Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

AER_spoil.jpg

Jméno

Typ

Cena

S/O

Herní text

Flavor text

Aerial Modification

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost nebo Vozidlo


Pokud je očarovaný permanent Vozidlo, je ke svým typům navíc bytostí.


Očarovaná bytost má +2/+2 a flying.

Aeronaut Admiral

Bytost — Human Pilot

11

3/1

Flying


Vozidla pod tvou kontrolou mají flying.

Konzulát nabírá své nejlepší piloty ze Vzduchoplavecké ligy. Mnozí pak velí celým flotilám.

Aether Inspector

Bytost — Dwarf Artificer

11

2/3

Vigilance


Když Aether Inspector vstupuje na bojiště, získáváš
11(dva žetony energie).


Kdykoli  Aether Inspector útočí, můžeš zaplatit
11. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

Aethergeode Miner

Bytost — Dwarf Scout

11

3/1

Kdykoli  Aethergeode Miner útočí, získáváš 11(dva žetony energie).


Zaplať
11: Vypověz Aethergeode Miner ze hry, pak ji vrať na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Skřeti se v divočině živí peckami pevného aetheru. Ty jsou ceněny i těžaři.

Airdrop Aeronauts

Bytost — Dwarf Scout

111

4/3

Flying


Revolt — Když Airdrop Aeronauts vstupuje na bojiště, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou,získáváš 5 životů.

"Zásoby jsou na cestě. Udržujte nápor. "

Alley Evasion

Instant

1

Zvol si jedno —
• Cílová bytost, již kontroluješ, získává +1/+2 do konce kola.
• Vrať cílovou bytost, již kontroluješ, do ruky vlastníka.

"Jasně, vyznáš se v zákonech. Ale já v ulicích."

Audacious Infiltrator

Bytost — Dwarf Rogue

11

3/1

Audacious Infiltrator nemůže být blokována artefaktovými bytostmi.

"Tenhle mrňavý tvor vás všechny dokáže proměnit na šrot za míň než třicet vteřin! Tak co, kdo chce být první na řadě? Zkuste mne zastavit! "

Bastion Enforcer

Bytost — Dwarf Soldier

11

3/2

Vymahači Konzulátu, sídlící v Baště Ctěných, mají nesplnitelné poslání udržovat klid a mír.

Call for Unity

Očarování

111

Revolt — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, polož na Call for Unity žeton jednoty.


Bytosti pod tvou kontrolou mají +1/+1 za každý žeton jednoty na Call for Unity.

Symbol „prýštící věže“ reprezentuje osvobození od útlaku a kontroly Konzulátu.

Caught in the Brights

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat.


Když útočí Vozidlo pod tvou kontrolou, vypověz očarovanou bytost ze hry.

Při honbě za aetherem skřeti občas ignorují jiné stimuly, včetně ohrožení vlastního života.

Consulate Crackdown

Očarování

111

Když Consulate Crackdown vstupuje na bojiště, vypověz ze hry všechny artefakty pod kontrolou tvých protihráčů, dokud Consulate Crackdown neopustí bojiště.

"Dílny utichly. Naše vynálezy zabavili. Zabili to, díky čemu jsme se cítili naživu. "
—Pia Nalaar

Conviction

Očarování — Aura

11

Očaruj bytost


Očarovaná bytost má +1/+3.


1: Vrať Conviction do ruky vlastníka.

"Není většího zbabělce než toho, kdo nevěří v nic."

Countless Gears Renegade

Bytost — Dwarf Artificer

11

2/2

Revolt — Když Countless Gears Renegade vstupuje na bojiště, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou,vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost – token s typem Servo.

"Běž a udělej pořádný bugr, můj maličký!"

Dawnfeather Eagle

Bytost — Bird

11

3/3

Flying


Když Dawnfeather Eagle vstupuje na bojiště, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola +1/+1 a vigilance.

"Snesl se na paži toho anděla, a pak jsem na sobě ucítil váhu jejich pohledů."
—Deník vzduchoplavce

Deadeye Harpooner

Bytost — Dwarf Warrior

11

2/2

Revolt — Když Deadeye Harpooner vstupuje na bojiště, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, znič cílovou tapnutou bytost pod kontrolou protihráče.

"Vypadá to, že tady dole se loví ještě lépe."

Decommission

Instant

11

Znič cílový artefakt nebo očarování


Revolt — Pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, získáváš 3 životy.

"Klíčovou slabinou tohoto designu je jeho malá odolnost proti opakovaným silným úderům."

Deft Dismissal

Instant

11

Deft Dismissal  udělí 3 zranění rozdělené dle libosti mezi jednu, dvě nebo tři útočící či blokující bytosti.

"S tolika špionážními vírníky všude kolem, jak mohou být konzulové tak slepí vůči Tezzeretovým manipulacím? "
—Gideon Jura

Exquisite Archangel

Bytost — Angel

111

5/5

Flying


Pokud bys měl/a prohrát hru, namísto toho vypověz Exquisite Archangel ze hry a tvůj počet životů je nastaven na hodnotu, se kterou jsi hru začínal/a.

Živoucí vynález zrozený z nejvyššího designu.

Felidar Guardian

Bytost — Cat Beast

11

1/4

Když Felidar Guardian vstupuje na bojiště, můžeš vypovědět ze hry jiný cílový permanent pod tvou kontrolou a pak onu kartu vrátit na bojiště pod kontrolu vlastníka.

Loajalita felidara se těžko získává, ale výsledek stojí za to.

Ghirapur Osprey

Bytost — Bird

11

2/2

 

Flying

 

Mnozí kapitáni vzdušných korábů chovají mazlíčky, kteří sdílejí jejich lásku k nebi.

Restoration Specialist

Bytost — Dwarf Artificer

11

2/1

1, Obětuj Restoration Specialist: Vrať až jednu kartu artefaktu a až jednu kartu očarování ze svého hřbitova do ruky.

Trpasličí nástroje jsou nedocenitelným dědictvím předávaným po generace.

