrolou protihráče. (Každá udělí té druhé počet zranění podle své síly.)


Očarovaná bytost má +1/+1 a trample.

Champion of Rhonas

Bytost —Jackal Warrior

11

3/3

Když útočí, můžeš nechat Champion of Rhonas se vybičovat. Když tak učiníš, můžeš položit kartu bytosti ze své ruky na bojiště. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

Jediným způsobem, jak složit Zkoušku síly, je s baziliščí šupinou v ruce.

Channeler Initiate

Bytost —Human Druid

11

3/4

Když Channeler Initiate vstupuje na bojiště, polož tři -1/-1 žetony na cílovou bytost, již kontroluješ.


1, Odstraň -1/-1 žeton z Channeler Initiate: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

Colossapede

Bytost —Insect

11

5/5

"Je-li to větší, musíš být silnější. Je-i to silnější, musíš být chytřejší. Pokud to nedokážeš, není pro tebe místa v dokonalém životě po životě našeho Faraona-Boha."
—Rhonas, bůh síly

Crocodile of the Crossing

Bytost —Crocodile

11

5/4

Haste


Když Crocodile of the Crossing vstupuje na bojiště, polož -1/-1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ.

"Všechno v této zkoušce má zuby. Buď je překonáš, nebo je nakrmíš. "
— Rhonas, bůh síly

Defiant Greatmaw

Bytost —Hippo

11

4/5

Když Defiant Greatmaw vstupuje na bojiště, polož dva -1/-1 žetony na cílovou bytost, již kontroluješ.

Kdykoli položíš jeden nebo více  -1/-1 žetonů na Defiant Greatmaw, odstraň -1/-1 žeton z jiné bytosti pod tvou kontrolou.

Dissenter's Deliverance

Instant

11

Znič cílový artefakt.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

"Až se všechny pochyby rozplynou, pro hodné nadejde Hodina Věčnosti a bude jim dopřáno místo po bohu Faraona-Boha. "
—Proroctví hodin

Exemplar of Strength

Bytost —Human Warrior

11

4/4

Když Exemplar of Strength vstupuje na bojiště, polož tři -1/-1 žetony na cílovou bytost, již kontroluješ.


Kdykoli Exemplar of Strength útočí, odstraň z ní -1/-1 žeton. Pakliže tak učiníš, získáváš 1 život.

"Hodným se nikdo nenarodí.“

Giant Spider

Bytost —Spider

11

2/4

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Zničená země je poseta zbytky civilizací dávno mrtvých a obývána hrůzami velice živými.

Gift of Paradise

Očarování — Aura

11

Očaruj zemi


Když Gift of Paradise vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy


Očarovaná země má "
1: Přidej do svého manového poolu dvě many jakokoli barvy."

Greater Sandwurm

Bytost —Wurm

111

7/7

Greater Sandwurm nemůže být blokována bytostmi se silou 2 a méně.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Písečný červ dokáže čekat pod pískem roky, dokud jej sebemenší zachvění neinformuje o kořisti.

Hapatra's Mark

Instant

1

Cílová bytost, již kontroluješ, získává do konce kola hexproof. Odstraň z ní všechny -1/-1 žetony. (Bytost s hexproof nemůže být cílována kouzly a schopnostmi kontrolovanými tvými protihráči.)

"Bojíš-li se jedů, pak jen proto, že je neznáš.“
—Hapatra, vezírka jedů

Harvest Season

Sorcery

11

 

Najdi si v knihovně až X karet základních zemí, kde X je počet tapnutých bytostí pod tvou kontrolou, a polož si ony karty na bojiště tapnuté. Zamíchej si knihovnu.

Skutečný odraz přírody: Smrt starající se o život.

Haze of Pollen

Instant

11

Udělení všeho bojového zranění, které by bylo toto kolo uděleno, je zabráněno.
Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Jen málo dokáže vzdorovat náporu tak agresivního klidu.

