Tento překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou pouze se souhlasem autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

+2 Mace

Artefakt  — Vybavení

1W

Vybavená bytost má +2/+2.


Vybav 3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Váhu této magické zbraně pocítí ponejvíce ti zkažení.

Arborea Pegasus

Bytost — Pegasus

3W

2/3

Flying


Když Arborea Pegasus vstupuje na bojiště, Cílová bytost získává +1/+1 and gains flying do konce kola.

Vznešení oři elfích bohů se někdy nechají přesvědčit, aby na svém hřbetě nesli pouhého smrtelníka.

Blink Dog

Bytost — Dog

2W

1/1

Double strike
Teleportace— 3W: Blink Dog odfázuje. (Do svého příštího kola považuj ji a všechno na ní připojené za neexistující.)

Mihotaví psi chrání divoká místa světa a zahánějí pryč zlé vlivy.

The Book of Exalted Deeds

Legendární Artefakt

WWW

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud jsi toto kolo získal/a 3 a více životů, vytvoř si 3/3 bílou bytost-token s typem Angel a s flying.


WWWT, Vypověz The Book of Exalted Deeds ze hry: Polož na cílový permanent typu Angel žeton osvícení. Získává „Nemůžeš prohrát hru a tví protihráči nemohou vyhrát hru." Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Celestial Unicorn

Bytost — Unicorn

2W

3/2

Kdykoli získáváš životy, polož +1/+1 žeton na Celestial Unicorn.

Když veškerá naděje selže, jeho světlo zůstává.

Cleric Class

Očarování-Povolání

W

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Pokud bys získával/a životy, získáváš tolik životů plus 1 navíc.

3W: Úroveň 2

Kdykoli získáváš životy, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

4W: Úroveň 3

Když toto Povolání dosáhne úrovně 3, vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova na bojiště. Získáváš počet životů rovný její odolnosti.

 

Cloister Gargoyle

Artefaktová bytost — Gargoyle

2W

0/4

Když Cloister Gargoyle vstupuje na bojiště, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)
Pokud jsi dokončil/a dungeon, Cloister Gargoyle má +3/+0 and has flying.

Dancing Sword

Artefakt  — Vybavení

1W

Vybavená bytost má +2/+1.


Když vybavená bytost zemře, můžeš nechat Dancing Sword stát se 2/1 artefaktovou bytostí s typem Construct, flying a ward 1. Když tak učiníš, není to už Vybavení.

 
Vybav 1

Dawnbringer Cleric

Bytost — Human Cleric

1W

1/3

Když Dawnbringer Cleric vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


Zhojení zranění — Získáváš 2 životy.


Rozptyl magii — Znič cílové očarování

Důstojný odpočinek — Vypověz cílovou kartu ve hřbitově ze hry.

Delver's Torch

Artefakt  — Vybavení

1W

Vybavená bytost má +1/+1.


Kdykoli vybavená bytost útočí, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


Vybav  3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

"Hele, ne všichni tady vidíme ve tmě, kapišto?"

Devoted Paladin

Bytost — Orc Knight

4W

4/4

Maják naděje — Když Devoted Paladin vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a vigilance.

"Skládám svatou přísahu chránit slabé a trestat ty, kdo je ohrožují. Dokud dýchám, budu vás chránit."

Divine Smite

Instant

1W

Cílová bytost nebo sférochodec pod kontrolou protihráče odfázuje. Pokud jde o černý permanent, namísto toho je vypovězen ze hry. (Když odfázuje, považuj jej a cokoli na něj připojené do příštího kola hráče jej kontrolujícího za neexistující.)

"Když se kolem nás sevře temnota, má čepel nám prozáří cestu."

Dragon's Disciple

Bytost — Human Monk

1W

1/3

Jak Dragon's Disciple vstupuje na bojiště, můžeš ze své ruky ukázat kartu s typem Dragon. Pakliže tak učiníš, nebo pokud kontroluješ permanent s typem Dragon, Dragon's Disciple vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem na sobě.


Permanenty s typem Dragon pod tvu kontrolou mají ward 1(Kdykoli se permanent s typem Dragon pod tvou kontrolou stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je zrušeno/a, pokud onen hráč nezaplatí  1.)

Dwarfhold Champion

Bytost — Dwarf Warrior

1W

3/1

Pokud je Dwarfhold Champion vybavena, má +0/+2.

Odvaha není ani sekera, ani štít, ale vůle pozvednout obojí na obranu nevinných.

Flumph

Bytost — Jellyfish

1W

0/4

Defender, flying


Kdykoli je Flumph uděleno zraněním ty a cílový protihráč si líznete kartu.

Flampové vysávají myšlenky a energii ze zlých nestvůr, a často dychtí takto získané temné vědomosti sdílet s přátelskými dobrodruhy.

Gloom Stalker

Bytost — Dwarf Ranger

2W

2/3

Pokud jsi dokončil/a dungeon, Gloom Stalker má double strike.

"Postarám se, aby sis už nikdy nespletl stalagmit s krápnitcem."

Grand Master of Flowers

Legendární Sférochodec — Bahamut

2WW

3

Pokud má Grand Master of Flowers na sobě sedm nebo více žetonů loajality, je to 7/7 bytost s typy Dragon God a nezničitelností.


+1: Cílová bytost bez  first strike, double strike, či vigilance nemůže do tvého příštího kola útočit ani blokovat.

 

+1: Najdi si v knihovně a/nebo hřbitově kartu jménem Monk of the Open Hand, ukaž ji a dej si ji do ruky. Pokud sis takto orohledal/a knihovnu, zamíchej si ji.

Guardian of Faith

Bytost — Spirit Knight

1WW

3/2

Flash


Vigilance


Když Guardian of Faith vstupuje na bojiště, libovolný počet jiných cílových bytostí pod tvou kontrolou odfázuje. (Do příštího kola hráčů je vlastnících je a vše na nich připojené považuj za neexistující..)

Half-Elf Monk

Bytost — Human Elf Monk

3W

1/4

Vigilance


Ochromující úder — 1WT: Tapni cílovou bytost.

Tenhle boj byl rozhodnut ve chvíli, kdys sáhnul po tomhle nemotorném sekáčku, kterému říkáš meč.

Icingdeath, Frost Tyrant

Legendární Bytost — Dragon

2WW

4/3

Flying, vigilance


Když Icingdeath, Frost Tyrant zemře, vytvoř si Icingdeath, Frost Tongue, legendární bílý token Vybavení s "Vybavená bytost má +2/+0", "Kdykoli vybavená bytost útočí, tapni cílovou bytost pod kontrolu bránícího se hráče," a Vybav 2.

Ingenious Smith

Bytost — Human Artificer

1W

1/1

Když Ingenious Smith vstupuje na bojiště, podívej se na vrchní čtyři karty své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu artefaktu a dát si ji do ruky. Zbytek den na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Kdykoli vstoupí na bojiště pod tvou kontrolu jeden nebo více artefaktů, polož na Ingenious Smith +1/+1 žeton. Tato schopnost se spouští jen jednou za kolo..

Keen-Eared Sentry

Bytost — Human Soldier

1W

2/1

Máš hexproof. (Nemůžeš být cílem kouzel ani schopností kontrolovaných prptihráči.)
Tví protihráči se nemohou vydat do dungeonu více než jednou za kolo..

"Nejsi první, kdo mne podcenil.."

Loyal Warhound

Bytost — Dog

1W

3/1

Vigilance


Když Loyal Warhound vstupuje na bojiště, pokud protihráč kontroluje více zemí, než ty, můžeš si v knihovně najít kartu základní země s typem Plains, položit ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.

Paladinův oř je nebeský duch v podobě zvířete.

Minimus Containment

Očarování — Aura

2W

Očaruj permanent, jenž není země.


Očarovaný permanent je artefakt typu Poklad s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy," a ztratí veškeré další schopnosti (Pokud byl bytostí, už bytostí není.)

Monk of the Open Hand

Bytost — Elf Monk

W

1/1

Smršť úderů — Kdykoli sešleš své druhé kouzlo v každém kole, polož +1/+1 žeton na Monk of the Open Hand.

Jeho mysl je klidnou loukou, jeho pěsti zuřící bouří.

Moon-Blessed Cleric

Bytost — Human Elf Cleric

2W

3/2

Božský zásah — Když Moon-Blessed Cleric vstupuje na bojiště, můžeš si v knihovně najít kartu očarování, ukázat ji, zamíchat si knihovnu a dát si onu kartu na vršek.

Selûne vede své věrné s majestátní moudrostí a grácií.

Nadaar, Selfless Paladin

Legendární Bytost — Dragon Knight

2W

3/3

Vigilance


Kdykoli Nadaar, Selfless Paladin vstupuje na bojiště nebo útočí, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1, pokud jsi dokončil/a dungeon.

Oswald Fiddlebender

Legendární Bytost — Gnome Artificer

1W

2/2

WT, obětuj artefakt: Najdi si v knihovně kartu artefaktu s manovou hodnotou 1 plus manová hodnota obětovaného artefaktu. Dej onu kartu na bojiště a pak si zamíchej knihovnu. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Tahleta vzducholoď v nejbližší době určitě nehavaruje. Pevná a spolehlivá, jako skála."

Paladin Class

Očarování - Povolání

W

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Kouzla, které protihráči sesílají ve tvém kole, je stojí k seslání 1 více.

2W: Úroveň 2

Byfost pod tvou kontrolou mají +1/+1.

4W: Úroveň 3

Kdykoli útočíš, do konce kola získává cílová útočící bytost +1/+1 za každou další útočící bytost a double strike.

 

 

Paladin's Shield

Artefakt  — Vybavení

1W

Flash


Když Paladin's Shield vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +0/+2.

Vybav 3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Planar Ally

Bytost — Angel

3WW

3/3

Flying


Kdykoli Planar Ally útočí, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Její světlo dosáhne do všech koutů a její křídla ke všem zdem, pro zlo tak nezůstane ani ten nejmenší úkryt.

Plate Armor

Artefakt  — Vybavení

2W

Vybavená bytost má +3/+3 a  ward 1(Kdykoli se vybavená bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je kouzlo nebo schopnost zrušena, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 1.)


Vybav 3. Tato schopnost stojí o 1 méně za každé další Vybavení pod tvou kontrolou.

Portable Hole

Artefakt

W

Když Portable Hole vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent, který není země, s manovou hodnotou 2 nebo méně, dokud Portable Hole neopustí bojiště.

"Do týdle pasti vždycky spadnou."

Potion of Healing

Artefakt

1W

Když Potion of Healing vstupuje na bojiště, lízni kartu.


WT, Obětuj Potion of Healing: Získáváš 3 životy.

Magie může uzdravit tělo, ale odvaha k boji pochází jen ze samotného nitra.