Solemn Recruit

Bytost — Dwarf Warrior

111

2/2

Double strike


Revolt — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, polož na Solemn Recruit +1/+1 žeton.

"Už nemohu dále sedět ve své dílně a ignorovat, co se děje venku. Má kladiva buší pro lid Ghirapuru."

Sram, Senior Edificer

Legendární bytost — Dwarf Advisor

11

2/2

Kdykoli sešleš kouzlo typu Aura, Vozidlo nebo Vybavení, lízni kartu.

"Jak konflikt narůstá, je čím dál těžší zajistit, aby se město nerozpadalo. Jak dlouho ještě dokážeme tenhle stroj udržet v chodu? "

Sram's Expertise

Sorcery

111

Vytvoř tři 1/1 bezbarvé artefaktové bytosti-tokeny s typem Servo.


Můžeš seslat z ruky kartu s převedenou manovou cenou 3 a méně bez placení její manové ceny.

„Důležité je mít vždycky pro danou práci ty správné nástroje. Tenhle mám například na šťourání se v zubech.“

Thopter Arrest

Očarování

11

Když Thopter Arrest vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový artefakt nebo bytost pod kontrolou protihráče, dokud Thopter Arrest neopustí bojiště.

Oči  Konzulátu – nemrkající a nikdy nespící – jsou všude.

Aether Swooper

Bytost — Vedalken Artificer

11

1/2

Flying


Když Aether Swooper vstupuje na bojiště, získáváš
11(dva žetony energie).


Kdykoli  Aether Swooper útočí, můžeš zaplatit
11. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

Aethertide Whale

Bytost — Whale

111

6/4

Flying


Když Aethertide Whale vstupuje na bojiště, získáváš
111111(šest žetonů energie).


Zaplať 
1111: Vrať Aethertide Whale do ruky vlastníka.

"Abych zde naboře přežil, naučil jsem se, kdy použít svou harpunu a kdy si jen užívat výhledu.“
—Kadhu, nebeský velrybář

Baral, Chief of Compliance

Legendární bytost — Human Wizard

11

1/3

Kouzla typu instant a sorcery tě stojí k seslání o 1 méně.


Kdykoli kouzlo nebo schopnost pod tvou kontrolou zruší kouzlo, můžeš líznout kartu. Pakliže tak učiníš, zahoď kartu.

"Ozvěna ticha je hudbou pro mé uši."

Baral's Expertise

Sorcery

111

Vrať až tři cílová bytosti a/nebo artefakty do rukou vlastníků.


Můžeš seslat z ruky kartu s převedenou manovou cenou 4 a méně bez placení její manové ceny.

"Jděte mi z cesty."

Bastion Inventor

Bytost — Vedalken Artificer

11

4/4

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Hexproof (Tato bytost nemůže být cílem kouzel ani schopností pod kontrolou tvých protihráčů.)

"Tohle brnění překonává omezení pouhého masa a kostí."

Disallow

Instant

111

Zruš cílové kouzlo, aktivovanou schopnost, cčí spouštěnou schopnost. (Manové schopnosti nelze cílit.)

"Jak snadno jsou tvé plameny uhašeny.“
—Baral, náčelník bezpečnostní služby

Dispersal Technician

Bytost — Vedalken Artificer

11

3/2

 

Když Dispersal Technician vstupuje na bojiště, můžeš vrátit cílový artefakt do ruky vlastníka.

 

Jak se odpadlické síly blížily k Aetherové věži, konzulátní blokády padaly jedna za druhou.

Efficient Construction

Očarování

11

Kdykoli  sešleš kouzlo artefaktu, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost s typem Thopter a s flying.

 

Pro některé z ghirapurských aerokonstruktérů je stavění vírníků jen vedlejším produktem větších konstrukčních projektů.

Hinterland Drake

Bytost — Drake

11

2/3

Flying


Hinterland Drake nemůže blokovat artefaktové bytosti.

"Jako dítě jsem snila o létání na těchto divokých dráčcích. Inspirovali mne k sestrojení vlastních křídel."
—Nadja Mrakomilka, aerokonstruktérka

Ice Over

Očarování — Aura

11

Očaruj artefakt nebo bytost


Očarovaný permanent se v průběhu odtapovací fáze jeho vlastníka neodtapuje.

"Zpomalte Konzulát se vším, co máte po ruce!"
—Jasi Ganin, mistr odčerpávač

Illusionist's Stratagem

Instant

11

Vypověz ze hry až dvě cílové bytosti pod tvou kontrolou, pak vrať tyto karty na bojiště pod kontrolu vlastníků.


Lízni kartu.

"Když všechno záleží na jediném okamžiku, dejte si záležet, ať si vyberete ten správný."
—Jace Beleren

Leave in the Dust

Instant

11

Vrať cílový permanent, jenž není země, do ruky vlastníka.


Lízni kartu.

Odvážní závodníci z klubu Derby vran, sami již dlouho s Konzulátem ve při, neváhali ani chvíli s připojením se k otevřené vzpouře rebelů.

Mechanized Production

Očarování — Aura

111

Očaruj artefakt pod svou kontrolou


Na začátku své udržovací fáze vytvoř token, který je kopií očarovaného artefaktu. Pokud pak kontroluješ osm nebo více artefaktů totožného jména, vyhráváš hru.

"Dejte mi pět kolosů, dám vám k nohám celé město."
—Dovin Baan

Metallic Rebuke

Instant

11

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)
Zruš cílové kouzlo, pokud hráč jej kontrolující nedoplatí
1.

"Příliš málo, příliš pozdě. Stroj již pracuje."
—Tezzeret

Negate

Instant

11

Zruš cílové kouzlo, jenž není kouzlem bytosti.

"Je fascinující sledovat, jak zdejší lidé dokáží replikovat magické techniky bez vrozených schopností. Také frustrující."
—Jace Beleren

Quicksmith Spy

Bytost — Human Artificer

11

2/3

Když Quicksmith Spy vstupuje na bojiště, cílový artefakt pod tvou kontrolou získává "1: Lízni kartu“ po tak dlouho, dokud kontroluješ Quicksmith Spy.