Honored Hydra

Bytost —Snake Hydra

11

6/6

Trample


Balzamuj
11(11, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Snake Hydra a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

I bohové mají mazlíčky.

Hooded Brawler

Bytost —Naga Warrior

11

3/2

Když útočí, můžeš nechat Hooded Brawler se vybičovat. Pokud tak učiníš, získává do konce kola +2/+2 (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

Nágové ovládající dvě dýky excelují v bojové technice známé jako Rhonasovo kousnutí.

Initiate's Companion

Bytost —Cat

11

3/1

Kdykoli Initiate's Companion udělí bojové zranění hráči, odtapni cílovou bytost nebo zemi.

"Ráda bych řekla, že je to náš mazlík, ale opačně je to asi blíže pravdě. "
—Ixor, uchazečka z úrody Rhet

Manglehorn

Bytost —Beast

11

2/2

Když Manglehorn vstupuje na bojiště, můžeš zničit cílový artefakt.

 

Artefakty vstupují pod kontrolu tvých protihráčů na bojiště tapnuté.

"Spoléhej příliš mnoho na své zbraně a zři, jak se tvé sny tříští přímo ve tvých rukách. "
—Rhonas, bůh síly

Naga Vitalist

Bytost —Naga Druid

11

1/2

1: Přidej do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy, kterou může produkovat země pod tvou kontrolou.

"Země Faraona-Boha jsou prodchnuty jeho dechem."

Oashra Cultivator

Bytost —Human Druid

1

0/3

11, 1, Obětuj Oashra Cultivator: Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou a zamíchej si knihovnu.

"Tak jako ovoce v sadu, i my budeme sklizeni, až nadejde čas."

Ornery Kudu

Bytost —Antelope

11

3/4

Když Ornery Kudu vstupuje na bojiště, polož -1/-1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ.

Mezi vezíry panují ohnivé spory o to, zda přirovnávání rohů kudu k rohům Faraona-Boha je pocta nebo kacířství.

Pouncing Cheetah

Bytost —Cat

11

3/2

Flash

Rhonasův monument je domovem více druhů bytostí než  jakékoli jiné místo v Naktamunu – fakt, který málokdo z uchazečů dokáže docenit.

Prowling Serpopard

Bytost —Cat Snake

111

4/3

Prowling Serpopard nemůže být zrušena.


Kouzla bytostí, jež kontroluješ, nemohou být zrušena.

Vezírové sloužící Rhonasovi, bohu síly, se starají o zvěřinec využívaný pro jeho zkoušku.

Quarry Hauler

Bytost —Camel

11

4/3

Když Quarry Hauler vstupuje na bojiště, polož za každý typ žetonu na cílovém permanentu další žeton stejného typu, nebo jeden žeton daného typu odstraň.

Pracují po boku Pomazaných, pomáhají s výstavbou obřích monumentů v Naktamunu..

Rhonas the Indomitable

Legendární bytost —God

11

5/5

Deathtouch, nezničitelnost


Rhonas the Indomitable nemůže útočit ani blokovat, pokud nekontroluješ jinou bytost se silou 4 a více.


11: Jiná cílová bytost získává do konce kola +2/+0 a trample.

Sandwurm Convergence

Očarování

111

Bytosti s flying nemohou útočit na tebe ani na sférochodce pod tvou kontrolou.

 

Na začátku tvé fáze konce kola si vytvoř 5/5 zelenou bytost-token s typem Wurm.

Popudliví a teritoriální, píseční červi si dělají nároky i na nebe nad svými dunami.

Scaled Behemoth

Bytost —Crocodile

111

6/7

Hexproof (Nemůže být cílována kouzly a schopnostmi kontrolovanými tvými protihráči.)

Pokud uchazeč přežije setkání s ním, značí to, že je připraven na Zkoušku síly.

Shed Weakness

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +2/+2 Můžeš z ní odstranit -1/-1 žeton.