Priest of Ancient Lore

Bytost — Dwarf Cleric

2W

2/1

Když Priest of Ancient Lore vstupuje na bojiště, získáváš 1 život a lízni kartu.

"Jsme produktem svých předků, apoteózou nespočtu vznešených generací. Vyslovuj jejich jména s úctou, a oni tě povedou na tvé pouti."

Rally Maneuver

Instant

2W

Cílová bytost získává +2/+a first strike do konce kola.  Až jedna další cílová bytost získává +0/+2 a lifelink do konce kola.

"Nevzdávejte se! Jste oheň a ocel, a vítězství máte na dosah."

Ranger's Hawk

Bytost — Bird

W

1/1

Flying


3T, Tapni jinou netapnutou bytost pod tvou kontrolou: Vydej se do dungeonu. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Bystré oči, aby zkoumaly cestu vpřed.

Steadfast Paladin

Bytost — Dwarf Knight

1W

2/2

Lifelink

"Když jsem přísahala Moradinovi, nechala jsem sobectví a zbabělost za sebou. V každé bitvě tuto přísahu obnovuji.“

Teleportation Circle

Očarování

3W

Na začátku tvé fáze konce kola, vypověz ze hry až jeden cílový artefakt nebo bytost pod tvou kontrolou, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

"Držte si obědy!"
—Bartleby, gnómský čaroděj

Veteran Dungeoneer

Bytost — Human Warrior

3W

3/4

Když Veteran Dungeoneer vstupuje na bojiště, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Její přeslavné příběhy rozdmýchávají plameny v duších další generace dobrodruhů.

White Dragon

Bytost — Dragon

4WW

4/4

Flying


Ledový dech — Když White Dragon vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. V příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

Bílí draci jsou lovci nemající soupeře, ostře zaměřeni na zabíjení svých nepřátel.

You Hear Something on Watch

 

(Na hlídce cosi zaslechneš)

Instant

1W

Zvol si jedno —
Probuď družinu — Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+1 do konce kola.
Spusť pasti — Toto kouzlo udělí 5 zranění cílové útočící bytosti..

You're Ambushed on the Road

 

(Jste přepadeni na cestě)

Instant

W

Zvol si jedno —
Ustupte — Vrať cílovou bytost pod tvou kontrolou do ruky vlastníka.
Zastavte se a bojujte — Cílová bytost získává +1/+3 do konce kola.

"Dejte nám svoje věci a nikomu se nic nestane!"

Aberrant Mind Sorcerer

Bytost — Human Elf Shaman

4U

3/4

Psionická kouzla — Když Aberrant Mind Sorcerer vstupuje na bojiště, zvoli si cílovou kartu instant nebo sorcerfy ve svém hřbitově, pak hoď 20-stěnnou kostkou.
1-9 | Můžeš dát onu kartu na vršek své knihovny.
10-20 | Vrať si onu kartu do ruky..

Air-Cult Elemental

Bytost — Elemental

4UU

2/5

Flying

Smršť — Když Air-Cult Elemental vstupuje na bojiště, vrať až jednu další cílovou bytost do ruky vlastníka.

Elementální Zlo křiví přírodní živly a dělá z nich pouhé ničivé síly.

Arcane Investigator

Bytost — Elf Wizard

1U

2/1

Prohledej místnost — 5U: Hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Lízni kartu.


10-20 | Podívej se na vrchní tři karty své knihovny. Jednu si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v náhodném pořadí..

Bar the Gate

Instant

2U

Zruš cílové kouzlo bytosti nebo sférochodce. Vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

"Tudy neprojdeš!"

The Blackstaff of Waterdeep

Legendární Artefakt

U

Můžeš si zvolit, že The Blackstaff of Waterdeep v průběhu své odtapovací fáze neodtapuješ.

.
Oživ kráčející sochu — 1UT: Jiný cílový artefakt pod tvou kontrolou, který není token, se stává 4/4 artefaktovou bytostí, dokud  The Blackstaff of Waterdeep  zůstává tapnutá. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

Blue Dragon

Bytost — Dragon

5UU

5/5

Flying


Bleskový dech — Když Blue Dragon vstupuje na bojiště, do tvého příštího kola získává až jedna další cílová bytost pod kontrolou orotihráče -3/-0, až jedna další cílová bytost získává -2/-0, a až jedna další cílová bytost získává -1/-0.

Charmed Sleep

Očarování — Aura

1UU

Očaruj bytost
Když Charmed Sleep vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost. V odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího se neodtapuje.

Clever Conjurer

Bytost — Gnome Wizard

2U

2/3

Mágská ruka — T: Odtapni cílový permanent nejmenující se Clever Conjurer. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.

"Vždycky rád přiložím ruku k dílu!"

Contact Other Plane

Instant

3U

Hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Lízni dvě karty.


10-19 | Proveď scry 2, pak lízni dvě karty.


20 | Proveď scry 3, pak lízni tři karty.

Demilich

Bytost — Skeleton Wizard

UUUU

4/3

Toto kouzlo stojí k seslání o  U méně za každé kouzlo instant nebo sorcery v tomto kole tebou seslané

.
Kdykoli Demilich útočí, vypověz ze hry cílové kouzlo instant nebo sorcery z tvého hřbitova. Zkopíruj jej. Kopii můžeš seslat.

 
Můžeš seslat  Demilich ze svého hřbitova, když navíc k jejím cenám vypovíš ze hry čtyři karty instant nebo sorcery ze svého hřbitova.

Displacer Beast

Bytost — Cat Beast

2U

3/2

Když Displacer Beast vstupuje na bojiště, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


Posuv — 3U: Vrať Displacer Beast do ruky vlastníka.

Jediné místo, kde zcela určitě není, je to, kde jej vidíte.

Djinni Windseer

Bytost — Djinn

3U

3/3

Flying


Když Djinni Windseer vstupuje na bojiště, hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Proveď scry 1.


10-19 | Proveď scry 2.


20 | Proveď scry 3.

Dragon Turtle

Bytost — Dragon Turtle

1UU

3/3

Flash


Stáhni do hlubin — Když Dragon Turtle vstupuje na bojiště, taoni ji a cílovou bytost pod kontrolou protihráče. V průběhu příští odtapovací fáze hráčů je kontrolující se neodtapnou.

Eccentric Apprentice

Bytost — Tiefling Wizard

2U

2/2

Flying


Když Eccentric Apprentice vstupuje na bojiště, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, pokud jsi dokončil/a dungeon, až jedna cílová bytost se do konce kola stává bytostí typu Bird se základní silou a odolností 1/1.

Feywild Trickster

Bytost — Gnome Warlock

2U

2/2

Kdykoli hodíš jednou nebo více kostkami, vytvoř si 1/1 modrou bytost-token s typem Faerie Dragon  a s  flying.

Na rozdíl od většiny černokněžníků mají ti, kteří uzavřou pakt s arcivílami, sklony k rozmarům a vtípkům namísto smrti a temnoty.

Fly

Očarování — Aura

U

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má flying a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, vydej se do dungeonu." (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Grazilaxx, Illithid Scholar

Legendární Bytost — Horror

1UU

3/2

Kdykoli je bytost pod tvou kontrolou blokována, můžeš ji vrátit do ruky vlastníka.


Kdykoli jedna nebo více bytostí pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

"Hodně jsi studoval. Jak delikátní!"

Guild Thief

Bytost — Orc Rogue

1U

1/1

Kdykoli Guild Thief udělí bojové zranění hráči, polož na ni +1/+1 žeton.


Vychytralá akce — 3U: Guild Thief nemůže být toto kolo blokována.

Zároveň získá pro Gildu nějaké to zlato a vyšle zprávu.

Iymrith, Desert Doom

Legendární Bytost — Dragon

3UU

5/5

Flying
Iymrith, Desert Doom má ward 4 , je-li odtapnutá.

 

Kdykoli Iymrith udělí bojové zranění hráči, lízni kartu. Pak pokud máš méně než tři karty v ruce, lízni počet rovný rozdílu.

Mind Flayer

Bytost — Horror

3UU

3/3

Podrob si nestvůru— Když Mind Flayer vstupuje na bojiště, získáváš kontrolu nad cílovou bytostí, dokud kontroluješ Mind Flayer.

"Odhoď své myšlenky a nech mou vůli skrze sebe téci."

Mordenkainen

Legendární Sférochodec — Mordenkainen

4UU

5

+2: Lízni dvě karty, pak dej kartu ze své ruky na spodek knihovny.

 
−2: Vytvoř si modrou bytost-token s tyoem Dog Illusion a s „Tato bytosti má sílu a odolnost rovnou dvojnásobku počtu karet ve tvé ruce."


−10: Vyměň svou ruku a knihovnu, pak si zamíchej knihovnu, Získáváš emblém s „Počet karet ve tvé ruce není nijak omezen."

Mordenkainen's Polymorph

Instant

1U

Do konce kola se cílová bytost stává 4/4 bytostí s typem Dragon a získává flying. (Ztrácí všechny ostatní typy bytosti.)

"Tvůj účel se může změnit, stejně jako tvoje forma, ale sloužit budeš tak či tak."

Pixie Guide

Bytost — Faerie

1U

1/3

Flying


Dopřej výhodu — Pokud bys měl/a házet jednou nebo více kostkami, hoď jednou kostkou navíc a ignoruj  nejnižší hod.

Diblíci jsou známí coby šprýmaři, ale někteří si libují ve více nápomocné magii.

Power of Persuasion

Sorcery

2U

Zvol si cílovou bytost pod kontrolou protihráče,, pak hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Vrať ji do ruky vlastníka.


10-19 | Vlastník ji odloží na vrch nebo spodek své knihovny.

20 | Do tvého příštího kola nad ní získáváš kontrolu..

Ray of Frost

Očarování — Aura

1U

Flash


Očaruj bytost


Když Ray of Frost vstupuje na bojiště, je-li očarovaná bytost červená, tapni ji. Dokud je očarovaná bytost. červená, ztrácí všechny schopnosti.


Očarovaná bytost se v odtapovací fázi hráče ji kontroloujícího neodtapuje.

Rimeshield Frost Giant

Bytost — Giant Warrior

3UU

4/5

Ward 3 ((Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je ona schopnost nebo kouzlo zrušeno, pokud hráč je kontrolující nezaplatí 3.)

Mraziví obři nosí do bitev trofeje ze svých největších vítězství, v podobě brnění stejně mocných jako drsně krásných.

Scion of Stygia

Bytost — Tiefling Shaman

2U

2/1

Flash


Kužel mrazu — Když Scion of Stygia vstupuje na bojiště, zvol si cílovou bytost pod kontrolou protihráče, pak hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Tanni onu bytost.


10-20 | Tapni onu bytost. V příští fázi hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

Secret Door

Artefaktová bytost — Wall

U

0/4

Defender


4U: Vydej se do dungeonu. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Cesta před ním se otevřela a vzduchem zavířil prach staletí.