"Jen trošičku rozšířit záběr sledovací čočky."

Reverse Engineer

Sorcery

111

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)

 

Lízni tři karty.

 

Tvrz, ilegální výzkumné zařízení v zanedbané kupecké lodi, se stalo studnicí odpadlické inteligence.

Salvage Scuttler

Bytost — Crab

11

4/4

Kdykoli  Salvage Scuttler útočí, vrať artefakt pod svou kontrolou do ruky vlastníka.

Krab poustevník vystřídá za život hodně ulit, a ne všechny jsou přírodního původu.

Shielded Aether Thief

Bytost — Vedalken Rogue

11

0/4

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy můžeš seslat instant.)


Kdykoli  Shielded Aether Thief blokuje, získáváš
1(žeton energie).


1, Zaplať 111: Lízni kartu.

Konflikt plodí příležitosti.

Shipwreck Moray

Bytost — Fish

11

0/5

Když Shipwreck Moray vstupuje na bojiště, získáváš 1111(čtyři žetony energie).


Zaplať
1: Shipwreck Moray získává +2/-2 do konce kola.

Vraky jsou pro místní faunu požehnáním, zdrojem aetheru i úkrytů.

Skyship Plunderer

Bytost — Human Pirate

11

2/1

Flying


Kdykoli  Skyship Plunderer udělí bojové zranění hráči, přidej za každý typ žetonu ležící na cílovém permanentu nebo hráči jeden další žeton stejného typu.

Úniky by vždy měly být troufalé.

Take into Custody

Instant

1

Tapni cílovou bytost. V průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se neodtapne.

 

"Můžeš mi říci, co potřebuji vědět, nebo si můžeš jít promluvit s náčelníkem bezpečnostní služby. Proč si to sám neusnadňuješ?"

Trophy Mage

Bytost — Human Wizard

11

2/2

Když Trophy Mage vstupuje na bojiště, můžeš si najít v knihovně kartu artefaktu s převedenou manovou cenou 3, ukaž ji, dej si ji do ruky a pak si zamíchej knihovnu.

"Nástroje minulosti nám pomohou ukout budoucnost."

Whir of Invention

Instant

1111

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)

 

Najdi si v knihovně kartu artefaktu s převedenou manovou cenou X či méně, dej si ji na bojiště a pak si zamíchej knihovnu.

 

Wind-Kin Raiders

Bytost — Human Artificer

111

4/3

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Flying

Malé vzduchoplavecké společnosti jako Povětrníci měli málo co ztratit připojením se k odpadlíkům, a mnoho co získat.

Aether Poisoner

Bytost — Human Artificer

11

1/1

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění udělený touto bytostí jiné bytosti stačí ke zničení oné bytosti.)


Když Aether Poisoner vstupuje na bojiště, získáváš
11(dva žetony energie).


Kdykoli  Aether Poisoner útočí, můžeš zaplatit
11. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

Alley Strangler

Bytost — Aetherborn Rogue

11

2/3

Menace

"Nikdy nevíš, co za den bude tvůj poslední.“

Battle at the Bridge

Sorcery

11

 

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Cílová bytost získává do konce kola -X/-X. Ty získáváš X životů.

"Tohle je větší, než vy. Vy všichni."
—Tezzeret

Cruel Finality

Instant

11

 

Cílová bytost získává do konce kola -2/-2. Proveď  scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš ji dát na spodek knihovny.)

 

Hořké je kousnutí démonovy oceli, a hluboká propast, již otevírá.

Daring Demolition

Sorcery

111

Znič cílovou bytost nebo Vozidlo.

Permanentní blízkost smrti dává aetherozeným unikátní pohled na rizika.

Defiant Salvager

Bytost — Aetherborn Artificer

11

2/2

 

Obětuj artefakt nebo bytost: Polož na Defiant Salvager +1/+1 žeton. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.

"Nepřežil jsem ten pád jen proto, abych pak padl v boji s něčím takovým, jako jste vy."

Fatal Push

Instant

1

Znič cílovou bytost, pokud má převedenou manovou cenu 2 nebo méně.


Revolt — Pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, namísto toho znič cílovou bytost, pokud má převedenou manovou cenu 4 nebo méně.

Fen Hauler

Bytost — Insect

11

5/5

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Fen Hauler nemůže být blokována artefaktovými bytostmi.

"Úspěch se skrývá tam, kam se ostatní bojí podívat."
—Ara, rebel pašerák

Foundry Hornet

Bytost — Insect

11

2/3

Flying


Když Foundry Hornet vstupuje na bojiště, pokud kontroluješ bytost s +1/+1 žetonem, bytosti pod kontrolou tvých protihráčů získávají do konce kola -1/-1.

Jeho bzučení se snadno splete se zvukem křídel vírníku.

Fourth Bridge Prowler

Bytost — Human Rogue

1

1/1

 

Když Fourth Bridge Prowler vstupuje na bojiště, můžeš nechat cílovou bytost získat do konce kola -1/-1.

Mezi odpadlíky najdete vše od vznešených mudrců po malé zlodějíčky.

Gifted Aetherborn

Bytost — Aetherborn Vampire

11

2/3

Deathtouch, lifelink

 

Nemnoho aetherozených objevilo způsob, jak prodloužit svou vlastní existenci,  za cenu neukojitelného hladu po životní esenci jiných bytostí.

Glint-Sleeve Siphoner

Bytost — Human Rogue

11

2/1

Menace


Kdykoli  Glint-Sleeve Siphoner vstupuje na bojiště nebo útočí, získáváš
1(žeton energie).


Na začátku své udržovací fáze můžeš zaplatit
11. Pakliže tak učiníš, lízni kartu a ztratíš 1 život.

Gonti's Machinations

Očarování

1

Kdykoli ztratíš v daném kole poprvé životy, získáváš 1. (Získáváš žeton energie. Životy ztrácíš také díky zranění.)