Aby se připravili na Zkoušku síly, nágové svlékají starou kůži – a s ní své jizvy, pochyby a obavy.

Shefet Monitor

Bytost —Lizard

11

6/5

Cycling 11(11, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)


Když cyklíš Shefet Monitor, můžeš si v knihovně vyhledat kartu základní země nebo kartu s typem Desert, položit si ji na bojiště a zamíchat si knihovnu (Toto proveď, než si lízneš.)

Sixth Sense

Očarování — Aura

1

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš líznout kartu."

Instinkt poskytuje skutečný vhled.

Spidery Grasp

Instant

11

Odtapni cílovou bytost. Získává do konce kola +2/+4 a reach (Může blokovat bytosti s flying.)

Není bezpečné cesty skrze Zkoušku síly.

Stinging Shot

Instant

1

Polož tři -1/-1 žetony na cílovou bytost s flying.


Cycling
1(1, Zahoď tuto kartu: Lízni kartu.)

Uchazeči musí trénovat odolnost před přírodními toxiny, které používají jako zbraně.

Synchronized Strike

Instant

11

Odtapni až dvě cílové bytosti. Každá z nich. získává do konce kola +2/+2.

Khenrové se téměř vždy rodí jako dvojčata. Jejich instinktivní spojení dobře sedí jejich preferovanému stylu boje.

Trial of Strength

Očarování

11

Když Trial of Strength vstupuje na bojiště, vytvoř si 4/2 zelenou bytost-token s typem Beast.


Když vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu permanent typu Cartouche, vrať Trial of Strength do ruky vlastníka.

"Instinkty, aby tě vedly. Sílu, abys vše překonal. "

Vizier of the Menagerie

Bytost —Naga Cleric

11

¾

Můžeš se dívat na vrchní kartu své knihovny. (Kdykoliv chceš.)


Můžeš sesílat vrchní kartu své knihovny, je-li to karta bytosti.


K seslání kouzel bytostí můžeš používat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

Watchful Naga

Bytost —Naga Wizard

11

2/2

Když útočí, můžeš nechat Watchful Naga se vybičovat. Když tak učiníš, lízni kartu. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

Rozeklaný jazyk nágů je citlivý na pachové stopy z minulosti, přítomnosti a dokonce občas i budoucnosti.

Ahn-Crop Champion

Bytost —Human Warrior

111

4/4

Když útočí, můžeš nechat Ahn-Crop Champion se vybičovat. Když tak učiníš, odtapni všechny ostatní bytosti pod tvou kontrolou. (Vybičovaná bytost se v průběhu tvé příští odtapovací fáze neodtapne.)

"Druhé slunce dosáhlo skoro svého cíle! Ať svítí na cestu i k tomu našemu!“

Aven Wind Guide

Bytost —Bird Warrior

111

2/3

Flying, vigilance


Bytosti-tokeny pod tvou kontrolou mají flying a vigilance.


Balzamuj
111(111, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Bird Warrior a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Bounty of the Luxa

Očarování

111

Na začátku tvé hlavní fáze předcházející bojové fázi odstraň z Bounty of the Luxa všechny žetony záplavy. Pokud takto nebyly odstraněny žádné žetony, polož na Bounty of the Luxa žeton záplavy a lízni kartu.

 

Jinak přidej do svého manového poolu 111.

Decimator Beetle

Bytost —Insect

111

4/5

Když Decimator Beetle vstupuje na bojiště, polož -1/-1 žeton na cílovou bytost, již kontroluješ.


Kdykoli Decimator Beetle útočí, odstraň -1/-1 žeton z cílové bytosti, již kontroluješ, a polož -1/-1 žeton až na jednu cílovou bytost pod kontrolou bránícího se hráče.

Enigma Drake

Bytost —Drake

111

*/4

Flying


Síla Enigma Drake je rovna počtu karet instant a sorcery ve tvém hřbitově.