Shocking Grasp

Instant

1U

Cílová bytost získává -2/-0 do konce kola.


Lízni kartu.

"Kovová zbroj? Špatná volba."

Shortcut Seeker

Bytost — Human Rogue

3U

2/5

Kdykoli Shortcut Seeker udělí bojové zranění hráči, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

"Pche, ten starý trik s padacími dveřmi pod kobercem. Tohle je až směšně snadné."

Silver Raven

Artefaktová bytost — Bird

U

1/1

Flying


Když Silver Raven vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní  kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

Křídla se vznáší na šepotech ve větru.

Soulknife Spy

Bytost — Elf Rogue

2U

3/2

Kdykoli Soulknife Spy udělí bojové zranění hráči, lízni kartu.

"Má psychická čepel zasahuje mysl a roztíná myšlenky. I když přežiješ, nikdy si nebudeš pamatovat, že jsem tu byla"

Split the Party

Sorcery

3UU

Zvol si cílového hráče. Vrať polovinu bytostí, které kontroluje, do rukou vlastníků, zaokrouhleno nahoru.

Nikdy.

Sudden Insight

Instant

4UU

Lízni kartu za každou rozdílnou manovou hodnotu u karet ve tvém hřbitově, které nejsou země.

Šťastné líznutí z Balíčku mnoha věcí dopřálo Voltuskovi takový nevysvětlitelný záblesk poznání, že celý zbytek života věnoval tomu, aby se to pokusil zopakovat.

Tasha's Hideous Laughter

Sorcery

1UU

Každý protihráč začne vypovídat ze hry karty z vršku své knihovny, dokud nevypoví karty s celkovou manovou hodnotou 20 či více.

Zuřící behir se vzepjal na zadní, otevřel svou strašlivou tlamu…a sesypal se v záchvatu hrůzného chichotání.

Trickster's Talisman

Artefakt  — Vybavení

U

Vybavená bytost má +1/+1 a "Kdykoli tato bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš obětovat Trickster's Talisman. Pakliže tak učiníš, vytvoř si token, který je její kopií."


Vybav 2

"Paní Štěstěno, usměj se na mne!"

True Polymorph

Instant

4UU

Cílový artefakt nebo bytost  se stává kopií jiného cílového artefaktu nebo bytosti.

Možná až trochu příliš přesvědčivé.

Wizard Class

Očarování — Povolání

U

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.

2U: Úroveň 2

Když toto Povolání dosáhne úrovně 2, lízni dvě karty

4U: Úroveň 3

Kdykoli lízneš kartu, polož +1/+1 žeton na cílovou bytost pod tvou kontrolou.

 

 

Wizard's Spellbook

Artefakt

5UU

T: Vypověz ze hry cílovou kartu instant nebo sorcery ze hřbitova. Hoď 20-stěnnou kostkou. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.


1-9 | Zkopíruj onu kartu. Můžeš kopii seslat.


10-19 | Zkopíruj onu kartu. Kopii můžeš seslat a namísto její manové ceny zaplatit 1 .


20 | Zkopíruj každou kartu vypovězenou pomocí Wizard's Spellbook. Můžeš seslat libovolný počet z těchto kopií bez placení jejich manových cen.

You Come to a River

 

(Dorazili jste k řece)

Instant

1U

Zvol si jedno —


Bojujte s proudem — Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka.


Najděte brod — Cílová bytost získává +1/+0 do konce kola a nemůže být toto kolo blokována.

You Find the Villains' Lair

 

(Našli jste doupě padouchů)

Instant

1UU

Zvol si jedno —


Překažte jim plány — Zruš cílové kouzulo

Odhal jejich tajemství — Lízni dvě karty, pak dvě karty zahoď..

"Dejte mi ještě moment! Už to skoro mám!“

You See a Guard Approach

 

(Vidíte přicházet stráže)

Instant

U

Zvol si jedno —


Rozptylte strážné — Tapni cílovou bytost.


Ukryjte se — Cllová bytost pod tvou kontrolou získává do konce kola hexproof.

"Vypadá to, že máme společnost."

Yuan-Ti Malison

Bytost — Snake Rogue

1U

2/1

Yuan-Ti Malison nemůže být blokována, pokud útočí sama.


Kdykoli Yuan-Ti Malison udělí bojové zranění hráči, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Zákeřný. Zlomyslný. Zabiják.

Acererak the Archlich

Legendární Bytost — Zombie Wizard

2B

5/5

Když Acererak the Archlich vstupuje na bojiště, pokud jsi nedokončil/a Tomb of Annihilation, vrať Acererak the Archlich do ruky vlastníka avydej se do dungeonu.


Kdykoli Acererak the Archlich útočí, za každého protihráče si vytvoř 2/2 černou bytost-token s typem Zombie, pokud onen hráč neobětuje bytost.

Asmodeus the Archfiend

Legendární Bytost — Devil God

4BB

6/6

Závazný úpis — Pokud bys měl/a líznout kartu, namísto toho vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny lícem dolů.

 
BBB: Lízni sedm karet.

B: Vrať všechny karty vypovězené díky Asmodeus the Archfiend do rukou vlastníků a ztrať tolik životů.

Baleful Beholder

Bytost — Beholder

4BB

6/5

Když Baleful Beholder vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


Protimagický kužel — Každý protihráč obětuje očarování.


Paprsek strachu — Bytosti pod tvou kontrolou získávají menace do konce kola. (Mohou být každá blokována jen dvěma a více bytostmi.)

Black Dragon

Bytost — Dragon

5BB

4/4

Flying


Žíravý dech — Když Black Dragon vstupuje na bojiště, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -3/-3.

Černí draci si užívají pádů lidských království.

The Book of Vile Darkness

Legendární Artefakt

BBB

Na začátku tvé fáze konce kola pokud jsi toto kolo ztratil/a 2 nebo více životů, vytvoř si 2/2 černou bytost-token s typem Zombie


T, Vypověz  The Book of Vile Darkness a artefakty jménem Eye of Vecna a Hand of Vecna ze hry: Vytvoř si Vecnu, legendární černou 8/8 bytost-token s nezničitelností a všemi spouštěnými schopnostmi vypovězených karet.

Check for Traps

Sorcery

1B

Cílový protihráč ukáže ruku. Vyber si z ní kartu, která není země. Vypovgěz ji ze hry. Pokud je takto vypovězena ze hry karta s flash, ztrácí 1 život, jinak ztrácíš 1 život ty.

"V klidu. Jsem profesionál."

Clattering Skeletons

Bytost — Skeleton

3B

4/3

Když Clattering Skeletons zemře, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Ti, kdo zemřou v dungeonu, se stanou jeho strážci.

Deadly Dispute

Instant

1B

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla obětuj artefakt nebo bytost.

.
Draw two cards and Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"To je nádherný prsten! Tady máš za něj můj nůž."

Death-Priest of Myrkul

Bytost — Tiefling Cleric

2BB

2/2

Bytosti s typem Skeleton, Vampire a Zombie pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, můžeš zaplatit 1. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 černou bytost-token s typem Skeleton.

"Žnec vám velí – povstaňte!"

Demogorgon's Clutches

Sorcery

2B

Cílový protihráč zahodí dvě karty, odemele dvě karty, a ztratí 2 životy. (Odemlít znamená odložýit vrchní kartu své knihovny do hřbitova..)

Dobří budou zkažení, laskaví pohlceni, a vše bude staženo do bezedné Propasti.

Devour Intellect

Sorcery

B

Cílový protihráč zahodí kartu.

 Pokud byla k seslání tohoto kouzla použita mana z Pokladu, namísto toho onen hráč ukáže ruku, ty si z ní vybereš kartu, která není země, a onen hráč ji zahodí.

"Už brzo budu vědět vše, co ty."
—Nihiloor, mistr špionů Xanatharovy gildy.

Drider

Bytost — Elf Spider

4B

4/3

Reach
Kdykoli Drider udělí bojové zranění hráči, vytvoř si 2/1 černou bytost-token s typem Spider, s menace a reach.

Ač jejich podoba odráží tu Lolthinu, drovouci jsou nešťastní drowové, kteří Pavoučí královnu zklamali.

Dungeon Crawler

Bytost — Zombie

B

2/1

Dungeon Crawler vstupuje na bojiště tapnutá.


Kdykoli dokončíš dungeon, můžeš vrátit Dungeon Crawler ze svého hřbitova  do ruky.

"Beru to jako že jim dopřávám další šanci realizovat svůj potenciál."
—Nestus Wrasse, nekromant

Ebondeath, Dracolich

Legendární Bytost — Zombie Dragon

2BB

5/2

Flash


Flying


Ebondeath, Dracolich vstupuje na bojiště tapnutá.


Můžeš seslat Ebondeath, Dracolich ze svého hřbitova, pokud bytost jménem Ebondeath, Dracolich toto kolo nezemřela.

Eyes of the Beholder

Instant

4BB

Cílová bytost získává -11/-11 do konce kola.

Když bylo po všem, nezůstalo už vůbec nic hezkého ke spatření.

Fates' Reversal

Sorcery

1B

Vrať si až jednu kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Osud poražen – nebo, možná, pozdržen.

Feign Death

Instant

B

Do konce kola, cílová bytosti získává "Když tato bytost zemře, vrať ji na bojiště tapnutou pod kontrolu vlastníka s +1/+1 žetonem na sobě."

Drastické opatření pro nebezpečnou dobu.

Forsworn Paladin

Bytost — Human Knight

B

1/1

Menace


1BT, Pay 1 life: Vytvoř si token Pokladu.


2B: Cílová bytost získává +2/+0 do konce kola. Pokud byla na aktivací této schopnosti použita mana z Pokladu, ona bytost získává také deathtouch..

Gelatinous Cube

Bytost — Ooze

2BB

4/3

Pohlť — Když Gelatinous Cube vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílovou bytost pod kontrolou protivníka, dokud Gelatinous Cube neopustí bojiště.

Rozpusť — XB: Polož cílovou kartu s manovou hodnotou X vypovězenou ze hry pomocí Gelatinous Cube do hřbitova vlastníka.

Grim Bounty

Sorcery

2BB

Znič cílovou bytost nebo sférochodce. Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Osvobozeni od placení výpalného drakovi, vesnice rády namísto toho zaplatily drakobijcům.

Grim Wanderer

Bytost — Goblin Warlock

1B

5/3

Flash


Tragický příběh — Sešli toto kouzlo jedině tehdy, pokud toto kolo zemřela bytost.

Kam přijde, jde s ním strnulost, ticho následující velkou tragédii, kdy jsou i pozůstalí příliš vyčerpáni, než aby plakali.