Zaplať 
11, Obětuj Gonti's Machinations: Každý protihráč ztrácí 3 životy. Ty získáváš počet životů rovných takto ztraceným životům.

"Jsem si jist, že všechna naše podnikání mohou z této malé revoluce těžit."

Herald of Anguish

Bytost — Demon

111

5/5

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)
Flying


Na začátku tvé fáze konce kola každý protihráč zahodí kartu.

 
11, Obětuj artefakt: Cílová bytost získává do konce kola -2/-2.

Ironclad Revolutionary

Bytost — Aetherborn Artificer

111

4/4

Když Ironclad Revolutionary vstupuje na bojiště, můžeš obětovat artefakt. Pakliže tak učiníš, polož na Ironclad Revolutionary dva +1/+1 žetony a každý protihráč ztrácí 2 životy.

Jak rebelie nabírala na síle, vynalézavost odpadlíků předstihla i ty nejhorší obavy Konzulátu.

Midnight Entourage

Bytost — Aetherborn Rogue

111

3/3

Ostatní bytosti s typem Aetherborn pod tvou kontrolou mají +1/+1.


Kdykoli  Midnight Entourage nebo jiný permanent s typem Aetherborn pod tvou kontrolou zemře, lízni kartu a ztrať 1 život.

Night Market Aeronaut

Bytost — Aetherborn Warrior

11

2/2

Flying


Revolt — Night Market Aeronaut vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou.

"Zítra možná přijde smrt, ale dnes – dnes jsem naživu."

Perilous Predicament

Instant

11

Každý protihráč obětuje artefaktovou bytost a bytost, která není artefaktová.

Druhové v životě. Druhové ve smrti.

Renegade's Getaway

Instant

11

Cílový permanent získává do konce kola nezničitelnost. Vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo. (Efekty říkající „znič“ nezničitelný permanent nezničí, a pokud se jedná o bytost, nemůže být zničena smrtelným zraněním.)

Nemůžeš bojovat s tím, co nenajdeš.

Resourceful Return

Sorcery

11

 

Vrať si cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky. Pokud kontroluješ artefakt, lízni kartu.

Když sběračský tým dopravil trosky kolosu, odpadlickou slévárnou proběhla vlna vzrušení.

Secret Salvage

Sorcery

111

 

Vypověz ze hry cílovou kartu ze svého hřbitova, jenž není zemí. Najdi si v knihovně libovolný počet karet totožného jména, jako ona karta, ukaž je a dej si je do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

V Ghirapuru není nikdy nouze o ilegální sběr, ani o ty, kdo jsou z něj ochotni profitovat.

Sly Requisitioner

Bytost — Human Artificer

11

2/2

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Kdykoli je artefakt pod tvou kontrolou, který není token, odložen z bojiště do hřbitova, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

Vengeful Rebel

Bytost — Aetherborn Warrior

11

3/3

 

Revolt — Když Vengeful Rebel vstupuje na bojiště, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, cílová bytost pod kontrolou protihráče získává do konce kola -3/-3.

Někteří aetherození se k rebelii připojili ze zištných důvodů, jiní kvůli vlastní svobodě, al ještě další kvůli pomstě.

Yahenni, Undying Partisan

Legendární bytost — Aetherborn Vampire

11

2/2

Haste


Kdykoli zemře bytost pod kontrolou protihráče, polož na Yahenni, Undying Partisan +1/+1 žeton.


Obětuj jinou bytost: Yahenni získává do konce kola nezničitelnost.

"Nadešel čas se s tím přestat mazat, drahoušku."

Yahenni's Expertise

Sorcery

111

Všechny bytosti získávají do konce kola  -3/-3.


Můžeš seslat z ruky  kartu s převedenou manovou cenou 3 a méně bez placení její manové ceny.

"Konzulát mne dohnal až na samotnou mez, drahoušku, a tohle je výsledek.“

Aether Chaser

Bytost — Human Artificer

11

2/1

First strike


Když Aether Chaser vstupuje na bojiště, získáváš
11(dva žetony energie).


Kdykoli  Aether Chaser útočí, můžeš zaplatit
11. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

Chandra's Revolution

Sorcery

11

Chandra's Revolution udeals 4 zranění cílové bytosti. Tapni cílovou zemi. V průběhu další odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se neodtapuje.

Chandru poháněl hněv, zejména vůči muži, který ji připravil o otce.

Destructive Tampering

Sorcery

11

Zvol si jedno —


• Znič cílový artefakt


• Bytosti bez flying nemohou toto kolo blokovat.

"Nemyslím si, že oceňují mé…úpravy."
—Karavin, odpadlík sabotér

Embraal Gear-Smasher

Bytost — Human Warrior

11

2/3

1, Obětuj artefakt: Embraal Gear-Smasher udělí 2 zranění každému protihráči.

 

"Dobře vyrobený klíč je všestranný, nepostradatelný nástroj."

Enraged Giant

Bytost — Giant

11

4/4

 

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Trample, haste

Když se boje přelily do oblasti Chodníku obrů, aetherové zbraně a svištící létající koráby normálně klidné tvory rozzuřily.

Freejam Regent

Bytost — Dragon

111

4/4

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)
Flying


11: Freejam Regent získává do konce kola +2/+0.

Draci sídlící ve věžích Volnovzduchu symbolizují divokou nezávislost této zóny.

Frontline Rebel

Bytost — Human Warrior

11

3/3

 

Frontline Rebel útočí každé kolo, je-li toho schopna.

"Zůstaneš silný a mně po boku?“

Gremlin Infestation

Očarování — Aura

11

Očaruj artefakt


Na začátku tvé fáze konce kola Gremlin Infestation udělí 2 zranění hráči kontrolujícímu očarovaný artefakt.

 

Když je očarovaný artefakt odložen do hřbitova, vytvoř si 2/2 červenou bytost-token s typem Gremlin.

 

Hungry Flames

Instant

11

Hungry Flames udělí 3 zranění cílové bytosti a 2 zranění cílovému hráči.