Mnoho uchazečů věří, že zná tajemství jinak známá jen Kefnetovi. Mnoho se jich stalo jeho potravou při snaze je zjistit.

Hapatra, Vizier of Poisons

Legendární bytost —Human Cleric

11

2/2

Kdykoli Hapatra, Vizier of Poisons udělí bojové zranění hráči, můžeš položit -1/-1 žeton na cílovou bytost.


Kdykoli položíš jeden nebo více -1/-1 žetonů na bytost, vytvoř si 1/1 zelenou bytost-token s typem Snake a s deathtouch.

Její jemný úsměv přetéká jedem.

Honored Crop-Captain

Bytost —Human Warrior

11

3/2

Kdykoli Honored Crop-Captain útočí, ostatní útočící bytosti získávají do konce kola +1/+0.

Její slova povzbuzují k činům. Její činy povzbuzují k vítězství..

Khenra Charioteer

Bytost —Jackal Warrior

111

3/3

Trample


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají trample.

"Nikdy neuhýbáme.“
—Motto vozatajů úrody Tah

Merciless Javelineer

Bytost —Minotaur Warrior

111

4/2

1, Zahoď kartu: Polož -1/-1 žeton na cílovou bytost. Ona bytost nemůže toto kolo blokovat.

"Má mysl je okem klidu uprostřed bouře, můj oštěp jejím bleskem."

Neheb, the Worthy

Legendární bytost —Minotaur Warrior

111

2/2

First strike


Ostatní bytosti s typem Minotaur pod tvou kontrolou mají first strike.


Pokud máš v ruce jednu či méně karet, bytosti s typem Minotaur pod tvou kontrolou mají +2/+0.


Kdykoli Neheb, the Worthy udělí bojové zranění hráči, každý hráč zahodí kartu.

Nissa, Steward of Elements

Sférochodec — Nissa

111

X

+2: Proveď scry 2.


0: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta země nebo bytosti s převedenou manovou cenou rovnou nebo menší, než počet žetonů loajality na Nissa, Steward of Elements, můžeš onu kartu položit na bojiště.


−6: Odtapni až dvě cílové země pod tvou kontrolou. Do konce kola se stávají 5/5 bytostmi s typem Elemental, s flying a haste. Stále zůstávají zeměmi.

Samut, Voice of Dissent

Legendární bytost —Human Warrior

111

3/4

Flash


Double strike, vigilance, haste


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají haste.


1, 1: Odtapni jinou cílovou bytost.

"Už nebudu bojovat jen za čest zemřít. Život po životě musí počkat."

Shadowstorm Vizier

Bytost —Human Cleric

11

1/3

Flying

Kdykoli cyklíš nebo zahodíš kartu, Shadowstorm Vizier získává do konce kola +1/+1.

Může si omotat vánek kolem prstu – nebo z něj uplést oprátku.

Temmet, Vizier of Naktamun

Legendární bytost —Human Cleric

11

2/2

Na začátku bojové fáze ve tvém kole získává cílová bytost-token do konce kola +1/+1 a nemůže být toto kolo blokována.


Balzamuj
111(111, Vypověz tuto kartu ze svého hřbitova: Vytvoř si token, který je její kopií, pouze s tím rozdílem, že nyní má typy Zombie Human Cleric a nemá žádnou manovou cenu. Balzamovat můžeš jen tehdy, kdy můžeš hrát sorcery.)

Wayward Servant

Bytost —Zombie

11

2/2

Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiný permanent s typem Zombie, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

Pokud některý z Pomazaných nedokáže sloužit s dokonalou poslušností, poušť jej vždy ráda přijme..

Weaver of Currents

Bytost —Naga Druid

111

2/2

1: Přidej 11 do svého manového poolu.

"Tvé vody živí živé a odnášejí mrtvé. Mocná Luxo, nech svou moc proudit skrze mne!"

Dusk // Dawn

Sorcery // Sorcery

111// 111

Znič všechny bytosti se silou 3 a více.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Vrať všechny karty bytostí se silou 2 a méně ze svého hřbitova do ruky.