Herald of Hadar

Bytost — Human Warlock

4B

4/4

Kruh smrti — 5B: Hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Každý protihráč ztrácí 2 životy

.
10-19 | Každý protihráč ztrácí 2 životy a ty získáváš 2 životy.


20 | Každý protihráč ztrácí 2 životy a ty získáváš 2 životy. Vytvoř si dva tokeny Pokladů. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Hired Hexblade

Bytost — Elf Warlock

1B

2/2

Když Hired Hexblade vstupuje na bojiště, pokud byla k jejímu seslání použita mana z Pokladu, lízni kartu a ztrať 1 život.

"Postarám se o to. Ty si jen dej pozor, ať dodržíš, co jsi slíbil."

Hoard Robber

Bytost — Tiefling Rogue

1B

1/3

Kdykoli Hoard Robber udělí bojové zranění hráči, vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

"Když si představím, že ještě před rokem jsem kapsařil v Hlubině."

Lightfoot Rogue

Bytost — Halfling Rogue

1B

2/1

Zákeřný útok — Kdykoli Lightfoot Rogue útočí, hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Lightfoot Rogue získává deathtouch do konce kola.


10-19 | Získává +1/+0 a deathtouch do konce kola.


20 | Získává +3/+0, first strike a deathtouch do konce kola.

Lolth, Spider Queen

Legendární Sférochodec — Lolth

3BB

4

Kdykoli zemře bytost pod tvou kontrolou, polož na Lolth, Spider Queen.žeton lojality.


0: Lízni kartu a ztrať 1 život.

.
−3: Vytvoř si dvě 2/1 černé bytosti-tokeny s typem Spider, menace a reach.


−8: Získáváš emblém s "Kdykol je protihráči uděleno bojové zranění jednou nebo více bytostmi pod tvou kontrolou, pokud onen hráč toto kolo ztratil méně než 8 životů, ztrácí počet životů rovný rozdílu."

Manticore

Bytost — Manticore

3B

2/1

Flash


Flying


Ocasní ostny — Když Manticore vstupuje na bojiště, znič cílovou bytost pod kontrolou protihráče, které bylo toto kolo uděleno zranění.

Power Word Kill

Instant

1B

Znič cílovou bytost nemající typ Angel, Devil, Demon nebo Dragon.

Aramil pronesl dlouhou, hrdinskou výzvu, a pak jej ten lich skolil jediným slovem.

Precipitous Drop

Očarování — Aura

2B

Očaruj bytost


Když Precipitous Drop vstupuje na bojiště, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


Očarovaná bytost získává -2/-2. Získává namísto toho -5/-5, pokud jsi dokončil/a dungeon.

Ray of Enfeeblement

Instant

B

Cílová bytost získává -4/-1 do konce kola. If Pokud je bílá, namísto toho získává -4/-4 do konce kola.

Erigan vykřikl bolestí, jak se mu do kostí vplížila strašlivá slabost.

Reaper's Talisman

Artefakt  — Vybavení

B

Kdykoli vybavená bytost útočí, získává deathtouch do konce kola.
Kdykoli vybavená bytost útočí sama, bránící se hráč ztrácí 2 životy a ty získáváš 2 životy.
Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Sepulcher Ghoul

Bytost — Zombie

1B

2/1

Obětuj jinou bytost: Sepulcher Ghoul získává +2/+2 do konce kola. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Ghúlové žerou mrtvé a jakékoli živé, co nedávají pozor a dostanou se jim do spárů.

Shambling Ghast

Bytost — Zombie

B

1/1

Když Shambling Ghast zemře, zvol si jedno —
Překonej zápach — Cílová bytost pod kontrolou protihráče získává -1/-1 do konce kola.
Prohledej tělo — Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Skullport Merchant

Bytost — Dwarf Citizen

2B

1/4

Když Skullport Merchant vstupuje na bojiště, vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


1B, Obětuj jinou bytost nebo Poklad: Lízni kartu.

"Kup si něco nebo vysmahni."

Sphere of Annihilation

Artefakt

XB

Sphere of Annihilation vstupuje na bojiště s X žetony prázdnoty.

Na začátku své udržovací fáze vypověz ze hry Sphere of Annihilation, všechny bytosti a sférochodce s manovou hodnotou rovnou a nižší, než je počet žetonů prázdnoty na ní, a karty bytostí a sférochodců ze všech hřbitovů s manovou hodnotou rovnou a nižší, než je počet žetonů prázdnoty na ní.

Thieves' Tools

Artefakt  — Vybavení

1B

Když Thieves' Tools vstupuje na bojiště, vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Očarovaná bytost nemůže být blokována, je-li její síla 3 a méně.

 
Vybav 2 (2: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Vampire Spawn

Bytost — Vampire

2B

2/3

Když Vampire Spawn vstupuje na bojiště, každý protihráč ztrácí 2 životy a ty získáváš 2 životy.

Neúspěšní lovci upírů často skončí jako hladoví novozplozenci.

Vorpal Sword

Artefakt  — Vybavení

B

Vybavená bytost má +2/+0 a deathtouch.


5BBB: Do konce kola, Vorpal Sword získává "Kdykoli vybavená bytost udělí bojové zranění hráči, onen hráč prohrává hru."
Vybav BB

Warlock Class

Očarování — Povolání

B

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, každý protoihráč ztrácí 1 život.

1B: Úroveň 2

Když toto Povolání dosáhne úrovně 2, podívej se na vrchní tři karty své knihovny, jednu si dej do ruky a zbytekl do hřbitova.

6B}: Úroveň 3

Na začátku tvé fáze konce kola každý protihráč ztratí počet životů rovný počtu životů ,které toto kolo ztratil/a. (Zranění způsobuje ztrátu životů.)

 

Westgate Regent

Bytost — Vampire

3BB

4/4

Flying


Ward — Zahoď kartu. (K Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, zruš ji, pokud hráč ji kontrolujíc nezahodí kartu.)


Kdykoli Westgate Regent udělí bojové zranění hráči, polož na ni tolik +1/+1 žeton.

Wight

Bytost — Zombie Soldier

1B

3/2

Wight vstupuje na bojiště tapnutá.


Vysaj život — Kdykoli bytost, které Wight toto kolo udělila zranění, zemře, vytvoř si tapnutou 2/2 černou bytost-token s tyoem Zombie a vypověz onu kartu ze hry.

Fextové chtějí, aby svět zněl pouze ozvěnami jejich kruté nenávisti.

Yuan-Ti Fang-Blade

Bytost — Snake Rogue

2B

2/2

Deathtouch


Kdykoli Yuan-Ti Fang-Blade udělí bojové zranění hráči, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

"Vzduch sládne vůní tvého strachu."

Zombie Ogre

Bytost — Zombie Ogre

3BB

3/5

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

"Z té lepší stránky, Throg už si nemyslí, že je chytrý."
—Xanathar

Armory Veteran

Bytost — Orc Warrior

1R

2/2

Pokud je Armory Veteran vybavena ,má menace. (Může být blokována jen dvěma a více bytostmi.)

"Tahle je na gobliny, tahle na medvýry, tahle na opíkání, a tahle . . ."

Barbarian Class

Očarování - Povolání

 

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Pokud bys měl/a házet jednou nebo více kostkami, hoď jednou kostkou navíc a ignoruj nejnižší výsledek.

1R: Úroveň 2

Kdykoli hodíš jednou nebo více kostkami, cílová bytost pod tvou kontrolou získává +2/+0 a menace do konce kola.

2R: Úroveň 3

Bytosti pod tvou kontrolou mají haste

 

Battle Cry Goblin

Bytost — Goblin

1R

2/2

1R: Bytosti s typem Goblin pod tvou kontroiou získávají do konce kola +1/+0 a haste.


Taktika smečky — Kdykoli Battle Cry Goblin útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin, tapnutou a útočící.

Boots of Speed

Artefakt  — Vybavení

R

Vybavená bytost má +1/+0 a haste.

Vybav 1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Sraž podpatky a staň se větrem.

Brazen Dwarf

Bytost — Dwarf Shaman

1R

1/3

Kdykoli hodíš jednou nebo více kostkami, Brazen Dwarf udělí 1 zranění každému protihráči.

"Má pramáti zachránila život mosaznému drakovi, a jako poděkování mohla nahlédnout do ohně v jeho srdci – pohled, který mi odkázala.“

Burning Hands

Instant

1R

Burning Hands udělí 2 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Je-li onen permanent zelený, pak udělí namísto toho 6 zranění.

Jednoduché ohnivé kouzlo, které sílí zároveň se svým sesílatelem.

Chaos Channeler

Bytost — Human Shaman

2RR

4/3

Vlna divoké magie — Kdykoli Chaos Channeler útočí, hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji toto kolo zahrát.
10-19 | Vypověz ze hry dvě vrchní karty své knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát.
20 | Vypověz ze hry tři vrchní karty své knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát.

Critical Hit

Instant

1R

Cílová bytost získává double strike do konce kola.


Když hodíš přirozenou 20, vrať si Critical Hit ze svého hřbitova do ruky. (Přirozená 20 znamená hod, kdy na kostce padne 20.)

"Jak zabiješ něco, co už mrtvé je? Takhle."

Delina, Wild Mage

Legendární Bytost — Elf Shaman

3R

3/2

Kdykoli Delina, Wild Mage útočí, zvol si bytost pod tvou kontrolou a pak hoď 20-stěnnou kostkou.


1-14 | Vytvoř si taoutý a útočící token, který je kopií oné bytosti, pouze není legendárn a má „Na konci souboje tuto bytost vypověz ze hry."


15-20 | Vytvoř si dva takové tokeny. Můžeš hodit znova.

Dragon's Fire

Instant

1R

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla můžeš ze své ruky ukázat kartu s typem Dragon nebo si zvolit bytost s typen Dragon pod tvou kontrolou..


Dragon's Fire udělí 3 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Pokud jsi při seslání tohoto kouzla ukázal/a kartu s typem Dragon nebo zvolil/a bytost s typem Dragon , Dragon's Fire udělí danému cíli namísto toho počet zranění rovný síle oné karty nebo bytosti.

Dueling Rapier

Artefakt  — Vybavení

R

Flash


Když Dueling Rapier vstupuje na bojiště, připoj ji na cílovou bytost pod tvou kontrolou.


Vybavená bytost má +2/+0.


Vybav 4 (4: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Earth-Cult Elemental

Bytost — Elemental

4RR

6/6

Obléhací monstrum — Když Earth-Cult Elemental vstupuje na bojiště, hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Každý hráč obětuje permanent.


10-19 | Každý protihráč obětuje permanent.


20 | Každý protihráč obětuje dva permanenty.

Farideh's Fireball

Instant

3RR

Farideh's Fireball deals 5 zranění cílové bytosti nebo sférochodci. Hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Farideh's Fireball udělí 2 zranění každému hráči.


10-20 | Farideh's Fireball udělí 2 zranění každému protihráči.