V nitru Srdce Kiranova reagovala Chandra na sabotáž Dovina Baana výbušně.

Indomitable Creativity

Sorcery

1111

 

Znič X cílových artefaktů a/nebo bytostí. Za každý takto zničený permanent hráč jej kontrolující začne otáčet karty z vršku své knihovny, dokud neotočí kartu artefaktu nebo bytosti, a onu kartu vypoví ze hry. Hráči pak položí takto vypovězené katy na bojiště a zamíchají si knihovny.

 

Invigorated Rampage

Instant

11

Zvol si jedno —
• Cílová bytost získává do konce kola +4/+0 a trample.
• Dvě cílové bytosti získávají do konce kola každá +2/+0 a trample.

Skřeti se dokáží proměnit z havěti na problém a z problému na katastrofu během pár okamžiků.

Kari Zev, Skyship Raider

Legendární bytost — Human Pirate

11

1/3

First strike, menace


Kdykoli  Kari Zev, Skyship Raider útočí, vytvoř si legendární 2/1 červenou bytost-token s typem Monkey jménem Ragavan, útočící a tapnutou. Na konci souboje onu bytost-token vypověz ze hry.

Na palubě své lodi, Dračího úsměvu, se Kari řídí jedinými pravidly – svými vlastními..

Kari Zev's Expertise

Sorcery

111

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí nebo Vozidlem. Odtapni ji. Do konce kola má haste.


Můžeš seslat z ruky  kartu s převedenou manovou cenou 2 a méně bez placení její manové ceny.

"Pro tohle jsem se narodila!"

Lathnu Sailback

Bytost — Lizard

11

5/4

Poutníci v Lathnu, vysoko v útesech Devry, se nemusí obávat ghirapurských mocenských půtek… musí se ale mít na pozoru před jinými nebezpečími.

Lightning Runner

Bytost — Human Warrior

111

2/2

Double strike, haste


Kdykoli  Lightning Runner útočí, získáváš
11(dva žetony energie), pak můžeš zaplatit  11111111. Pakliže zaplatíš, odtapni všechny bytosti pod tvou kontrolou a po této fázi následuje další bojová fáze.

"Chyť mne, když to dokážeš."

Pia's Revolution

Očarování

11

Kdykoli je artefakt, který není token, odložen z bojiště do tvého hřbitova, vrať onu kartu do ruky, pokud si cílový protihráč nenechá od Pia’s Revolution udělit 3 zranění.

Piina vášeň byla zaměřena na celkový obraz – dosáhnout skutečné, trvalé změny.

Precise Strike

Instant

1

Cílová bytost získává do konce kola +1/+0 a first strike..

"Udeř tam, kde to bolí, a vždycky první. "

Quicksmith Rebel

Bytost — Human Artificer

11

3/2

Když Quicksmith Rebel vstupuje na bojiště, cílový artefakt pod tvou kontrolou získává "1: Tento artefakt udělí 2 zranění cílové bytosti či hráči" po tak dlouho, jak kontroluješ Quicksmith Rebel.

"Jen přidat trochu brzdné síly. "

Ravenous Intruder

Bytost — Gremlin

11

1/2

Obětuj artefakt: Ravenous Intruder získává do konce kola +2/+2.

"Poslední dobou jsem učinila pár velmi zajímavých akvizicí, takže plánuji odpovídajícím způsobem navýšit a zdokonalit mé bezpečnostní systémy. Zítra čekám experta na konzultaci."
—Kurna Majan, Liga výjimečných

Reckless Racer

Bytost — Human Pilot

11

2/3

First strike


Kdykoli  se Reckless Racer tapne, můžeš zahodit kartu. Pakliže tak učiníš, lízni kartu.

Ilegální pouliční závody se ukázaly být vynikajícím tréninkem na vyhýbání se patrolám Konzulátu.

Release the Gremlins

Sorcery

111

Znič X cílových artefaktů. Vytvoř si X 2/2 červených bytostí-tokenů s typem Gremlin.

"Být vynálezcem znamená vědět, jak použít nástroje po ruce a postavit něco velkého – nebo to zničit. "
—Pia Nalaar

Scrapper Champion

Bytost — Human Artificer

11

2/2

Double strike (This creature deals both first-strike and regular combat damage.)


Když Scrapper Champion vstupuje na bojiště, získáváš
11(dva žetony energie).


Kdykoli  Scrapper Champion útočí, můžeš zaplatit
11. Pakliže tak učiníš, polož na ni +1/+1 žeton.

Shock

Instant

1

Shock udělí  2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Nástroje pokroku se staly zbraněmi revoluce.

Siege Modification

Očarování — Aura

111

Očaruj bytost nebo Vozidlo


Pokud je očarovaný permanent Vozidlo, je ke svým typům navíc bytostí.


Očarovaná bytost má +3/+0 a first strike.

Perfektní pro průnik skrz až ke konzulům.

Sweatworks Brawler

Bytost — Human Artificer

11

3/3

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Menace

Obyvatelé Embraalu nebyli nikdy známí pro svou jemnost, jen pro schopnost věci dotahovat do konce.

Wrangle

Sorcery

11

Do konce kola získáváš kontrolu nad cílovou bytostí se silou 4 nebo méně. Odtapni ji. Do konce kola má haste.

Skřeti jsou loajální jen ke svému příštímu žrádlu.

Aether Herder

Bytost — Elf Artificer Druid

11

3/3

Když Aether Herder vstupuje na bojiště, získáváš 11(dva žetony energie).


Kdykoli  Aether Herder útočí, můžeš zaplatit
11. Pakliže tak učiníš, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.

Aetherstream Leopard

Bytost — Cat

11

2/3

Trample
Když Aetherstream Leopard vstupuje na bojiště, získáváš
1(žeton energie).


Kdykoli  Aetherstream Leopard útočí, můžeš zaplatit
1. Pakliže tak učiníš, získává do konce kola +2/+0.