Commit // Memory

Instant // Sorcery

11// 111

Polož cílové kouzlo nebo kartu permanentu, která není země, do knihovny vlastníka druhou od vršku.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Kakždá hráč si zamíchá ruku a hřbitov do knihovny a pak lízne sedm karet.

Never // Returned

Sorcery // Sorcery

111// 11

Znič cílovou bytosti nebo sférochodce.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Vypověz cílovou kartu ze hřbitova. Vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie.

Insult // Injury

Sorcery // Sorcery

11// 11

Udělení zranění nemůže být toto kolo zabráněno. Pokud by zdroj pod tvou kontrolou toto kolo měl udělit zranění,udělí namísto toho dvojnásobek.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Injury udělí 2 zranění cílové bytosti a 2 zranění cílovému hráči.

Mouth // Feed

Sorcery // Sorcery

11// 11

Vytvoř si 3/3 zelenou bytost-token s typem Hippo.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Lízni kartu za každou bytost pod tvou kontrolou se silou 3 a více.

Start // Finish

Instant // Sorcery

11// 11

Vytvoř si dvě 1/1 bílé bytosti-tokeny s typem Warrior a s vigilance.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Jako dodatečnou cenu k seslání Finish obětuj bytost.


Znič cílovou bytost..

Reduce // Rubble

Instant // Sorcery

11// 11

Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí 1.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Až tři cílové země se v příští fázi hráčů je kontrolujících neodtapnou..

Destined // Lead

Instant // Sorcery

11// 11

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a nezničitelnost.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Všechny bytosti schopné blokovat cílovou bytost tak musí učinit.

Onward // Victory

Instant // Sorcery

11// 11

Cílová bytost získává do konce kola +X/+, kde X je její síla.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Cílová bytost získává do konce koal double strike.

Spring // Mind

Sorcery // Instant

11// 111

Najdi si v knihovně kartu základní země, dej si ji na bojiště tapnutou a zamíchej si knihovnu.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Lízni dvě karty.

Prepare // Fight

Instant // Sorcery

11// 11

Odtapni cílovou bytost. Získává do konce kola +2/+2 a lifelink.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Cílová bytost, již kontroluješ, vyzve na souboj cílovou bytost, již kontroluje protihráč..

Failure // Comply

Instant // Sorcery

11// 1

Vrať cílové kouzlo do ruky vlastníka.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Zvol si jméno karty. Do tvého příštího kola nemohou tví protihráči sesílat kouzla zvoleného jména.

Rags // Riches

Sorcery // Sorcery

111// 111

Všechny bytosti získávají do konce kola -2/-2.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Každý protihráč si zvolí bytost, již kontroluje. Získáváš nad těmito bytostmi kontrolu.E

Cut // Ribbons

Sorcery // Sorcery

11// 111

Cut udělí 4 zranění cílové bytosti.
//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)
Každý protihráč ztrácí X životů.

Heaven // Earth

Instant // Sorcery

11// 111

Heaven udělí X zranění každé bytosti s flying

//
Aftermath (Toto kouzlo můžeš seslat jen ze svého hřbitova. Pak jej vypověz ze hry.)


Earth udělí X každé bytosti bez flying

Bontu's Monument

Legendární artefakt

1

Černá kouzla bytostí tě stojí k seslání o 1méně.
Kdykoli sešleš kouzlo bytosti, každý protihráč ztrácí 1 život a ty 1 život získáváš.

„Hodni by měli usilovat o velikost. Nadvláda v životě vede k nadvládě v životu po životě.“                                    

 —Nápis na monumentu

Edifice of Authority

Artifact

1

1, 1: Cílová bytost nemůže toto kolo útočit. Polož žeton cihly na Edifice of Authority.


1, 1: Do tvého příštího kola nemůže cílová bytost útočit ani blokovat, a její aktivované schopnosti