Flameskull

Bytost — Skeleton

1RR

3/1

Flying


Flameskull nemůže blokovat.


Omlazení — Když Flameskull zemře, vypověz ji ze hry. Pakliže tak učiníš, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Do konce příštího svého kola můžeš jednu z oněch karet zahrát. (Pokud zahraješ Flameskull, nemůžeš zahrát tu druhou, a naopak.)

Goblin Javelineer

Bytost — Goblin Warrior

R

1/1

Haste
Kdykoli  je Goblin Javelineer blokována, udělí 1 zranění každé ji blokující bytosti.

Nenávist vás dostane jen takhle daleko, Zbytek už pokryje špičatý klacek.

Goblin Morningstar

Artefakt  — Vybavení

1R

Vybavená bytost má +1/+0 a trample.


Vybav 1R


Když Goblin Morningstar vstupuje na bojiště, hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin.


10-20 | Vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin, pak na ni Goblin Morningstar připoj.

Hoarding Ogre

Bytost — Ogre

3R

3/3

Kdykoli Hoarding Ogre útočí, hoď 20-stěnnou kostkou.
1-9 | Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")
10-19 | Vytvoř si dva tokeny Pokladů.
20 | Vytvoř si tři tokeny Pokladů.

Hobgoblin Bandit Lord

Bytost — Goblin Rogue

1RR

2/3

Ostatní bytosti s typem Goblin pod tvou kontrolou mají +1/+1.


RT: Hobgoblin Bandit Lord udělí libovolnému cíli počet zranění rovný počtu permanentů s typem Goblin, které toto kolo vstoupily na bojiště pod tvou kontrolu.

Ve skurutím pohledu na svět jsou slabí povinni silnějším úctou a oddaností.

Hobgoblin Captain

Bytost — Goblin Barbarian

1R

3/1

Taktika smečky — Kdykoli Hobgoblin Captain útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, Hobgoblin Captain získává  first strike do konce kola.

Skuruti se nebojí smrti, protože kdo padne v bitvě, dočká se věčné slávy.

Hulking Bugbear

Bytost — Goblin

1RR

3/3

Haste

Gobři se pohybují s překvapivou rychlostí na jejich velikost a hmotu, což vedlo k nepěknému konci mnoha neopatrných dobrodruhů.

Improvised Weaponry

Sorcery

2R

Improvised Weaponry udělí 2 zranění libovolnému cíli. Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Cokoli poslouží jako zbraň, když s tím švihnete dost silně.

Inferno of the Star Mounts

Legendární Bytost — Dragon

4RR

6/6

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Flying, haste

R: Inferno of the Star Mounts získává +1/+0 do konce kola. Když jeho síla takto dosáhne 20, udělí 20 zranění libovolnému cíli.

Prastarý drak Invaernarhro si svou ohnivou přezdívku zasloužil.

Jaded Sell-Sword

Bytost — Dragon Warrior

3R

4/3

Když Jaded Sell-Sword vstupuje na bojiště, pokud byla k jejímu seslání použita mana z Pokladu, získává first strike a haste do konce kola.

"Už dneska? Tak to bude za příplatek. "

Kick in the Door

Sorcery

R

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost.

Ona bytost do konce kola získává haste a nemůže být blokována bytostmi typu Wall. Vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

"Po tvým jsme to zkusili. Takže teďka po mým! "
—Jym, barbar z Baldurovy brány

Magic Missile

Sorcery

1RR

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.

Magic Missile udělí 3 zranění libovolně rozdělená mezi jeden, dva nebo tři cíle.

Ověřené a prověřené nejoblíbenější kouzlo mnoha čarodějů, nezávisle na škole.

Meteor Swarm

Sorcery

XRRR

Meteor Swarm udělí 8 zranění libovolně rozdělených mezi X cílových bytostí a/nebo sférochodců.

Někdy prostě jedna ohnivá koule nestačí.

Minion of the Mighty

Bytost — Kobold

R

0/1

Menace


Taktika smečky — Kdykoli Minion of the Mighty útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, můžeš si na bojiště položit kartu bytosti s typem Dragon ze tvé ruky, tapnutou a útočící.

Orb of Dragonkind

Artefakt

1R

1T: Přidej si dvě many jakékoli kombinace barev. Spotřebuj tuto manu pouze na seslání kouzel typu Dragon nebo aktivaci schopností permanentů s typem Dragon.


RT, Obětuj Orb of Dragonkind: Podívej se na vrchních sedm karet tvé knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu s typem Dragon a dát si ji do ruky.. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.

Plundering Barbarian

Bytost — Dwarf Barbarian

2R

2/2

Když Plundering Barbarian vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


Rozbij truhlu — Znič cílový artefakt.


Vypáč truhlu — Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Price of Loyalty

Sorcery

2R

Získáváš do konce kola kontrolu nad cílovou bytostí. Získává do konce kola haste. Pokud byla k seslání tohoto kouzla použita mana z Pokladu, ona bytost získává +2/+0 do konce kola.

"Hodně lidiček má chaos a ničení v srdci. Stačí jen znát cenu.“

Red Dragon

Bytost — Dragon

4RR

4/4

Flying


Ohnivý dech — Když Red Dragon vstupuje na bojiště, udělí 4 zranění každému protihráči.

Červení draci považují svět a všechny bytosti na něm předurčené k tomu, aby jim byly poddanými.

Rust Monster

Bytost — Beast

2R

2/1

First strike


Obětuj artefakt: Rust Monster získává +2/+0 do konce kola.

"Nezdají se nebezpeční, ale pak tam najednou stojíš ve spoďárech a beze zbraně. Pak se ti zdá všechno jako hrozba."
—Jarro, bojovník veterán

Swarming Goblins

Bytost — Goblin

4R

4/3

Když Swarming Goblins vstupuje na bojiště, hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin.


10-19 | Vytvoř si dva takové tokeny.


20 | Vytvoř si tři takové tokeny.

Tiger-Tribe Hunter

Bytost — Human Barbarian

3RR

4/4

Trample


Taktika smečky — Kdykoli Tiger-Tribe Hunter útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, můžeš obětovat jinou bytosti. Když tak učiníš, Tiger-Tribe Hunter udělí počet zranění rovný síle obětované bytosti cílové bytosti.

Unexpected Windfall

Instant

2RR

Jako dodatečnou cenu k seslání tohoto kouzla zahoď kartu.


Lízni dvě karty a vytvoř si dva žetony Pokladů. (Jsou to artefakty s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")

Štěstěna přeje klikařům.

Valor Singer

Bytost — Tiefling Bard

2R

2/3

Bojové povzbuzení — Na začátku bojové fáze ve tvém kole, cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+0 do konce kola.

"Je jen jedna cesta kupředu. Do legend."

Wish

Sorcery

2R

Toto kolo můžeš zahrát kartu, kterou vlastníš mimo tuto hru.

"Kdybys měl jen jedno přání, co by to bylo. Zlato, či snad píseň andělská? Nalézt lásku ztracenou, nebo raději cestu zpátky domů? Zazpívám vám píseň o přání, které se vyplnilo…. . ."
—Ellywick Brnkypleť

Xorn

Bytost — Elemental

2R

3/2

Pokud by sis měl/a vytvořit jeden nebo více žetonů Pokladu, vytvoříš si tolik plus jeden žeton Pokladu navíc.

Xornové pocházejí ze Sféry živlu země, kde jsou drahokamy a vzácné rudy zcela běžné. Když je povoláte, mohou natropit spoustu škody jen tím, že hledají jídlo.  

You Come to the Gnoll Camp

(Našli jste tábor gnollů)

Instant

1R

Zvol si jedno —


Zastrašte je — Až dvě cílové bytosti nemohou toto kolo blokovat.


Odražte je  — Cílová bytost získává +3/+1 do konce kola.

"Všichni v klidu. O tohle se postarám."
—Nadaar

You Find Some Prisoners

(Našli jste vězně)

Instant

1R

Zvol si jedno —


Rozetněte řetězy — Znič cílový artefakt.


Vyzpovídejte je— Vypověz ze hry tři vrchní karty cílového protihráče. Jednu si vyberte. Do konce svého příštího kola ji můžete zahrát a spotřebovat k tomu manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

You See a Pair of Goblins

(Spatříte dvojici goblinů)

Instant

2R

Zvol si jedno —


Zaútočte na ně — Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+0 do konce kola.


Spřátelte se s nimi — Vytvoř si dvě 1/1 červené bytosti-tokeny s typem Goblin.

"Mám zamířeno. Mám vystřelit?"
—Varis, hraničář ze Stříbroluní

Zalto, Fire Giant Duke

Legendární Bytost — Giant Barbarian

3RR

7/3

Trample


Kdykoli je Zalto, Fire Giant Duke uděleno zranění, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Ohniví obři mají rádi boje obřích rozměrů, a vévoda Zalto je jeden z největších válečníků jeho věku.

Zariel, Archduke of Avernus

Legendární Sférochodec — Zariel

2RR

4

+1: Bytosti pod tvou kontrolou získávají +1/+0 a haste do konce kola.


0: Vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Devil a s "Když tato bytost zemře, udělí 1 zranění libovolnému cíli."


−6: Získáváš emblém s "Na konci první bojové fáze ve tvém kole, odtapni cílovou bytost pod tvou kontrolou. Po této fázi následuje další bojová fáze. "

Bulette

Bytost — Beast

3G

3/3

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, polož na Bulette.+1/+1 žeton

Schopné pohybovat se rychle i skrze pevně udusanou zemi a nad ní pak činit překvapivě dlouhé skoky, bultám těžko utečete, jakmile zachytí váš pach.

Bull's Strength

Instant

1G

Cílová bytost získává +2/+2 a trample do konce kola. Odtapni ji.

Když se železné pruty padací mříže rozhrnuly jako rákosí, obránci tvrze se najednou cítili podstatně méně v bezpečí.

Choose Your Weapon

Instant

2G

Zvol si jedno —
Boj se dvěma zbraněmi — Zdvojnásob do konce kolasílu a odolnost cílové bytosti.
Lukostřelba — Toto kouzlo udělí 5 zranění cílové bytosti s flying.

"Pohni si, Varisi, nebo ti vyberu já!"
—Ellywick Brnkypleť

Circle of Dreams Druid

Bytost — Elf Druid

GGG

2/1

T: Přidej si G za každou bytost pod tvou kontrolou.

Říše ochraňované druidy Kruhu snů jsou zářící, úrodná místa, kde sen a realita v jedno splývají a unavení zde najdou oddechu.

Circle of the Moon Druid

Bytost — Human Elf Druid

2G

2/4

Podoba medvěda —  Pokud je tvé kolo, Circle of the Moon Druid je typem Bear se základní silou a odolností 4/2. (Ztrácí ostatní typy bytostí.)