Aetherwind Basker

Bytost — Lizard

1111

7/7

Trample
Kdykoli  Aetherwind Basker vstupuje na bojiště Nebo útočí, získáváš
1(žeton energie) za každou bytost pod tvou kontrolou.

Zaplať 1: Aetherwind Basker získává do konce kola +1/+1.

Její límec inspiroval design účinných aetherových kolektorů.

Aid from the Cowl

Očarování

111

Revolt — Na začátku tvé fáze konce kola, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, otoč vrchní kartu své knihovny. Je-li to karta permanentu, můžeš si ji položit na bojiště. Není-li, můžeš ji dát na spodek knihovny.

Druid of the Cowl

Bytost — Elf Druid

11

1/3

1: Přidej 1 do svého manového poolu.

"Divoká spleť Kápě poskytuje útočiště životu, který byl svědkem stavby prvních budov. "

Greenbelt Rampager

Bytost — Elephant

1

3/4

Když Greenbelt Rampager vstupuje na bojiště, zaplať 11(dva žetony energie). Pokud nemůžeš, vrať Greenbelt Rampager do ruky vlastníka a získáváš 1.

Utajení není nutnou podmínkou úspěšné sabotáže.

Greenwheel Liberator

Bytost — Elf Warrior

11

2/1

Revolt — Greenwheel Liberator vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou.

"Nespočinu, dokud poslední stopa po Konzulátu – každá vlajka, prapor či standarda – nebudou ležet v prachu.

Heroic Intervention

Instant

11

Permanenty pod tvou kontrolou získávají do konce kola hexproof a nezničitelnost.

 

"Kdekoli by chtěli silní ubližovat slabým, budu tam."
—Ajani Zlatohřívý

Hidden Herbalists

Bytost — Human Druid

11

2/2

Revolt — Když Hidden Herbalists vstupuje na bojiště, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, přidej 11 do svého manového poolu.

Ve sklepeních pod Narnamským skleníkem roste podivná a smrtící zahrada.

Highspire Infusion

Instant

11

Cílová bytost získává +3/+3 do konce kola. Získáváš 11(dva žetony energie).

"I kdyby nic jiného, Veletrh vynálezců nás naučil, že stále teprve začínáme chápat pravý potenciál aetheru."
—Kershan Danil, řemeslník z Vysoké věže

Lifecraft Awakening

Instant

11

Polož X +1/+1 žetonů na cílový artefakt pod tvou kontrolou. Pokud není bytostí nebo Vozidlem, stává se 0/0 artefaktovou bytostí s typem Construct.

"Bylo to vyrobeno, ano, ale to neznamená, že to nemůže růst."

Lifecraft Cavalry

Bytost — Elf Warrior

11

4/4

Trample


Revolt — Lifecraft Cavalry vstupuje na bojiště with se dvěma +1/+1 žetony, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou.

"Nežádám vás, abyste se drželi zpět. Jen abyste drželi směr. "
—Rishkar, odpadlík z Peemy

Lifecrafter's Gift

Instant

11

Polož +1/+1 žeton na cílovou bytost, pak polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě +1/+1 žeton.

Nejlepší konstruktéři poznají, když už byl problém vyřešen.

Maulfist Revolutionary

Bytost — Human Warrior

111

3/3

Trample
Když Maulfist Revolutionary vstupuje na bojiště nebo zemře, přidej za každý typ žetonu ležící na cílovém permanentu nebo hráči jeden další žeton stejného typu.

Monstrous Onslaught

Sorcery

111

Monstrous Onslaught udělí X zranění rozdělených dle libosti mezi libovolný počet cílových bytostí, kde X je rovno největší síle mezi bytostmi pod tvou kontrolou, když sesíláš Monstrous Onslaught.

"Pozdrav z Peemy.“
—Rishkar

Narnam Renegade

Bytost — Elf Warrior

1

1/2

Deathtouch


Revolt — Narnam Renegade vstupuje na bojiště s +1/+1 žetonem, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou.

"Nemusím tvé srdce probodnout, abych jej zastavil."

Natural Obsolescence

Instant

11

Polož cílový artefakt na spodek knihovny vlastníka.

"Je pošetilé si myslet, že vaše předrahé vynálezy vydrží. Vše se vrátí zpět zemi. "
—Nirav, starší z Tiraharu

Peema Aether-Seer

Bytost — Elf Druid

11

3/2

Když Peema Aether-Seer vstupuje na bojiště, získáváš počet 1(žetonů energie) rovný nejvyšší síle mezi bytostmi pod tvou kontrolou.


Zaplať
111: Cílová bytost toto kolo blokuje, je-li toho schopna.

"Velký proud spojuje nás všechny.“

Prey Upon

Sorcery

1

Cílovou bytost, již kontroluješ, vyzve na soubouj cílovou bytost, již nekontroluješ. (Každá udělí té druhé počet zranění rovný své síle.)

Přežít je přirozeností silných.

Ridgescale Tusker

Bytost — Beast

111

5/5

Když Ridgescale Tusker vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.

"Každá bytost ukrývá řešení problému, lekci, kterou je možné se naučit. "
—Oviya Pashiri, vědma živototepkyně

Rishkar, Peema Renegade

Legendární bytost — Elf Druid

11

2/2

Když Rishkar, Peema Renegade vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou z až dvou cílových bytostí.


Každá bytost pod tvou kontrolou, která má na sobě žeton, má "
1: Přidej 1 do svého manového poolu."

"Aether je duší Kaladeshe, a všechny duše by měly být svobodné."

Rishkar's Expertise

Sorcery

111

Lízni počet karet rovný nejvyšší síle mezi bytostmi pod tvou kontrolou.

 
Můžeš seslat z ruky  kartu s převedenou manovou cenou 5 a méně bez placení její manové ceny.

"Ovládat Velký proud? To můžete rovnou zkusit holýma rukama odklonit řeku."

Scrounging Bandar

Bytost — Cat Monkey

11

0/0

Scrounging Bandar vstupuje na bojiště se dvěma +1/+1 žetony.


Na začátku své udržovací fáze můžeš přesunout libovolný počet +1/+1 žetonů ze Scrounging Bandar na jinou cílovou bytost.

"Teď to tady bylo…“

Silkweaver Elite

Bytost — Elf Archer

11

2/2

Reach (Může blokovat bytosti s flying.)


Revolt — Když Silkweaver Elite vstupuje na bojiště, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, lízni kartu.

Elfí tkalci využívají pavoučí hedvábí na všechno, od tapiserií pro slaňovací vybavení.

Unbridled Growth

Očarování — Aura

1

Očaruj zemi


Očarovaná země má "
1: Přidej jednu manu jakékoli barvy  do svého manového poolu."


Obětuj Unbridled Growth: Lízni kartu.

"Pokud Konzulát odhodil zábrany, učiní divočina to samé. "
—Surash, správce Kápě

Ajani Unyielding

Sférochodec — Ajani

111

4

+2: Otoč vrchní tři karty své knihovny. Všechny takto otočené karty permanentů, které nejsou země, si dej do ruky a zbytek na spodek knihovny v libovolném pořadí.


−2: Vypověz ze hry cílovou bytost. Hráč ji kontrolující si získává počet životů rovný její síle.


−9: Polož pět +1/+1 žetonů na každou bytost, již kontroluješ, a pět žetonů loajality na každého sférochodce, jehož kontroluješ.

Dark Intimations

Sorcery

1111

Každý protihráč obětuje bytost nebo sférochodce, pak zahodí kartu. Ty si vrať kartu bytosti nebo sférochodce ze svého hřbitova do ruky, pak lízni kartu.


Když sešleš kouzlo sférochodce s typem Bolas, vypověz Dark Intimations ze svého hřbitova ze hry. Onen sférochodec vstupuje na bojiště s žetonem loajality navíc.

Hidden Stockpile

Očarování

11

Revolt — Na začátku tvé fáze konce kola,pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, vytvoř si 1/1 bezbarvou artefaktovou bytost-token s typem Servo.


1, Obětuj bytost: Proveď scry 1.

Maverick Thopterist

Bytost — Human Artificer

111

2/2

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Když Maverick Thopterist vstupuje na bojiště, vytvoř si dvě 1/1 bezbarvé bytosti-tokeny s typem Thopter a s flying.

Oath of Ajani

Legendary Očarování

11

Když Oath of Ajani vstupuje na bojiště, polož +1/+1 žeton na každou bytost pod tvou kontrolou.


Kouzla sférochodců tě stojí k seslání o
1 méně

"Dokud všichni nenajdou své místo, já budu držet stráž."

Outland Boar

Bytost — Boar

111

4/4

Outland Boar nemůže být blokována bytostmi se silou 2  a méně.

Životem kypící prales Peema se koupe v aetheru. Zdejší zvířata jsou silnější, rychlejší a agresivnější, než jejich protějšky kdekoli jinde.

Renegade Rallier

Bytost — Human Warrior

111

3/2

Revolt — Když Renegade Rallier vstupuje na bojiště, pokud toto kolo opustil bojiště permanent pod tvou kontrolou, vrať si cílovou kartu permanentu s převedenou manovou cenou 2 a méně ze svého hřbitova do na bojiště.

"Tohle je boj nás všech.“

Renegade Wheelsmith

Bytost — Dwarf Pilot

111

3/2

 

Kdykoli  se Renegade Wheelsmith tapne, cílová bytost nemůže toto kolo blokovat.

Mnoho závodníků-veteránů Oválného okruhu dalo svůj talent do služeb rebelů.

Rogue Refiner

Bytost — Human Rogue

111

3/2

 

Když Rogue Refiner vstupuje na bojiště, lízni kartu a získáváš 11(dva žetony energie).

"Je tu od přírody, je všude okolo a stačí si ho jen vzít. Tak mi zkus říct, proč by to, co dělám, mělo být špatné."

Spire Patrol

Bytost — Human Soldier

111

3/2

Flying


Když Spire Patrol vstupuje na bojiště, tapni cílovou bytost pod kontrolou protihráče. V průběhu příští odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího se ona bytost neodtapne.

"Jakmile prohlédnu tvůj náklad a zkontroluji dokumenty, můžeš pokračovat. "

Tezzeret the Schemer

Sférochodec — Tezzeret

111

5

+1: Vytvoř si bezbarvý artefaktový token jménem  Etherium Cell s "1, Obětuj tento artefakt: Přidej si jednu manu jakékoli barvy do svého manového poolu."


−2: Cílová bytost získává +X/-X do konce kola, kde X je počet artefaktů pod tvou kontrolou.

 
−7: Získáváš emblém s „Na začátku bojové fáze ve tvém kole se cílový artefakt pod tvou kontrolou stává artefaktovou bytostí se základní silou a odolností 5/5. "

Tezzeret's Touch

Očarování — Aura

111

Očaruj artefakt


Očarovaný artefakt je artefaktovou bytostí se základní silou a odolností 5/5.


Když je očarovaný artefakt odložen z bojiště do hřbitova, vrať onu kartu do ruky vlastníka.

Weldfast Engineer

Bytost — Human Artificer

111

3/3

Na začátku bojové fáze ve tvém kole získává cílová artefaktová bytost do konce kola +2/+0.

"Pojďmež chybovat na straně úžasného chaosu."

Winding Constrictor

Bytost — Snake

11

2/3

 

Pokud by byl na bytost či artefakt pod tvou kontrolou položen jeden nebo více žetonů libovolných druhů, namísto toho je na onu bytost položeno od každého druhu žetonů daný počet plus jeden žeton navíc.


Pokud bys měl/a získat jeden či více žetonů libovolných druhů, namísto toho získáváš od každého druhu daný počet plus jeden žeton navíc.

Aegis Automaton

Artefaktová bytost— Construct

1

0/3

11: Vrať jinou cílovou bytost, již kontroluješ, do ruky vlastníka.

Ulice Ghirapuru se staly nebezpečnými. Je dobré mít spolehlivého společníka.