Compelled Duel

Sorcery

1G

Cílová bytost získává +3/+3 do konce kola a musí být toto kolo blokována.

"Možná jsi čtyřikrát tak velký, ale přehlížet mne nebudeš!"

Dire Wolf Prowler

Bytost — Wolf

2G

2/2

1G: Dire Wolf Prowler získává +2/+2 a haste do konce kola. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Velcí jak koně, hrůzovlci musí lovit často, aby zahnali svůj ohromný hlad. Pouhý člověk jim maximálně poškádlí apetit.

Druid Class

Očarování - Povolání

1G

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Kdykoli přichází na bojiště pod tvou kontrolu země, získáváš  1 život..

2G: Úroveň 2

V každém svém kole můžeš zahrát zemi navíc.

4G: Úroveň 3

Když toto Povolání dosáhne úrovně 3, cílová země pod tvou kontrolou se stává bytostí s haste a „Síla a odolnost této bytosti jsou obě rovny počtu zemí pod tvou kontrolou. Stále platí za zemi.“

 

Ellywick Tumblestrum

Legendární Sférochodec — Ellywick

2GG

4

+1: Vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


−2: Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš z nich ukázat kartu bytosti a dát si ji do ruky. Je-li legendární, získáváš 3 životy. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


−7: Získáváš emblém s "Bytosti pod tvou kontrolou mají trample, haste a +2/+2 za každý rozdílně se jmenující dungeon, který jsi dokončil/a."

Elturgard Ranger

Bytost — Human Elf Ranger

4G

4/1

Reach


Když Elturgard Ranger vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 zelenou bytot-token s tyoem Wolf.

Od pádu Elturelu putují po Mečovém pobřeží od Tethyru po Planinu ledového větru, nikdy nespouštěje oči z kořisti.

Find the Path

Očarování — Aura

2G

Očaruj zemi


Když Find the Path vstupuje na bojiště, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


Očarovaná země má "T: Přidej GG."

Froghemoth

Bytost — Frog Horror

3GG

4/4

Trample, haste


Kdykoli Froghemoth udělí bojové zranění hráči, vypověz až tolik cílových karet ze hřbitova cílového hráče.

Polož +1/+1 žeton na Froghemoth za každou takto vypovězenou kartu bytosti.

Získáváš 1 život za každou takto vypovězenou kartu, která není bytost.

Gnoll Hunter

Bytost — Gnoll

1G

2/2

Taktika smečky — Kdykoli Gnoll Hunter útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, polož +1/+1 žeton na Gnoll Hunter.

Ňafající a štěkající se lovci přehnali vesnicí, za sebou nechali jen překousané kosti a hořící domy.

Green Dragon

Bytost — Dragon

4GG

4/4

Flying


Jedovatý dech — Když Green Dragon vstupuje na bojiště, je-li do konce jakékoli bytosti pod kontrolou protihráče uděleno zranění, znič onu bytost.

Zelení draci nacházejí obzvláštní potěšení v lákáníí dobrých do tenat zkaženosti.

Hill Giant Herdgorger

Bytost — Giant

4GG

7/6

Když Hill Giant Herdgorger vstupuje na bojiště, získáváš 3 životy.

Pastýřská hůl se hodí na vyšťourání zbytků vlny ze zubů.

Hunter's Mark

Instant

3G

Toto kouzlo stojí k seslání o 3 méně, pokud cílý modrý permanent, kteý nekontroluješ.

Toto kouzlo nemůže být zrušeno.


Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+1 do konce kola. Pak udělí počet zranění rovný její síle cílové bytosti nebo sférochodci, jehož nekontroluješ.

Inspiring Bard

Bytost — Elf Bard

3G

3/3

Když Inspiring Bard vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


Bardské povzbuzení  — Cílová bytost získává +2/+2 do konce kola.


Píseň odpočinku — Získáváš 3 životy.

"Vstávejte, mí přátelé! Čekají nás činy toužící po vykonání a poklady toužící po nalezení!"

Instrument of the Bards

Legendární Artefakt

G

Na začátku své udržovací fáze můžeš na Instrument of the Bards položit žeton harmonie.


3GT: Najdi si v knihovně kartu bytosti s manovou hodnotou rovnou počtu žetonů harmonie na Instrument of the Bards, ukaž ji, a dej si ji do ruky. Pokud je ona karta legendární, vytvoř si token Pokladu. Pak si zamíchej knihovnu.

Intrepid Outlander

Bytost — Orc Ranger

1G

2/3

Reach


Taktika smečky — Kdykoli Intrepid Outlander útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Loathsome Troll

Bytost — Troll

3GG

6/2

3G: Hoď 20-stěnnou kostkou. Aktivuj pouze, pokud je Loathsome Troll ve tvém hřbitově.
1-9 | Dej Loathsome Troll na vršek své knihovny.
10-19 | Vrať Loathsome Troll do své ruky.
20 | Vrať Loathsome Troll na bojiště tapnutou.

Long Rest

Sorcery

XGGG

Vrať si X cílových karet s rozdílnými manovými hodnotami ze svého hřbitova do ruky. Pokud bylo takto vráceno osm a více karet, tvůj počet životů se stává rovným počtu životů, se kterými si hru začinal/a. Vypověz Long Rest ze hry.

Za dobře odvedenou práci si každý zaslouží pořádný odpočinek.

Lurking Roper

Bytost — Horror

2G

4/5

Lurking Roper se v průběhu tvé odtapovací fáze neodtapuje.


Kdykoli získáváš životy, odtapni Lurking Roper.

"Takže jak říkám, stalak-tity rostou ze stroup, zatímco stalag-mity vyrůstají – ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ -—"

Neverwinter Dryad

Bytost — Dryad

G

1/1

2, Obětuj Neverwinter Dryad: Najdi si v kmihovně kartu základní země typu Forest, dej si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

Se svou životní silou svázanou s jejím stromem, dryády jsou odtažité a samotářské bytosti, které touží pouze být nechány na pokoji.

Ochre Jelly

Bytost — Ooze

XG

0/0

Trample


Ochre Jelly vstupuje na bojiště s X +1/+1 žetony


Dělení — Když Ochre Jelly zemře, pokud na sobě měla dva nebo více +1/+1 žetonů, vytvoř si na začátku příští fáze konce kola oken, který je její kopií. Tento token vstupuje na bojiště s polovičním počtem +1/+1 žetonů na sobě, zaokrouhleno dolů.

Old Gnawbone

Legendární Bytost — Dragon

5GG

7/7

Flying


Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vytvoř si odpovídající množství tokenů Pokladů.

Prastará zelená dračice Claugiyliamatar je často k vidění s ožvýkanou mrtvolou, co jí visí z tlamy..

Owlbear

Bytost — Bird Bear

3GG

4/4

Trample


Bystré smysly — Když Owlbear vstupuje na bojiště, lízni kartu.

Mnoho lidí věří, že prvního medvýra stvořil bláznivý čaroděj, ale jiní trvají na tom, že tyhle bytosti vždy přebývaly ve Vílí divočině.

Plummet

Instant

1G

Znič cílovou bytost s flying

Dračí jedovatý dech zahalil prales a stromy uvadaly. Vzduch naplnil svist stovky šípů. Země se zatřásla jako při zemětřesení a tyran se zřítil z oblohy.

Prosperous Innkeeper

Bytost — Halfling Citizen

1G

1/1

Když Prosperous Innkeeper vstupuje na bojiště, Vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Kdykoli vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu jiná bytost, získáváš 1 život.

Purple Worm

Bytost — Worm

5GG

8/7

Toto kouzlo stojí k seslání o 2méně, pokud toto kolo zemřela bytost.


Ward 2 ((Kdykoli se tato bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je ona schopnost nebo kouzlo zrušeno, pokud hráč je kontrolující nezaplatí 2.)

Podzemní civilizace udržují magické bariéry kolem svých osad, aby tahle monstra odstrašili.

Ranger Class

Očarování-Povolání

1G

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Když Ranger Class vstupuje na bojiště, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s tyoem Wolf.

1G: Úroveň 2

Kdykoli útočíš, polož +1/+1 žeton na cílovou útočící bytost.

3G: Úroveň 3

Můžeš se kdykoli dívat na vrchní kartu své knihovny.

Můžeš sesílat kouzla bytostí z vršku své knihovny..

 

Ranger's Longbow

Artefakt  — Vybavení

1G

Vybavená bytost má +2/+1 a reach.

Vybav  3 (3: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Se správnou zbraní v ruce je i strašlivý zřící pouhým obrovským vznášejícím se středem terče.

Scaled Herbalist

Bytost — Lizard Druid

1G

1/3

T: Můžeš položit z ruky na bojiště kartu země.

"Můžu to pomoci nebo si tě dát k obědu. Ještě jsem se nerozhodl."

Spoils of the Hunt

Instant

2G

Cílová bytost pod tvou kontrolou získává +1/+0 do konce kola za každou manu z Pokladu, která byla použita k seslání tohoto kouzla. Pak udělí počet zranění rovný své síle cílové bytosti pod kontrolou protihráče.

"Každá mince pomáhá znovu vystavět vesnice, která zničili."

Sylvan Shepherd

Bytost — Human Druid

2G

2/3

Vigilance


Kdykoli Sylvan Shepherd útočí, hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Získáváš 1 život.


10-19 | Získáváš 2 životy.


20 | Získáváš 5 životů.

The Tarrasque

Legendární Bytost — Dinosaur

6GGG

10/10

The Tarrasque  má haste a ward 10, pokud byla seslána.

Kdykoli The Tarrasque útočí, vyzve na souboj cílovou bytost pod kontrolou protihráče.

Když povstane, hroutí se národy..

Underdark Basilisk

Bytost — Basilisk

1G

1/2

Deathtouch

"Vidíte, jak jsou z těch soch ukousané kousky? Buď tu máme baziliška, nebo jsem já žabomot.."
—Larissa Kyriln, sečtělá černokněžnice

Varis, Silverymoon Ranger

Legendární Bytost — Human Elf Ranger

1GG

3/3

Reach, ward 1


Kdykoli sešleš kouzlo bytosti nebo sférochodce, vydej se do dungeonu. Tato schopnost se spustí pouze jednou za kolo. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


Kdykoli dokončíš dungeon, vytvoř si 2/2 zelenou bytost-token s typem Wolf.

Wandering Troubadour

Bytost — Dragon Bard

3G

4/2

Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo přišla na bojiště pod tvou kontrolu země, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

"Za každým rohem čeká balada na své zrození."

Werewolf Pack Leader

Bytost — Human Werewolf

GG

3/3

Taktika smečky — Kdykoli Werewolf Pack Leader útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, lízni kartu.


3G: Do konce kola, Werewolf Pack Leader má základní sílu a odolnost 5/3, má trample, a nemá typ Human.

Wild Shape

Instant

G

Zvol si jedno. Do konce kola, cílová bytost pod tvou kontrolou má následující základní sílu a odolnost, stává se daným typem bytosti a získává následující schopnost.

• 1/3 Turtle s hexproof.
• 1/5 Spider s reach.
• 3/3 Elephant s trample.

You Find a Cursed Idol

(Našli jste prokletou sochu)

Sorcery

1G

Zvol si jedno —


Zničte ji — Znič cílový artefakt.


Zrušte kletbu — Znič cílové očarování.


Ukradněte její oči — Vytvoř si token Pokladu a vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

You Happen On a Glade

(Narazili jste na mýtinu)

Instant

2G

Zvol si jedno —


Jděte dále — Najdi si v knihovně až dvě karty základních zemí, ukaž je, dej si je do ruky a zamíchej si knihovnu..


Rozbijte tábor — Vrať si cílovou kartu permanentu ze svého hřbitova do ruky.

You Meet in a Tavern

(Potkali jste se v taverně)

Sorcery

2GG

Zvol si jedno —


Sestav družinu — Podívej se na vrchních pět karet tvé knihovny. Můžeš z nich ukázat libovolný počet karet bytostí a dát si je do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v náhodném pořadí.


Začni rvačku — Bytosti pod tvou kontrolou získávají +2/+2 do konce kola.

Adult Gold Dragon

Bytost — Dragon

3RW

4/3

Flying, lifelink, haste

Zlatí draci jsou největší z kovových draků co do velikosti, moci i moudrosti, a často na sebe berou povinnost chránit společenství smrtelníků před zly, která by je mohla ohrozit.

Bard Class

RG

 

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Legendární bytosti pod tvou kontrolu vstupují na bojiště s +1/+1 žetonem navíc.

RG: Úroveň 2

Legendární kouzla, která sesíláš, tě stojí k seslání o RG méně. Tento efekt zlevňuje pouze barevnou manu, kterou platíš.

 

3RG: Úroveň 3

Kdykoli sešleš legendární kouzlo, vypověz ze hry dvě vrchní karty tvé knihovny. Můžeš je toto kolo zahrát.

 

Barrowin of Clan Undurr

Legendární Bytost — Dwarf Cleric

2WB

3/3

Když Barrowin of Clan Undurr vstupuje na bojiště, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)


Kdykoli Barrowin of Clan Undurr útočí, vrať si až jednu kartu s manovou hodnotou 3 a méně se svého hřbitova na bojiště, pokud jsi dokončil/a dungeon.

Bruenor Battlehammer

Legendární Bytost — Dwarf Warrior

2RW

5/3

Každsý bytost pod tvou kontrolou získává +2/+0 za každé Vybavení na ní připojené.


Můžeš zaplatit 0 namísto vybavovací ceny první schopnosti Vybav, kterou v každém kole aktivuješ..

"Sem věděl, že tě najdu v problémách, pokáď vylezu a zgómnu, kde seš!“

Drizzt Do'Urden

Legendární Bytost — Elf Ranger

3GW

3/3

Double strike


Když Drizzt Do'Urden vstupuje na bojiště, vytvoř si Guenhwyvar, legendární zelenou 4/1  bytost-token s typem Cat a s trample.


Kdykoli zemře bytost, pokud byla její síla vyšší než síla Drizzt, polož na  Drizzt počet žetonů rovný rozdílu.

Farideh, Devil's Chosen

Legendární Bytost — Tiefling Warlock

2UR

3/3

Štěstí tmavců— Kdykoli házíš jednou nebo více kostkami, Farideh, Devil's Chosen získává do konce kola flying a menace. Pokud byl alespoň jeden z výsledků 10 a více, lízni kartu.

"Pakt je nástrojem, nikoli zatracením."

Fighter Class

Očarování-Povolání

RW

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Když Fighter Class vstupuje na bojiště, najdi si v knihovně kartu Vybavení, dej si ji do ruky a zamíchej si knihovnu.

1RW: Úroveň 2

Schopnosti Vybav, které kontroluješ, tě stojí k aktivaci o 2 méně.

3RW: Úroveň 3

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou útočí, až jedna cílová bytost musí toto kolo blokovat, je-li toho schopna.

 

Gretchen Titchwillow

Legendární Bytost — Halfling Druid

GU

0/4

2GU: Lízni kartu. Můžeš položit z ruky na bojiště kartu země.

"Zasaď to, co chceš vidět růst. Naslouchej příběhům, které chceš slyšet vyprávět."

Hama Pashar, Ruin Seeker

Legendární Bytost — Human Wizard

1WU

2/3

Schopnosti místností v dungeonech, které vlastníš, se spouští jednou navíc.

"Někdo si dal práci vyrýt tyhle nápisy. To nejmenší, co můžeme udělat, je přečist si je. "

Kalain, Reclusive Painter

Legendární Bytost — Human Elf Bard

BR

1/2

Když Kalain, Reclusive Painter vstupuje na bojiště, vytvoř si token Pokladu. (Je to artefakt s "T, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy.")


Ostatní bytosti pod tvou kontrolou vstupují na bojiště s +1/+1 žetonem navíc za každou manu z Pokladu, která byla k jejich seslání použita.

Krydle of Baldur's Gate

Legendární Bytost — Human Elf Rogue

UB

1/3

Kdykoli Krydle of Baldur's Gate udělí bojové zranění hráči, onen hráč ztrácí 1 život a odemele jednu kartu, pak ty získáváš 1 život a proveď scry 1.


Kdykoli útočíš, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, cílová bytost nemlže toto kolo blokovat.

Minsc, Beloved Ranger

Legendární Bytost — Human Ranger

RGW

3/3

Když Minsc, Beloved Ranger vstupuje na bojiště, vytvoř si Boo, legendární červenou 1/1 bytost-token s trample a haste a typem Hamster.

 
X: Do konce kola, cílová bytost pod tvou kontrolou má základní sílu a odolnost X/X a stává se navíc ke svým typům typem Giant. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery..

Monk Class

Očarování - Povolání

WU

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Druhé kouzlo v každém kole tě stojí k seslání o 1  méně.

WU: Úroveň 2

Když toto Povolání dosáhne úrovně 2, vrať až jeden permanent, který není země, do ruky vlastníka.

1WU: Úroveň 3

Na začátku tvé udržovací fáze vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Dokud je vypovězena ze hry, má „Můžeš seslat tuto kartu ze zóny vypovězené ze hry, pokud jsi toto kolo seslal/a jiné kouzlo.”

 

Orcus, Prince of Undeath

Legendární Bytost — Demon

X2BR

5/3

Flying, trample


Když Orcus, Prince of Undeath vstupuje na bojiště, zvol si jedno —


• Každá další bytost získává -X-X do konce kola. Ty ztrácíš X životů.

 
• Vrať až X cílových karet bytostí s celkovou manovou hodnotou X a méně ze svého hřbitova na bojiště. Do konce kola získávají haste.

Rogue Class

Očarování - Povolání

UB

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou udělí bojové zranění hráči, vypověz ze hry lícem dolů vrchní kartu jeho knihovny. Můžeš se na onu kartu dívat, dokud je vypovězena.

1UB: Úroveň 2

Bytosti pod tvou kontrolou mají menace.

2UB: Úroveň 3

Můžeš hrát karty vypovězené ze hry pomocí Rogue Class, a můžeš na jejich sesílání spotřebovávat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy.

 

Shessra, Death's Whisper

Legendární Bytost — Human Elf Warlock

2BG

1/3

Obluzující šepot — Když Shessra, Death's Whisper vstupuje na bojiště, cílová bytost toto kolo blokuje, je-li toho schopna.


Šepoty ze záhrobí — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo zemřela bytost, můžeš zaplatit 2 životy. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Skeletal Swarming

Očarování

3BG

Každá bytost s typem Skeleton pod tvou kontrolou má trample, útočí v každé bojové fázi, je-li toho schopna, a získává +X/+0, kde X je počet ostatních permanentů s typem Skeleton pod tvou kontrolou.


Na začátku tvé fáze konce kola, vytvoř si tapnutou 1/1 černou bytost-token s typem Skeleton. Pokud toto kolo zemřela bytost, vytvoř si namísto toho takové tokeny dva..

Sorcerer Class

Očarování- Povolání

UR

 

(Pro získáni další úrovně zaplať danou cenu v době, kdy můžeš hrát sorcery.)

Když Sorcerer Class vstupuje na bojiště, lízni dvě karty a pak dvě karty zahoď.

UR: Úroveň 2

Bytosti pod tvou kontrolou mají „T: Přidej si U nebo R. Tuto manu spotřebuj jen na seslání kouzla instant nebo sorcery nebo na zaplacení zvýšení úrovně Povolání.”

3UR: Úroveň 3

Kdykoli sešleš kouzlo instant nebo sorcery, ono kouzlo udělí každému protihráč počet zranění rovný počtu kouzel instant nebo sorcery, které jsi toto kolo seslal/a.

 

Targ Nar, Demon-Fang Gnoll

Legendární Bytost — Gnoll

RG

2/2

Taktika smečky — Kdykoli Targ Nar, Demon-Fang Gnoll útočí, pokud jsi v této bojové fázi útočil/a s bytostmi s celkovou silou 6 a více, útočící bytosti získávají +1/+0 do konce kola.


2RG: Zdvo do konce kola j sílu a odolnost Targ Nar.

Tiamat

Legendární Bytost — Dragon God

2WUBRG

7/7

Flying


Když Tiamat vstupuje na bojiště,pokud si ji seslal/a, najdi si v knihovně až pět různě se jmenujících karet typu Dragon nejmenujících se Tiamat, ukaž je, dej si je do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

"Mé děti povládnou všemu!"

Trelasarra, Moon Dancer

Legendární Bytost — Elf Cleric

GW

2/2

Kdykoli získáváš life, polož +1/+1 žeton na Trelasarra, Moon Dancer a proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

"Eilistraee nás učí, že nejsme svázáni okolnostmi našeho narození. Všichni můžeme najít krásu a světlo, pokud máme dosti odvahy je hledat."

Triumphant Adventurer

Bytost — Human Knight

WB

1/1

Deathtouch


Pokud je tvoje kolo, Triumphant Adventurer má first strike.


Kdykoli Triumphant Adventurer útočí, vydej se do dungeonu. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Volo, Guide to Monsters

Legendární Bytost — Human Wizard

2GU

3/2

Kdykoli  sešleš kouzlo bytosti, které nesdílí typ bytosti s bytostí, kterou kontroluješ, nebo s kartou bytosti ve tvém hřbitově, zkopíruj ono kouzlo. (Kopie kouzla bytosti se stává tokenem.)