Aethersphere Harvester

Artefakt — Vehicle

1

3/5

Flying


Když Aethersphere Harvester vstupuje na bojiště, získáváš
11(dva žetony energie).


Zaplať 
1: Aethersphere Harvester získává do konce kola lifelink.


Posádka 1 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 1 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Augmenting Automaton

Artefaktová bytost— Construct

1

1/1

11: Augmenting Automaton získává do konce kola +1/+1.

Pokud naučíte automaton stavět další svého druhu, je už jen malý krůček k tomu, aby se zdokonaloval sám.

Barricade Breaker

Artefaktová bytost— Juggernaut

1

7/5

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)


Barricade Breaker útočí každé kolo, je-li toho schopna.

"Konzulát nás chtěl rozdrtit. Dejme jim okusit vlastní medicíny. "
—Venkat Dasai, odpadlický velitel

Cogwork Assembler

Artefaktová bytost— Assembly-Worker

1

2/3

1: Vytvoř token, který je kopií cílového artefaktu pod tvou kontrolou. Onen token má haste. Na začátku příští fáze konce kola jej vypověz ze hry.

Duplikace není ani krádež, ani lichocení. Je to efektivita.

Consulate Dreadnought

Artefakt — Vehicle

1

7/11

Posádka 6 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 6 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

"Jako kdyby postavili uprostřed přístavu další Baštu. "
—Bes Tavani, kupec z Bomatu

Consulate Turret

Artefakt

1

1: Získáváš 1(žeton energie).


1, zaplať 111: Consulate Turret udělí zranění cílovému hráči.

"Naše strážní věže jsou dobře rozestaveny. Proč je neozbrojíme? "
—Šéfvymahač Ranaj

Crackdown Construct

Artefaktová bytost— Construct

1

2/2

Kdykoli aktivuješ schopnost artefaktu nebo bytosti, jenž není manovou schopností, Crackdown Construct získává do konce kola +1/+1.

"Všechny budovy se musí podrobit prohlídce. Odpor bude trestán."
— Šéfvymahač Ranaj

Daredevil Dragster

Artefakt — Vehicle

1

4/4

Na konci bojové fáze, pokud Daredevil Dragster toto kolo útočila nebo blokovala, na ni polož žeton rychlosti. Pokud pak má na sobě dva nebo více žetonů rychlosti, Obětuj ji a lízni dvě karty.


Posádka 2 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 2 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)

Filigree Crawler

Artefaktová bytost— Insect

1

2/2

Když Filigree Crawler zemře, vytvoř si 1/1 bezbarvou bytost-token s typem Thopter a s flying.

"Nejharmoničtější designy jsou založeny na vztazích nalezených v přírodě."
—Venand Kapur, zvaný Strojopastýř

Foundry Assembler

Artefaktová bytost— Assembly-Worker

1

3/3

Improvise (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním tohoto kouzla. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)

"Nikdy se neunaví, nikdy si nestěžují, nikdy se na nic neptají. Postavte jich víc."
—Ivash, konzulátní vynálezce

Gonti's Aether Heart

Legendární artefakt

1

Kdykoli  Gonti's Aether Heart nebo jiný artefakt vstupuje na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš 11(dva žetony energie).


Zaplať
11111111, vypověz Gonti's Aether Heart ze hry: Po tomto kole získáváš další kolo navíc.

Navzdory magii, která Gontiho udržuje naživu, je pán zločinců často popisován jako bez srdce.

Heart of Kiran

Legendární artefakt — Vehicle

1

4/4

Flying, vigilance


Posádka 3 (Tapni libovolný počet bytostí, jež kontroluješ, s celkovou silou 3 či více: Toto Vozidlo se do konce kola stává artefaktovou bytostí.)


Namísto zaplacení ceny posádky Heart of Kiran můžeš odstranit jeden žeton loajality ze sférochodce pod tvou kontrolou.

Hope of Ghirapur

Legendární artefaktová bytost— Thopter

1

1/1

Flying


Obětuj Hope of Ghirapur:  Do tvého dalšího kola nemůže cílový hráč, kterému Hope of Ghirapur toto kolo udělila bojové zranění, sesílat kouzla, které nejsou bytosti.

Odpadlíci instalovali aetherový rozrušovač do lehkého vírníku, aby tak zničili Tezzeretův Sférový most.

Implement of Combustion

Artefakt

1

1, Obětuj Implement of Combustion: Tato karta udělí 1 zranění cílovému hráči.


Když je Implement of Combustion odložena z bojiště do hřbitova, lízni kartu.

Uvnitř je stočen sen o ohni, očekávající své slavné probuzení.

Implement of Examination

Artefakt

1

1, Obětuj Implement of Examination: Lízni kartu.


Když je Implement of Examination odložena z bojiště do hřbitova, lízni kartu.

Nástroj k spatření nespatřeného.

Implement of Ferocity

Artefakt

1

1, Obětuj Implement of Ferocity: Polož na cílovou bytost +1/+1 žeton. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.


Když je Implement of Ferocity odložena z bojiště do hřbitova, lízni kartu.

Implement of Improvement

Artefakt

1

1, Obětuj Implement of Improvement: Získáváš 2 životy.


Když je Implement of Improvement odložena z bojiště do hřbitova, lízni kartu.

Tajemství ve formě kovu.

Implement of Malice

Artefakt

1

1, Obětuj Implement of Malice: Cílový hráč zahodí kartu. Aktivuj tuto schopnost jen tehdy, kdy můžeš sesílat sorcery.


Když je Implement of Malice odložena z bojiště do hřbitova, lízni kartu.

Inspiring Statuary

Artefakt

1

Kouzla, která sesíláš a nejsou artefakty, mají improvise. (Tvé artefakty ti mohou pomoci se sesláním oněch kouzel. Každý artefakt, který tapneš poté, co jsi skončil s aktivací manových schopností, zaplatí za 1.)

Nejslavnějším ghirapurským vynálezcům se dostalo nesmrtelnosti v podobě mechanických soch.