Xanathar, Guild Kingpin

Legendární Bytost — Beholder

4UB

5/6

Na začátku své udržovací fáze, si zvol cílového protihráče. Do konce kola nemůže onen hráč sesílat kouzla, ty se můžeš dívat kdykoli na vrchní kartu jeho knihovny, může hrát vrchní kartu jeho knihovny a můžeš k seslání kouzel tímto způsobem spotřebovávat manu, jako by šlo o manu jakékoli barvy..

Bag of Holding

Artefakt

1

Kdykoli zahodíš  kartu, vypověz onu kartu ze svého hřbitova.


2T: Lízni kartu, pak zahoď kartu.
4T, Obětuj Bag of Holding: Vrať všechny karty vypovězené ze hry pomocí Bag of Holding do ruky vlastníka.

Nenechte žádný poklad ladem..

The Deck of Many Things

Legendární Artefakt

5

2T: Hoď 20-stěnnou kostkou a odečti počet karet ve tvé ruce. Pokud je výsledek 0 a méně, zahoď ruku.

 
1-9 | Vrať si náhodně jednu kartu ze svého hřbitova do ruky.


10-19 | Lízni dvě karty.


20 | Polož si na bojiště kartu bytosti z libovolného hřbitova pod tvou kontrolou. Když ona bytost zemře, její vlastník prohrává hru.

Dungeon Map

Artefakt

3

T: Přidej siC.


3T: Vydej se do dungeonu. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

"Moment, jsou tohle tajné dveře? Nemůžu to říct  s jistotou…je to tu nějaké umazané od krve."

Eye of Vecna

Legendární Artefakt

2

Když Eye of Vecna vstupuje na bojiště, lízni kartu a ztrať 2 životy.


Na začátku své udržovací fáze, můžeš zaplatit 2. Pakliže tak učiníš, lízni kartu a ztrať 2 životy.

"Vidím všechny věci, jaké skutečně jsou! Vidím…rozklad ve veškerém mase, a zradu v každém srdci."

Fifty Feet of Rope

Artefakt

1

Přelez přes — T: Cílová bytost typu Wall nemůže toto kolo blokovat.


Svaž — 3T: Cílová bytost se v příští odtapovací fázi hráče ji kontrolujícího neodtapne.


Spusť se dolů — 4T: Vydej se do dungeonu. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Greataxe

Artefakt  — Vybavení

1

Vybavená bytost má +4/+0.


Vybav 5 (5: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

"Pokud jsi tak mocný, ó šupinatý, proč jsi pak mrtvý?"

Hand of Vecna

Legendární Artefakt  — Vybavení

3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole, vybavená bytost nebo bytost jménem Vecna pod tvou kontrolou získává +X/+X do konce kola, kde X je počet karet ve tvé ruce.

Vybav—Zaplať 1 život za každou kartu ve tvé ruce,


Vybav  2

Iron Golem

Artefaktová bytost — Golem

4

5/3

Vigilance


Iron Golem útočí nebo blokuje v každé bojové fázi, je-li toho schopna.

Pokud je železnému golemovi svěřen úkol, pak neustane, dokud ho nesplní nebo není zničen,

Leather Armor

Artefakt  — Vybavení

1

Vybavená bytost má +0/+1 a  ward 1(Kdykoli se vybavená bytost stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je kouzlo nebo schopnost zrušena, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 1.)


Vybav  0. Aktivuj pouze jednou za kolo.

Lehká, ohebná, ochrání.

Mimic

Artefakt  — Poklad

2

T, Obětuj Mimic: Přidej si jednu manu jakékoii barvy.

 
2: Mimic se do konce kola stává artefaktovou bytostí typu Shapeshifter se základní silou a odooností 3/3.

Spare Dagger

Artefakt  — Vybavení

1

Vybavená bytost má +1/+0 a  "Kdykoli tato bytost útočí, můžeš obětovat Spare Dagger. Když tak učiníš, tato bytost udělí 1 zranění libovolnému cíli."


Vybav  1 (1: Připoj na cílovou bytost pod tvou kontrolou. Vybavovat můžeš pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery.)

Spiked Pit Trap

Artefakt

1

Flash


5T, Obětuj Spiked Pit Trap: Zvol si cílovou bytost, pak hoď 20-stěnnou kostkou.


1-9 | Spiked Pit Trap udělí 5 zranění oné bytosti.


10-20 | Spiked Pit Trap udělí 5 zranění oné bytosti. Vytvoř si token Pokladu.

Treasure Chest

Artefakt

3

4, Obětuj Treasure Chest: Hoď 20-stěnnou kostkou.


1 | Zapastěná! — Ztrácíš 3 životy.


2-9 | Vytvoř si pět žetonů Pokladů..


10-19 | Získáváš 3 životy a lízni tři karty.


20 |  Najdi si v knihovně kartu. Je-li to karta artefaktu, můžeš si ji dát  na bojiště. Jinak si ji dej do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

Cave of the Frost Dragon

Země

Pokud kontroluješ dvě nebo více jiných zemí, Cave of the Frost Dragon vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si W.


4W: Cave of the Frost Dragon se do konce kola stává 3/4 bílou bytosti s typem Dragon a s flying. Stále platí za zemi.

Den of the Bugbear

Země

Pokud kontroluješ dvě nebo více jiných zemí, Den of the Bugbear vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si R.


3R: Do konce kola, Den of the Bugbear se stává 3/2 červenou bytostí s typem Goblin s "Kdykoli tato bytost útočí, vytvoř si 1/1 červenou bytost-token s typem Goblin, tapnutou a útočící." Stále platí za zemi.

Dungeon Descent

Země

Dungeon Descent vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si C.


4T, Tapni netapnutou legendární bytost pod tvou kontrolou: Vydej se do dungeonu. Aktivuj pouze tehdy, když můžeš hrát sorcery. (Vstup do první místnosti nebo postup do další místnosti.)

Evolving Wilds

Země

T, Obětuj Evolving Wilds: Najdi si v knihovně kartu základní země, polož si ji na bojiště tapnutou, pak si zamíchej knihovnu.

Části Faerûnu stále vibrují magií dávno mrtvých prastarých netherilských kouzelníků.

Hall of Storm Giants

Země

Pokud kontroluješ dvě nebo více jiných zemí, Hall of Storm Giants vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si U.


5U: Do konce kola, Hall of Storm Giants se stává 7/7 modrou bytostí s typem Giant s ward 3. Stále platí za zemi. (Kdykoli se stane cílem kouzla nebo schopnosti pod kontrolou protihráče, je kouzlo nebo schopnost zrušena, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 3.)

Hive of the Eye Tyrant

Země

Pokud kontroluješ dvě nebo více jiných zemí, Hive of the Eye Tyrant vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si B.


3B: Do konce kola, Hive of the Eye Tyrant se stává 3/3 černou bytostí s typem Beholder, menace a "Kdykoli tato bytost útočí,vypověz ze hry cílovou kartu ze hřbitova bránícího se hráče " Stále platí za zemi.

Lair of the Hydra

Země

Pokud kontroluješ dvě nebo více jiných zemí, Lair of the Hydra vstupuje na bojiště tapnutá.


T: Přidej si G.


XG: Do konce kola, Lair of the Hydra se stává X/X zelenou bytgotí s typem Hydra.  Stále platí za zemi. X nemůže být 0.

Temple of the Dragon Queen

Země

JakTemple of the Dragon Queen vstupuje na bojiště, můžeš ze své ruky ukázat kartu s typem Dragon.

Temple of the Dragon Queen vstupuje na bojiště tapnutá, pokud jsi takto neukázal/a kartu s typem Dragon nebo nekontroluješ bytost s typem Dragon.

Jak Temple of the Dragon Queen vstupuje na bojiště, zvol si barvu.


T: Přidej si jednu manu zvolené barvy.

Treasure Vault

Artefaktová země

T: Přidej si C.


XXT, Obětuj Treasure Vault: Vytvoř si X tokenů Pokladů..

Uvnitř je dost bohatství, aby dokázalo povznést i zničit celé dynastie.

Plains

Základní země— Plains

(T: Přidej si  W.)

Zjistili jste, že za narůstajícím napětím v Desetiměstí jsou tenčící se populace sobů – ale co nebo kdo je loví?

 

Při pátrání, proč hlasy předků utichly, jste se vydali  do jejich prastarých hrobek.

 

Při pátrání po zmizelé karavaně mířící do Stříbroluní jste přišli k valu záhadné mlhy.

 

Pod pouštními písky jste našli neznámou moc pulsující nepochopitelnou energií.

Island

Základní země— Island

(T: Přidej si  U.)

V křišťály posetých hlubinách dalekou pod hladinou jste našli inkubující vejce tajemného původu.

 

Po dlouhém studiu jste došli k závěru, že obří ruiny sloužily ke sledování pohynu planet …a že zakrátko budou opět v osudovém postavení..

 

Jak vaše loď opouští přístav Hlubiny, spatříte na obzoru pirátské vlajky. Jak to, že jsou tak troufalí?

 

Znepokojen vašimi zprávami svolal král bouřných obrů z Maelstromu své druhy  k velké radě.

Swamp

Základní země— Swamp

(T: Přidej si  B.)

Zatímco na povrchu řádí mor, vydali jste se do Podtemní, abyste nalezli houbový všelék.

 

Vaše pátrání po ukradeném artefaktu vás přivedlo na kraj Bahen padlých.

 

Když se brodíte stokami Baldurovy brány, najednou vám to dojde: kam zmizely všechny krysy?

 

Čekali jste, že v téhle prastaré ruině potkáte nepřátelské drowy,…ale oni dávno utekli. Co za temnotu je mohlo vyhnat?

Mountain

Základní země— Mountain

(T: Přidej si  R.)

V Trhodolu jste si chtěli jen odpočinout, ale horníci vám začali vykládat o temných šepotech v hlubinách šachet.

 

Vaše cesta vás vede přes Hřbet světa, kde čeká nebezpečí v každé jeskyni.

 

Vydali jste se hluboko do nitra hory, abyste zjistili, jak utišit její zemětřesný hněv.

 

Když se utáboříte u starých rozvalin, slyšíte najednou zvuk bubnů zaznívajících síněmi, kde už po generace nežili žádní trpaslíci.

 

Forest

Základní země— Forest

(T: Přidej si G.)

Když slunce o slunovratu dosáhne zenitu, na zeleném vršku se zamihotá a zjeví hrad, přesně jak staré texty předpovídaly.

 

Jak se dostáváte hlouběji do Letohradského lesa, šípy v kmenech stromů naznačují, že možná nejste vítáni.

 

Jak monstra z Podtemní pustoší osady na povrchu, vydali jste se hluboko pod zem zjistit, co je vyhnalo vzhůru.

 

Než vám bude elfí královna nápomocna, musíte přijít na to, jak vyléčit podivnou hnilobu, která napadla kořeny prastarých posvátných stromů.

Přeložil Jan Adam, 2021